Język Polski

Pozytywizm

6 lat temu

Zobacz slidy

Pozytywizm - Slide 1
Pozytywizm - Slide 2
Pozytywizm - Slide 3
Pozytywizm - Slide 4
Pozytywizm - Slide 5
Pozytywizm - Slide 6
Pozytywizm - Slide 7
Pozytywizm - Slide 8
Pozytywizm - Slide 9
Pozytywizm - Slide 10
Pozytywizm - Slide 11
Pozytywizm - Slide 12
Pozytywizm - Slide 13
Pozytywizm - Slide 14
Pozytywizm - Slide 15
Pozytywizm - Slide 16
Pozytywizm - Slide 17
Pozytywizm - Slide 18
Pozytywizm - Slide 19
Pozytywizm - Slide 20
Pozytywizm - Slide 21
Pozytywizm - Slide 22
Pozytywizm - Slide 23
Pozytywizm - Slide 24
Pozytywizm - Slide 25
Pozytywizm - Slide 26
Pozytywizm - Slide 27
Pozytywizm - Slide 28
Pozytywizm - Slide 29
Pozytywizm - Slide 30
Pozytywizm - Slide 31
Pozytywizm - Slide 32
Pozytywizm - Slide 33
Pozytywizm - Slide 34
Pozytywizm - Slide 35
Pozytywizm - Slide 36
Pozytywizm - Slide 37
Pozytywizm - Slide 38
Pozytywizm - Slide 39
Pozytywizm - Slide 40
Pozytywizm - Slide 41
Pozytywizm - Slide 42
Pozytywizm - Slide 43
Pozytywizm - Slide 44
Pozytywizm - Slide 45

Treść prezentacji

Slide 1

POZYTYWIZM

Slide 2

Główne założenia pozytywizmu w dużej mierze nawiązywały do światopoglądu, który narodził się w epoce oświecenia. Pozytywiści na nowo deklarowali powrót do realności, autentyczności, odrzucenie natchnienia, wartości niematerialnych i nieziemskich. Naturę chcą ukazywać w sposób rzeczywisty, odrzucają romantyczne ozdobniki, wykwintne słownictwo, patetyzm. Ich sztuka ma być wiarygodna, rzetelna a przede wszystkim realistyczna. Zrezygnowano z doniosłych, wielkich haseł, wątków, motywów, by zająć się tym, co doraźne, teraźniejsze, być może przyziemne, ale ważne dla społeczeństwa.

Slide 3

Architektura. W pozytywistycznej architekturze dominują tendencje synkretyczne, ale również artyści zaczynają wykorzystywać nowe materiały do swoich konstrukcji oraz wprowadzają nowatorskie rozwiązania w swoich projektów. Czołowym dokonaniem architektury dziewiętnastowiecznej jest górująca nad stolicą Francjiwieża Eiffla, wykonana ze stali.

Slide 4

Popularne stało się również tworzenie nowych stylów nawiązujących do już istniejących a obdarzanych przedrostkiem neo, jak neoarabski, neoindyjski, neochiński, neobizantyjski, neoromański, neorenesansowy i wreszcie najbardziej frapujący: neogotycki. W tym ostatnim został zaprojektowany i wybudowany chociażby budynek parlamentu Londynu ze słynną wieżą ozdobioną Big Benem (choć budowy neogotyckie dominowały jednak wśród budownictwa sakralnego).

Slide 6

Sztuki plastyczne W klasycznych przykładach sztuki malarskiej dominowało wykorzystywanie pejzażu realnego, choć nierzadko zdarzały się przykłady poetyzacji obrazu natury. Pojawiła się również dość powszechna tendencja do zamieszczania na obrazach wszystkich możliwych doznań wzrokowych, otrzymywanych poprzez różnorodną grę za pomocą światła, barw, kolorów i ich najróżniejszych odcieni, a także różnego cienia. Dominatorem w takim malarstwie był francuski artysta: C. Corot.

Slide 7

Jean-Baptiste Camille Corot - francuski malarz, przedstawiciel kierunku realistycznego. Malował pejzaże, sceny historyczne, portrety. Jedne z najsłynniejszych jego obrazów to:

Slide 8

El Lago de Pediluco

Slide 9

Most Świętego Bartłomieja

Slide 10

Kobieta w błękicie Kobieta z perłą

Slide 11

Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z Hadesu

Slide 12

W drugiej połowie dziewiętnastego wieku w sztukach plastycznych przeważał już całkowity realizm, pokazywanie przyrody w sposób realistyczny, rzeczywisty, prawdopodobny. Zaczynają wkraczać na terytorium dzieł motywy zwykłe, pospolite, codzienne, jak to dzieje się w malarstwie: J. F. Milleta, którego uważano za malarza wieśniaków, ponieważ głównymi tematami jego obrazów są elementy egzystencji wieśniaków w swojej wsi, z swoimi typowymi obowiązkami. Jean-François Millet francuski malarz. W początkach swej twórczości najchętniej malował sceny z mitologii, a także portrety i pejzaże. Pod wpływem realizmu zaczął ożywiać swoje dzieła ludźmi pracującymi na świeżym powietrzu np. Kobiety zbierające kłosy (1857). Pochodził z chłopskiej rodziny, malował głównie wiejskie życie chłopów, ukazywał etos ich pracy.

Slide 13

Anioł Pański

Slide 14

Kobiety zbierające kłosy

Slide 15

Natomiast: H. Daumier pokazuje życie miasta, ludności miejskiejproletariatu. Inspirację czerpie z wyglądu ulic, przedmieść. Jest artystą głęboko zakorzenionym we swojej współczesności, teraźniejszości otaczających go problemach. Honore Daumier -francuski malarz, grafik, rysownik i rzeźbiarz. Jeden z wybitniejszych przedstawicieli realizmu XIX wieku. Autor sławnych karykatur i rysunków satyrycznych

Slide 16

Kolekcjoner rycin

Slide 17

Nędznicy

Slide 18

List Święta Magdalena na pustyni

Slide 19

Kolejnym reprezentatywnym przykładem malarstwa realistycznego było malarstwo G. Courbet, który decydując się na pokazywanie pracy oraz jednostek pracujących zdecydowanie wycofał się z ukazywania obrazów pięknych, sielankowych, powielania archetypów piękna, co było znamienne dla literatury klasycznej. Taka postawa była odbiciem nowego trendu w malarstwie, by pokazywać świat w sposób eksperymentalny, realistyczny, wręcz naturalistyczny. Charakterystycznymi motywami prezentowanymi w tym nowym nurcie był: nadmorski pejzaż ukazujący plażę, różnorodne pikniki odbywające się w miastach i na jego obrzeżach, samo miasto i jego gwarne ulice, przepełnione bary i kawiarnie, rodzina a także motyw śmierci, ale wyszydzonej, strywializowanej, obdartej z patosu i powagi.

Slide 20

Gustawe Courbet- wybitny francuski malarz. Buntując się przeciw zasadom akademizmu w sztuce, wprowadził do obrazu rzeczywistość widzianą na własny sposób, a nie zapożyczony lub zgodny z obowiązującym stylem epoki. Sięgał często po tematy uważane dotąd za niegodne artysty, unikał sztuczności pozy i gestu i malował to, co podpatrzone, a nie przemyślnie skomponowane.

Slide 21

potkanie (Dzień Dobry, panie Courbet)

Slide 22

Pogrzeb w Ornans

Slide 23

Kamieniarze

Slide 24

Pracownia (Atelier)

Slide 25

W drugiej połowie dziewiętnastego wieku spopularyzowało się również malarstwo ukazujące historyczne wydarzenia. Przed malarzami tego typu stawiano duże wymagania, gdyż oprócz umiejętności plastycznych musieli także wykazać się wiedzą historyczną. Do geniuszy tego nurtu zalicza się: Jana Matejkę, Henryka Rodakowskiego oraz Józefa Chełmońskiego.

Slide 26

Jan Alojzy Matejko

Slide 27

Wskrzeszenie Łazarza

Slide 28

Kazanie Skargi

Slide 29

Stańczyk

Slide 30

Polonia - Rok 1863

Slide 31

Józef Chełmoński

Slide 32

Odlot żurawi

Slide 33

Rankiem w puszczy

Slide 34

W ogródku

Slide 35

Wypłata robocizny

Slide 36

Henryk Rodakowski

Slide 37

Chłopka międląca len przy pomocy tarlicy Portret siostry w stroju ślubnym

Slide 38

Portret Adama Mickiewicza Głowa śmiejącej się dziewczyny

Slide 39

Śpiąca dziewczynka

Slide 40

Główne motywy sztuki pozytywistycznej: Realizm Naturalizm Pejzaże; sceny rodzajowe z życia niższych warstw społecznych; odwrócono się od rzeczy ulotnych, metafizycznych w kierunku zjawisk pewnych, niezaprzeczalnych, możliwych do udowodnienia, doświadczalnych empirycznie i rozumowo; niechęć do metafizyki, idealizmu; hołd złożony naukom ścisłym, faktom;

Slide 41

Realizm Koniec XIX wieku w sztuce wizualnej cechował się zaistnieniem nowego nurtu. Ówcześni malarze odrzucili znany z romantyzmu subiektywizm na rzecz realizmu, czyli dokładnego, obiektywnego przedstawiania obrazu otaczającego człowieka świata. Myśl pozytywistyczna w malarstwie rozwinęła się po roku 1850, kiedy to wprowadzono do jej elementy do programu nauczania w akademiach sztuki. Szczególną uwagę zwracano na fenomen światła, rozwój fotografii oraz wprowadzanie nowych technologii w architekturze. Celem realizmu nie było naśladowanie dawnych mistrzów malarstwa i ich wielkich dzieł, lecz prawdziwe i dokładne opisanie modeli, natury oraz życia takim, jakie ono jest, bez dodatkowych upiększeń . Sztuczność sztuki znana z epoki romantyzmu, a jeszcze wcześniej antyku, została jednogłośnie odrzucona. Inaczej niż to było w przeszłości, realiści składali hołd zwyczajności, codzienności. Nowym pomysłem na sztukę stało się przedstawianie przeciętnych ludzi wykonujących rutynowe czynności. Artyści starali się sportretować ich życie, wygląd, problemy, zwyczaje klasy średniej i niższej, trud bez zbędnych upiększeń

Slide 42

Naturalizm Metoda w literaturze i sztuce zmierzająca do wiernego, niemal fotograficznego naśladownictwa natury, mająca na celu ukazanie natury w pierwszej fazie rozwoju. Powstała we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Głównym założeniem naturalizmu było wierne naśladowanie rzeczywistości oparte na dokładnej obserwacji bez zbędnej oceny, komentarza, selekcji i interpretacji. Często uwypuklano ciemne strony życia, wybierano przeciętny i brzydki temat lub model. Działalność artystyczna została ograniczona do biernego odtwarzania zjawisk.

Slide 43

Muzyka Muzyka drugiej połowy XIX wieku jest różnorodna i trudno ją ująć w jakieś ogólniejsze ramy. Z jednej strony tworzy bowiem swój dramat muzyczny Ryszard Wagner (Tristan i Izolda, cykl Pierścień Nibelunga). To stulecie opery. Powstają wówczas najwspanialsze dzieła Bizeta (Carmen), Verdiego (Aida). To muzyka monumentalna, wzniosła, eksponująca potęgę uczucia możemy powiedzieć, że zachowuje swój romantyczny charakter. Nic w tym dziwnego, ponieważ nie mamy jako takiego pozytywizmu czy realizmu w muzyce, zachowuje więc ona swoją ciągłość. Prawdziwą rewolucję przyniesie dopiero przełom wieku XIX i XX, kiedy kulturę muzyczną zainspiruje impresjonizm.

Slide 44

Podsumowanie Pozytywizm narodził się we Francji i stąd także pochodzili najsłynniejsi malarze tego okresu. Podstawowym założeniem tej epoki było odejście od norm klasycznych, a ukazanie sztuki żywej. Dzieła miały przedstawiać przede wszystkim życie ludzi, miały być naturalne i bardzo realistyczne. Odsunięto się od metaforycznego i metafizycznego przedstawiania rzeczywistości. Generalnie rzecz biorąc sztuka stała się bardziej powszechna, codzienna. Tematem dzieł stały się zwykłe ludzkie czynności wykonywane przez zwykłych ludzi.

Slide 45

Dziękuję za uwagę Izabela Nawłatyna

Dane:
  • Liczba slajdów: 45
  • Rozmiar: 4.19 MB
  • Ilość pobrań: 7206
  • Ilość wyświetleń: 35358
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie