Fizyka

Ruch drgający i fale

6 lat temu

Zobacz slidy

Ruch drgający i fale - Slide 1
Ruch drgający i fale - Slide 2
Ruch drgający i fale - Slide 3
Ruch drgający i fale - Slide 4
Ruch drgający i fale - Slide 5
Ruch drgający i fale - Slide 6
Ruch drgający i fale - Slide 7
Ruch drgający i fale - Slide 8
Ruch drgający i fale - Slide 9
Ruch drgający i fale - Slide 10
Ruch drgający i fale - Slide 11
Ruch drgający i fale - Slide 12
Ruch drgający i fale - Slide 13
Ruch drgający i fale - Slide 14
Ruch drgający i fale - Slide 15
Ruch drgający i fale - Slide 16

Treść prezentacji

Slide 1

Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Slide 2

Uczeń: 6.1 opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach 6.2 posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała 6.3 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu 6.4 posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami 6.5 opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych 6.6 wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku 6.7 posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki Doświadczenia 9.13 wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego 9.12 wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

Slide 3

RUCH DRGAJĄCY Ruch drgający to taki ruch, w którym ciało porusza się tam i z powrotem po tym samym torze, położenia ciała drgającego powtarzają się okresowo. Karta pracy zad 1

Slide 4

WIELKOŚCI OPISUJĄCE RUCH DRGAJĄCY A amplituda fali, czyli maksymalne wychylenie z położenia równowagi T okres fali, czyli czas w którym cząsteczka ośrodka wykonuje pełne drganie f częstotliwość , czyli ilość drgań w pewnym czasie Karta pracy zad 2 1 f T

Slide 5

WAHADŁO MATEMATYCZNE Okres i częstotliwość drgań wahadła zależy od jego długości: -Dłuższe wahadło ma większy okres drgań, mniejszą częstotliwość -Krótsze wahadło ma mniejszy okres drgań, większą częstotliwość Karta pracy zad 3

Slide 6

Doświadczenie Wyznaczanie okresu drgań ciężarka na sprężynie Przyrządy : statyw, sprężyna, ciężarek, stoper Przebieg doświadczenia: 1.Zawieszamy sprężynę na statywie 2.Na drugim końcu zawieszamy ciężarek 3. Pociągamy ciężarek, przesuwając go w dół np. o około 1cm i puszczamy 4. Mierzymy stoperem czas np. 10 wahnięć 5. Obliczamy okres drgań

Slide 7

Doświadczenie Wyznaczanie okresu drgań wahadła matematycznego Przyrządy : nitka, linijka lub taśma miernicza, ciężarek, stoper Przebieg doświadczenia: 1.Odmierzamy nitkę o długości 1m, na końcu zawieszamy ciężarek 2.Wychylamy wahadło o niewielki kąt i puszczamy 3.Mierzymy stoperem czas np. 10 wahnięć 4.Obliczamy okres drgań

Slide 8

ZJAWISKO REZONANSU MECHANICZNEGO Każde ciało charakteryzuje się określoną częstotliwością drgań, zwaną częstotliwością drgań własnych. Jeżeli układ ciał drga z częstotliwością zbliżoną do częstotliwości drgań własnych innego ciała następuje zjawisko wzmocnienia drgań, czyli rezonans mechaniczny Karta pracy zad. 4

Slide 9

PRZEMIANY ENERGII W RUCHU DRGAJĄCYM a A max Ep max v0 Ek 0 b A0 Ep 0 v max Ek max c d A max Ep max v0 Ek 0 A0 Ep 0 v max Ek max Karta pracy zad 5 e A max Ep max v0 Ek 0

Slide 10

FALA MECHANICZNA Fala mechaniczna jest to rozchodzące się w ośrodku zaburzenie wywołane drganiem źródła. Ośrodkiem będziemy nazywać ciało materialne, np. powietrze, woda, szkło, mur itp

Slide 11

RODZAJE FAL MECHANICZNYCH Fale mechaniczne dzielimy na fale poprzeczne i podłużne. Fala podłużna powstaje wtedy, gdy drgania źródła odbywają się w kierunku równoległym do kierunku rozprzestrzeniania się zaburzenia. Fala poprzeczna powstaje wtedy, gdy drgania źródła odbywają się w kierunku prostopadłym do kierunku rozprzestrzeniania się zaburzenia

Slide 12

WIELKOŚCI OPISUJĄCE FALĘ MECHANICZNĄ g rz b iet A x d o lin a A amplituda fali, czyli maksymalne wychylenie z położenia równowagi T okres fali, czyli czas w którym cząsteczka ośrodka wykonuje pełne drganie λ długość fali, czyli odległość między dwoma punktami będącymi w tej samej fazie ruchu v prędkość fali v f v T f częstotliwość , czyli ilość drgań w pewnym czasie Karta pracy zad 6,7 f 1 T

Slide 13

ZJAWISKA FALOWE Do zjawisk falowych zaliczamy: odbicie fali, fala odbija się od przeszkody załamanie fali, fala zmienia swoją długość i kierunek Karta pracy zad 8 dyfrakcję, Interferencjęczyli ugięcie,nakładanie się fala zmienia fal swój kształt pochodzących z różnych źródeł

Slide 14

FALE DŹWIĘKOWE Źródłem dźwięku jest ciało drgające. Ze względu na częstotliwość dźwięki dzielimy na infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki. Częstotliwość 16Hz 16 Hz do 20 kHz Karta pracy zad 9, 10 Częstotliwość 20 kHz

Slide 15

WIELKOŚCI OPISUJĄCE DŹWIĘK Dla dźwięków słyszalnych można wyróżnić wielkości, które można zmierzyć: a Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości dźwięku: wysoki niski b Głośność dźwięku zależy od amplitudy dźwięku głośny cichy Karta pracy zad 11

Slide 16

INSTRUMENTY MUZYCZNE przyrządy wytwarzające dźwięk, przeznaczone do wykonywania muzyki. instrumenty strunowe instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna instrumenty dęte - instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest zadęciem instrumenty perkusyjne instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest poprzez pośrednie lub bezpośrednie uderzanie instrumentu lub jego fragmentu

Dane:
  • Liczba slajdów: 16
  • Rozmiar: 0.98 MB
  • Ilość pobrań: 242
  • Ilość wyświetleń: 8842
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie