Zajęcia Artystyczne

Kultura w XIX wieku

6 lat temu

Zobacz slidy

Kultura w XIX wieku - Slide 1
Kultura w XIX wieku - Slide 2
Kultura w XIX wieku - Slide 3
Kultura w XIX wieku - Slide 4
Kultura w XIX wieku - Slide 5
Kultura w XIX wieku - Slide 6
Kultura w XIX wieku - Slide 7
Kultura w XIX wieku - Slide 8
Kultura w XIX wieku - Slide 9
Kultura w XIX wieku - Slide 10
Kultura w XIX wieku - Slide 11
Kultura w XIX wieku - Slide 12
Kultura w XIX wieku - Slide 13
Kultura w XIX wieku - Slide 14
Kultura w XIX wieku - Slide 15
Kultura w XIX wieku - Slide 16
Kultura w XIX wieku - Slide 17
Kultura w XIX wieku - Slide 18
Kultura w XIX wieku - Slide 19
Kultura w XIX wieku - Slide 20
Kultura w XIX wieku - Slide 21
Kultura w XIX wieku - Slide 22
Kultura w XIX wieku - Slide 23
Kultura w XIX wieku - Slide 24
Kultura w XIX wieku - Slide 25
Kultura w XIX wieku - Slide 26
Kultura w XIX wieku - Slide 27
Kultura w XIX wieku - Slide 28
Kultura w XIX wieku - Slide 29
Kultura w XIX wieku - Slide 30
Kultura w XIX wieku - Slide 31
Kultura w XIX wieku - Slide 32
Kultura w XIX wieku - Slide 33
Kultura w XIX wieku - Slide 34
Kultura w XIX wieku - Slide 35
Kultura w XIX wieku - Slide 36
Kultura w XIX wieku - Slide 37
Kultura w XIX wieku - Slide 38
Kultura w XIX wieku - Slide 39
Kultura w XIX wieku - Slide 40
Kultura w XIX wieku - Slide 41
Kultura w XIX wieku - Slide 42
Kultura w XIX wieku - Slide 43
Kultura w XIX wieku - Slide 44
Kultura w XIX wieku - Slide 45
Kultura w XIX wieku - Slide 46
Kultura w XIX wieku - Slide 47

Treść prezentacji

Slide 1

Kultura w XIX wieku

Slide 2

Filozofia W XVIII wieku pojawił się nowy prąd myślowy stanowiący opozycje dla klasycyzmu ROMANTYZM, przeciwstawiający uczucia rozumowi i naukowej logice. Na podłożu romantyzmu powstał prąd filozoficzny zwany IDEALIZMEM, zakładający, że świadomośc ludzka składa się z idei.

Slide 3

IDEALIZM Czołowymi przedstawicielami idealizmu byli: Johann Fichte , wg którego podstawowymi ideami były wolność i wiara; Friedrich Schelling twierdził, że najważniejsza jest sztuka; Georg Hegel zakładał, że determinantem historii jest działalność człowieka;

Slide 4

POZYTYWIZM W II poł. XIX wieku, na skutek wielu przemian w świecie nauki i sposobie postrzegania świata, powstał nowy prąd filozoficzny zwany POZYTYWIZMEM. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego prądu byli: Auguste Comte - sądził, że początkiem wszelkiej próby reorganizacji społeczeństwa musi być stworzenie systemu idei, który odpowiadałby obecnemu stanowi rozwoju umysłu ludzkiego i nauk szczegółowych; James Mill - twierdził, że wszystkie zjawiska mają źródło w doświadczeniu a zadaniem nauki jest uoólnianie wyników wszystkich doświadczeń;

Slide 5

Romantyzm w literaturze prąd ideowy ukształtowany w atmosferze ruchów wolnościowych nawiązujących do ideałów rewolucji gł. cechy: postawa buntu przeciw skostniałym normom (społ., etycznym), rozkwit indywidualizmu, uznawanie wyższości ducha nad materią, uczucia nad rozumem, pojmowanie natury jako żyjącej i czującej całości, narodziny nowocz. myślenia hist., akcentowanie odrębności sytuacji i misji dziejowej poszczególnych narodów (np. tzw. mesjanizm pol.), nobilitacja kultury lud., gloryfikacja wyobraźni, geniuszu, natchnienia, intuicji, szaleństwa;

Slide 6

Romantyzm w literaturze Wiktor Hugo francuski pisarz, poeta i dramaturg, autor takich dzieł jak:Les feuilles dautomne (1831), Powstanie na San Domingo (1826, wyd. pol. 1829), Nędznicy (1862, wyd. pol. 1862); Edgar Alan Poe amer. Krytyk, poeta i prozaik, autor wiersza Kruk (1845), noweli Zagłada domu Usherów 1839, powieści detektywistycznych Zabójstwo przy rue Morgue, Złoty żuk, Tajemnica Marii Rogêt oraz Skradziony list; George Byron angielski poeta i pisarz, autor powieści poet. o tematyce orientalnej: Giaur, powieści Narzeczona z Abydos, Więzień Czyllonu i Mazepa, oraz najwybitniejszego niedokończonego poematu dygresyjnego Don Juan o przygodach legendarnego uwodziciela w Hiszpanii; Adam Mickiewicz - wieszcz polski, autor wielu znakomitych dzieł o zabarwieniu mesjanistycznym;

Slide 7

Realizm i naturalizm W połowie XIX wieku w opozycji do romantyzmu i jego założeń, powstał nowy kierunek, którego celem było ukazanie rzeczywistości REALIZM. Z realizmu wykształcił się NATURALIZM, którego główną tendencją było dążenie go maksymalnie wiernego odzwierciedlenia natury.

Slide 8

Realizm i naturalizm w literaturze Gustave Flaubert francuski pisarz, autor Pani Bovary - powieści z życia prowincji ukazująca jej zabijającą nudę i ciasnotę jest przede wszystkim głębokim studium moralno-psychol., a postawa bohaterki stała się dla krytyki lit. i psychologii symbolem wyrażającym ucieczkę od rzeczywistości w świat iluzji (bovaryzm); zwolennicy naturalizmu uznali go za mistrza szkoły, a autorzy XX w. dostrzegali w nim ojca nowoczesnej powieści (M. Proust, J.-P. Sartre), a nawet prekursora nowej powieści (N. Sarraute, M. Butor). W Polsce twórczość pisarza cenił zwł. S. Żeromski; Karol Dickens - powieściopisarz angielski,autor takich dzieł jak: Klub Pickwicka, Oliwer Twist, Dawid Copperfield, Opowieść wigilijna, Wielkie nadzieje; Émille Zola francuski pisarz, teoretyk naturalizmu; autor powieści naturalistycznych: Brzuch Paryża, W matni, Germinal, Bestia ludzka;

Slide 9

Sztuki plastyczne w XIX wieku. Architektura zdominowana przez historyzm opierała się na dwóch nurtach: naśladownictwie i eklektyzmie, czyli łączeniu form zapożyczonych z dawnych epok; Malarstwo akademizm i nowatorskie kierunki realizm, impresjonizm, naturalizm, secesja i Art Nouveau;

Slide 10

Architektura Wieża ciśnień wg projektu Johna Moorea i Christiana Johanna Zimmermanna

Slide 11

Pałac Schoena w Sosnowcu

Slide 12

Pałac Dietla w Sosnowcu

Slide 13

Łuk Triumfalny w Kiszyniowie

Slide 14

Lwowski Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej

Slide 15

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 11 w Łodzi

Slide 16

Neogotyk - Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24

Slide 17

Neobarok - Teatr im. Juliusza Słowackiego

Slide 18

Tower Bridge w Londynie

Slide 19

Budynek Parlamentu Angielskiego

Slide 20

Wieża Eiffla, Paryż

Slide 21

Malarstwo Eugène Delacroix

Slide 22

Wolność wiodąca lud na barykady

Slide 23

Kobieta siedząca na cmentarzu

Slide 24

Autoportret

Slide 25

Scena na Chios

Slide 26

Algierskie kobiety

Slide 27

Gustave Courbet

Slide 28

Kamieniarze

Slide 29

Autoportret

Slide 30

Kobiety przesiewające ziarno

Slide 31

Eduard Manet

Slide 32

La Grand Canal

Slide 33

The Rue Mosnier Decorated with Flags

Slide 34

Argenteuil

Slide 35

Claude Monet

Slide 36

Impresja wschód słońca

Slide 37

Budynek parlamentu

Slide 38

Water Garden and the Japanese Footbridge

Slide 39

Spacer w parku

Slide 40

Edgar Degas

Slide 41

Niebieskie tancerki

Slide 42

Tancerka

Slide 43

Auguste Renoir

Slide 44

Mała Irene Cahen dAnvers

Slide 45

Łąka

Slide 46

The Swing

Slide 47

Muzyka Początek wieku zdominowany był przez klasyków wiedeńskich W. A. Mozarta, J. Haydna i L. v Beethovena. W połowie wieku powstaje nurt muzyki narodowej, którego przedstawicielami są m.in. Ryszard Wagner Niemiec, Polak Fryderyk Chopin, Węgier Franciszek Liszt, Rosjanie - Modest Musorgski i Piotr Czajkowski;

Dane:
  • Liczba slajdów: 47
  • Rozmiar: 22.50 MB
  • Ilość pobrań: 91
  • Ilość wyświetleń: 5444
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie