Zobacz slidy

DNA - Slide 1
DNA - Slide 2
DNA - Slide 3
DNA - Slide 4
DNA - Slide 5
DNA - Slide 6
DNA - Slide 7
DNA - Slide 8
DNA - Slide 9
DNA - Slide 10
DNA - Slide 11
DNA - Slide 12
DNA - Slide 13
DNA - Slide 14
DNA - Slide 15
DNA - Slide 16
DNA - Slide 17
DNA - Slide 18
DNA - Slide 19
DNA - Slide 20
DNA - Slide 21
DNA - Slide 22
DNA - Slide 23
DNA - Slide 24
DNA - Slide 25
DNA - Slide 26
DNA - Slide 27
DNA - Slide 28
DNA - Slide 29
DNA - Slide 30
DNA - Slide 31
DNA - Slide 32
DNA - Slide 33
DNA - Slide 34
DNA - Slide 35
DNA - Slide 36
DNA - Slide 37
DNA - Slide 38
DNA - Slide 39
DNA - Slide 40
DNA - Slide 41
DNA - Slide 42
DNA - Slide 43
DNA - Slide 44
DNA - Slide 45
DNA - Slide 46
DNA - Slide 47
DNA - Slide 48
DNA - Slide 49
DNA - Slide 50
DNA - Slide 51
DNA - Slide 52
DNA - Slide 53
DNA - Slide 54
DNA - Slide 55

Treść prezentacji

Slide 1

Kwasy nukleinowe Genetyka - klonowanie - mutanty - genom - żywności transgeniczna Diagnostyka Terapia

Slide 2

Kwasy nukleinowe DNA kwas deoksyrybonukleinowy cukier - deoksyryboza RNA kwas rybonukleinowy cukier - ryboza

Slide 3

DNA magazyn informacji 1944 MacLeod Avery McCarty Informacja zawarta w sekwencji monomerów DNA

Slide 4

Nukleotyd podstawowa jednostka A C U G T

Slide 6

DNA podwójna spirala 1953 Watson i Crick

Slide 7

DNA podwójna spirala 1. Przeciwbieżne łańcuchy 2. Zasada komplementarności C G A T

Slide 8

Nukleosom - 1,75 zwoju DNA 146 par zasad

Slide 12

(chromatyna aktywna transkrypcyjnie)

Slide 15

Każda komórka organizmu zawiera informację genetyczną w postaci takich samych sekwencji DNA a także taką samą ilość DNA

Slide 17

Replikacja DNA X X

Slide 18

Replikacja DNA

Slide 22

Biosynteza białka Translacja Transkrypcja

Slide 25

DNA magazyn informacji 1944 MacLeod Avery McCarty Informacja zawarta w sekwencji monomerów DNA Kodon trzy nukleotydy jeden aminokwas 64 układów nukleotydów 21 aa

Slide 27

U C A G U C A G UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser UAU Tyr UAC Tyr UAA End UAG End UGU Cys UGC Cys UGA End UGG Trp CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro CAU His CAC His CAA Gln CAG Gln CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg AUU Ile AUC Ile AUA Ile AUG Met ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly

Slide 28

MUTACJE - błędy w sekwencji DNA 1.mutacje punktowe 2. mutacje fragmentowe 3. aberacje chromosomowe

Slide 30

DELECJA

Slide 31

Duplikacja

Slide 32

Insercja (wstawienie)

Slide 33

Translokacja (przemieszczenie)

Slide 35

Aberracje chromosomowe

Slide 36

Zespół Downa ograniczenie umysłowe, mongolizm

Slide 37

Zespół Patau uszkodzenia oczu, niedorozwój umysłowy, poważne defekty układu oddychania. 1:5000 urodzeń. Zazwyczaj śmierć przed ukończeniem 5 miesiąca

Slide 38

Zespół Edwarda defekty rozwojowe większości narządów 1:10 000 urodzeń. Śmierć po kilku miesiącach

Slide 39

XXY Zespół Klinefelrtera mężczyzna, drugorzędowe cechy zbliżone do kobiet

Slide 40

XYY super-mężczyzna

Slide 41

XXX - superkobieta 1:1000 urodzeń

Slide 42

monosomia X (zespół Turnera) 1:5000; jedyna możliwa monosomia u człowieka Nie dochodzi do osiągnięcia dojrzałości płciowej

Slide 55

Drzewo pokrewieństwa

Dane:
  • Liczba slajdów: 55
  • Rozmiar: 7.62 MB
  • Ilość pobrań: 2540
  • Ilość wyświetleń: 17765
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie