Geografia

Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ?

6 lat temu

Zobacz slidy

Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 1
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 2
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 3
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 4
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 5
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 6
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 7
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 8
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 9
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 10
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 11
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 12
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 13
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 14
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 15
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 16
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 17
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 18
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 19
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 20
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 21
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 22
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 23
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 24
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 25
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 26
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 27
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 28
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 29
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 30
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 31
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 32
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 33
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 34
Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ? - Slide 35

Treść prezentacji

Slide 1

Czy Polska może być krajem atrakcyjnym turystycznie ?

Slide 2

Wielu ludzi uważa, że Polska nie jest krajem typowo turystycznym. Sądzą oni, że nasz kraj nie obfituje w atrakcje, które przyciągnęłyby do niego wielu turystów. Gdyby się temu jednak bliżej przyjrzeć to zauważyć można, że jest to nieprawdą, ponieważ Polskę decydują się zwiedzać nie tylko ludzie w niej mieszkający, ale również turyści zza granicy.

Slide 3

Przyjazdy turystów do Polski według krajów (w tys.) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Świat  ogółem 19 410 19 520 18 780 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290 15 200 15 670 14 975 Niemcy 6 660 6 650 6 700 6 450 5 920 4 400 4 160 4 520 5 230 5 570 5 440 5 270 Rosja 1 800 1 600 1 360 1 160 1 140 980 940 790 700 735 710 545 Białoruś 2 280 2 335 1 730 2 180 2 370 2 080 1 700 1 620 1 460 1 440 1 490 1 350 Ukraina 3 200 3 285 3 180 2 920 3 090 3 080 2 930 2 480 2 340 2 535 2 500 2 120 Litwa 985 1 100 1 140 960 850 840 840 825 815 830 895 715 Łotwa 390 400 460 410 360 330 320 330 305 270 315 355 Estonia 285 300 340 300 220 190 160 150 130 120 145 170 Czechy 425 360 340 300 250 230 230 240 210 185 165 165 Słowacja 125 90 100 90 90 80 60 80 85 70 70 70 2 030 2 135 2 255 2 110 2 050 1 805 1 650 1 645 1 790 2 015 2 365 2 495 Ważne  zamorskie 285 310 330 330 360 340 310 330 400 505 550 545 inne d.  ZSRR  (WNP) 220 240 180 150 170 100 90 90 90 90 90 95 Pozostałe  kraje 725 715 665 590 530 545 590 620 735 835 935 1080 Unia  Europejska  (bez  Niemiec)

Slide 4

Do najważniejszych walorów turystycznych polski należą : zróżnicowanie krajobrazowe, bogactwo szaty roślinnej i świata zwierzęcego, a także liczne zabytki, jaskinie, zamki, parki, świątynie i miejsca kultu, rezerwaty, muzea, parki narodowe i oczywiście miasta. Rozwojowi turystyki sprzyja również położenie polski w centrum Europy.

Slide 5

Jaskinie Smocza Jama - Wawel Kraków Miejsce owiane legendą, którą znają wszystkie polskie dzieci, legendą o smoku wawelskim. Jaskinia znajduje się w zachodnim zboczu wzgórza Wawelskiego. Od 1845 roku udostępniona zwiedzającym.  Jaskinia Ciemna Jaskinia Ciemna (Ojcowska) zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Stanowi fragment dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 230 m.

Slide 6

Jaskinia Niedźwiedzia Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy i jest najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów. Jaskinia Mroźna Tatrzański Park Narodowy Jaskinia Mroźna to jedna z 6 jaskiń udostępnionych do zwiedzania w Tatrzańskim Parku Narodowym. Swoją nazwę zawdzięcza niskiej temperaturze panującej w środku, powiewom zimnego powietrza jak i białym naciekom na ścianach, które przypominają szron.

Slide 7

Mysia Wieża w Kruszwicy Z XIV wiecznego zamku wybudowanego na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pozostały fragmenty murów oraz ośmiokątna wieża zwana Mysią. Jej nazwa wiąże się z legendą o Popielu, którego w tej wieży miały zjeść myszy. Z 32 metrowej wieży rozciąga się przepiękna panorama miasta. Zamki

Slide 8

Zamek Krwawego Diabła Weneckiego Zamek Krwawego Diabła Weneckiego swoją nazwę zawdzięcza Mikołajowi Nałęczowi - surowemu sędziemu, który urzędował w zamku, a którego nazywano Krwawym Diabłem lub Krwawcem. Dziś na miejscu dawnego zamku znajdują się ruiny, pod którymi odbywają się liczne imprezy kulturalne, historyczne i turystyczne.

Slide 9

Twierdza Kłodzka Historia twierdzy sięga X w. kiedy to na miejscu obecnej budowli powstały drewniane umocnienia, spalone przez czeskiego króla Sobiesława w 1114 roku. Ten sam król kazał jednak odbudować gród i na miejscu spalonych umocnień powstał zamek mieszkalny - siedziba hrabstwa kłodzkiego.

Slide 10

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Zespół Pałacowo - Parkowy w Kozłówce został rozbudowany przez Ordynata Konstantego Zamoyskiego właściciela Kozłówki w latach 18701923. Wyposażył On wnętrza Pałacu w bogate kolekcje malarstwa i i rzemiosła artystycznego. 

Slide 11

Zamek w Łańcucie Historia Łańcuta wiąże się z czasami panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy to miasto otrzymało akt lokacji. Obecny zamek to budowla z czasów 16291642 wybudowany z polecenia Stanisława Lubomirskiego. Pierwotnie, zamek obronny, na polecenie Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej został przebudowany w 2 poł. XVIII w. na zespół pałacowo-parkowy.

Slide 12

Zamek w Janowcu Zamek bastejowy wzniesiony na początku XVI w. i rozbudowywany do XVIII wieku był siedzibą magnackich rodów Założony został na planie nieregularnego wieloboku, dostosowanego do konfiguracji terenu, na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, u podnóża której znajduje się miasto Janowiec. W sezonie można zobaczyć ciekawe wystawy. Firlejów, Tarłów i Lubomirskich.

Slide 13

Parki Białowieski Park Narodowy - Park Pałacowy Jest to park w stylu angielskim. Rośnie tu blisko 100 gatunków drzew, w tym egzotyczne. Widoczna na wzgórzu kępa dębów jest pozostałością ogrodu saskiego założonego w XVII wieku. Park Mużakowski Był on właścicielem dóbr mużakowskich i zakładając swój park miał ideę utworzenia parku naturalistycznego, w którym uwidoczni się związek natury, kultury, techniki i ducha.

Slide 14

Łazienki Królewskie w Warszawie Wcześniej na terenie dzisiejszego parku znajdował się Zwierzyniec Ujazdowski - miejsce polowań. Dziś zespół pałacowo-parkowy pełni wiele funkcji od muzealnych, przez kulturalne i naukowe, są też wreszcie ulubionym miejscem spacerowiczów warszawskich.

Slide 15

Park Miniatur Warmii i Mazur Park Miniatur to wyjątkowe miejsce, w którym najmłodsi mogą do woli bawić się na urządzeniach rodem z wesołych miasteczek. Na przestrzeni 30.000 m kw. zwiedzający mogą zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury.

Slide 16

Świątynie i miejsca kultu Kościół św. Idziego w Inowłodzu SANKTUARIUM MB POCIESZENIA Czerwińsk nad Wisłą

Slide 17

Lednica 2000 Święta Góra Grabarka

Slide 18

Katedra Gnieźnieńska Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

Slide 19

Rezerwaty Błędne Skały Zespół bloków skalnych na wysokości 853 m n.p.m., tworzący malowniczy labirynt (skalne miasto), położony w południowozachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych. Atrakcją tego miejsca są formacje skalne o wysokości 6-11 m. powstałe z piaskowca jako skutek wietrzenia piaskowca ciosowego. Formy skalne tworzą tu swego rodzaju labirynty z niekiedy bardzo wąskimi szczelinami. Wiele skał ma swoje imiona, np: Skalne Siodło, Kurza Stopka. Szumy nad Tanwią Roztoczańskie wodospady zwane są tutaj lokalnie jako szumy lub szypoty. Powstały na skutek ruchów górotwórczych w trzeciorzędzie, gdy Roztocze zostało wydźwignięte w górę, a Kotlina Sandomierska obniżyła się.

Slide 20

Babia Góra Najwyższe wzniesienie Beskidów Zachodnich, jej wysokość 1725 m n.p.m. daje jej drugie miejsce po Tatrach w Polsce. Wpływa to na zróżnicowanie klimatyczne i tym samym przyrodnicze. Występują tu rzadkie i interesujące gatunki roślin ( m.in. tojad morawski, wyblin jednolistny, rogownica alpejska, okrzyn jeleni, zimoziół północny, turzyca pchla, tocja alpejska ) i zwierząt. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się gęsta w sieć znakowanych szlaków turystycznych o różnej długości i stopniu trudności oraz trzy szlaki narciarskie: czerwony, zielony i czarny.

Slide 21

Muzea Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli Żelazowa Wola była miejscem, w którym prawdopodobnie poznali się rodzice Chopina. Po ślubie państwo Chopinowie zamieszkali w lewej oficynie murowanego dworku i tam 1 marca 1810 r. przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym. Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzące głównie z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Od wiosny do jesieni w muzeum zwiedzić można ekspozycję żywych roślin na wolnym powietrzu, czyli muzealny ogródek botaniczny.

Slide 22

Parki Narodowe Tatrzański Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy obejmuje powierzchnię wielkości 21164 ha. Zaliczany do największych parków narodowych w Polsce został utworzony w 1954 roku. Jego główny cel to ochrona przyrody Tatr. Klimat Tatr, a co za tym idzie ich roślinność, charakteryzuje się piętrowością. Z racji na wysokogórski krajobraz występują tu różne strefy klimatyczne, duże zróżnicowanie roślinne (ponad 1000 gatunków np.  goryczek, goździka lodowcowego, sasankę alpejską) oraz bogata fauna z najbardziej charakterystycznymi świstakiem i kozicą.

Slide 23

Białowieski Park Narodowy Park Narodowy chroni najlepiej zachowany las pierwotny na niżu Europejskim. Został on wpisany przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa i jest jedynym polskim obiektem na tej liście.

Slide 24

Biebrzański Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 roku. Obecnie jest największym Parkiem Narodowym w Polsce. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich

Slide 25

Kampinoski Park Narodowy Na terenie Parku znajduje się również rezerwat żubrów w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Tereny w pobliży parku zostały w 1977 ustanowione jako otulina Parku. Ponad 70 powierzchni Parku to lasy głównie sosnowe, w skład krajobrazu również wchodzą wydmy i bagna. Na terenie Parku jest wiele ciekawych zabytków, miejsc pamięci narodowej.

Slide 26

Rzeka Drawa - Drawieński Park Narodowy Prawy dopływ Noteci - zwany jako rzeka Drawa - stanowi popularny szlak spływów kajakowych. Swoją sławę jak i nazwę zawdzięcza bystremu nurtowi, do 20 m3 na sekundę. W Drawie występuje wiele gatunków ryb, takich jak: płoć, okoń, kiełb, krąp, kleń, piekielnica i miętus.

Slide 27

Miasta Już od wielu lat Zakopane przyciąga swoim urokiem pisarzy, muzyków, aktorów, ale przede wszystkim ludzi, którzy pragną chociaż na chwilę, oderwać się od codziennego życia i zbliżyć do natury dzięki wędrówkom po najwyższych górach Polski - Tatrach. Jest to z pewnością najpiękniej położone miasto w naszym kraju rozległą panoramę można podziwiać z Gubałówki. Serce Zakopanego stanowią Krupówki Zakopane

Slide 28

Gdynia Gdyni, choć jest najmłodsza w ośrodku metropolitalnym Trójmiasto, nie można odmówić uroku. Atutem jest malownicze położenie nad Zatoką Gdańską. Spacer po Kamiennej Górze czy Orłowie pozwoli odkryć jej najładniejsze zakątki oraz odpocząć po wizycie w szczelnie wypełnionych turystami Sopocie i Gdańsku.

Slide 29

Toruń Toruń swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza przede wszystkim doskonale zachowanym zabytkom. Zespół staromiejski jest jednym z najcenniejszych w Polsce, a od 1997 roku widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. To również wielki ośrodek akademicki, gdzie nauka spotyka się z kulturą. Obowiązkowo należy tu spróbować słynnych pierników.

Slide 30

Kielce Do największych atutów Kielc należy z pewnością położenie - w Górach Świętokrzyskich, więc miasto charakteryzuje się dużą różnicą poziomów. Znajduje się tu pięć rezerwatów przyrody. Jest tu także wiele szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Do najciekawszych zabytków należy Pałac Biskupów Krakowskich, będący przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów.

Slide 31

Kazimierz Dolny  Korzystne położenie w połączeniu z cennymi zabytkami tworzą specyficzny klimat miasteczka, które upodobało sobie wielu malarzy. Sercem Kazimierza jest otoczony zabytkowymi kamienicami rynek ze starą studnią. Wśród budynków na szczególną uwagę zasługują XVIIwieczne, renesansowe kamienice.

Slide 32

Poznań Położony w Dolinie Warty, Poznań należy do najstarszych polskich miast. W X i XI wieku był jednym z ośrodków państwa Piastów. Dziś stanowi centrum naukowe, kulturalne i gospodarcze regionu. Największą atrakcją jest Stare Miasto, na którego zabytkowym Rynku znajduje się słynny ratusz. Warto zobaczyć także Stary Browar, który został uznany za najpiękniejsze centrum handlowe na świecie przez międzynarodową

Slide 33

k s ń a Gd W 1000-letnim Gdańsku niemal każdy kamień ma swoją historię. Atmosferę miasta tworzy ciekawy architektonicznie Trakt Królewski, Długie Pobrzeże nad Motławą oraz pełna uroku ulica Mariacka. Przejście czterech bram: Wyżynnej, Wieży Więziennej, Katowni oraz Złotej, podobno gwarantuje szczęście na długie lata. Latem miasto jest przystanią żeglarzy i turystów, których poza zabytkami cieszą rozległe plaże oraz wszechobecny bursztyn. W sierpniu odbywa się tu tradycyjny Jarmark Dominikański.

Slide 34

Wrocław M a lo wn icza Staró wka z tętn życiem śre iącym d n i o wi e c z nym Rynk wypełnion iem, ym koloro wymi kam to serce W ieniczkam rocławia, i który w 20 będzie pro 16 roku m o wa ł p o l ską kultur Starym Ko ę na ntynencie . Konkurs tytułu Eur n a o b ję ci e opejskiej S tolicy Kult rozstrzygn ur y ęła w czer wcu Komis Selekcyjna ja złożona z ekspertów Polski. Wr z UE i ocław będ zie pełnić wraz z jed f u n k c ję nym z mia st w Hiszp anii.

Slide 35

Dawna stolica kraju i siedziba polskich królów uznawana jest za miejsce magiczne. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, posiadające ogromną liczbę zabytków architektury i kultury. To tu znajduje się również największy średniowieczny plac Europy. Krakowski Rynek ma kształt kwadratu, który pod względem powierzchni przewyższa najsłynniejsze europejskie place. Kraków

Dane:
  • Liczba slajdów: 35
  • Rozmiar: 6.90 MB
  • Ilość pobrań: 1891
  • Ilość wyświetleń: 15509
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie