Wilgotne lasy równikowe

Liczba slajdów:
26
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
4.86 MB
Ilość pobrań:
52
Ilość wyświetleń:
3547
Kategoria:
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 25
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 0
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 1
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 2
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 3
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 4
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 5
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 6
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 7
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 8
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 9
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 10
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 11
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 12
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 13
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 14
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 15
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 16
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 17
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 18
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 19
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 20
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 21
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 22
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 23
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 24
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 25
Wilgotne lasy równikowe - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Wilgotne lasy równikowe
2
Lasy równikowe tropiki Obszar położony między zwrotnikami Raka (23o30 N) i Koziorożca (23o30 S) Obszar, gdzie przynajmniej raz w roku słońce znajduje się 90o nad horyzontem
3
Czym są lasy deszczowe ??? Tropikalne lasy deszczowe to wieczniezielone lasy pełne wysokich drzew, występujące w ciepłym klimacie na obszarach charakteryzujących się dużą ilością opadów. W niektórych z tych lasów dzienna suma opadów może wynieść kilka centymetrów. Lasy deszczowe występują w Afryce, Azji, Australii oraz w Ameryce Środkowej i Południowej. Największym z lasów deszczowych jest dżungla amazońska
4
Gdzie występują lasy deszczowe ??? Lasy deszczowe występują w tropikach, pomiędzy Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca. W tym obszarze promieniowanie słoneczne jest silne i o stałym natężeniu przez cały rok, co sprawia że klimat jest ciepły i stabilny. Lasy deszczowe występują w wielu krajach, ale największą powierzchnię zajmują w następujących państwach: Brazylia, Kongo, Peru, Indonezja Kolumbia, Papua, Nowa Gwinea Wenezuela, Boliwia, Meksyk Surinam
5
6
Co wyróżnia lasy deszczowe ??? Opady: roczna suma opadów wynosi co najmniej 2000 mm (w Polsce jest to ok. 700 mm) Większość roślin i zwierząt lasu deszczowego żyje właśnie w piętrze koron, które może znajdować się ponad 30 metrów nad ziemią. Bioróżnorodność: lasy deszczowe charakteryzują się wysokim stopniem różnorodności biologicznej, lub bioróżnorodności. Termin bioróżnorodność dotyczy wszystkich żywych stworzeń takich jak rośliny, zwierzęta i grzyby spotykane w danym ekosystemie. Naukowcy uważają, że mniej więcej połowa z istniejących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt żyje właśnie w lasach deszczowych. Każdy las deszczowy jest wyjątkowy, ale istnieją pewne cechy wspólne wszystkich tropikalnych lasów deszczowych:
7
Piętro koron drzew co to jest ??? W lasach deszczowych duża część gatunków występuje nie w ściółce czy w runie leśnym (jak w lasach umiarkowanych), ale w piętrze koron drzew, utworzonym z przeplatających się gałęzi, lian i liści, i położonym zwykle na wysokości ponad 30 metrów. Naukowcy oceniają, że może tam występować 7090 wszystkich gatunków lasu deszczowego, W koronach drzew występuje wiele dobrze znanych gatunków kręgowców, takich jak małpy, leniwce oraz niektóre koty, różnorodne ptaki, jaszczurki, węże, żaby i salamandry, a także niezliczone bezkręgowce. Warunki środowiskowe w warstwie koron bardzo się różnią od warunków w ściółce czy w runie leśnym. W ciągu dnia jest tam bardziej sucho i gorąco niż w innych warstwach lasu, a zamieszkujące korony rośliny i zwierzęta są specjalnie przystosowane do życia na drzewach.
8
9
Wielopiętrowa struktura lasu
10
Bogactwo form życia: epifity i liany
11
Niezwykłe bogactwo gatunkowe
12
Dno lasu deszczowego Niewiele światła dociera poprzez grubą warstwę liści do dna lasu, przez co najniższe jego piętro jest zazwyczaj ciemnym i wilgotnym miejscem. Jednak pomimo stałego zacienienia, dno lasu jest ważną częścią ekosystemu leśnego. Przede wszystkim, na dnie lasu trwa dekompozycja, czyli proces rozkładu martwej materii organicznej (drzew, gałęzi, ciał dużych zwierząt, zwierzęcych odchodów) przez drobne zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy. W procesie tym z martwej tkanki uwalniane są do środowiska związki i minerały, które mogą być ponownie pobrane przez rośliny. Wielu z największych mieszkańców lasu deszczowego występuje na dnie lasu, w tym słonie, jaguary, goryle, tapiry
13
Dlaczego lasy deszczowe są ważne ??? Lasy deszczowe są ważne dla całej biosfery i dla ludzi. zapewniają środowisko życia wielu gatunkom roślin i zwierząt pomagają utrzymywać światowy klimat w stanie równowagi chronią przed powodziami, suszą i erozją stanowią źródło leków i pożywienia stanowią dom dla lokalnych społeczności są ciekawym miejscem do odwiedzenia
14
Lasy deszczowe pomagają stabilizować klimat Lasy deszczowe pomagają stabilizować światowy klimat poprzez pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery. Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia się do zmiany klimatu wpływa na globalne ocieplenie. Dlatego lasy deszczowe pełnią ważną rolę w zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. Lasy deszczowe wpływają także na lokalne warunki pogodowe poprzez zwiększanie parowania oraz przez ograniczanie wahań temperatur.
15
Lasy deszczowe zapewniają środowisko życia roślinom i zwierzętom Lasy deszczowe są domem dla dużej części znanych gatunków roślin i zwierząt, w tym również dla wielu zagrożonych gatunków. Jednak większość gatunków zamieszkujących lasy deszczowe wciąż nie jest opisana przez naukowców. Gdy lasy są wycinane, wiele gatunków skazanych jest na wyginięcie szacuje się, że co kilka-kilkanaście minut (!) bezpowrotnie znika z powierzchni Ziemi jeden gatunek zwierzęcia lub rośliny. Duża część zwierząt zamieszkujących lasy deszczowe może przetrwać wyłącznie w swoim naturalnym środowisku, więc ogrody zoologiczne mogą uratować jedynie niektóre z nich.
16
Bogactwo gatunkowe wilgotnych lasów tropikalnych Na 10 ha lasu na Borneo do 700 gat. drzew (tyle, co w całej Ameryce Północnej) Na 1 drzewie w Peru 43 gat. mrówek (tyle, co w całej Wielkiej Brytanii) Ok. 3000 gatunków ryb w Amazonce więcej niż w całym północnym Atlantyku W Kostaryce gatunków na ok. 15 km 2: ssaki 117; ptaki 410; gady 86; płazy 43; motyle nocne 4000; rośliny nacz. 1668 (w całej Polsce: 105; 435; 9; 18; 1200; 2700 )
17
Lasy deszczowe wpływają na obieg wody w przyrodzie Lasy deszczowe mają wpływ na obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), czyli stałe krążenie wody na, ponad i pod powierzchnią Ziemi. W procesie obiegu wody, lasy zwiększają jej parowanie poprzez transpirację (utratę wody przez liście, związaną z fotosyntezą). W atmosferze para wodna tworzy chmury deszczowe, uwalniające wodę z powrotem na lasy deszczowe. W puszczy amazońskiej, w każdym cyklu 50-80 procent wody pozostaje w obrębie ekosystemu. Po wycięciu lasów, zmniejsza się ilość wody uwalniana do atmosfery i tym samym zmniejszają się opady, co czasem powoduje suszę.
18
Lasy deszczowe przyczyniają się do ograniczenia erozji Korzenie drzew oraz roślinności lasów deszczowych wiążą i spajają glebę, chroniąc ją przed spłukiwaniem przez deszcze. Po wycięciu drzew, niechroniona przez korzenie gleba jest szybko zmywana przez deszcze. Ten proces zmywania gleby nazywany jest erozją.
19
Dlaczego w lasach deszczowych występuje tyle gatunków roślin i zwierząt? Tropikalne lasy deszczowe odznaczają się największą na Ziemi różnorodnością żywych organizmów. Chociaż pokrywają mniej niż 2 powierzchni naszej planety, stanowią dom dla ponad połowy zamieszkujących ją gatunków roślin i zwierząt. Oto kilka przykładów bogactwa lasów deszczowych: w lasach deszczowych występuje około 170000 spośród znanych 250000 gatunków roślin na obszarze Polski żyje kilkanaście gatunków żab, podczas gdy na dwukrotnie większym Madagaskarze występuje dwudziestokrotnie więcej gatunków. W całej Europie występuje 321 gatunków motyli, podczas gdy w jednym tylko parku w lesie deszczowym w Peru (Park Narodowy Manu) żyje około 1300 gatunków.
20
Dlaczego lasy deszczowe są niszczone ??? Każdego roku, obszar lasów deszczowych wielkości województwa zachodniopomorskiego jest wycinany i niszczony. Rośliny i zwierzęta zamieszkujące ten obszar albo giną, albo muszą szukać nowego siedliska. Główne powody, dla których lasy deszczowe są niszczone i wycinane przez ludzi, to: pozyskiwanie drewna na opał, do budowy domów, wyrobu mebli itp. pozyskiwanie ziemi pod uprawę przez małe i duże farmy zdobywanie ziemi przez ubogich farmerów, którzy nie mają innego miejsca do życia tworzenie pastwisk dla bydła budowa dróg
21
Pierwotnie zajmowały ok. 14 powierzchni Ziemi obecnie: ok. 6 Rocznie zniszczeniu ulega ok. 50 tys. 100 tys. km2 (lądowy obszar Polski to ok. 312 tys. km2) Ocenia się, że przy obecnym tempie niszczenia lasy tropikalne znikną do połowy XXI w.
22
Jak możemy chronić lasy deszczowe ??? Lasy deszczowe znikają bardzo szybko. Nie jest łatwo temu zapobiec, ale na szczęście dla coraz większej liczby ludzi ochrona lasów deszczowych jest ważna a tylko współdziałanie wielu osób może zapobiec ich niszczeniu. Aby mieć pewność, że Wasze dzieci będą mogły odwiedzać i poznawać lasy deszczowe i ich mieszkańców, niezbędny jest wysiłek i współpraca bardzo wielu jednostek.
23
Najważniejsze działania dla ochrony lasów deszczowych, a także innych ekosystemów świata, to: Informowanie jak największej ilości osób o znaczeniu środowiska naturalnego oraz o tym, w jaki sposób mogą oni pomóc zachować i chronić lasy deszczowe. Przywracanie zniszczonych ekosystemów poprzez sadzenie drzew na obszarach, na których las został wycięty Zachęcanie ludzi do życia w sposób nie szkodzący środowisku Zakładanie parków narodowych w celu ochrony lasów deszczowych i ich mieszkańców Wspieranie firm, które działają w sposób nie szkodzący środowisku
24
Wypalanie lasu w południowym Meksyku
25
Główne przyczyny wyniszczenia: Brazylia, lata 2000-2005 Pozyskanie drewna: 3 Pożary, kopalnie, urbanizacja, drogi, tamy: 3 Rolnictwo wielkoskalowe: 1 Rolnictwo drobnotowarowe gospodarka żarowa: 33 Hodowla bydła: 60
26
Odpowiedź na pytanie: Dlaczego i czy słusznie wilgotne lasy tropikalne zyskały sobie przydomki: klejnot Ziemi? największa apteka Ziemi? płuca Ziemi?

Mogą Cię zainteresować

Zagrożenie atmosfery - Slajd 1

Zagrożenie atmosfery

Zagrożenie atmosfery
Procesy modelujące powierzchnię Ziemi - Slajd 1

Procesy modelujące powierzchnię Ziemi

Procesy modelujące powierzchnię Ziemi
Las i jego mieszkańcy - Slajd 1

Las i jego mieszkańcy

Las i jego mieszkańcy
Świętokrzyski Park Narodowy - Slajd 1

Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?