Chemia

Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka

5 lat temu

Zobacz slidy

Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 1
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 2
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 3
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 4
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 5
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 6
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 7
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 8
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 9
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 10
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 11
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 12
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 13
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 14
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 15
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 16
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 17
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 18
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 19
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 20
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slide 21

Treść prezentacji

Slide 1

Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka SPIS TREŚCI

Slide 2

Chlorowodór intensywnie drażniąc górne drogi oddechowe powoduje ich ostre zapalenie. Formaldehyd jest gazem o silnym działaniu drażniącym. Posiada również intensywne działanie alergizujące. Jego dopuszczalne stężenie wynosi 3,8 ugm3 Chlorek winylu wchłania się przez drogi oddechowe. Wykazuje działanie kancerogenne (naczyniakomięśniaki wątroby), mogą występować zmiany skórne oraz cechy uszkodzenia wątroby. DALEJ

Slide 3

Aldehydy i okroleina silnie drażnią oczy, błonę śluzową nosa i górnych dróg oddechowych, działają uczulającą, mutagennie i rakotwórczo. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, azbest, związki arsenu, chromu, niklu działają rakotwórczo. Aerozol kwasu siarkowego, tlenki azotu i ozon uszkadzają nabłonek oddechowy oraz śródbłonek naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych, porażają mechanizmy obronne układu oddechowego i powodują rozedmę płuc zwiększają zapadalność na bakteryjne zapalenie płuc, przyśpieszają starzenie organizmu. DALEJ

Slide 4

Amoniak jest gazem o charakterystycznej ostrej woni. Wykazuje silne działanie drażniące na górne drogi oddechowe oraz spojówki. Tlenek węgla jest produktem niekompletnego spalania węgla, a jego szkodliwe działanie polega na blokowaniu hemoglobiny, co uniemożliwia jej przenoszenie tlenu we krwi. Może być szczególnie niebezpieczny dla ludzi cierpiących na serce, nawet w stężeniu często stwierdzanym w pomieszczeniach zamkniętych. DALEJ

Slide 5

Najniebezpieczniejsze dla środowiska przyrodniczego są zakłady petrochemiczne, elektrociepłownie, huty żelaza i innych metali. Zanieczyszczenia negatywnie wpływają na rośliny, z roślin dostają się jako pokarm do organizmów zwierzęcych i ludzkich. Zanieczyszczone jest też powietrze. Przemysł skaża także wodę. Szczególnie groźne zanieczyszczenia powodują dwutlenek siarki i dwutlenek azotu, gdyż są one źródłem powstawania opadów zawierających kwas siarkowy. Zanieczyszczone powietrze zagraża również zdrowiu człowieka. DALEJ

Slide 6

DALEJ

Slide 7

DALEJ Procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym są źródłem emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń: pyłu przemysłowego oraz substancji lotnych o różnej aktywności chemicznej. Wnikając przez drogi oddechowe, mogą być potencjalnie źródłem różnego rodzaju schorzeń.

Slide 8

Ok. 20 CO2 pochodzi z karczowania lasów a 80 ze spalania paliw kopalnych. CH4, podobnie jak N20, jest produkowany głównie przez rolnictwo. Metan pochodzi w zasadzie z uprawy ryżu i hodowli. DALEJ N2O - ze spalania biomasy i wysiewu nawozów na grunty uprawne. Freony (CFC) używane są jako rozpuszczalniki, substancje pianotwórcze i nośniki w ciśnieniowych opakowaniach aerozolowych, wreszcie - jako ciecze chłodnicze.

Slide 9

Dwutlenek azotu - drażni spojówki oraz śluzówki co może prowadzić do dość intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Dwutlenek siarki - jest czynnikiem chemicznym, fizycznym lub biologicznym zdolnym do zwiększania częstości występowania nowotworów złośliwych. Obojętne cząstki pyłów ułatwiają kondensację wielu trucizn i substancji rakotwórczych w płucach. DALEJ

Slide 10

Smog nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Utrudnia oddychanie organizmom, a Ziemi wydalanie ciepła. Szkodliwe związki chemiczne - pyły (kurz), tlenek siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. DALEJ

Slide 11

Alkohol etylowy (etanol C2H5OH) jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. Pali się on niebieskim płomieniem i łatwo miesza się z wodą. DALEJ Jednym z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień na świecie jest alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) polega na nadmiernym, ciągłym spożywaniu alkoholu, polega na niekontrolowanym piciu. Może być przyczyną przedwczesnej śmierci.

Slide 12

Szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu etylowego jest układ nerwowy. Właśnie w układzie nerwowym najwcześniej występują skutki spożywania neurotoksycznego etanolu. Powstawanie patologicznych zmian w tym układzie jest związane z niedoborem witamin (przede wszystkim witaminy grupy B), który jest wynikiem spożywania alkoholu. Kolejnym skutkiem etanolu jest niewydolność wątroby czy też marskość wątroby, nadciśnienie w żyle wrotnej, które jest przyczyną powstawania i pękania żylaków w przełyku co powoduje silne krwotoki. DALEJ

Slide 13

Nadużywanie alkoholu jest także przyczyną zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HIV i zarażenia chorobami wenerycznymi. Na skutek działania alkoholu na przewód pokarmowy i wątrobę pojawiają się zmiany skórne. Szczególnie widoczne są zmiany naczyniowe i przebarwienia na twarzy, zapalenie spojówek, obrzęki i przekrwienie twarzy. Bardzo często zmianom tym towarzyszy świąd. Spożywanie alkoholu jest przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworów, przede wszystkim wątroby, gardła, krtani, tchawicy i przełyku. U kobiet, które spożywają alkohol podczas ciąży obserwuje się znacznie częściej samoistne poronienia i przedwczesne porody. Najpoważniejszym powikłaniem związanym z piciem alkoholu w czasie ciąży jest alkoholowy zespół płodowy. DALEJ

Slide 14

Nikotyna - Papierosy Jest to alkaloid pirydynowy zawarty w liściach tytoniu. DALEJ

Slide 15

Nikotyna jest dość silną toksyną działającą na układ nerwowy. W przemyśle stosowana jest jako środek owadobójczy. Ma działanie stymulujące, co jest głównym powodem, że palenie tytoniu sprawia przyjemność. Nikotyna wiąże się trwale i blokuje działanie kilkudziesięciu różnego rodzaju enzymów. W małych dawkach działa ona stymulując, powodując wzmożone wydzielanie adrenaliny objawy to: zanik bólu i głodu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone źrenice DALEJ

Slide 16

W większych dawkach powoduje trwałe zablokowanie działania układu nerwowego, gdyż zaburza ich metabolizm. Nikotyna działa przeciwzakrzepowo oraz ma wpływ na ilość dopaminy w mózgu. Palenie tytoniu jest najbardziej znanym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc. Uważa się, że ponad 90 przypadków tej choroby związanych jest z kancerogennym działaniem dymu tytoniowego DALEJ

Slide 17

Jednym z niebezpieczeństw jest lekomania,czyli uzależnienie od różnego rodzaju środków medycznych . Mowa tu o każdej substancji, która zadziała na psychikę człowieka. Dotyczy to także placebo, czyli tabletki pustej, nie zawierającej żadnego leku, lecz tylko glukozę lub inną substancję neutralną. Zażywając ją , pacjent jest przekonany, że pomaga mu w jego dolegliwościach. Najczęściej ludzie nadużywają: środków nasennych , przeciwbólowych, uspokajających, przeciwgorączkowych itp. Skutki działania tych środków są złudne, ponieważ podwyższenie aktywności centralnego układu nerwowego i redukcja przykrych stanów napięć psychicznych trwają krótko. Zawsze jednak skutkiem jest trwała zmienność nastrojów, rozdrażnienie,brak możliwości koncentracji DALEJ

Slide 18

Kolejnym niebezpieczeństwem jest nadmiar kofeiny. Dawka śmiertelna kofeiny wynosi 10g. Nawyk picia herbaty, kakao i kawy jest bardzo szkodliwy ponieważ w 1 filiżance kawy zawarte jest 40-180 mg kofeiny. 0,3 g uznane jest już za dawkę szkodliwą. Przy małych dawkach początkowo łatwiej zachodzą procesy myślowe, przyspiesza się akcje serca, poprawia samopoczucie. Jednak stałe przyjmowanie kofeiny po postacią napojów powoduje powstawanie wrzodów, podrażnienie przewodu pokarmowego, nagłe bicie serca i chroniczna bezsenność. Źle wpływa łączenie kawy z alkoholem. DALEJ

Slide 19

Człowiek od wieków stosował różne metody konserwowania żywności takie jak np. solenie, wędzenie czy przechowywanie w zimnych temperaturach, tak, aby zapobiec psuciu się pokarmów. Obecnie żywność zabezpiecza się przed zepsuciem korzystając ze sztucznych, chemicznych substancji o działaniu konserwującym. Środki te pomagają w zachowaniu przedłużonej trwałości jedzenia i poprawiają jego wygląd, ale też mogą bardzo niekorzystnie wpływać nasze zdrowie i kondycję. Szczególnie przyczyniają się do wzrostu zachorowań na uczulenia i alergie pokarmowe. Wśród najczęściej stosowanych substancji dodatkowych w żywności można wymienić: Konserwanty czyli np. E 210 (kwas benzoesowy), który może podrażnić śluzówkę żołądka i jelit oraz wysypki. Znaleźć go można w galaretkach, sokach owocowych, napojach bezalkoholowych, margarynie, konserwach rybnych, warzywach marynowanych czy sosach owocowych i warzywnych. Azotyny potasu i sodu czyli E 249 i E 250, powszechnie stosowane w peklowaniu mięsa, mogą prowadzić do zmian rakotwórczych w organizmie. Siarczany, oznaczone od E 220 do E 228, znajdują się m. in. w konserwach, sokach owocowych, winie, produktach ziemniaczanych, u osób wrażliwych wywołują nudności i bóle głowy. DALEJ

Slide 20

Substancje zakwaszające m. in. kwas octowy (E 260) znajduje się w owocach i warzywach marynowanych oraz sosach, jest źle tolerowany u osób o wrażliwym żołądku. Chlorki potasu (E 508), wapnia (E 509) i magnezu (E 511) są dodawane do przypraw i niewskazane dla osób, które mają chore nerki czy wątrobę. W dużych ilościach działają na organizm przeczyszczająco. Preparaty zagęszczające i żelujące m. in. kwas alginowy (E 400) szczególnie niewskazany dla kobiet w ciąży i karoten (E 407), który może przyczynić się do owrzodzenia jalita. Preparaty zastępujące cukier w tym np. spartan (E 951) i sacharyna (E 954) nie wskazane dla osób w wrażliwym przewodem pokarmowym. Barwniki syntetyczne m. in. E 110 (żółcień pomarańczowa) znajduje się w marmoladach, żelach, gumach do żucia, powłokach tabletek. Może wywołać różne reakcje alergiczne np. pokrzywkę, duszności. Błękit ubrylantowany, oznaczony symbolem E 133, dodawany do warzyw konserwowych jest może być szkodliwy dla osób cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego inne schorzenia układu pokarmowego. DALEJ

Slide 21

POCZĄTEK KONIEC Autor: Duszekkk

Dane:
  • Liczba slajdów: 21
  • Rozmiar: 1.98 MB
  • Ilość pobrań: 2978
  • Ilość wyświetleń: 19938
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie