Język Polski

Epoki literackie

1 rok temu

Zobacz slidy

Epoki literackie - Slide 1
Epoki literackie - Slide 2
Epoki literackie - Slide 3
Epoki literackie - Slide 4
Epoki literackie - Slide 5
Epoki literackie - Slide 6
Epoki literackie - Slide 7
Epoki literackie - Slide 8
Epoki literackie - Slide 9
Epoki literackie - Slide 10
Epoki literackie - Slide 11
Epoki literackie - Slide 12
Epoki literackie - Slide 13
Epoki literackie - Slide 14
Epoki literackie - Slide 15
Epoki literackie - Slide 16
Epoki literackie - Slide 17
Epoki literackie - Slide 18
Epoki literackie - Slide 19
Epoki literackie - Slide 20
Epoki literackie - Slide 21

Treść prezentacji

Slide 1

Epoki literackie

Slide 2

Epoki literackie: Okresy w historii literatury w których dominują zbliżone do siebie prądy literackie, Ich granice są często nieostre, wiążą się z głębokimi zmianami w kulturze, Przejście między epokami związane jest z jakimś znaczącym wydarzeniem , Istotnym elementem decydującym o charakterze epoki jest jej filozofia,

Slide 3

Epoki literackie: Współczesnoś ć, Antyk (Starożytność ), Średniowiecze , Dwudziestole ci międzywojen ne, Renesans, Młoda Polska, Barok, Pozytywizm, Oświecenie, Romantyzm,

Slide 4

IX w.p.n.e - około IV-VI w.n.e (476 r. n. e upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego), Centrum zainteresowania to życie ziemskie, natura i człowiek, Antyk Rozwój teatru i dramatu greckiego, W teatrze obowiązuje zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji, a widz powinien doznać katharsis, czyli duchowego oczyszczenia wywołanego trwogą i litością odczuwanymi wobec losów bohaterów tragedii

Slide 5

Antyk Najwybitniejsze dzieła starożytności: Biblia, Iliada i Odyseja - Homer W filozofii dominował: Król Edyp - Sofokles Epikureizm - czerpanie Mitologia radości z życia, Hedonizm - egoistyczna chęć użycia za wszelką cenę, Stoicyzm - umiar zarówno wobec dobra, jak i zła świata,

Slide 6

Średniowiecze: 476r. - 1492r. (odkrycie Ameryki przez Kolumba), Najdłuższa nowożytna epoka literacka, Mało tekstów literackich, często anonimowych, Główne motywy to rycerz, asceta, król, dworzanin, Dużo uwagi poświęcano śmierci,

Slide 7

Średniowiecze: Najważniejsze dzieła: W filozofii dominował: Bogurodzica, Augustynizm, Kronika Polska - Gall Anonim, Franciszkanizm, Lament świętokrzyski, Pieśń o Rolandzie, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Teocentryzm,

Slide 8

Odrodzenie (renesans): XVXVI- koniec XVI w, Rozkwit malarstwa, architektury, sztuki kulinarnej i literatury, Zainteresowanie człowiekiem i jego sprawami, Człowiek Renesansu to osoba wszechstronnie uzdolniona, Najbardziej znany człowiek renesansu Leonardo Da Vinci,

Slide 9

Odrodzenie (renesans): W XVI wieku pojawiła się reformacja - ruch religijnopolityczno-społeczny zainicjowany przez Marcina Lutra, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Najwybitniejsi twórcy renesansu: Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, William Szekspir,

Slide 10

Barok: XVIXVII w. - koniec XVIIpołowa XVIII w. (Polska XVII w. - połowa XVIII w.), U podstaw literatury leżała głęboka religijność i egzystencjalny niepokój, Kontrreformacja - prąd w Kościele katolickim zwalczający reformację, by odbudować własną potęgę oraz jego polityczne, gospodarcze i kulturalne wpływy, Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Molier najwybitniejsi barokowcy.

Slide 11

Koniec XVII w. - ostatnie ćwierćwiecze XVIII w. (Polska 1764 - 1822), Rozwój literatury naukowej, Cogito ergo sum - poznanie świata jest możliwe dzięki rozumowi, Oświecenie: Rozwój ateizmu (pogląd, że Bóg nie istnieje) i deizmu (pogląd, że rolą Boga jest tylko stworzenie świata), Klasycyzm - nurt literatury oświecenia cechujący się m.in. zaakcentowaniem funkcji dydaktycznej dzieł, zachowaniem harmonii i umiaru, Rokoko - styl w sztuce europejskiej, charakteryzujący się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją oraz motywami egzotycznymi, Przedstawiciele oświecenia: Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasiński, Jean-Jacques Rousseau, Józef Wybicki, Stanisław Staszic.

Slide 12

Romantyzm: druga połowa XVIII w. - połowa XIX w. (Polska 1822 - 1863), Fascynacja wiarą, uczuciami, wrażliwością duszy oraz intuicją, Głoszenie haseł wolności oraz braterstwa, Podkreślanie indywidualizmu, Ludowość - zainteresowanie kulturą ludową, czerpanie z obecnych w niej motywów,

Slide 13

Epoka trzech wieszczów narodowych: Romantyz m 1. Adam Mickiewicz, 2. Juliusz Słowacki, 3. Zygmunt Krasiński Inni znani poeci: 4. Cyprian Kamil Norwid 5. Johann Wolfgang von Goethe 6. Antoni Malczewski

Slide 14

Pozytywizm (realizm): połowa XIX w. - lata 90 XIX w. (Polska 1863-1890), Propagowanie haseł promujących wiarę w postęp nauki i pracę u podstaw, Rozwój teorii społecznych i publicystyki, Twórcy pozytywizmu: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Adam Asnyk.

Slide 15

Młoda Polska: Ostatnie dekady XIX w. - 1918 r. (Polska 1891-1918), Odrzucenie racjonalistycznego pozytywizmu, W literaturze obserwuje się tendencje realistycznonaturalistyczne, a także symboliczne i wizyjne. Twórcy: -Stanisław Wyspiański -Stefan Żeromski -Władysław Stanisław Reymont

Slide 16

1918-1939 r., Kult miasta, masy, człowieka robotnika, ludzie do władzy, Dwudziestole cie międzywojen ne: Awangardziści czyli powstanie grupy poetyckiej, która skupiała racjonalistów, wielbicieli techniki i maszyn, stawiająca opór przeciwko naturze i spontaniczności, Bruno Schulz, Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Zofia Nałkowska,

Slide 17

Od 1939 roku, Ogromny wpływ na literaturę miały polityka i historia. Zadecydowały o jej oryginalności tematycznej, światopoglądowej i programowej, Literaturę drugiej wojny światowej można nazwać kontynuatorką dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ pisarze tamtej epoki nadal tworzyli na emigracji i w podziemiach, Twórcy literatury akcentowali znaczenie tradycji, ponadczasowych wartości, W literaturze podkreślało się rangę człowieka i jego problemów, dążeń, słabości, Ukazywano katastroficzną wizję świata. Współczesno ść:

Slide 18

Podsumowanie:

Slide 19

Literatura: https:www.edziecko.plJunior7,16 0035,25145662,epoki-literackie-pokolei-zalozenia-przedstawiciele-i-ra my.html https:jpmatura.plepokimloda-pol ska https:język-polski.plepoka-literack a https:pl.wikipedia.orgwikiEpokal iteracka https:www.e-korepetycje.netartyk ulyepoki-literackie-podsumowanie

Slide 20

Zdjęcia: https:marcinkaminski.pl5-ksiazek-ktore-zmienily-moje-pode jscie-do-zycia https:kultura.gazetaprawna.plartykuly1286187,ucho-igieln e-to-nowa-ksiazka-wieslawa-mysliwskiego.html http:psychologiaiszachy.blogspot.com201203siodma-piec zec-ingmara-bergmana-kiedy.html http:katarzynatrochimiuk.plleonardo-da-vinci-biografia-two rczosc-i-ciekawostki http:www.mysli.com.plludziemikolaj-rej https:pl.wikipedia.orgwikiSztukabarokowawPolsce https:skladnicaksiegarska.pllektury59381-pan-tadeusz-ad am-mickiewicz-9788361065111.html

Slide 21

Dziękuję za uwagę!

Dane:
  • Liczba slajdów: 21
  • Rozmiar: 1.35 MB
  • Ilość pobrań: 179
  • Ilość wyświetleń: 1735
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie