Wyszukiwarka

<
Procesy modelujące powierzchnię Ziemi

Procesy wewnętrzne zwane są inaczej endogenicznymi. Ich źródłem są siły działające we wnętrzu Ziemi i zazwyczaj doprowadzają do urozmaicenia jej powierzchni. Wśród nich wyróżniamy: Ruchy górotwórcze Ruchy lądotwórcze Trzęsienia ziemi Plutonizm i wulkanizm

 • 51
 • 6758
 • 121
Ruchy epejrogrniczne

Plutonizm to procesy geologiczne związane z podziemnym przemieszczaniem się magmy i tworzenia się z niej skał głębinowych. Mogą tworzyć one różne struktury batolity (zakrzepłe ogniska magmowe), kominy, żyły, soczewki, lakkolity.

 • 12
 • 4097
 • 24
Procesy kształtujące Ziemię

Oblicze Ziemi ulega nieustannym przemianom. Rzeźba litosfery jest wynikiem przede wszystkim działania procesów i sił wewnętrznych. Procesy zewnętrzne też kształtują powierzchnię Ziemi, przede wszystkim jednak-w dłuższych okresach czasu-dążą do jej zniwelowania.

 • 28
 • 6549
 • 71
Wewnętrzne procesy rzeźbiące ziemie

Wszystkie zjawiska, w wyniku, których zachodzą zmiany na powierzchni skorupy ziemskiej lub w jej wnętrzu, określa się mianem procesów geologicznych. Źródłem tych procesów jest energia: - wewnętrzna pochodząca z wnętrza Ziemi (jądra) - zewnętrzna pochodząca od Słońca

 • 13
 • 4270
 • 49
Układ Słoneczny

Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton

 • 31
 • 5546
 • 218
Jednostki geochronologiczne

Nauki geologiczne Geologia podstawowa (g. dynamiczna, g. historyczna, g. regionalna, g. strukturalna, sedymentologia, stratygrafia, geochemia, mineralogia, petrografia) Geologia stosowana (g. złóż, g. środowiskowa, hydrogeologia) Nauki pomocnicze (kartografia geologiczna, paleontologia)

 • 12
 • 4741
 • 33
Źródła informacji z dziedziny historii literatury

Przy tworzeniu Słownika wykorzystano następujące źródła biograficzne i bibliograficzne: 1.Materiały bio- bibliograficzne (wg alfabetu autorów) 2.Bibliografie ogólne

 • 97
 • 4199
 • 23
Powtórka ze średniowiecza

Daty wyznaczające epokę. Charakterystyka średniowiecza. Kierunki filozoficzne. Cechy kultury średniowiecznej Motywy epoki Tematy literatury. Wieki średnie w ocenie historyków literatury

 • 28
 • 5753
 • 155
Wielcy Fizycy

Svante August Arrhenius (1859 - 1927) Szwedzki fizykochemik i astrofizyk. Twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej. Zajmował się badaniami kinetyki chemicznej, badaniem właściwości toksyn i antytoksyn oraz badaniem zorzy polarnej, temperatur planet i korony słonecznej. Nagroda Nobla (1903) w zakresie elektrochemii.

 • 56
 • 7312
 • 164
Bogowie greccy, teatr i igrzyska greckie

Bogowie i boginie Grecji Grecy wierzyli w wielu bogów i bóstw. Bogowie sprawowali władzę nad ludźmi i decydowali o ich istnieniu, życiu lub śmierci. Bogowie pili boski nektar (czerwone wino) i jedli ambrozję.

 • 15
 • 5395
 • 88
Ziemia jako cześć wszechświata

Kosmos, to całość świata z wypełniającą go materią (zespołem wszystkich galaktyk, gwiazd, materii międzygwiazdowej, planet i innych ciał niebieskich) oraz energią. Obserwacjom dostępna jest tylko część Wszechświata, która się powiększa w miarę ulepszania metod badawczych.

 • 34
 • 6045
 • 87
Krótka lekcja astronomii

UKŁAD SŁONECZNY Słońce Merkury Wenus NARODZINY I ZMIERZCH WSZECHŚWIATA Ziemia Mars GALAKTYKA Jowisz Saturn Uran PRAWA KEPLERA Neptun SŁOWNIK KONIEC Zadania Pluton

 • 42
 • 4901
 • 36
Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie 1944 roku a w tym walki na Mokotowie są jedną z największych tragedii w dziejach naszego narodu i w dziejach całego świata. Są jednak faktem historycznym świeżym i bolesnym, który ciężko ocenić obiektywnie. Jednakże staniemy na wysokości zadania, aby je wam przybliżyć gdyż jest to w dziejach ojczystych również wypadek wielki i wstrząsający.

 • 65
 • 16963
 • 365
Układ Słoneczny

Gwiazdy nie są rozrzucone w przestrzeni przypadkowo. Gromadzą się w wielkich, wirujących gwiezdnych wyspach galaktykach. Wszystkie gwiazdy ziemskiego nieba należą do naszej rodzimej galaktyki, którą nazywamy Drogą Mleczną lub po prostu Galaktyką. Jest ona jedną z około 100 bilionów galaktyk naszego Wszechświata.

 • 42
 • 6190
 • 71
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie