Historia

Średniowieczna Polska i Europa

6 lat temu

Zobacz slidy

Średniowieczna Polska i Europa - Slide 1
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 2
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 3
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 4
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 5
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 6
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 7
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 8
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 9
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 10
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 11
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 12
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 13
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 14
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 15
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 16
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 17
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 18
Średniowieczna Polska i Europa - Slide 19

Treść prezentacji

Slide 1

Średniowieczna Polska i Europa Paweł Goleniowski VI b

Slide 2

Karol Wielki Karol Wielki (ur.2.04.742, zm.28.01.814 w Akwizgranie) król Franków i Longobardów od 25.12.800 r. cesarz Imperium Rzymskiego. Syn Pepina Krótkiego. Karol został ogłoszony królem 9.11.768 r. w Noyon. Przeprowadził 54 kampanie wojenne walczył z Arabami oraz Sasami Karol Wielki miał 5 żon.

Slide 3

KarolW ielki

Slide 4

Państwo Karola Wielkiego Karol Wielki był wybitnym władcą podbił tereny dzisiejszych panstw: Francji (bez Bretanii), Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, zachodnich Niemiec, północnych Włoch, Korsykę oraz płn.-wsch. Hiszpanię i Baleary Na obszarze jego państwa (ok. 1 mln km2) został utrzymany podział na ziemie i powiaty oraz utworzył hrabstwa (jako mniejsze jednostki terytorialnego zarządu) i marchie na kresach państwa Karola, które były zaporą militarną blokującą ludom pogańskim i muzułmanom wstęp na ziemie państwa karolińskiego. Był najpotężniejszym w historii władcą Europy Zachodniej. W Boże Narodzenie roku 800 Karol został wybrany na władcę odnowionego Imperium Rzymskiego, którego stolicą zostało ulubione miasto Karola, Akwizgran. Wbrew swojej potędze, Karol Wielki, pomimo licznych namów, utrzymywał iż nie chce zostać cesarzem. Wykazywał tu postawę podobną Oktawianowi Augustowi chciał pokazać swą skromność. Do jego koronacji doszło niespodziewanie i bez jego wiedzy. Papież, podczas pobytu w kościele (obchodów Świąt), po prostu nałożył mu na głowę diadem cesarski, złożył hołd, a lud zaczął wiwatować.

Slide 5

Karol Wielki i Papież Hadrian I

Slide 6

FEUDALIZ M Feudalizm- ustrój społeczno-politycznoekonomiczny, który opierał się na zależności ziemskiej. Chłop podlegał właścicielowi ziemskiemu, ponieważ użytkował ziemię, która należała formalnie właścicielowi ziemskiemu. Właściciel ziemski mógł podlegać innemu właścicielowi z tego samego powodu (np. zależność księcia wobec króla).

Slide 7

Początki państwa polskiego W okresie do 1138 r. na ziemiach między Odrą i Bugiem powstało scentralizowane państwo rządzone przez dynastię Piastów, od przełomu X i XI w. nazywane Polską. Pierwszym historycznym władcą polski był Mieszko I (ur. w pierwszej połowie X wieku zm. 25.05.992). W 966 roku przyjął chrzest. Państwo Mieszka I obejmowało Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę. W 965 roku wziął ślub z Dobrawą Przemyślidką, po której śmierci wziął ponownie ślub z Odą.

Slide 9

Polska Bolesława Chrobrego Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był także księciem Czech jako Bolesław IV. Był synem Mieszka I, księcia Polski, i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Objął rządy w 992 roku, wypędzając krótko potem swoją macochę Odę i przyrodnich braci. Sojusznik cesarza Ottona III, gościł go w 1000 roku w Gnieźnie na tzw. zjeździe gnieźnieńskim. Został koronowany prawdopodobnie w 1025r. Na dwa miesiące przed śmiercią. Po śmierci Ottona III (1002) Bolesław znalazł się w konflikcie z jego następcą Henrykiem II Świętym, prowadząc z nim długotrwałe wojny (1002-1018), zakończone pokojem w Budziszynie i zajęciem Milska i Łużyc. Popierał akcje misyjne m. in. Wojciecha biskupa praskiego zabietego w 997 r. przez Prusów i kanonizowanego w 999r.

Slide 11

Polska kolejnych Piastów Mieszko II Lambert (ur. 990 r., zm. 10 lub 11 maja 1034 r.) król Polski 1025-1031, książę Polski 1032-1034 z dynastii Piastów. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowację. Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 28 listopada 1058 w Poznaniu ) książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy. Najprawdopodobniej w latach 1034-ok. 1037 objął władzę, jednak został zmuszony przez sytuację w kraju do jego opuszczenia. Ponownie objął władzę w 1039 (lub być może dopiero w 1040) i panował do swojej śmierci. Bolesław II Szczodry (Śmiały) (ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) król Polski 1076-1079, książę Polski w latach 1058 - 1076. Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Marii Dobroniegi, córki Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego. Brat Władysława Hermana, który objął po nim władzę.

Slide 12

Bolesław Krzywousty i rozbicie dzielnicowe Bolesław III Krzywousty (ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) książę Małopolski, Śląska, dzielnicy sandomierskiej w latach 11021107, książę Polski w latach 11071138 z dynastii Piastów. Syn Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II. Ojciec książąt: Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Po rządach Bolesława Krzywoustego w wyniku jego testamentu (podzielił Polskę na czterech synów i jego żonę), Polska na wiele lat została podzielona na słabe, walczące ze sobą państewka, które nie były w stanie obronić się przed niebezpieczeństwem z zewnątrz. Próby zjednoczenia Polski podejmowali Henrykowie Śląscy (nieudało się z powodu najazdu tatarskiego w 1241r.). Pierwszym po okresie rozbicia dzielnicowego królem został Przemysł II w roku 1295 zamordowany w roku 1296. Przemysł zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Pierwszym władcą Małopolski i Wielkopolski i królem Polski został książę Kujaw Władysław Łokietek.

Slide 13

Władysław Łokietek Władysław Łokietek (ur.1260, zm.2.03.1333) 20 stycznia 1320 w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował go na króla Polski książę, a potem król Polski. Zjednoczył Wielkopolskę i Małopolskę, a także Kujawy i Ziemię Sandomierską.

Slide 14

Kazimierz Wielki Kazimierz III Wielki-(ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) król Polski w latach 1333-1370, ostatni władca z dynastii Piastów na polskim tronie. Był znakomitym dyplomatą, organizatorem, świetnym gospodarzem (jako jedyny polski władca otrzymał przydomek Wielki). Objął władzę w wieku 23 lat. W 1335 udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu. W zamian zrzekł się Śląska i zapłacił ogromną sumę pieniężną. Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 odzyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i ziemię dobrzyńską, w zamian zrzekając się praw do Pomorza Gdańskiego. Kazimierz otoczył się radą królewską składającą się z: kanclerza, podskarbiego, marszałka i wojewodów. Ulokował prawie 100 nowych miast i setki wsi. Nazywany był królem chłopów. Czerpał ogromne korzyści z żup solnych w Wieliczce, Bochni, a także w przyłączonej za jego panowania Rusi Halickiej. Utworzył Krakowską Akademię ponieważ potrzebował biegłych prawników, dyplomatów, rachmistrzów, sekretarzy, zarządców, medyków . Otoczył murami wiele miast, zbudował zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Slide 16

Pytania W którym roku utworzono krakowską akademię? W 1364 Jak nazywała się druga żona Mieszka I? Oda Jakie ziemie zjednoczył Przemysł II? Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie

Slide 17

W którym roku Tatarzy napadli Polskę? W 1241 roku. Jak nazywały się wewnętrzne części państwa Karola Wielkiego? Hrabstwa Czy Kazimierz Wielki zdobył Ruś Halicką? Tak Dokładna data koronacji Karola Wielkiego to 25.12.800

Slide 18

Jakie miasto było ulubionym miastem Karola Wielkiego? Akwizgran W którym roku koronowany został Władysław Łokietek? W 1320 roku. W którym roku koronowany został Bolesław Chrobry? W 1025 roku. Na ilu synów podzielił Polskę w 1138 roku Bolesław Krzywousty? Na 4 synów.

Slide 19

W którym roku Polska przyjęła chrzest? W 966 roku. W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński? Odbył się w 1000 roku. W którym roku Wojciech został kanonizowany? W 999 roku.

Dane:
  • Liczba slajdów: 19
  • Rozmiar: 1.94 MB
  • Ilość pobrań: 3680
  • Ilość wyświetleń: 23173
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie