Układ limfatyczny i odporność organizmu

Liczba slajdów:
21
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
1.15 MB
Ilość pobrań:
54
Ilość wyświetleń:
6621
Kategoria:
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 20
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 0
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 1
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 2
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 3
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 4
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 5
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 6
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 7
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 8
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 9
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 10
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 11
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 12
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 13
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 14
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 15
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 16
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 17
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 18
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 19
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 20
Układ limfatyczny i odporność organizmu - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
Spis treści: 1.Budowa układu limfatycznego. 2.Limfa. 3.Węzły chłonne. 4.Grasica, śledziona, migdałki. 5.Funkcja układu limfatycznego. 6.Porównanie układu krwionośnego i limfatycznego. 7.Odporność organizmu. 8.Bariery ochronne organizmu. 9.Odpowiedź immunologiczna. 10.Alergie. 11.AIDS. 12.Drogi zakażenia wirusem HIV. 13.Profilaktyka AIDS. 14.Bibliografia i netografia.
3
1. Budowa układu limfatycznego. Układ limfatyczny (chłonny) składa się z: a. Naczyń limfatycznych, w których można wyróżnić dwa duże pnie: przewód limfatyczny (chłonny) prawy i przewód piersiowy, b. Węzłów chłonnych.
4
Przewód piersiowy zbiera limfę z nóg, narządów brzucha, lewej górnej kończyny i lewej połowy głowy oraz szyi. Uchodzi do lewej żyły podobojczykowej. Przewód chłonny prawy zbiera limfę z prawej górnej kończyny, prawej połowy głowy oraz szyi i prowadzi do prawej żyły podobojczykowej. Naczynia limfatyczne włosowate biorą swój początek w przestrzeniach międzykomórkowych. Ich ściany są cienkie i wiotkie, budową przypominają żyły. Posiadają zastawki, dzięki czemu limfa płynie tylko w jednym kierunku od przestrzeni międzykomórkowych do odpowiednich żył.
5
2. Limfa. Limfa (chłonka) jest to żółto zabarwiona ciecz krążąca w naczyniach limfatycznych. Skład limfy jest zbliżony do składu osocza krwi. Głównymi źródłami limfy są: przesącz z osocza krwi, wydzieliny komórek iWłosowate przewodu naczynia pokarmowego. krwionośne przeplatają się z włosowatymi naczyniami limfatycznymi. Rureczki układu limfatycznego są otwarte na końcach dzięki czemu mogą wchłaniać duże ilości płynu
6
3. Węzły chłonne. Węzły chłonne są skupiskami tkanki limfatycznej poprzecinanymi naczyniami limfatycznym. Ich zadaniem jest filtrowanie i oczyszczanie limfy. Dojrzewają tu białe ciałka krwi, które produkują przeciwciała. Ich wielkość wynosi od 2 mm do 30 mm. Zazwyczaj węzły chłonne grupują się w większe skupiska w pewnych partiach ciała. Do największych węzłów chłonnych należą: podżuchwowe, przyuszne, pachowe, pachwinowe.
7
4. Grasica, śledziona, migdałki. Grasica umiejscowiona jest za mostkiem. W grasicy rozwijają się limfocyty. W dzieciństwie grasica przyczynia się do rozbudowy systemu immunologicznego. Wraz z jest wiekiem grasica zanika. Śledziona umiejscowiona w jamie brzusznej, bezpośrednio pod klatką piersiową. Zawiera makrofagi i limfocyty i dlatego ma szczególne znaczenie dla systemu immunologicznego. Ponadto rozkładane są w niej czerwone krwinki, które przy niektórych chorobach śledziona produkować i przekazywać Migdałkimoże stanowią barierę dla czynników do krwi. chorobotwórczych, ale niejednokrotnie dochodzi do zapalenia samych migdałków. Najczęściej jest to efekt chorobowy zakażenia organizmu paciorkowcami, czyli anginy. W przypadku częstych angin albo w przypadku przerostu migdałków podniebiennych z upośledzeniem oddychania wskazane jest ich operacyjne wycięcie.
8
5. Funkcje układu limfatycznego: odpornościowa w węzłach limfatycznych powstają niektóre białe ciałka krwi neutralizująca zwalczanie ciał oraz substancji obcych i szkodliwych dla organizmu odprowadzająca odprowadzenie limfy z powrotem do krwi Przepływająca po organizmie limfa zbiera substancje toksyczne i odprowadza je do węzłów chłonnych, skąd są transportowane do nerek i usuwane z organizmu. Niektóre bakterie mogą się przedostać przez pierwsze węzły chłonne, ale są wyłapywane przez kolejne. W ciężkich stanach zapalnych bakterie mogą wydostawać się z węzłów chłonnych i infekować układ krwionośny. Stan zapalny można rozpoznać po nabrzmiałych węzłach chłonnych.
9
6. Porównanie układu krwionośnego i limfatycznego:
10
7. Odporność organizmu. Odporność jest to brak podatności organizmu na działanie zarazków chorobotwórczych lub ich toksyn. Wyróżniamy dwa rodzaje odporności: a. Odporność wrodzona jest to genetycznie uwarunkowana odporność na wiele zarazków np. nie zachorujemy na choroby dotykające zwierzęta (np. nosówka) czy rośliny (np. parch jabłoni). b. Odporność nabyta poprzez: otrzymanie przeciwciał wraz z mlekiem matki w pierwszych miesiącach życia, szczepienia ochronne, surowicę odpornościową, wcześniejsze przechorowanie danej choroby zakaźnej.
11
Szczepienie ochronne polega na podaniu martwych lub pozbawionych zjadliwości zarazków danej choroby. Ma to na celu nauczenie naszego systemu odpornościowego walki z danym rodzajem zarazku. Aby szczepionka była bardziej skuteczna niekiedy należy powtarzać szczepienia po pewnym czasie. Szczepienia wykonuje się w pierwszych latach życia dziecka. Dotyczą one groźnych chorób zakaźnych, które dawniej wywoływały epidemie np. ospa, odra, gruźlica. Surowica odpornościowa jest to podanie gotowych przeciwciał zwalczających konkretny zarazek. Przeciwciała te wytwarzane są w innym organizmie np. zwierzęcia. Surowicę podaję się w przypadku pogryzienia przez wściekłe zwierzę.
12
8. Bariery ochronne organizmu. a. Skóra chroni organizm przed wnikaniem wielu bakterii; dodatkowo łój i pot mają również działanie bakteriobójcze. b. Ślina zawiera enzymy niszczące bakterie. c. Błona śluzowa wyściełająca drogi oddechowe dzięki śluzowi i rzęskom wychwytuje drobnoustroje i usuwa je w czasie kaszlu i kichania. d. Sok żołądkowy zawiera kwas solny niszczący bakterie.
13
9. Odpowiedź immunologiczna. Antygen jest to ciało obce dla naszego organizmu. Antygenami będą różne rodzaje wirusów i bakterii. Antygeny, od komórek własnego organizmu, system odpornościowy rozpoznaje na podstawie swoistych białek występujących na powierzchni komórek. Antygen, który wnika do organizmu człowieka wyzwala szereg reakcji mających na celu jego usunięcie. Nazywamy to reakcją immunologiczną (odpowiedzią immunologiczną). Za odporność naszego organizmu odpowiedzialne są leukocyty (białe ciałka krwi). Istnieje kilka rodzajów leukocytów, z których każdy pełni określoną rolę w czasie reakcji immunologicznej. Niektóre z leukocytów mają zdolność fagocytozy pochłaniania innych komórek lub ich szczątków. Mogą w ten sposób niewybiórczo niszczyć zarazki. Służą one też do
14
Odpowiedź immunologiczną można ogólnie podzielić na kilka etapów: a. Rozpoznawanie antygenów przez limfocyty typu B. b. Produkowanie przeciwciał przez limfocyty typu T. Przeciwciała są to swoiste białka dopasowane do określonego antygenu. c. Tworzenie kompleksów: antygen przeciwciało. Ułatwia to niszczenie zarazków. d. Niszczenie zarazków przez limfocyty typu NK. e. Usuwanie resztek komórek przez leukocyty posiadające zdolność fagocytozy. Immunologia - jest to nauka zajmująca się procesami odpornościowymi organizmu.
15
Wyróżniamy odpowiedź immunologiczną pierwotną i wtórną: Pierwotna odpowiedź immunologiczna ma miejsce podczas pierwszego wniknięcia antygenu do organizmu. Trwa ona dłużej i powoduje objawy chorobowe np.: gorączka, zaczerwienienie, bóle, wymioty. Wtórna odpowiedź immunologiczna zachodzi podczas kolejnego wnikania danego antygenu do organizmu. System immunologiczny ma zdolność zapamiętywania antygenów odpowiadają za to limfocyty T. Dzięki temu przy kolejnej infekcji może szybciej wyprodukować przeciwciała i zniszczyć zarazki. W przypadku wtórnej odpowiedzi często nie ma objawów chorobowych albo są znacznie
16
10. Alergie. Alergia jest to nadmierna reakcja immunologiczna na wniknięcie obcego czynnika. Ma ona charakter nadwrażliwości (uczulenia). Alergie wywołują różnorodne czynniki nazywane alergenami. Mogą to być: pyłki roślin, pleśń, kurz, roztocza, sierść zwierząt, zanieczyszczenia powietrza, leki, składniki pokarmów. Alergia może przyjmować różną postać: wysypka, zaczerwienienie skóry, atopowe zapalenie skóry, katar (tzw. katar sienny), kaszel, astma Leczenie alergii jest trudne, ponieważ nie da się całkowicie wyeliminować alergenów z naszego
17
11. AIDS. AIDS zespół nabytego upośledzenia odporności. Choroba spowodowana zakażeniem wirusem HIV. Pierwsze jej przypadki odnotowano w roku 1980 w Stanach zjednoczonych. Zakażenie wirusem HIV powoduje uszkodzenie układu odpornościowego. Wirus ten niszczy limfocyty T, które kierują procesami odpornościowymi. Pozbawia w ten sposób nasz organizm możliwości skutecznej obrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Chorzy umierają nie na AIDS, ale z powodu zakażenia zarazkami, których osłabiony układ immunologiczny nie jest w stanie zwalczyć. Wielu ludzi, nawet nie będąc tego świadomym, może być nosicielami wirusa HIV. Choroba może się
18
Chorzy na AIDS bardzo często umierają na choroby nowotworowe. Do bardziej znanych należy mięsak Kapossiego rodzaj nowotworu skóry (zdjęcie). Nawet banalna opryszczka może stać się przyczyną śmierci. Pomimo wieloletnich intensywnych badań szczepionka przeciwko wirusowi nie została
19
12. Drogi zakażenia wirusem HIV: kontakt płciowy z nosicielem, poprzez krew np. używając zakażonej strzykawki. Takie sytuacje najczęściej dotyczą narkomanów. przetaczanie zakażonej krwi lub preparatów krwiopochodnych podczas dializy, podczas przeszczepu lub innego zabiegu chirurgicznego, podczas robienia tatuaży, akupunktury (użycie zakażonych igieł), podczas karmienia piersią matka, która jest
20
13. Profilaktyka AIDS. szeroka oświata zdrowotna dotycząca problematyki AIDS, używanie prezerwatyw podczas stosunku płciowego, szczególnie w przypadku przygodnego partnera, utrzymywanie stosunków płciowych z jednym partnerem, przeprowadzanie badania krwi w celu wykrycia wirusa szczególnie wśród osób należących do grupy ryzyka (narkomani, prostytutki), stosowanie sprzętu jednorazowego użytku podczas zabiegów chirurgicznych, używanie jednorazowych strzykawek przez narkomanów,
21
14. Bibliografia i netografia: Gołda W., Kłyś M., Wardas J.: Biologia dla gimnazjum część druga, Wydawnictwo Nowa Era, Gulewicz B., Wierbiłowicz E.: Biologia dla klasy I gimnazjum, Wydawnictwo ABC, Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny, PZWL, Szlachetko A., Szlachetko D., Rutkowski P.: Biologia gimnazjum II, Wydawnictwo M. Rożak, Villee C. A.:Biologia, PWRiL, www.wikipedia.pl, www.encyklopedia.interia.pl www.wiem.onet.pl

Mogą Cię zainteresować

Układ oddechowy - Slajd 1

Układ oddechowy

Układ oddechowy
Układ pokarmowy - Slajd 1

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy
Choroby układu krążenia - Slajd 1

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia
Chemia żywności - Slajd 1

Chemia żywności

Chemia żywności

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?