Religia

Historia Św. Mikołaja

6 lat temu

Zobacz slidy

Historia Św. Mikołaja - Slide 1
Historia Św. Mikołaja - Slide 2
Historia Św. Mikołaja - Slide 3
Historia Św. Mikołaja - Slide 4
Historia Św. Mikołaja - Slide 5
Historia Św. Mikołaja - Slide 6
Historia Św. Mikołaja - Slide 7
Historia Św. Mikołaja - Slide 8
Historia Św. Mikołaja - Slide 9
Historia Św. Mikołaja - Slide 10
Historia Św. Mikołaja - Slide 11
Historia Św. Mikołaja - Slide 12
Historia Św. Mikołaja - Slide 13
Historia Św. Mikołaja - Slide 14
Historia Św. Mikołaja - Slide 15
Historia Św. Mikołaja - Slide 16
Historia Św. Mikołaja - Slide 17
Historia Św. Mikołaja - Slide 18
Historia Św. Mikołaja - Slide 19
Historia Św. Mikołaja - Slide 20
Historia Św. Mikołaja - Slide 21
Historia Św. Mikołaja - Slide 22
Historia Św. Mikołaja - Slide 23
Historia Św. Mikołaja - Slide 24
Historia Św. Mikołaja - Slide 25
Historia Św. Mikołaja - Slide 26
Historia Św. Mikołaja - Slide 27
Historia Św. Mikołaja - Slide 28
Historia Św. Mikołaja - Slide 29
Historia Św. Mikołaja - Slide 30
Historia Św. Mikołaja - Slide 31
Historia Św. Mikołaja - Slide 32
Historia Św. Mikołaja - Slide 33
Historia Św. Mikołaja - Slide 34
Historia Św. Mikołaja - Slide 35
Historia Św. Mikołaja - Slide 36
Historia Św. Mikołaja - Slide 37
Historia Św. Mikołaja - Slide 38
Historia Św. Mikołaja - Slide 39
Historia Św. Mikołaja - Slide 40
Historia Św. Mikołaja - Slide 41
Historia Św. Mikołaja - Slide 42
Historia Św. Mikołaja - Slide 43
Historia Św. Mikołaja - Slide 44
Historia Św. Mikołaja - Slide 45
Historia Św. Mikołaja - Slide 46

Treść prezentacji

Slide 1

Historia Św. Mikołaja czyli Od świętego Mikołaja do Santa Clausa Z Azji Mniejszej do Laponii przez Nowy Jork

Slide 2

Dawno temu kiedy w Europie państwa przyjmowały Chrzest, młode chrześcijaństwo spotykało na swej drodze pogańskie zwyczaje. Ale nie było to przeszkodą, gdyż Ewangelia jest uniwersalna i może się inkulturować. W ten sposób wiele pogańskich zwyczajów, świąt zastąpiły zwyczaje i święta Chrześcijańskie.

Slide 3

Dziś żyjemy w świecie, gdzie zauważalny jest niepokojący relatywizm wartości, pogaństwo miesza się z wiarą chrześcijańską, powstają chrystopaganizmy nie mające nic wspólnego z Chrystusem, gdzie tradycja chrześcijańska, staje się pustym rytuałem a święta coraz częściej nie niosą ze sobą pierwiastka duchowego.

Slide 4

Wielu ludzi na całym świecie nie wie, że bardzo wiele postaci w historii, o których mówi się do dziś, byli ściśle związani z Chrześcijaństwem, co więcej byli kapłanami a nawet biskupami Kościoła. Na przykład takimi słynnymi duchowni byli : Ksiądz Antonio Vivaldi - kompozytor Mikołaj Kopernik astronom kanonik we Fromborku Ks. Piotr Skarga Bp Ignacy Krasicki poeta, prozaik Ks. Józef Tischner filozof Biskup Mikołaj z Miry - święty I wielu innych.

Slide 5

W tej prezentacji chciałbym się zająć postacią św. Mikołaja z Miry biskupa, który cierpi z powodu degradacji jego osoby do roli czerwonego, legendarnego krasnala.

Slide 6

Mikołaj Cudotwórca

Slide 7

Będąc świadomymi chrześcijanami, których nie tak łatwo zmanipulować, dobrze jest zdawać sobie sprawę lub uświadomić sobie, czym w obecnych czasach nas się karmi. Z jednej strony tradycja i nasza wiara stawia przed nami postać świętego biskupa Mikołaja oraz z drugiej strony współczesna post chrześcijańska tradycja legendarnego, czerwonego krasnala ze skandynawskich baśni.

Slide 8

Mikołaj z Miry

Slide 9

Święty Mikołaj Cudotwórca z Miry urodził się w Patarze 237 lat po śmierci Jezusa . Przez prawie 50 lat pełnił funkcję biskupa Miry w Azji Mniejszej. Umarł 6 grudnia przeżywszy 82 lata. Jest jeden z najbardziej czczonych przez Kościoły Prawosławne świętych a także uznawany za świętego przez Kościół katolicki. Można go nazwać ekumenicznym świętym, patron pojednania Wschodu i Zachodu.

Slide 10

Dlaczego czcimy świętego Mikołaja biskupa?

Slide 11

Kiedy został wybrany na biskupa Miry, zdobył serca wiernych nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także wielką troską o ich potrzeby materialne.

Slide 12

Dobro i cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś w gruncie rzeczy niezbyt groźne wykroczenie, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by wyprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Slide 13

Innym razem Mikołaj kierowany gorącą pobożnością i nabożeństwem do Męki Pańskiej postanowił odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. W czasie podróży morskiej pielgrzymów zaskoczyła wielka burza. Wydawało się, że statek zatonie. Marynarze zaczęli prosić Mikołaja o wstawiennictwo do Boga. Święty Mikołaj wzniósł oczy ku niebu, burza uciszyła się i statek ocalał. Kiedy zaś spadł z pomostu marynarz, Mikołaj wzywając imienia Boga wskrzesił go z martwych. Te wydarzenia sprawiły, że św. Mikołaj jest czczony także jako patron marynarzy.

Slide 14

Prowadzony łaską Bożą w czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Tradycja głosi, że święty biskup Miry wskrzesił trzech młodych ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie uregulowali należności. Trawiła go troska o zbawienie dusz grzeszników. Wielu złodziei skłonił do skruchy i zmiany życia, a także do zwrotu zagarniętych kosztowności.

Slide 15

Po długich latach błogosławionych rządów i świątobliwego życia biskup Mikołaj odszedł po zasłużoną nagrodę do domu Ojca. Ciało świętego zostało pochowane w Mirze, gdzie spoczywało do 1087 r. 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 września 1089 roku papież bł. Urban II uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wybudowanej ku jego czci. Do dziś dwa razy w roku 9 maja i 6 grudnia - w Bari obchodzona jest uroczystość ku czci św. Mikołaja. Pierwsza jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga - w dzień jego śmierci.

Slide 16

Święty Mikołaj nie przestał czynić cudów także po śmierci. Według św. Jana Chryzostoma z kości świętego wydobywał się pachnący płyn o właściwościach leczniczych. Biskup Miry zaczął odbierać cześć należną świętym zaraz po śmierci, jednak najstarsze ślady jego kultu napotykamy dopiero w VI wieku, kiedy to cesarz Justynian wystawił w Konstantynopolu na cześć świętego Relikwie św. Mikołaja jedną z najwspanialszych bazylik.

Slide 18

W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w IX wieku. Papież św. Mikołaj I Wielki ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. W całym chrześcijańskim świecie święty biskup Miry miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisał: Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci.

Slide 19

Warto odnotować, że w XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. Z czasem w Polsce - jak i w całym świecie rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami, w samo święto 6 grudnia.

Slide 20

Św. Mikołaj w ikonografii

Slide 21

Św. Mikołaj w wschodniej ikonografii

Slide 22

Św. Mikołaj w malarstwie zachodnim

Slide 23

Taka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja. Gorliwego pasterza, hojnego dla wszystkich potrzebujących. Biskupa o dobrym sercu i twardej postawie względem błędu. Trzymającego nie tylko mieszek ze złotem, lecz także pastorał. I - co niemniej ważne - pochodzącego z Azji Mniejszej, a nie zimnej, leżącej za kołem polarnym Laponii.

Slide 24

Święty Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej. Czemu zatem dzieciom mówi się, że mieszka w Laponii i jeździ saniami ciągniętymi przez renifery? Ano dlatego, że znana wszystkim postać krępego starca w czerwonych szatach i z białą brodą jest tworem wyobraźni dwóch pisarzy z Nowego Jorku oraz speców od reklamy Coca-Coli.

Slide 25

Według tradycji był dobroczyńcą wspierającym ubogich. Na Wschodzie czczono go od VI wieku, na Zachodzie jego kult stał się popularny w XI wieku, kiedy relikwie świętego przewieziono do Włochy. Został patronem niektórych krajów i grup zawodowych.

Slide 26

W połowie XIII wieku w niektórych krajach powstał zwyczaj obdarowywania się w dzień wspomnienia tego świętego, czyli 6 grudnia. Dawano prezenty zwłaszcza dzieciom. W Polsce zwyczaj ten rozpowszechnił się dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku. Podkładano dzieciom prezenty w nocy, mówiąc, że to dar św. Mikołaja.

Slide 27

W różnych krajach w tradycji ludowej łączono jednak postać świętego z miejscowymi legendami: w Skandynawii z Gnomami, w Rosji z Dziadem Mrozem, we Włoszech z Dobrą Czarodziejką... W Holandii święty Mikołaj został patronem Amsterdamu i jego kult był wyjątkowo mocny. Przedstawiano go jako starego człowieka w szatach biskupa, jeżdżącego na ośle. Od XVI wieku przypływał statkiem i jeździł na białym koniu. Grzecznym dzieciom rozdawał prezenty, a niegrzecznym rózgi. Nikt się jednak za niego nie przebierał.

Slide 28

Sinter Klaas

Slide 29

Większość miast w Ameryce Północnej założyli Hiszpanie, Francuzi i Anglicy. Nowy Jork ma jednak korzenie holenderskie. W roku 1624 Holendrzy założyli na wyspie Manhattan miasto Nowy Amsterdam. Czterdzieści lat później miejscowość zdobyli Anglicy i przemianowali na Nowy Jork. Tym niemniej w samym mieście i w jego okolicach pozostało sporo Holendrów. Co roku 6 grudnia kultywowali oni przywieziony z ojczyzny zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień św. Mikołaja, którego zwali w swym języku Sinter Klaas. Anglicy i inni mieszkańcy Nowego Jorku nie potrafili tego wymówić prawidłowo, przekręcali więc imię świętego, wymawiając je Santa Claus.

Slide 30

W roku 1809 pisarz i miłośnik folkloru Washington Irving napisał książkę Historia Nowego Jorku, w której opisał holenderski zwyczaj mikołajkowy. Święty u Irvinga nie miał już szat biskupich, a zamiast na białym koniu, podróżował na pegazie rumaku ze skrzydłami. Zjawiał się co roku w domach Holendrów. Książka zdobyła dużą popularność. Sinter Klaas nazwany był w niej Santa Claus... I tak już zostało.

Slide 32

Czerwona czapa i renifery

Slide 33

23 grudnia 1823 roku w jednym z nowojorskich dzienników ukazał się nie podpisany poemat pt. Relacja z wizyty św. Mikołaja. Kilkadziesiąt lat później okazało się, że autorem był Clement Clark Moore, z Nowego Jorku. W poemacie Santa Claus jechał w zaprzęgu ciągniętym przez renifery. Moore przedstawił świętego jako postać wesołą, z dużym brzuchem i niskiego wzrostu. Chciał przez to upodobnić go do gnoma, znanego z legend skandynawskich i brytyjskich. Miał zapewne nadzieję, że w ten sposób ta nowa dla większości społeczności północnoamerykańskiej postać zyska większą akceptację. Jednocześnie przyjazd św. Mikołaja umiejscowił nie w nocy z 5 na 6 grudnia, jak było w Europie, lecz w wigilię Bożego Narodzenia.

Slide 34

Ten wykreowany w Nowym Jorku nowy image św. Mikołaja zyskał ostateczny kształt w latach 18601880. Wtedy to nowojorskie czasopismo Harpers opublikowało wiele rysunków znanego amerykańskiego rysownika, Thomasa Nasta. Mikołaj w wykonaniu Nasta był niskim grubasem z poematu Moorea. Nast umieścił siedzibę Santa Clausa na biegunie północnym. On także, jako pierwszy, konsekwentnie rysował go w czerwonych szatach.

Slide 35

Produkt Coca-Coli

Slide 36

Pod koniec XIX wieku prężna i ekspansywna kultura północnoamerykańska zaczynała wywierać pewien wpływ na Europę. Wpływ ten stał się silny po I wojnie światowej. Wykreowana w Nowym Jorku postać Santa Clausa została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Tam nazwano świętego Father Christmas, czyli Ojciec Bożonarodzeniowy. We Francji natomiast stał się popularny jako Bonhomme Noël, a potem Père Noël, co znaczyło mniej więcej to samo.

Slide 37

W wielu krajach amerykański święty Mikołaj łączył się z miejscowymi tradycjami. Dlatego w Danii nazywa się Julemanden i przyjeżdża w towarzystwie elfów. W Holandii po staremu przypływa statkiem i jeździ na białym koniu. Po II wonie światowej znany stał się już praktycznie wszędzie, choć w niektórych krajach przyjmowany jest z oporami. W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej nazywają go z francuska papá Noél. Prezenty dzieciom rozdaje jednak nie on, lecz Trzej Królowie. Hiszpańskie dzieci czekają więc na prezenty miesiąc dłużej.

Slide 39

Tymczasem ostatni szlif amerykańskiej postaci św. Mikołaja nadał... koncern Coca-Cola, w swej kampanii reklamowej w roku 1931. Na zlecenie Coca-Coli Habdon Sundblom nieco zmienił wizerunek wykreowany pół wieku wcześniej przez Thomasa Nasta. Stworzył świętego Mikołaja wysokiego i potężnego, z białymi włosami, wąsami i długą białą brodą. Strój utrzymano w barwach czerwonej i białej, lecz stał się on bardziej atrakcyjny i luksusowy. Modelem dla Sundbloma był emerytowany sprzedawca Lou Prentice.

Slide 40

W latach trzydziestych wymyślono także imiona poszczególnych fruwających reniferów, których liczbę ustalono na siedem i dodano inne szczegóły, znane dziś dzieciom z całego świata. Wówczas także duże sklepy zaczęły przebierać pracowników w św. Mikołaja.

Slide 41

Dobrze się dzieje, że ktoś czasem przypomni, iż święty Mikołaj był biskupem i nie mieszkał w Laponii...

Slide 43

W popkulturze prawdziwy św. Mikołaj przegrywa z baśniowym przebierańcem z Laponii. Krasnal rodem z disnejowskiej kreskówki ma bardzo mocnych lobbystów, a o świętym biskupie prawie nikt już nie pamięta. Mam nadzieje, że ta prezentacja choć trochę to zmieni.

Slide 44

Modlitwa do św. Mikołaja Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości, ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy, przez pokorę zdobyłeś wielkość, a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo. Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju, módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.

Slide 46

Prezentacje przygotował Andrzej Zalewski kleryk SVD Pieniężno 2009 rok

Dane:
  • Liczba slajdów: 46
  • Rozmiar: 8.64 MB
  • Ilość pobrań: 148
  • Ilość wyświetleń: 6814
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie