Stawonogi

Liczba slajdów:
44
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
6.95 MB
Ilość pobrań:
9
Ilość wyświetleń:
1373
Kategoria:
Stawonogi - Slajd 43
Stawonogi - Slajd 0
Stawonogi - Slajd 1
Stawonogi - Slajd 2
Stawonogi - Slajd 3
Stawonogi - Slajd 4
Stawonogi - Slajd 5
Stawonogi - Slajd 6
Stawonogi - Slajd 7
Stawonogi - Slajd 8
Stawonogi - Slajd 9
Stawonogi - Slajd 10
Stawonogi - Slajd 11
Stawonogi - Slajd 12
Stawonogi - Slajd 13
Stawonogi - Slajd 14
Stawonogi - Slajd 15
Stawonogi - Slajd 16
Stawonogi - Slajd 17
Stawonogi - Slajd 18
Stawonogi - Slajd 19
Stawonogi - Slajd 20
Stawonogi - Slajd 21
Stawonogi - Slajd 22
Stawonogi - Slajd 23
Stawonogi - Slajd 24
Stawonogi - Slajd 25
Stawonogi - Slajd 26
Stawonogi - Slajd 27
Stawonogi - Slajd 28
Stawonogi - Slajd 29
Stawonogi - Slajd 30
Stawonogi - Slajd 31
Stawonogi - Slajd 32
Stawonogi - Slajd 33
Stawonogi - Slajd 34
Stawonogi - Slajd 35
Stawonogi - Slajd 36
Stawonogi - Slajd 37
Stawonogi - Slajd 38
Stawonogi - Slajd 39
Stawonogi - Slajd 40
Stawonogi - Slajd 41
Stawonogi - Slajd 42
Stawonogi - Slajd 43
Stawonogi - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Stawonogi- najliczniejsza grupa zwierząt na Ziemi
2
Systematyka: Typ: Stawonogi (Arthropoda) Podtyp: Trylobitowce Gromada: Trylobity Podtyp: Szczękoczułkowce Gromada: Pajęczaki Gromada: Staroraki skrzypłocz Podtyp: Żuwaczkowce Gromada: Skorupiaki Gromada: Wije Gromada: Owady
3
Przodkami stawonogów były prymitywne morskie wieloszczety Podstawy sukcesu ewolucyjnego stawonogów: - rozwinęły sprawny system lokomocyjny (odnóża powstałe z przekształconych parapodiów) - wykształciły sztywny zewnętrzny szkielet w postaci chitynowego pancerza chroniącego i wzmacniającego ciało - rozwinęły system oddechowy - wykształciły pompę tłoczącą krew- rurkowate serce - silnie zaznaczona tendencja do cefalizacji - przekształciły część odnóży w aparaty gębowe - rozwinęły układ nerwowy i narządy zmysłów - zmieniły homonomiczną segmentację ciała na metamerię heteronomiczną
4
Budowa zewnętrzna i powłoka ciała segmentacja heteronomiczna- zróżnicowanie metamerów, które po zgrupowaniu dają tzw tagmy: głowę, tułów i odwłok (u niektórych tagmy łączą się tworząc głowotułów jak u skorupiaków, pająków lub jednolity niepodzielny korpus jak u kosarzy)
5
Każdy metamer pierwotnie zaopatrzony był w parę odnóży , jednakże w związku ze specjalizacją poszczególnych części ciała- odnóża też uległy znacznym zmianom: - na głowie przekształciły się w czułki oraz w narządy gębowe (ukształtowane w zależności od rodzaju pobieranego pożywienia) - odnóża tułowiowe najczęściej zachowały funkcje lokomocyjne i w zależności od środowiska życia służą do kroczenia, skakania, pływania, rozgrzebywania ziemi - odnóża odwłokowe często wykazują tendencję do zanikania, mogą służyć jako narząd kopulacyjny, narząd do podtrzymywania zniesionych jaj, lub wspomagać odnóża tułowiowe w poruszaniu się - u częsci skorupiaków i pajęczaków jedna para odnóży krocznych (raki) lub gębowych (skorpiony) przekształciła się w pokaźne szczypce
6
Pokrycie ciała: - jednowarstwowy nabłonek wytwarzający na swojej powierzchni grubą warstwę kutykuli (oskórka) składającej się z naprzemiennie ułożonych warstw białka i chityny często dodatkowo imregnowanych solami wapnia lub innymi związkami nadającymi kutykuli sztywność - kutykula odgrywa rolę pancerza ochronnego prawie całkowicie nieprzepuszczalnego dla wody oraz gazów
7
Pokrycie ciała: - kutykula jest konstrukcją, do której od wewnątrz przyczepione są mięśnie- stanowi szkielet zewnętrzny - wzmocnienia oskórka nie są równomierne na całej powierzchni ciałapomiędzy segmentami tułowia oraz członami odnóży występuje sama elastyczna chityna tworząca ruchome połączenia szkieletu- stawy
8
Wady szkieletu zewnętrznego: - stosunkowo ciężki - uniemożliwia osiągnięcie dużych rozmiarów - uniemożliwia wzrost- u stawonogów występuje zjawisko linieniaokresowe zrzucanie starego oskórka po uprzednim wytworzeniu pod nim nowego
9
Układ mięśniowy: - wór powłokowo mięśniowy jaki występuje u pierścienic, u stawonogów uległ rozczłonkowaniu na odrębne grupy mięśni poruszające poszczególnymi elementami szkieletu - mięśnie ruchowe odznaczają się dużą sprawnością (mucha uderza skrzydłami 350 razy na sekundę)
10
Układ pokarmowy: - otwór gębowy otoczony narządami gębowymi umożliwiającymi pobieranie i rozdrabnianie pokarmu - stawonogi odżywiające się pokarmem płynnym ( pajęczaki, owady krwiopijne) mają umięśnioną gardziel ssącą lub żołądek ssący - przewód pokarmowy składa się z jelita przedniego, środkowego i tylnego - jelito przednie i tylne wysłane jest kutykulą - nie mogą tu zachodzić procesy wchłaniania - do jelita środkowego uchodzi gruczoł trawienny zwany wątrobotrzustką (nie występuje u owadów) - na granicy jelita środkowego i tylnego znajdują się ujścia gruczołów wydalniczych
11
12
Układ oddechowy: - wodne skorupiaki mają skrzela osadzone najczęściej u nasady odnóży
13
- u pajęczaków występują płuca (płucotchawki)- parzyste komory położone na odwłoku, do których prowadzą szczeliny zwane przetchlinkami
14
- u owadów i wijów oraz niektórych pajęczaków występują tchawkirozgałęziające się chitynowe rurki. Najcieńsze tchawki (tzw tracheole) docierają do każdej komórki ciała, dzięki czemu układ krwionośny nie uczestniczy w rozprowadzaniu gazów oddechowych. Na zewnątrz tchawki otwierają się przetchlinkami położonymi po bokach ciała
15
Układ krążenia: - otwarty - składa się z serca, naczyń krwionośnych oraz systemu przestrzeni i zatok wokół narządów wewnętrznych - płyn krążący nazywa się hemolimfą (powstał z wymieszania krwi i płynu ciała) - barwniki oddechowe jeżeli występują są rozpuszczone w osoczu
16
Serce: - położone po grzbietowej stronie ciała - z serca krew wyrzucana jest do naczyń krwionośnych - do serca krew dostaje się przez otwory w jego ścianie- ostia
17
Układ wydalniczy - u wielu stawonogów przekształcone metanefrydia w postaci gruczołów szczękowych i czułkowych u skorupiaków oraz gruczołów biodrowych u pajęczaków - u owadów, wijów, niektórych pajęczaków - cewki Malpighiegoślepo zakończone kanaliki uchodzące do jelita Produkty przemiany materii: - wodne - amoniak - owady- kwas moczowy
18
19
Układ nerwowy - u prymitywnych przypomina układ drabinkowy pierścienic - ewolucja dąży do centralizacji brzuszna drabinka zlewa się w pojedynczy łańcuszek rozwój zwojów głowowych aż do wytworzenia mózgu
20
Narządy zmysłów: - chemoreceptory (smak, węch) - dotyk- czułki, włoski dotykowe, - równowaga- statocysty - wzrok oczy proste (pajęczaki) oczy złożone (owady, wije, skorupiaki) - składa się z wielu pojedynczych elementów (ommatidia), z których każde odbiera wąski wycinek pola widzenia. - widzą szeroki zakres barw (także ultrafiolet)
21
Oko apozycyjne - komórki barwnikowe otaczające ommatidium wychwytują większość promieni świetlnych przepuszczając tylko prostopadłe do soczewki Oko superpozycyjne- brak wygaszania promieni, obraz jest jaśniejszy, ale nieostry (owady nocne, skorupiaki)
22
Rozmnażanie: - rozdzielnopłciowe - jajorodne - częsty jest dymorfizm płciowy - skorupiaki wodne- zapłodnienie zewnętrzne, rozwój złożony - stawonogi lądowe zapłodnienie wewnętrzne pokładełko- narząd pomagający w składaniu jaj ochrona przed utratą wody- kokony, osłonki, składanie w norkach, korze drzew, komorach (plastry pszczół), ciałach innych organizmów, - pajęczaki- rozwój prosty - owady- rozwój złożony (larwy często żyją
23
Przeobrażenie niezupełne- larwa (nimfa) pod względem wyglądu i trybu życia podobna do osobnika dorosłego (imago) Przeobrażenie zupełne- larwa różni się od imago zarówno wyglądem jak i trybem życia, podczas przepoczwarzenia larwa otacza się kokonem a wszystkie jej narządy wewnętrzne oprócz układu nerwowego ulegają przebudowie Dorosłe owady nie linieją i nie rosną!
24
Partenogeneza (dzieworództwo)- u owadów. Zrozwój organizmu z niezapłodnionego jaja. Częste u mszyc Heterogonia- naprzemienne występowanie rozmnażania płciowego i partenogenezy
25
Przegląd stawonogów: Gromada: Pajęczaki -pierwsze zwierzęta lądowe prawdopodobnie potomkowie sylurskich wielkoraków. -Głównie drapieżne, niektóre pasożytują na roślinach i zwierzętach. -Większość drapieżnych posiada gruczoły jadowe. -Pobierają jedynie pokarm płynny. -Rozwój prosty. -Częsty dymorfizm płciowy
26
Rząd: Pająki pająki sieciowe (np.krzyżak) lub bezsieciowe (np.skakuny)
27
Rząd: Kosarze odnóża dłuższe od pająków tagmy zrośnięte w jeden niepodzielny korpus
28
Rząd: Zaleszczotki przypominają skorpiony ale nie mają gruczołu jadowego
29
Rząd: Roztocze pasożyty: kleszcz pastwiskowy, świerzbowiec drążący, alergie!
30
Rząd: Skorpiony najprymitywniejsza grupa pajęczaków gruczoł jadowy umieszczony na odwłoku
31
Gromada : Skorupiaki Proces linienia zachodzi przez całe życie Prawie wyłącznie zwierzęta wodne Rząd: Podraczki bardziej prymitywne skorupiaki oczliki rozwielitki osiadłe pąkle
32
Rząd: Rakowce tzw. skorupiaki wyższe, osiągają duże rozmiary rozwój prosty lub złożony (larwa żywik) raki homary langusty kraby kryl stonogi
33
Gromada: Owady owady bezskrzydłe rybik
34
Owady uskrzydlone mają pierwotnie na drugim i trzecim segmencie tułowia 2 pary jednakowych skrzydeł, które zmieniały się w czasie ewolucji: -tylne skrzydła ulegały stopniowej redukcji aż do ich zaniku (muchówki) -przednie skrzydła przekształciły się w ochronne pokrywy
35
W zależności od rodzaju pobieranego pokarmu posiadają różne typy aparatów gębowych
36
Owady o przeobrażeniu niezupełnym: Ważki zachowały wiele cech pierwotnych nieskładane skrzydła aparat gębowy gryzący oczy złożone
37
Owady o przeobrażeniu niezupełnym: Skorki
38
Owady o przeobrażeniu niezupełnym: Karaczany
39
Owady o przeobrażeniu niezupełnym: Prostoskrzydłe pasikoniki szarańcza wędrowna koniki polne
40
Owady o przeobrażeniu zupełnym Łuskoskrzydłe (motyle) dorosłe żywią się nektarem, larwy roślinożerne rusałka admirał niepylak apollo motyle nocne: trupia główka
41
Owady o przeobrażeniu zupełnym Błonkoskrzydłe (larwa- czerw) mrówki pszczoły osy
42
Owady o przeobrażeniu zupełnym Muchówki- mają tylko pierwszą parę skrzydeł mucha domowa komar
43
Owady o przeobrażeniu zupełnym Chrząszcze (larwa pędrak) chrabąszcz majowy biedronki
44
Owady o przeobrażeniu zupełnym pchły

Mogą Cię zainteresować

Wodny świat zwierząt - Slajd 1

Wodny świat zwierząt

Wodny świat zwierząt
Efekt cieplarniany - Slajd 1

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany
Pierścenice - Slajd 1

Pierścenice

Pierścenice
Patologia chodu - Slajd 1

Patologia chodu

Patologia chodu

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?