Religia

Totus Tuus JPII

5 lat temu

Zobacz slidy

Totus Tuus JPII - Slide 1
Totus Tuus JPII - Slide 2
Totus Tuus JPII - Slide 3
Totus Tuus JPII - Slide 4
Totus Tuus JPII - Slide 5
Totus Tuus JPII - Slide 6
Totus Tuus JPII - Slide 7
Totus Tuus JPII - Slide 8
Totus Tuus JPII - Slide 9
Totus Tuus JPII - Slide 10
Totus Tuus JPII - Slide 11
Totus Tuus JPII - Slide 12
Totus Tuus JPII - Slide 13
Totus Tuus JPII - Slide 14
Totus Tuus JPII - Slide 15
Totus Tuus JPII - Slide 16
Totus Tuus JPII - Slide 17
Totus Tuus JPII - Slide 18
Totus Tuus JPII - Slide 19
Totus Tuus JPII - Slide 20
Totus Tuus JPII - Slide 21
Totus Tuus JPII - Slide 22
Totus Tuus JPII - Slide 23
Totus Tuus JPII - Slide 24
Totus Tuus JPII - Slide 25
Totus Tuus JPII - Slide 26

Treść prezentacji

Slide 1

TOTUS TUUS Cały twój

Slide 2

Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski

Slide 3

W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

Slide 4

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

Slide 5

Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!

Slide 6

Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.

Slide 7

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.

Slide 8

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje

Slide 9

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

Slide 10

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

Slide 11

Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła.

Slide 12

Jeśli czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

Slide 13

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

Slide 14

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Slide 15

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Slide 16

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

Slide 17

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Slide 18

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

Slide 19

Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest ona równocześnie zadana.

Slide 20

Znajdujemy się wobec sytuacji międzynarodowej obarczonej napięciami, czasem zaognionymi. W niektórych miejscach planety, gdzie starcia są najsilniejsze myślę szczególnie o umęczonej ziemi Chrystusa widać jasno, że usiłowania polityczne na niewiele się zdają, nawet jeśli są zawsze potrzebne, skoro umysły pozostają rozpalone i niezdolne do nowego spojrzenia, sercem, aby na nowo podjąć dialog. Któż jednak może zrodzić takie uczucia, jeśli nie sam Bóg? Jest bardziej konieczne niż kiedykolwiek dotąd, żeby ku Niemu wzniosło się z całego świata wołanie o pokój

Slide 21

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.

Slide 22

Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.

Slide 23

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Slide 24

Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły do skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludzkości cierpi nędzę i zaniedbanie.

Slide 26

Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci. Made by Magdallena

Dane:
  • Liczba slajdów: 26
  • Rozmiar: 0.92 MB
  • Ilość pobrań: 200
  • Ilość wyświetleń: 7332
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie