Zajęcia Artystyczne

Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce

6 lat temu

Zobacz slidy

Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 1
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 2
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 3
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 4
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 5
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 6
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 7
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 8
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 9
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 10
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 11
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 12
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 13
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 14
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 15
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 16
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 17
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 18
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 19
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 20
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 21
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 22
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 23
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 24
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 25
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 26
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 27
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 28
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 29
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 30
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 31
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 32
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 33
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 34
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 35
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 36
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 37
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 38
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 39
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 40
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 41
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 42
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 43
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 44
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 45
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 46
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 47
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 48
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 49
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 50
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 51
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 52
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 53
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 54
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 55
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 56
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 57
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 58
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 59
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 60
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 61
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 62
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 63
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 64
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 65
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 66
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 67
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 68
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 69
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 70
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 71
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 72
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 73
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 74
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 75
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 76
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 77
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 78
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 79
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 80
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 81
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 82
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 83
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 84
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 85
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 86
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 87
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 88
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 89
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 90
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 91
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 92
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 93
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 94
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 95
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce - Slide 96

Treść prezentacji

Slide 1

ARCHITEKTURA I SZTUKA ŚREDNIOWIECZA W EUROPIE I W POLSCE

Slide 2

SPIS TREŚCI ARCHITEKTURA ROMAŃSKA: ARCHITEKTURA GOTYCKA cechy cechy pojęcia przykłady budowli schemat bazyliki witraże schemat kościoła trójnawowego sklepienia krzyżowo żebrowe sklepienia freski Giotta przykłady budowli kamieniarstwo przykłady sklepień iluminatorstwo kamieniarstwo rzeźba w drewnie freski Hans Memling malarstwo

Slide 3

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA CECHY ARCHITEKTURY: Najczęściej budowle o charakterze sakralnym Budowle na planie krzyża łacińskiego, rzadziej greckiego Najczęstszą formą kościoła bazylika 3,5 nawowa, zakończona apsydami, z transeptem, wieżami przy wejściu, 3, 5 portalami Materiałem najczęściej kamień Grube mury Sklepienie najczęściej kolebkowe Małe okna - biforia i triforia

Slide 4

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA Apsyda - pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub na Biforium, triforium - okno arkadowe z podziałem na dwie części (triforium na trzy), gdzie elementem dzielącym jest kolumienka lub Transept - nawa poprzeczna przecinająca nawę główną w kościele zbudowanym na planie krzyża. Bazylika - kościół wielonawowy, zbudowany zwykle na planie prost lub rzadziej krzyża, w którym nawą główną jest nawa środkowa, wy szersza od pozostałych. Wnętrze oświetlone rzędami okien umieszc ponad dachami naw bocznych.

Slide 5

BAZYLIKA

Slide 6

KOŚCIÓŁ HALOWY TRÓJNAWOWY Nawa boczna Apsyda Nawa główna Transept

Slide 7

RODZAJE SKLEPIEŃ a) sklepienie kolebkowe, b) sklepienie klasztorne, c) sklepienie kolebkowe z lunetami, d) sklepienie beczułkowe, e) sklepienie krzyżowe, f) sklepienie krzyżowo żebrowe.

Slide 8

Cluny, klasztor Benedyktynów. Romańska pięcionawowa bazylika, z 2 transeptami i 8 wieżami. Była naśladowana w całej Europie Zachodniej

Slide 9

Pizza katedra Santa Maria Maggiore Bazylika na planie krzyża łacińskiego. Fasada, udekorowana czterema kondygnacjami delikatnych arkad wyraźne odwołanie się do sztuki rzymskiej.

Slide 11

Biforium Apsydy ISSOIRE

Slide 12

Portal - brama z ozdobnym obramowaniem Biforium Vézelay (Burgundia) klasztor Benedyktynów. Portal nawy głównej

Slide 13

KATEDRA ST. ETIENNE W CAEN

Slide 14

KOŚCIÓŁ W OPACTWIE MARIA LAACH

Slide 15

WENECJA KATEDRA PW. ŚW. MARKA

Slide 16

Kolegiata - kościół, nie będący katedrą, przy którym istnieje kolegium kanoników. Małe okna Grube mury KOLEGIATA W KRUSZWICY

Slide 17

KOLEGIATA W TUMIE POD ŁĘCZYCĄ

Slide 18

KOŚCIÓŁ W STRZELNIE ROTUNDA W CIESZYNIE

Slide 19

SKLEPIENIE BAZYLIKA W VELEZAY

Slide 20

BAZYLIKA W VELEZAY WNĘTRZE NAWY BOCZNEJ

Slide 21

SKLEPIENIE KOŚCIOŁA SAN MINIATO AL. MONTE

Slide 22

BAZYLIKA W VELEZAY KAPITEL KOLUMNY

Slide 23

SKLEPIENIE ROMAŃSKIE W WĄCHOCKU

Slide 24

LUND KATEDRA ŚW. WAWRZYŃCA sklepienie podtrzymuje 20 filarów

Slide 25

KOLUMNY W KOŚCIELE W LUND I W STRZELNIE

Slide 28

KROKSZYNY

Slide 29

TYMPANON KATEDRY W AUTUN

Slide 30

PORTAL W KOŚCIELE SAN MICHELE

Slide 31

SZTUKA ROMAŃSKA - FRESKI Fresk z kościoła Saint - Savin Fresk z kościoła Saint-Pierre-des-Eglises

Slide 32

Fresk z kościoła St Gilles du Gard

Slide 33

Freski z kościoła Saint - Savin

Slide 34

Freski z kościoła St Gilles du Gard

Slide 35

ARCHITEKTURA GOTYCKA CECHY ARCHITEKTURY GOTYCKIEJ Wysokie budowle sakralne, na wschodzie Europy budowane z czerwonej cegły Wysokie, strzeliste okna z witrażami, zdobione maswerkiem Rozeta nad wejściem (witraż w kształcie kwiatu) Portale i okna o kształcie ostrych łuków Sklepienia krzyżowo żebrowe Przypory podtrzymujące wysokie ściany

Slide 36

ARCHITEKTURA GOTYCKA Okna gotyckie z maswerkami Sklepienie krzyżowo - żebrowe Przypory

Slide 37

KATEDRA NOTRE-DAME W PARYŻU Rozeta Portale

Slide 38

Przypory KATEDRA NOTRE DAME W PARYŻU

Slide 39

KATEDRA W CHARTRES

Slide 40

PORTAL KATEDRY W CHARTRES

Slide 41

PRZYPORY KATEDRY W CHARTRES

Slide 42

KATEDRA NOTRE DAME W AMIENS

Slide 43

KATEDRA NOTRE DAME W REIMS

Slide 44

KATEDRA W AMIENS NAWA GŁÓWNA

Slide 45

KATEDRA W AMIENS ROZETA ORGANY

Slide 46

OPACTWO WESTMISTERSKIE

Slide 47

OKNA GOTYCKIE

Slide 48

OPACTWO W RAYAUMONT

Slide 49

KATEDRA W LAON NAWA GŁÓWNA

Slide 50

KATEDRA W LAON

Slide 51

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W ASYŻU

Slide 52

PELPLIN, katedra pw. Najświętszej Marii Panny, Św. Bernarda z Clairvaux, Św. Benedykta i Św. Stanisława.

Slide 53

KATEDRA pw. WNIEBOWSTĄPIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY. Największa ceglana świątynia późnego średniowiecza.

Slide 54

KWIDZYŃ, ZAMEK KAPITULARNY i KONKATEDRA pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Jana Ewangelisty.

Slide 55

ROZETA Z NOTRE DAME

Slide 56

ROZETA

Slide 59

ROZETA MASWERKOWA

Slide 60

KATEDRA SAINT DENIS

Slide 61

KATEDRA W SAIN DENIS

Slide 62

ROZETA MASWERKOWA W SENLIS

Slide 63

ST. CHAPELLE PARYŻ

Slide 64

ST. CHAPELLE PARYŻ

Slide 65

KATEDRA W AMIENS WITRAŻE

Slide 66

BOURGES CHARTRES

Slide 67

WITRAŻE SAINT CHAPELLE

Slide 68

SKLEPIENIE GOTYCKIE

Slide 69

SKLEPIENIE KRZYŻOWO - ŻEBROWE

Slide 72

SZTUKA GOTYCKA FRESKI GIOTTA

Slide 78

PORTAL W KATEDRZE W AMIENS

Slide 82

ILUMINATORSTWO BIBLIA KRÓLOWEJ ZOFII

Slide 83

MANUSKRYPTY ŚRDNIOWIECZNE

Slide 84

MANUSKRYPTY ŚREDNIOWIECZNE

Slide 85

KSIĘGA Z LINDISFARNE STRONA DYWANOWA

Slide 86

DREWNIANE DRZWI WIT STWOSZ

Slide 87

WIT STWOSZ OŁTARZ W KOŚCIELE MARIACKIM

Slide 89

OŁTARZ SZAFKOWY - POZNAŃ

Slide 90

HANS MEMLING - ZWIASTOWANIE

Slide 91

HANS MEMLING TURYŃSKA MĘKA PAŃSKA

Slide 92

HANS MEMLING TRYPTYK MĘKA PAŃSKA

Slide 93

HANS MEMLING TRYPTYK SĄD OSTATECZNY

Slide 94

VEN EYCK MAŁŻEŃSTWO ARNOLFINICH

Slide 95

VAN EYCK MADONNA I KANCLERZ ROLIN

Slide 96

Prezentację opracowała Helena Tomaszewska w oparciu o bogate zasoby Internetu Encyklopedia multimedialna PWN cywilizacje europejczyków Encyklopedia WIEM ze strony www.onet.pl

Dane:
  • Liczba slajdów: 96
  • Rozmiar: 11.65 MB
  • Ilość pobrań: 72
  • Ilość wyświetleń: 6714
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie