Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Liczba slajdów:
13
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
405.91 KB
Ilość pobrań:
35
Ilość wyświetleń:
914
Kategoria:
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 12
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 0
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 1
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 2
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 3
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 4
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 5
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 6
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 7
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 8
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 9
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 10
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 11
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 12
Wiosna Ludów na ziemiach polskich - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Wiosna Ludów na ziemiach polskich Polacy w Wiośnie Ludów w Europie.
2
Sprawa polska była istotnym elementem rewolucyjnych działań lat 1848-49. Polacy zachęcani nawoływaniami Towarzystwa Demokratycznego Polskiego nawiązali kontakty z konspiracyjnymi organizacjami w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim. Setki polskich emigrantów zachęceni wydarzeniami w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie, powróciły do Polski by wziąć udział w walkach o sprawę polską.
3
Zabór pruski - Wielkopolska W sprawę polską zaangażowali się byli więźniowie polityczni Ludwik Mierosławski i Karol Libelt, którzy 20 marca 1848 r. w Poznaniu utworzyli Komitet Narodowy, który: - uzyskał spolszczenie administracji i nadanie uprawnień językowych - stworzył korpus wojska polskiego (6-7 tys. żołnierzy na czele z Ludwikiem Mierosławskim) Król pruski postanowił uspokoić Polaków siłą generał Colomb ogłosił stan oblężenia na terenie zaboru pruskiego. Liberałowie niemieccy, chcąc uniknąć starcia, doprowadzili do umowy w Jarosławiu ( 11 IV pruski gen Wilhelm Willisen).
4
W wyniku porozumienia w Jarosławcu podpisano umowę wojskową ustalono pozostawienie 4 obozów wojskowych w sile ok. 3 tys. Żołnierzy. Dodatkowo Poznań miał się znaleźć pod protekcją pruską. Podział Księstwa Poznańskiego spowodował otwartą wojnę. Naczelnym wodzem stał się Mierosławski. W czasie działań zbrojnych doszło do dwóch wielkich bitew: - Pod Miłosławiem (30 IV) - Pod Sokołowem (2 V) Po przegranych bitwach siły powstańcze zostały rozproszone, a Mierosławski dostał się do niewoli.
5
Po stłumieniu powstania, na Polaków spadły surowe represje. Po działaniach 1848 r. - Polacy mieli swoją reprezentację w parlamencie pruskim Koło Polskie - Powstała Liga Polska zrzeszająca Polaków z różnych środowisk i grup społecznych; - W latach 1848 1850 zniesiono powinności feudalne wsi i rozszerzono uwłaszczenie na ubogie grupy ludności wiejskiej;
6
Galicja W Galicji podstawowym celem walk obok kwestii narodowej i zapewnienia szerokiej autonomii była sprawa zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Na wieść o dymisji kanclerza Metternicha w Krakowie i Lwowie powstały Komitety Narodowe i oddziały gwardii narodowej. Ukazywały się pisma i ulotki pobudzające ducha walki Działacze lwowscy wystosowali petycję do cesarza, domagając się wolności słowa, zwołania sejmu, uwłaszczenia, spolszczenia szkół i urzędów Działacze Towarzystwa Demokratycznego ( W. Heltman) prowadzili działalność agitacyjną wśród szlachty, by ta uwłaszczyła chłopów
7
By temu przeciwdziałać, gubernator Galicji Franciszek Stadion bez porozumienia z Wiedniem ogłosił ( 22 IV ) patent uwłaszczeniowy co odciągnęło chłopów od działań przeciwko Austrii Austriacy zaatakowali Kraków (26 IV ), gen Catiglioni zbombardował miasto, zaś Komitet Narodowy został rozwiązany By osłabić ruch polski, Austriacy zaczęli wspierać ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej i utworzyli ukraińską Radę Ruską Zbombardowano Lwów ( 1 XI ), w całej Galicji ogłoszono stan oblężenia, rozwiązano gwardię narodową, organizacje polityczne i aresztowano działaczy, zlikwidowano także polską prasę.
8
Królestwo Polskie W Królestwie Polskim na skutek represji rosyjskich i terroru po powstaniu listopadowym nie doszło do wystąpień rewolucyjnych. Mimo to ciągle narastał konflikt na wsi, a gdzieniegdzie dochodziło do lokalnych zaburzeń społecznych.
9
Skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich: Dokonano zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów W sejmach austriackim i pruskim zasiadali polscy posłowie Gubernatorem Galicji został Polak Aleksander Gołuchowski Nastąpiło ożywienie ruchu kulturalno narodowego ( również na Pomorzu, Śląsku i Mazurach) - powstała polska prasa ( Dziennik Górnośląski, Tygodnik Cieszyński) - Utworzono organizacje polityczne ( Liga Polska w zaborze pruskim)
10
Polacy w Wiośnie Ludów w Europie Legion Mickiewicza - był to legion sformowany dzięki aktywności Adama Mickiewicza, który wziął udział w wojnie w północnych Włoszech między wojskami austriackimi, a wojskami walczącego o niezależność Piemontu. Następnie walczył on wiosną 1849 roku w obronie republiki rzymskiej, przeciwko wojskom francuskiego korpusu ekspedycyjnego. Kiedy właśnie w tym samym roku król Piemontu Karol Albert, wznosił działania wojenne przeciwko Austriakom, dowództwo armii objął generał Wojciech Chrzanowski.
11
W walce w Wiedniu i w powstaniu na Węgrzech Polacy walczyli także w rewolucji wiedeńskiej. Należeli do nich między innymi Julian Goslar oraz generał Jozef Bem, który został zastępca dowódcy obrony miasta. Udało mu się opuścić Wiedeń i przedostać się na pochłonięte także rewolucją Węgry. J. Bem został tu mianowany dowódcą frontu w Siedmiogrodzie (przygotowywano się do wojny z Austrią). Wygrał nawet kampanię zimową. W powstaniu węgierskim zasłynął jeszcze inny Polak - generał Henryk Dembiński, który przez jakiś czas dowodził wojskami węgierskimi oraz generał Józef Wysocki, który dowodził prawie 3tysięcznym legionem polskim, który także wziął udział w tych walkach. Jednak kiedy w marcu 1849 roku na pomoc Austrii pospieszyła Rosja i kiedy na teren Węgier wkroczył feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz, armia węgierska znalazła się w odwrocie. Naczelnym wodzem mianowano wówczas gen. Jozefa Bema, który przegrał wielką bitwę pod Temesvarem i schronił się wraz z innymi polskimi oficerami w Turcji.
12
Polacy w walkach w Niemczech - Polacy wzięli także udział w powstaniach organizowanych wiosną 1849 roku w Saksonii, Badenii i Palatynacie, gdzie uformował się polski legion. Walczył w nim między innymi Ludwik Mierosławski, który był naczelnym wodzem armii badeńskiej. Została nawet mianowany (po Poznańskim i Sycylii) naczelnym wodzem. W Palatynacie naczelnym wodzem został inny Polak - generał Franciszek Sznajder.
13
KONIEC

Mogą Cię zainteresować

Transport morski - Slajd 1

Transport morski

Transport morski
Egipt Faraonów - Slajd 1

Egipt Faraonów

Egipt Faraonów
Igrzyska Olimpijskie - Slajd 1

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska Olimpijskie
Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slajd 1

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w.

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w.

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?