Recykling final

Liczba slajdów:
29
Autor:
Piotr Smosna, Michał Szewczyk, Marek Zygmunt, Michał Zieliński, Tomasz Kąkol
Rozmiar:
5.12 MB
Ilość pobrań:
17
Ilość wyświetleń:
3475
Kategoria:
Recykling final - Slajd 28
Recykling final - Slajd 0
Recykling final - Slajd 1
Recykling final - Slajd 2
Recykling final - Slajd 3
Recykling final - Slajd 4
Recykling final - Slajd 5
Recykling final - Slajd 6
Recykling final - Slajd 7
Recykling final - Slajd 8
Recykling final - Slajd 9
Recykling final - Slajd 10
Recykling final - Slajd 11
Recykling final - Slajd 12
Recykling final - Slajd 13
Recykling final - Slajd 14
Recykling final - Slajd 15
Recykling final - Slajd 16
Recykling final - Slajd 17
Recykling final - Slajd 18
Recykling final - Slajd 19
Recykling final - Slajd 20
Recykling final - Slajd 21
Recykling final - Slajd 22
Recykling final - Slajd 23
Recykling final - Slajd 24
Recykling final - Slajd 25
Recykling final - Slajd 26
Recykling final - Slajd 27
Recykling final - Slajd 28
Recykling final - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Piotr Smosna Michał Szewczyk Marek Zygmunt Michał Zieliński Tomasz Kąkol
2
Co to jest recykling? Recykling jest to odzysk surowców wtórnych (odpadów zebranych selektywnie), który polega na ich powtórnym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.
3
Cele recyklingu Ochrona zasobów naturalnych - zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców pierwotnych i niedobór zapasów bogactw naturalnych. Ochrona środowiska - wydobywanie surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska; oznacza to, że ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska. Oszczędność energii - surowce wtórne są nośnikami energii, ich wykorzystanie prowadzi do ochrony energii tak długo, jak nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy od energii, którą w sobie zawierają i którą da się dzięki nim uzyskać. Oszczędzanie energii jest zatem także ochroną środowiska.
4
Recykling odpadów obejmuje trzy fazy: a) pozyskiwanie odpłatne i nieodpłatne surowców wtórnych z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych b) uzdatnianie (np. segregowanie, czyszczenie, rozdrabnianie, granulowanie, przetapianie) c)wykorzystanie gospodarcze
5
SEGREGACJA ODPADÓW co zbieramy - czego nie
6
Papier i makulatura Kolor pojemnika: niebieski wrzucamy: gazety, książki i inny papier, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie, nie można wrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością,lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych tapet, kalki zatłuszczonego papieru opakowań wielomateriałowych typu tetra pak
7
Szkło szkło bezbarwne pojemnik biały szkło kolorowe pojemnik zielonywrzucamy: butelki szklane słoiki nie można wrzucać: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego) szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), żarówek, świetlówek, kineskopów,
8
Tworzywa sztuczne Kolor pojemnika: żółty wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET) puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach) plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach) folie i torebki z tworzyw sztucznych czyste kanistry plastikowe nie można wrzucać: opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i
9
Metale i aluminium Kolor pojemnika: - czerwony - aluminium - szary - inne opakowania metalowe wrzucamy: opakowania metalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, pojemniki po aerozolach, folie itp.) nie można wrzucać: baterii sprzętu elektronicznego
10
Baterie - jak je zbieramy? Najważniejs ze baterii i akumulatorków nie wyrzucać do kosza ze śmieciami! Do tego służą odpowiednie pojemniki w specjalnych punktach zbiórki. Informacje o lokalizacji takich punktów uzyska się w gminie oraz u firmy która jest odpowiedzialna za wywóz śmieci.
11
Elektrośmieci Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty. Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika? Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 29 lipca 2005 (ustawa o ZSEE). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych
12
Jeśli masz elektrośmieci, to możesz: Bezpłatnie oddać je do specjalnie wyznaczonych punktów zbierania na terenie gminy (dzielnicy) Bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu (w stosunku 1:1 np. telewizor za telewizor, świetlówkę za świetlówkę). Uwaga: sklepy mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia od nas zużytego sprzętu przy zakupie nowego, nie mają jednak obowiązku odbierania sprzętu na ich koszt. Zatem zanim dokonamy zakupu lepiej upewnić się, który sklep odbierze od nas elektrośmieci bezpłatnie ze względu na dużą konkurencję sklepy co raz częściej uwzględniają zabranie elektrośmieci w cenie transportu nowego sprzętu.
13
Odpady samochodowe Opony: Zużyte opony są odpadem, który bardzo obciąża środowisko naturalne. Trwałość, która stanowi największą zaletę w czasie użytkowania, jest jednocześnie przyczyną trudności w zagospodarowaniu opon po zakończeniu ich eksploatacji. Opony nie ulegają rozkładowi, a ze względu na swoją objętość wymagają dużej powierzchni magazynowania i specjalnie przygotowanego terenu.
14
Recykling pojazdów wycofywanych z eksploatacji Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, każdy pojazd musi zostać zdemontowany i poddany recyklingowi. Praktycznie oznacza to, iż będąc ostatnim właścicielem np. samochodu, nie wyrejestrujemy go, jeśli nie przedstawimy dokumentu potwierdzającego oddanie pojazdu do stacji demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Oczywiście, w przypadku sprzedaży samochodu, takiego dowodu nie przedstawiamy. Jeśli kupując nowy samochód, rozliczamy się starym samochodem, obowiązek utylizacji tego pojazdu obejmie nabywcę (salon samochodowy czy osobę, która od nas kupiła samochód). Aktualne listy tych placówek demontażu lub recyklingu pojazdów znajdują się w Urzędach Marszałkowskich.
15
Zużyte oleje silnikowe i przekładniowe Oleje należy wymieniać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, np. w Autoryzowanych Stacjach Obsługi lub innych warsztatach samochodowych. Posiadane oleje przepracowane należy oddać w tych właśnie miejscach, aby następnie zostały zagospodarowane zgodnie z określonymi prawem zasadami.
16
Utylizacja bioodpadów Jest łatwa - wystarczy założyć choćby najprostszy kompostownik (np. skrzynia z desek) nie mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Zmieszane - nie nadadzą się ani bioodpady, ani pozostałe odpady. domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania;
17
Jak przebiega proces recyklingu szkła? Szkło jest takim materiałem, który może być przetwarzany w całości, nieskończoną ilość razy. Szkło, podzielne wg barwy, transportowane jest do huty szkła, gdzie przechodzi wstępny proces sortowania i oczyszczania. Następnie zostaje rozdrobnione i przetransportowane do pieca hutniczego. W piecu donicowym panuje temperatura 1500 stopni Celsjusza, a roztopione szkło przechodzi do automatu formującego gdzie formowane są butelki i inne opakowania szklane. Krążenie płynnego szkła odbywa się w obiegu zamkniętym a ze stłuczki szklanej otrzymujemy na końcu nowe butelki.
18
Schemat instalacji do przeróbki stłuczki szklanej 1. Lej załadowczy 3 i 7. Transporter taśmowy 4 i 8. Separator magnetyczny 5. Młyn młotkowy 9. Osłona magnetyczna 11. Transporter kubełkowy 2. Wahliwa rynna transportowa 6. Przesiewacz 10. Pomost do sortowania ręcznego 12.Instalacja obciągowa
19
Stłuczka przed oczyszczeniem Stłuczka oczyszczona Z czystej stłuczki można produkować wysokiej jakości opakowania szklane
20
Jak przebiega proces recyklingu papieru?
21
Papier zostaje oczyszczony, starannie posortowany według gatunków, zbelowany, a następnie przewieziony do fabryk papieru lub tektury. Jakość papieru jest sprawdzana, m.in. poprzez pobieranie próbek na zasadzie odwiertu masy papieru oraz wykonywanie analiz poszczególnych frakcji. W fabryce bele rozpuszcza się w rozwłókniaczu makulatury lub kadzi, w której pod wpływem wirującej wody papier dzieli się na włókna. Włókna są przenoszone na sito o drobnych oczkach, na których odcieka woda, a następnie prasowany i przerabiany na nowy papier w maszynie papierniczej. Zużyte opakowania z tektury falistej wykorzystuje się do produkcji nowej tektury, papier biurowy jest dobrym surowcem do produkcji m.in. papieru higienicznego, stare gazety służą jako surowiec do produkcji nowego papieru gazetowego.
22
Recykling i utylizacja zużytych elektrośmieci Np. z komputera: Analiza składu materiałowego komputera wskazuje, że najwięcej jest tworzywa sztucznego, żelaza i aluminium, potem miedzi i ołowiu. Stosując dostępne technologie można odzyskać do ponownego wykorzystania w produkcji 20 plastiku, 5 ołowiu, a pozostałe wymienione składniki w 80 90. Metale szlachetne (złoto, srebro, platyna) w układach elektronicznych występują w bardzo niewielkich ilościach ale odzyskuje się je w prawie 100. z nośnika danych typu CD-ROM: Odzyskiwanie poliwęglanu i zastosowanie go ponownie do produkcji, głównie opakowań do płyt CD. z lampy: Odzysk luminoforu, odpadów metalowych, stłuczki szklanej z akumulatora samochodowego Odzysk ołowiu, elektrolitu, kruszenie i granulacja tworzyw sztucznych, z których potem wykonywany jest nowy wyrób
23
Co można odzyskać podczas procesu recyklingu na przykładzie samochodu
24
Recykling opon Zużyte opony można poddać dwóm rodzajom odzysku recyklingowi materiałowemu i odzyskowi energetycznemu. Recykling materiałowy polega na mechanicznym rozdrobnieniu opon. Służy to znacznemu zmniejszeniu objętości powstających odpadów. Do najbardziej popularnych sposobów rozdrabniania należy metoda mechaniczna i kriogeniczna. W zależności od rozmiaru cząsteczek gumy różne może być ich zastosowanie. Większe cząstki, czyli grys i granulat, po dodaniu substancji zlepiających można zastosować jako nawierzchnię bieżni, placów zabaw czy też przy produkcji elastycznej kostki brukowej albo wykładzin dźwiękochłonnych. Z kolei mączka gumowa dodawana jest do mieszanek, z których produkuje się dywaniki samochodowe, maty itp.
25
Odzysk energetyczny polega na spalaniu opon w całości albo pociętych na mniejsze fragmenty. Dzięki temu otrzymuje się ciepło, które można wykorzystać np. w procesie wypalania klinkieru w piecach cementowych albo do wytwarzania pary w elektrociepłowniach Granulat
26
Korzyści z recyklingu Recykling 1 tony szkła pozwala na zaoszczędzenie: 603 kg piasku, 196 kg sody kalcynowanej, 196 kg wapienia i 68,5 kg skalenia - ogranicza się w ten sposób degradację krajobrazu. Wyprodukowanie nowego wyrobu ze stłuczki szklanej ogranicza ilość: Zużycia energii o 25 - 32, Zużycia wody o 50, Zanieczyszczeń powietrza o 14 - 20, Odpadów przemysłowych o 97.
27
Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić aż 1476 litrów ropy, 26,5 tys. litrów wody, 7 m3 miejsca na składowisku i 4,2 tys. kWh energii (czyli tyle, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku). Produkcja papieru z makulatury, a nie z pulpy drzewnej, oznacza zużycie energii mniejsze o 75, zanieczyszczenie powietrza - o 74, a ilość ścieków przemysłowych mniejszą o 35!
28
Literatura: http:www.recykling.pl http:www.greenpeace.plsegregujsmieci Osiński J. Żach P., 2006. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, WKŁ Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki : praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań publikacja pod red. Włodzimierza Urbaniaka ; [aut. Anna Figielek et al.]. Poznań : Wydaw. Forum, 2002.
29

Mogą Cię zainteresować

Czerniak złośliwy - Slajd 1

Czerniak złośliwy

Czerniak złośliwy
Roztwory wodne w przyrodzie - Slajd 1

Roztwory wodne w przyrodzie

Roztwory wodne w przyrodzie
Choroby układu krwionośnego człowieka - Slajd 1

Choroby układu krwionośnego człowieka

Choroby układu krwionośnego człowieka
Zdrowy tryb życia - Slajd 1

Zdrowy tryb życia

Zdrowy tryb życia

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?