Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka w krajach rozwijających się

6 lat temu

Zobacz slidy

Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 1
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 2
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 3
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 4
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 5
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 6
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 7
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 8
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 9
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 10
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 11
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 12
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 13
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 14
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 15
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 16
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 17
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 18
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 19
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 20
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 21
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 22
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 23
Prawa człowieka w krajach rozwijających się - Slide 24

Treść prezentacji

Slide 1

Prawa człowieka w krajach rozwijających się Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Odział we Wrocławiu Parlament Dzieci i Młodzieży 18 stycznia 2009 r.

Slide 2

O czym będzie mowa Idea Praw Człowieka Różnice rozwojowe naszego wspólnego świata Jak to działa? kilka słów o Afrykańskim Systemie Ochrony Praw Człowieka Ochrona praw dziecka w Afryce Dlaczego to jest takie ważne? zaangażowanie społeczności międzynarodowej O czym marzą dzieci w Afryce? zajęcia warsztatowe

Slide 3

Prawa człowieka Prawa nadane wszystkim ludziom, wynikające z faktu bycia człowiekiem Powszechność praw przysługują wszystkim, bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie, wiek, przekonania, zawód, stan posiadania, zainteresowania etc. GODNOŚĆ CZŁOWIEKA jako źródło praw i wolności każdej istoty ludzkiej

Slide 4

Z archiwum SWM

Slide 5

Z archiwum SWM

Slide 6

Z archiwum SWM

Slide 7

Z archiwum SWM

Slide 8

Z archiwum SWM

Slide 9

Kraje rozwijające się HDI 2008 Źródło: www.undp.org.

Slide 10

Kraje rozwijające się cechy charakterystyczne Różnice w zarobkach Szybki wzrost populacji Problem ubóstwa i niedożywienia Rolnictwo Niewystarczający rozwój instytucji Szybkie tempo urbanizacji Spośród 53 państw afrykańskich 27 to kraje słabo rozwinięte

Slide 11

Afrykański System Ochrony Praw Człowieka Od czego to zależy? Przeszłość kolonialna Poziom rozwoju Analfabetyzm Zróżnicowanie religijne Niewykształcone struktury państwowe i społeczne

Slide 12

Afrykański System Ochrony Praw Człowieka Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1986 r.) wolność, równość, sprawiedliwość i godność są zasadniczymi celami słusznych aspiracji ludów afrykańskich Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów

Slide 13

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów Ochrona Ochrona godności godności Równość Równość wobec wobec prawa prawa prawo prawododo wolności wolności Prawo Prawododo obrony obrony PRAWA PRAWA JEDNOSTKI JEDNOSTKI Wolność odod Wolność poniżającego poniżającego traktowania traktowania Zakaz Prawo Zakaz Prawododo dyskryminacji dyskryminacji nauki naukii pracy i pracy Prawo Prawododo własności własności Prawa Prawa rodziny rodziny

Slide 14

Dziecko W myśl Konwencji o Prawach Dziecka ONZ: Każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność

Slide 15

Gwarancje praw dzieci afrykańskich Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci Ochrona dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z trwających konfliktów zbrojnych Uznanie wyższości interesu dziecka w oparciu o zasadę niedyskryminacji Dotyczy wielu obszarów Komitet Ekspertów ds. Praw i Dobrobytu Dzieci

Slide 16

Prawa dzieci w Afryce PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU Dostęp do żywności i wody pitnej Niemal 30 dzieci poniżej 5 roku życia ma niedowagę Co 15 sekund umiera dziecko z powodu braku dostępu do wody pitnej Połowa dzieci poniżej piątego roku życia umiera w Afryce Subsaharyjskiej

Slide 17

Prawa dzieci w Afryce PRAWO DO WOLNOŚCI PRAWO DO OCHRONY PRZED ZMUSZANIEM DO ŚWIADCZENIA USŁUG SEKSUALNYCH Handel dziećmi i współczesne niewolnictwo Ochrona przed nieludzkim traktowaniem - ? Prostytucja nieletnich PRAWO DO POSIADANIA OBYWATELSTWA

Slide 18

Prawa dzieci w Afryce PRAWO RODZINY PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ Odbieranie dzieci rodzicom Śmierć 90 tys. dzieci z powodu chorób możliwych do uniknięcia Dostęp do podstawowych lekarstw PRAWO DO NAUKI 38 milionów dzieci nie chodzi do szkoły 60 spośród nich to dziewczynki

Slide 19

Prawa dzieci w Afryce PRAWO DO OCHRONY PRZED WYKORZYSTYWANIEM W PRACY 218 mln dzieci pracujących 49 mln w Afryce PRAWO DO OCHRONY PRZED SKUTKAMI KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 120 tys. dzieci brało czynny udział w konfliktach zbrojnych Dzieci w obozach dla uchodźców

Slide 20

Czy tak musi być? Rodzaje współpracy na rzecz ochrony praw człowieka W skali światowej i regionalnej Na poziomie międzyrządowym i pozarządowym Rola organizacji pozarządowych (NGOs) w międzynarodowej ochronie praw człowieka Fundacja Dzieci Niczyje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Caritas Polska

Slide 21

Organizacje działające na rzecz ochrony praw dziecka UNICEF Save the Children Human Rights Watch Amnesty International Międzynarodowa Organizacja Pracy

Slide 22

Jeden świat wspólna odpowiedzialność Idea Praw Człowieka dzisiaj Nadużywanie i wykorzystywanie pojęcia GODNOŚĆ CZŁOWIEKA JA CZŁOWIEK mam prawo do bezwarunkowego poszanowania moich praw mam obowiązek bezwarunkowo szanować drugiego człowieka

Slide 23

Jeden świat wspólna odpowiedzialność W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich Jan Paweł II

Slide 24

Zapraszamy Wrocław Plac Grunwaldzki 3 wroclawswm.pl Spotkania: środa 19.30 Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 82 Spotkania: co drugi wtorek o 17.00 Kraków ul Tyniecka 39 misjeswm.pl Spotkania: poniedziałek 19.00 Poznań ul. Pszczelna 20 btomasoo2.pl

Dane:
  • Liczba slajdów: 24
  • Rozmiar: 5.07 MB
  • Ilość pobrań: 44
  • Ilość wyświetleń: 3677
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie