Muzyka

Ultradźwięki i Infradźwięki

6 lat temu

Zobacz slidy

Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 1
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 2
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 3
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 4
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 5
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 6
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 7
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 8
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 9
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 10
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 11
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 12
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 13
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 14
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 15
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 16
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 17
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 18
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 19
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 20
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 21
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 22
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 23
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 24
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 25
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 26
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 27
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 28
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 29
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 30
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 31
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 32
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 33
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 34
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 35
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 36
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 37
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 38
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 39
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 40
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 41
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 42
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 43
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 44
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 45
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 46
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 47
Ultradźwięki i Infradźwięki - Slide 48

Treść prezentacji

Slide 1

Spis treści: -Początki Muzyki -Starożytność -Średniowiecze -Barok -Nowożytność -Muzyka XX i XXI wieku -Wyniki Ankiety

Slide 2

Początki muzyki Muzyka człowiekowi towarzyszy już od jego pojawienia się na Ziemi. W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. A w starożytnych: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji słuchano muzyki również dla przyjemności. Muzykę zaczęto zapisywać w starożytnej: Mezopotamii, Egipcie i Grecji.

Slide 3

-Mezopotamia -Chiny -Egipt -Indie -Grecja

Slide 4

Mezopotamia Muzyka starożytnej Mezopotamii wywarła wielki wpływ na dzieje muzyki europejskiej, ponieważ stała się jednym z jej źródeł. U Sumerów muzyka była związana z ceremoniałem religijnym. Akadowie i Asyryjczycy przyczynili się do rozwoju muzyki dworskiej. W Mezopotamii powstały zręby pierwszego systemu teoretycznego, łączącego muzykę, magię, astrologię  i matematykę. Przez swój uporządkowany charakter muzyka łączona była z kosmosem, czyli ładem wszechświata; np. interwały muzyczne (unison, oktawa, kwinta, kwarta), będące niczym innym jak proporcjami matematycznymi, wynikłymi z podziału struny na części, łączono z porami roku. W ten sposób muzyka odbijała harmonię makrokosmosu. Te zagadnienia przejęli i rozwinęli w następnym tysiącleciu greccy pitagorejczycy. Przez swój związek z magią muzyka dostępna była wyłącznie kapłanom. W zasadzie praktyka muzyczna (śpiewy, tańce) uznawana była za działanie magiczne, a więc posiadające moc sprawczą na równi z zaklęciami. Muzycy szkoleni byli w szkołach, początkowo istniejących wyłącznie przy świątyniach, gdzie oprócz wiedzy muzycznej szkolono ich w zakresie teologii, kosmologii czy wiedzy o demonach. W Mezopotamii nie znano notacji muzycznej, stąd wszystkie utwory przekazywane były na drodze pamięciowej. Instrumenty : lira, harfa, flet, obój

Slide 5

Chiny Muzyka Chińska jest najstarszą ze wszystkich . Muzyka miała działać na uczucia człowieka . To wtedy powstała pierwsza instytucja muzyczna - Cesarskie Biuro Muzyki . Tu powstała muzyka kultowa,  wokalna, ludowa i kameralna. Instrumenty : strunowe szarpane: lutnia, harfa, cytra; aerofony: flet bambusowy, piszczałka, harmonijka ustna; perkusyjne: grzechotki, brzękadła, gong  pojedyncze lub zawieszone po kilka na jednej ramie. Istotne były również dzwony, których barwa miała znaczenie symboliczne.

Slide 6

Egipt U Egipcjan muzyka była związana z religią, a także ze spędzaniem wolnego czasu. Instrumenty : dęte blaszane: trąba; dęte drewniane: fletnia Pana; strunowe szarpane: harfa, lutnia, lira; perkusyjne: sistrum, bęben, tamburyn. Egipcjanie nie znali pisma nutowego, zatem dziś czerpie się wiadomości o egipskiej muzyce starożytnej z zachowanych zabytków czy traktatów teoretycznych. Na zabytkach architektonicznych były przedstawiane sceny z życia ludzi wysoko urodzonych lub kapłanów, którym towarzyszyli muzycy.

Slide 7

Indie To muzyka tradycyjna, która właściwie w niezmienionej formie zachowała się do dzisiejszych czasów. Dominował w niej śpiew, choć tworzono także muzykę instrumentalną. Tekst był podporządkowany muzyce. Raga : I część alapa. Pojawiały się różne warianty melodii, często improwizowane. Służyło to nawiązaniu kontaktu z odbiorcami. Wykonawcom nie chodziło o aplauz publiczności; próbowano raczej wprowadzić słuchacza w pewnego rodzaju hipnozę, czemu miało służyć powtarzanie melodii i wykorzystywanie wciąż tego samego schematu rytmicznego. II część prabandha. Muzyk, który nawiązał więź z odbiorcą, starał się utrzymać ją i pogłębiać. Tempo utworu zwiększało się, ale schemat rytmiczny, zwany tala, pozostawał niezmienny. Ragom towarzyszyło wiele gestów, śpiew zaś charakteryzował się ozdobnością i melizmatycznością. Instrumenty : Sarangi, Vina, Surmandala, Tabla, Bansuri, Sitar.

Slide 8

Grecja Muzyka była związana nie tylko z obrzędami religijnymi, ale też z poezją i dramatem. Stanowiła część filozofii. Dominowała muzyka wokalna. Grecy stworzyli szereg skal, a fundamentem ich systemu był tetrachord, dokładniej cztery kolejne dźwięki w obrębie kwarty. Stosowano rytmikę poetycką. Muzykę traktowano jako element kosmosu. Potwierdzały to badania Pitagorasa, który stworzył kwintowy system dźwiękowy i uważał, że proporcje dźwiękowe są odzwierciedleniem proporcji kosmicznych. Stad pochodzi pogląd o doskonałości harmonii muzycznej. Zabytki muzyki starożytnej:  dwa Hymny delfickie ku czci Apollina  (II w p.n.e), wyryte na skarbcu w Delfach; Hymn chrześcijański z Oxyrynchos ; Hymn do Muzy; Hymn do Słońca; Hymn do Nemezis; Skolion zapisany w formie epitafium na grobowcu Seikilosa II w p.n.e. Instrumenty: strunowe szarpane: kitara, lira, harfa, magedis (harfa 20 strunowa), monochord, psałterium(pierwowzór cymbałów); dęte blaszane: trąba, róg, buccina (wprowadzała popłoch wśród zwierząt przeciwnika); dęte drewniane: aulos, fletnia Pana, flet; perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku.

Slide 9

Najwybitniejsi kompozytorzy starożytności : Pindar (m. 522 a 518 p.n.e.m. 443 a 438 p.n.e.) Mesomedes z Krety (1 poł. II w. n.e.)

Slide 10

Średniowiecze

Slide 11

W średniowieczu największy wpływ na muzykę miało chrześcijaństwo, a najwięcej chrześcijańskich państw znajdowało się w Europie, więc była ona głównym ośrodkiem rozwoju muzyka w tamtych czasach. Autorzy tworzyli swoje utwory po to, aby wykonywać je na Mszach Świętych, na dworach zamożnej szlachty, magnaterii. Wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo było w jakiś sposób obecne. Muzyka świecka także nie była oddzielona od kultury chrześcijańskiej.

Slide 12

Najważniejsze formy muzyczne: Chorał gregoriański (VI w.) zbiór pieśni występujący podczas liturgii mszalnej w kościele, nazwa pochodzi od papieża Grzegorza I Wielkiego Conductus (XII w.) wielogłosowa muzyka wokalna, pierwszy raz wszystkie głosy dostosowywały się do melodii Organum (XII w.) - była to melodia zaczerpnięta z chorału z dodanym jednym głosem, wraz z czasem stawał się polifoniczny Motet (XIII w.) - główne pole rozwoju polifonii, czterogłosowy, powstał poprzez podkładanie słów do odcinków wyższych melodii

Slide 13

Madrygał (XIV w.) Discantus (XIV w.) wokalny utwór dwugłosowy śpiew, w wielogłosowy, którym głosy prowadzone poruszający treści o są w równoległych tematyce świeckiej, odstępach pomiędzy często wykonywano w dwoma dźwiękami ten sposób utwory (interwały), oparta na literackie, np. sonety nim była klauzula Caccia (XV w.) - włoska forma wokalna, związana tematycznie z polowaniem, najczęstszym akompaniamentem były instrumenty dęte

Slide 14

Najważniejsze utwory muzyczne średniowiecza: Polskie Bogurodzica Gaude Mater Polonia O najdroższy kwiatku Orędzie wielkanocne Pieśń o Wiklefie Historyka bystrość umysłu Hymn ku czci św.Stanisława Zagraniczne Magnus Liber Organi (100 utworów muzycznych) Gra o Robinie i Marion Breve Regnum Panis Pange Patribus Tantum Msza Notre Dame

Slide 15

Najwybitniejsi kompozytorzy średniowiecza: Europejscy: Huebald (IX w., podręcznik dot. wielogłosowości) Leoninus (XII w. - ars antiqua, utwory mszalne) Perotinus (XII w. - ars antiqua, nowe techniki kompozytorskie) Guillaume de Machaut (XIV w. - ars nova, rozwój muzyki świeckiej) Francesco Landini (XIV w. - ars nova, madrygały, caccie)

Slide 16

John Dunstable (XIV-XV w. - ars nova, twórca techniki fauxbourdon) Philippe de Vitry (XIII-XIV w. - ars nova, monety, ballady) Do rozwoju muzyki tego okresu także znacznie przyczynili się wędrujący muzykanci: trubadurzy, truwerzy, szpilmani, waganci. Polscy: Wincenty z Kielc (XIII w., twórca Gaude Mater Polonia) Mikołaj z Radomia (XV w., najwybitniejszy polski twórca muzyki polifonicznej) Piotr z Grudziądza (XV w., główny reprezentant kultury Europy Środkowej w XV wieku)

Slide 17

Muzyka Baroku Muzyka barokowa muzyka epoki, której początek w historii muzyki wyznacza data skomponowania w roku 1597 przez Jacopo Periego pierwszej opery zatytułowanej Dafne, a koniec połowa XVIII w., kiedy to powstawały kompozycje ostatnich twórców baroku, takich jak Antonio Vivaldi , Jan Sebastian Bach (jego śmierć w 1750 r. uważa się za symboliczną datę zakończenia tego okresu). Jan Sebastian Bach

Slide 18

Najpowszechniejsze instrumenty epoki barokowej W epoce baroku straciły znaczenie i zaczęły stopniowo zanikać instrumenty wykazujące niedostatki techniczne. I tak w krótkim czasie wyłączono z praktyki wiele instrumentów dętych drewnianych. Przetrwały tylko nieliczne: flet prosty i poprzeczny oraz fagot. Organy w baroku zostały ulepszone dzięki nowym jakościom technicz nym i akustycznym, jak wprowadzenie nowych systemów temperacji stroju. Dzięki niej stało się możliwe utrzymanie stałego ciśnienia powietrza w instrumencie. Pod koniec epoki miały miejsce pierwsze próby zastosowania klarnetu.

Slide 20

Nowe formy i gatunki muzyczne W epoce baroku powstało kilka nowych form i gatunków wokalnoinstrumentalnych: opera, kantata. Powstały też nowe formy i gatunki instrumentalne: suita, partita, sonata, koncert solowy, concerto grosso, fuga, toccata, cykl polifoniczny, msza organowa.

Slide 21

Nowożytność

Slide 22

Klasycyzm Umownie trwał on od 1750 do 1820 roku. W przeciwieństwie do baroku skupiał się on na przejrzystości i równowadze stosowania środków artystycznych. Kompozytorzy tamtego okresu odeszli od skomplikowanych technik polifonicznych zastępując je homofonią (dodanie do głównej melodii akompaniamentu). Cechami klasycyzmu było: pełne wykorzystanie systemu dur-moll oraz wykorzystanie allegra sonatowego.

Slide 23

Najpopularniejsze gatunki muzyczne klasycyzmu: Opera istotą tego gatunku muzycznego jest synteza sztuk artystycznych, wywodzi się z włoskich, renesansowych maskarad karnawałowych, od XVII w. tym terminem określa się dzieło sceniczno-muzyczne z udziałem orkiestry Koncert forma muzyczna, jej istotą jest kontrastowanie partii zespołu i partii solowej Sonata instrumentalna forma muzyczna, najczęściej pisana na jeden lub dwa instrumenty solowe Symfonia trzy- lub czteroczęściowy utwór muzyczny na orkiestrę

Slide 24

Rondo forma muzyczna z powracającym refrenem, do większych utworów weszło jako końcowa część np. sonaty Wariacja samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu muzycznego, powiązana blisko z improwizacją, jej istotą jest przetworzenie tematu

Slide 25

Najwięksi kompozytorzy klasycyzmu: Polscy : Wojciech Dankowski Józef Elsner Maciej Kamieński Wincenty Ferdynand Lessel Michał Kleofas Ogiński Franciszek Ścigalski Maciej Radziwiłł Zagraniczni : Klasycy wiedeńscy : Józef Haydn Wolfgang Amadeusz Mozart Ludwig van Beethoven Inni : Jan Chrystian Bach Antonio Salieri Domenico Dragonetti

Slide 26

Romantyzm Zaczął się po rewolucji francuskiej, która wpłynęła na zmiany w Europie. Celem kompozytorów romantyzmu było połączenie wszystkich wartości w jedną jaką jest sztuka. Miał on pokazać ludzkie pragnienie wolności poprzez połączenie wielu sztuk w jedną, wspaniałą. Jego cechami były: przerost formy nad treścią, uczuciowość, spontaniczność oraz emocjonalizm.

Slide 27

Romantyzm to czas narodzenia się wielu małych gatunków muzycznych. Większość z nich była zmodyfikowanymi wersjami tych większych. Przykładami takich są: Balety Poematy symfoniczne Uwertura koncertowa Fantazje symfoniczne

Slide 28

Kompozytorzy romantyzmu: Polscy: Fryderyk Chopin Stanisław Moniuszko Henryk Wieniawski Zagraniczni: Ludwig van Beethoven Franz Schubert Robert Schumann Richard Wagner Richard Strauss Antonín Dvořák Bedřich Smetana Edward Grieg

Slide 29

Muzyka XX i XXI wieku : -Blues -POP -Muzyka klasyczna -Muzyka współczesna -Rock -Rock And Roll

Slide 30

Blues Jest to gatunek muzyczny wywodzący się ze śpiewów Afroamerykanów mieszkających na południu USA. Powstał w drugiej połowie XIX w. Jest częściowy wzorowany na muzyce folkowej. Podstawowe instrumenty wykorzystywane do wykonywania utworów to: harmonijka, gitara, instrumenty dęte, fortepian, a na początku prymitywne instrumenty perkusyjne np. dzwonki, efekt klaszczących dłoni itd. Tematyka skupia się na relacjach damsko-męskich, uczuciach. Najbardziej rozpoznawalni artyści wykonujący ten rodzaj muzyki to: B.B.King, Robert Cray, Paul Butterfield, Muddy Waters, Albert King. B.B.King Robert Cray

Slide 31

Muzyka poważna (klasyczna) Ten rodzaj muzyki jest kontynuatorem dokonań muzycznych poprzednich wieków. Zalicza się do niej gatunki przeznaczone do słuchania, np. koncert, symfonia. Kojarzy się ona z muzyką słuchaną przez ludzi z wyższych sfer. Wokół niej wykształciła się kultura polegająca na np.: odpowiednim zachowaniu w czasie jej słuchania.Opiera się ona na tym samym co muzyka średniowieczna oraz nowożytna z paroma zmianami: Brak instrumentów elektrycznych, jedynie mechaniczne Czerpie z klasycznych form muzycznych Zapis oparty na nutach W zasadzie brak improwizacji

Slide 32

Muzyka współczesna Często mylona z muzyką poważną. Jest ona bardzo różnorodna. Do tego stopnia, że można powiedzieć, że nie ma jednej muzyki klasycznej. Zerwała ona z tonalnością, co wywołuje oburzenie w niektórych słuchaczach muzyki poważnej. Ma ona bardzo wiele różnorodnych gatunków, często ledwo powiązanych ze sobą. Kojarzą się z nią rozmaite style, kierunki i techniki takie jak: Impresjonizm Eksprezjonizm Muzyka dodekafoniczna Muzyka elektroakustyczna (w jej skład wchodzi muzyka elektroniczna)

Slide 33

Muzyka pop ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru. W węższym zakresie popem nazywa się bardziej miękki i nastawiony na masowego odbiorcę odłam muzyki rockowej, charakteryzujący się prostotą, melodyjnością i szerszym niż w klasycznej muzyce rockowej użyciem syntezatorów i studyjnych technik nagraniowych.

Slide 34

Często style popowe są łagodniejszymi odmianami pierwotnych stylów wyrosłych z różnych odmian muzyki rozrywkowej lub kombinacjami tych odmian tak zestawianymi, aby usunąć brzmienia nietolerowane w danym momencie przez większość potencjalnych słuchaczy. Michael Jackson

Slide 35

Rock W połowie XX  w. narodziła się muzyka, która w ciągu następnych pięćdziesięciu lat stała się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury masowej końca drugiego tysiąclecia. Ewoluowała od tanecznego, skocznego rock and rolla, muzykę psychodeliczną, punk, aż do heavy rocka. Stała się jednym z The Beatles najpopularniejszych rodzajówQueen muzyki słuchanych przez różne pokolenia.

Slide 36

ROCK N ROLL Rock and roll z języka angielskiego oznacza kołysać się, huśtać. Jest jednym z najważniejszych gatunków współczesnej muzyki rozrywkowej. Narodził się w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 40. i 50. w wyniku połączenia czarnego bluesa, gospel oraz białej muzyki country. Ze względu na swoje przeznaczenie taniec, zabawa, w szybkim tempie zdobył popularność wśród młodzieży. Gatunek ten ewoluował pod koniec lat 50. i w latach 60., dając początek nieraz bardzo wyrafinowanym odmianom muzyki rockowej.  Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rock n rolla jest ELVIS Black Sabbath PRESLEY. Jest to postać, która wywarła ogromny wpływ na cale pokolenie piosenkarzy i muzyków. Elvis Presley

Slide 37

Została ona przeprowadzona w I, II klasach naszego gimnazjum

Slide 48

Rafał Wasiluk Łukasz Biegański Łukasz Jankowski

Dane:
  • Liczba slajdów: 48
  • Rozmiar: 10.33 MB
  • Ilość pobrań: 161
  • Ilość wyświetleń: 9399
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie