Historia

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w.

5 lat temu

Zobacz slidy

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 1
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 2
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 3
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 4
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 5
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 6
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 7
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 8
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 9
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 10
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 11
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 12
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 13
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slide 14

Treść prezentacji

Slide 1

WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE W XVII WIEKU

Slide 2

Wiek XVII w historii Rzeczypospolitej to okres nieustannych wojen. Na początku stulecia raczej były one korzystne dla Polaków. Jednak z upływem czasu nasi przeciwnicy okazywali się znacznie od nas silniejsi, zaś wojny już przestały być tylko pogranicznymi.

Slide 3

CHRONOLOGIA 1610 bitwa pod Kłuszynem 1613 koniec Wielkiej Smuty 1612 powstanie antypolskie ma Kremlu 1632 1634 wojna z Rosją; pokój w Polanowie 1619 rozejm w Dywilnie 1655 tryumf wojsk polskich pod Ochmatowe m 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu 1667 Rozejm andruszows ki 1660 ugoda Cudnowska 1686 pokój Grzymułtowskie go

Slide 4

Główne przyczyny wojen Rywalizacja o Inflanty (rozpoczęła sie jeszcze w XVI w. za panowania Zygmunta II Augusta, a później Stefana Batorego) Kryzys dynastyczny w Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego (okres wielkiej smuty), który pragnęła wykorzystać RP Chęć podporządkowania papieżowi rosyjskiego kościoła prawosławnego przez Zygmunta III Wazę Mieszanie się polskich magnatów, a potem króla w wewnętrzne sprawy Rosji (DymitriadyDymitrsamozwaniec, cudownie ocalony syn cara, popierany przez Polaków)

Slide 5

1610 wojna pod Kłuszynem Wasyl wysłał przeciwko wojskom polsko-litewskim armię swojego brata Dymitra Szujskiego, połączoną z najemnymi oddziałami szwedzkimi (35 tys. wojsk). Zgrupowanie wojsk polskolitewskich dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w sile ok. 7 tys. jazdy, wspieranej przez 200 piechurów odniosło walne zwycięstwo 4 lipca 1610 pod Kłuszynem. Na wieść o tej klęsce wojsk rosyjskich wojskom Żółkiewskiego poddawały się kolejne miasta i twierdze moskiewskie

Slide 6

1612 powstanie antypolskie na Kremlu W Niżnym Nowogrodzie w 1611 wybuchło antypolskie powstanie, prowadzone przez kupca Minina. Sformowano armię powstańczą, na czele której stanął kniaź Dymitr Pożarski, której zadaniem było usunięcie polskiej załogi z Moskwy. Rozpoczęła się blokada stolicy Rosji. Dwukrotnie podejmowana przez wojska hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza próba odsieczy zakończyła się niepowodzeniem. Oblężenie doprowadziło w końcu do kapitulacji polskiej załogi Kremla moskiewskiego 7 listopada 1612, co spowodowało odstąpienie od oblegania Wołokołamska przez idącego na odsiecz króla Zygmunta III.

Slide 7

1619 rozejm w Diwilnie Przyznał on Rzeczypospolitej ziemie które utraciła Litwa w XVI wieku: Smoleńszczyznę, Czernichowszczyznę i Siewierszczyznę. Polska zachowała tez lupy wojenne wywiezione przez polska załogę z Kremla.

Slide 8

1632-34 - wojna polsko-rosyjska Wybuchła wkrótce po śmierci Zygmunta III Wazy. Armia rosyjska wkroczyła na ziemie rzeczypospolitej i okrążyła Smoleńsk. Po 2 latach blokady miasta, oblegająca Smoleńsk armie rosyjska otoczyły siły polsko-litewskokozackie i zmusiły Rosjan do kapitulacji.

Slide 9

1934 pokój w Polanowie Moskwa przekazała Polsce ziemie zawarte w traktacie dywilińskim, zrezygnowała z praw do Inflant i zapłaciła odszkodowanie. Król Władysław IV zrzekł się pretensji do tronu rosyjskiego i prawa używania tytułu cara.

Slide 10

1655 - Bitwa pod Ochmatowem Jedna z najkrwawszych bitew w czasie wojny polsko-rosyjskiej. 20-tysięczna armia polska pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, posiłkowana przez 15 tys. Tatarów krymskich, rozgromiła 50-tysięczną armię rosyjsko-kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego i rosyjskich wojewodów Wasyla Szeremietiewa i Wasyla Buturlina. Poległo 9 tys. Rosjan, zdobyto 30 armat, lecz wskutek siarczystego mrozu Polacy musieli przerwać operację.

Slide 11

1667 rozejm w Andruszowie Został zawarty w roku 1667 w Andruszowie (koło Smoleńska) pomiędzy Polską a Rosją, kończył ciągnącą się ponad 13 lat wojnę; potwierdzał utratę przez Polskę ziem: siewierskiej, smoleńskiej i czernihowskiej, Rosji na okres 2 lat przekazywał Kijów oraz prawobrzeżną Ukrainę; gwarantował Polsce sojusz z Rosją przeciwko Turcji.

Slide 12

1686 pokój Grzymułtowskiego Był to pokój wieczysty jaki zawarli w 1686 roku w Moskwie K. Grzymułtowski i M. Ogiński; utrwalał on warunki andruszowskiego rozejmu (m.in. włączenie Kijowa do państwa moskiewskiego).

Slide 13

Skutki wojen polsko-rosyjskich Utrata wschodnich województw Wzrost znaczenia Rosji, która po okrasie wielkiej smuty stawała się groźnym przeciwnikiem PL Polska została bardzo osłabiona, utraciła znaczenie międzynarodowe Zniszczenie ziem polskich

Slide 14

Podsumowując : Historia polsko-rosyjskich stosunków w wieku XVII była wobec tego historią nieustannych zbrojnych konfliktów o różnorakim podłożu. Konflikty te dotyczyły państw, które podlegały przemianom. I tak w Rosji stopniowo zbliżano się do wprowadzenia nowego ustroju - monarchii absolutnej, zaś w Rzeczypospolitej przybliżano się do nieuchronnego upadku państwa, jaki spowodować miało zapatrzenie szlachty w ich złote prawa oraz przywileje. Owe konflikty ukazały również jedno - w przeciągu 100 lat diametralnie uległa zmianie sytuacja obydwu krajów. Polska stawała się państwem coraz bardziej słabym, w którym ogromnie szybko postępowała anarchia. Z kolei Rosja rosła nieustannie w siłę. Miała się wkrótce stać europejską potęgą XVIII wieku.

Dane:
  • Liczba slajdów: 14
  • Rozmiar: 1.00 MB
  • Ilość pobrań: 498
  • Ilość wyświetleń: 10021
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie