Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie

Liczba slajdów:
43
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.36 MB
Ilość pobrań:
0
Ilość wyświetleń:
385
Kategoria:
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 42
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 0
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 1
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 2
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 3
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 4
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 5
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 6
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 7
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 8
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 9
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 10
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 11
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 12
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 13
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 14
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 15
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 16
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 17
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 18
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 19
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 20
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 21
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 22
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 23
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 24
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 25
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 26
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 27
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 28
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 29
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 30
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 31
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 32
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 33
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 34
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 35
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 36
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 37
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 38
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 39
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 40
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 41
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 42
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
Nasze lokalne światy wodne Jeziorko Kamionkowskie
3
Badania ekosystemu Jeziorka Kamionkowskiego Od września nowego roku szkolnego 20072008 kontynuowaliśmy badania dotyczące określenia składu gatunkowego organizmów występujących w Jeziorku Kamionkowskim. Dwukrotnie pobraliśmy wodę do badań, określiliśmy pH i temperaturę wody. Oto rezultaty naszych obserwacji. Zebraliśmy również okazy roślin do zasuszenia, rośliny te można obejrzeć w naszej prezentacji.
4
Próbki wody pobierano: 3.10.2007 temperatura wody: 16ºC pH: 8,5 barwa wody: ciemnozielona 14.10.2007 temperatura wody: 12ºC pH: 8,5 barwa wody: ciemnozielona
5
Ekosystem Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansleya w 1935 roku jako skrót od angielskich słów ecological system. Na ekosystem składają się dwa składniki: biocenoza - czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami, biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne). Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery.
6
Ekosystem Jeziorka Kamionkowskiego Jeziorko Kamionkowskie znajduje się w Parku Skaryszewskim który jest typowym parkiem krajobrazowym. Układ przestrzenny parku cechuje szata roślinna oparta o wiele gatunków krzewów i drzew. Charakterystyczną cechą jest udział dużych powierzchni wodnych, rozbudowanych systemem sztucznych stawów, kaskad, strumieni powiązanych z naturalnym jeziorkiem. Doskonałe warunki siedliskowe sprzyjają bogactwu świata roślin i zwierząt.
7
Ekosystem biocenozabiotop
8
Biotop Biotop - obszar zamieszkany przez organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie dotyczący tylko abiotycznych elementów siedliska. Obecnie często rozumiany jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę (kompleks roślinny). Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
9
Biocenoza Biocenoza (gr. bios życie i koinos wspólny) naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem.
10
Organizmy żyjące w Jeziorku Kamionkowskim
11
Królestwo: Protista (Protista)
12
Pelomyxa sp. Długość ciała do 2,00mm. W komórce wiele mineralnych drobin i jąder. Występowanie: najczęściej wśród roślin i osadach dennych.
13
Cenotropyxis sp. Długość skorupki do 0,40mm. Skorupka w kształcie dysku, kulista lub wydłużona, z kolcami lub bez,pokryta mineralnymi płytkami, Występowanie: w różnych typach wód, często wśród torfowców.
14
Paramecium sp. Długość ciała do 0,30mm. Ciało wydłużone. Zagłębienie gębowe w kształcie rowka, zajmującego do 23 długości ciała. Występowanie: w różnych typach wód, szczególnie w wodach zanieczyszczonych, często na torfowiskach.
15
Colpidium sp. Długość ciała do 0,15mm. Ciało wydłużone, w przedniej części zagięte. Występowanie: w wodach silnie zanieczyszczonych.
16
Królestwo: Zwierzęta (Animalia) Podkrólestwo: Tkankowce (Metazoa)
17
Stułbia pospolita Długość ciała do 20mm, długość czułków do 50mm. Ubarwienie ciała brązowe. W zwężonych u górnej części komórkach parzydełkowych-nici skręcone nieregularnie, poprzecznie lub skośne. Występowanie: w drobnych zbiornikach wodnych i w stawach.
18
Tubifex tubifex Długość ciała do 70mm. W pęczkach więcej niż dwie szczecinki, na końcu wachlarzowate lub dwuząbkowe. Ubarwienie czerwone, różowe, niekiedy z brązowym odcieniem. Występowanie:w różnych typach wód. Często w ogromnych ilościach w gnijącym mule.
19
Typ: Mięczaki (Mollusca)
20
Zatoczek rogowy- Planorbarius corneus Wysokość skorupki do 16 mm, średnica do 40 mm. Muszla o 5-6 skrętach płasko zwiniętych , grubościenna. Występowanie: w strefie przybrzeżnej wód stojących.
21
Lymnaea (Radix) sp. - mulik Wysokość skorupki do 30mm. Ostatni skręt muszli silnie rozdęty, wysokość otworu muszli znacznie większa niż połowa wysokości muszli. Występowanie: w stojących i w wolno płynących wodach.
22
Typ: Stawonogi (Arthropoda)
23
Anostraca Długość ciała do kilkudziesięciu milimetrów. Ciało nie okryte pancerzem, długie, składające się z około 20 segmentów, złożone z głowy, tułowia i odwłoka zakończonego widełkami.Występowanie: najczęściej w drobnych, okresowo wysychających zbiornikach wodnych.
24
Daphnia sp. Długość ciała do 6,0 mm. Karapaks zakończony zwykle długim kolcem. Głowa mniej lub bardziej wydłużona.Czułki pierwszej pary małe, nieruchome. Gałęzie czułków drugiej pary tróji czteroczłonowe, na nich najwięcej 10 szczecinek. Występowanie: w różnych typach wód.
25
Simocephalus sp. Długość ciała do 3,8 mm. Karapaks owalny, silnie rozszerzony ku tyłowi. Głowa mała, oddzielona od tułowia, rostrum krótkie. Występowanie: w strefie litoralnej jezior, w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych.
26
Calanoida Długość ciała do około 5,0 mm. Czułki pierwszej pary dłuższe lub niekiedy równe długości głowotułowia. Widełki zwykle krótkie. Występowanie: w różnych typach wód.
27
Cyclopoida Długość ciała do 4,5 mm. Czułki pierwszej pary średnio długie, nie sięgające końca głowotułowia. Widełki zwykle dość długie. Występowanie: w różnych typach wód.
28
Caenis sp. Długość ciała do 7 mm. Ciało orzęsione. Segment zagłowowy trapezowaty,dolna i boczne krawędzie wklęsłe.Formy łażące,poruszające się powoli. Występowanie: w różnych typach wód.
29
Odonata - Ważki Owady przeważnie średniej lub dużej wielkości. Głowa z bardzo dużymi, złożonymi oczami. Tułów silnie rozwinięty, nogi kroczne, długie i smukłe. Odwłok długi i cienki zbudowany z 10 segmentów.
30
Culicidae - Komary Występująca na całym świecie rodzina owadów z rzędu muchówek. Komarowate związane są ze środowiskiem wodnym, ponieważ w cyklu rozwojowym komarów larwy żyją w wodach.
31
Typ: Strunowce (Chordata) Podtyp: Kręgowce (Vertebrata) Gromada: Ryby (Pisces)
32
Rutilus Rutilus - Płoć Ryba z rodziny karpiowatych. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce (w rzekach i w jeziorach,z wyjątkiem jezior górskich).
33
Perca - Okoń Jeden z najpospolitszych w Polsce gatunków, występujący w większości zbiorników słodkowodnych.
34
Carassius - Karaś Z rodziny karpiowatych. Ciało silnie wygrzbiecone, krępe, bocznie ścieśnione. Brak wąsów.
35
Gromada: Płazy (Amphibia)
36
Rana esculenta - Żaba wodna Żaba wodna należy do tzw. żab zielonych, stale przebywających nad wodami; jej występowanie często pokrywa się z występowaniem żaby jęzorkowej. Żaba wodna wybiera wody stojące lub wolno płynące, zarówno małe jak i większe.
37
Gromada: Ptaki (Aves)
38
Cygnus olor - Łabędź niemy Duży wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Przeloty w marcukwietniu i wrześniugrudniu.Dorosłe osobniki nie nurkują, choć pisklęta posiadają tę umiejętność.
39
Anas platyrhnchos - Kaczka krzyżówka Średniej wielkości wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Zamieszkują prawie wszystkie zbiorniki wodne, najczęściej tam, gdzie występuje też odpowiednio bujna roślinność przybrzeżna. W miastach zamieszkuje nawet małe stawy w parkach. Gniazda zakładają w pobliżu wody - na ziemi w trzcinach, w kępie wiklin, w skrzynce lęgowej lub dziupli.
40
Królestwo: Rośliny (Plantae)
41
Phragmites Austrialis - Trzcina pospolita Gatunek roślin z rodziny wiechlinowatych. Występuje na całym terytorium Polski. Roślina zielna wieloletnia. Tworzy zwarte i gęste kępy. Jest typową rośliną bagienną i nadwodną. Można ją spotkać nie tylko w zbiornikach wodnych i nad ich brzegami, ale także na torfowiskach, na podmokłych łąkach i w różnego rodzaju zaroślach nadrzecznych.
42
Elodea canadensis Michx. Moczarka kanadyjska Gatunek rośliny należący do rodziny żabiściekowatych. Roślina unosząca się na wodzie, bylina. Wody stojące. Występuje we wszystkich rodzajach wód, z wyjątkiem wód słonych i skrajnie ubogich w substancje organiczne
43
Nuphar lutea - Grążel żółty Gatunek byliny wodnej z rodziny grzybieniowatych. Wodne zbiorniki stojące lub wolno płynące stawy, przybrzeżne strefy jezior.

Mogą Cię zainteresować

Pustynia - Slajd 1

Pustynia

Pustynia
Jednostki geochronologiczne - Slajd 1

Jednostki geochronologiczne

Jednostki geochronologiczne
Pogoda i zróżnicowanie klimatyczne świata - Slajd 1

Pogoda i zróżnicowanie klimatyczne świata

Pogoda i zróżnicowanie klimatyczne świata
Polski-Region Zachodniopomorski - Slajd 1

Polski-Region Zachodniopomorski

Polski-Region Zachodniopomorski

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?