Zapalenia kości i stawów

Liczba slajdów:
45
Autor:
RK!!!!!!!!!!
Rozmiar:
1.66 MB
Ilość pobrań:
1145
Ilość wyświetleń:
8386
Kategoria:
Zapalenia kości i stawów - Slajd 44
Zapalenia kości i stawów - Slajd 0
Zapalenia kości i stawów - Slajd 1
Zapalenia kości i stawów - Slajd 2
Zapalenia kości i stawów - Slajd 3
Zapalenia kości i stawów - Slajd 4
Zapalenia kości i stawów - Slajd 5
Zapalenia kości i stawów - Slajd 6
Zapalenia kości i stawów - Slajd 7
Zapalenia kości i stawów - Slajd 8
Zapalenia kości i stawów - Slajd 9
Zapalenia kości i stawów - Slajd 10
Zapalenia kości i stawów - Slajd 11
Zapalenia kości i stawów - Slajd 12
Zapalenia kości i stawów - Slajd 13
Zapalenia kości i stawów - Slajd 14
Zapalenia kości i stawów - Slajd 15
Zapalenia kości i stawów - Slajd 16
Zapalenia kości i stawów - Slajd 17
Zapalenia kości i stawów - Slajd 18
Zapalenia kości i stawów - Slajd 19
Zapalenia kości i stawów - Slajd 20
Zapalenia kości i stawów - Slajd 21
Zapalenia kości i stawów - Slajd 22
Zapalenia kości i stawów - Slajd 23
Zapalenia kości i stawów - Slajd 24
Zapalenia kości i stawów - Slajd 25
Zapalenia kości i stawów - Slajd 26
Zapalenia kości i stawów - Slajd 27
Zapalenia kości i stawów - Slajd 28
Zapalenia kości i stawów - Slajd 29
Zapalenia kości i stawów - Slajd 30
Zapalenia kości i stawów - Slajd 31
Zapalenia kości i stawów - Slajd 32
Zapalenia kości i stawów - Slajd 33
Zapalenia kości i stawów - Slajd 34
Zapalenia kości i stawów - Slajd 35
Zapalenia kości i stawów - Slajd 36
Zapalenia kości i stawów - Slajd 37
Zapalenia kości i stawów - Slajd 38
Zapalenia kości i stawów - Slajd 39
Zapalenia kości i stawów - Slajd 40
Zapalenia kości i stawów - Slajd 41
Zapalenia kości i stawów - Slajd 42
Zapalenia kości i stawów - Slajd 43
Zapalenia kości i stawów - Slajd 44
Zapalenia kości i stawów - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Zapalenia kości i stawów
2
Podział nieswoiste ostre (krwiopochodne) przewlekłe podostre (ropień Brodiego, zapalenie Garre) pourazowe swoiste gruźlicze kiłowe grzybicze
3
Ropne zapalenia kości Ostre krwiopochodne zapalenie kości Podostre krwiopochodne zapalenie kości Przewlekłe zapalenie kości Staphylococcus aureus MRSA, Streptococci hemolizujące, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli
4
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości Chłopcy częściej; Zazwyczaj choroba wtórna rozsiew krwiopochodny z innych ognisk pierwotnych (ucho, pępowina, czyraki, zapalenie płuc); Czynniki sprzyjające: niedożywienie, zaburzenia odporności, niekorzystne warunki miejscowe (krwiak), niedoskonałe powłoki skórne;
5
Lokalizacja Przynasady kości kierunek przemieeszczania zależny od obecności chrząstki nasadowej Kość gąbczasta Zwolniony przepływ krwi Zatoki tętniczo-żylne Teoria mikrozatorowania koniec dystalny k.udowej, koniec proksymalny k.piszczelowej, kość ramienna
6
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości Podział wg. wieku: Noworodków i niemowląt; Dzieci; Dorosłych;
7
Unaczynienie nasad i przynasad w zależności od wieku Okres noworodkowy i niemowlęcy (do ok.18 m-c): Bezpośrednie przechodzenie naczyń przynasadowych do nasady chrzęstnej; Okres dziecięcy (do ok. 10rż): Chrząstka wzrostowa jest barierą dla przebiegających naczyń pętle naczyniowe miejscowe zwolnienie prędkości przepływu
8
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości u noworodków i niemowląt Stany predysponujące: wcześniactwo, infekcja skórna lub okołopępkowa, cięcie cesarskie, ciężka żółtaczka, zapalenie płuc, ZOMR, diagnostyka inwazyjna; Najczęstsze bakterie: paciorkowce grupy B, rzadziej gronkowiec złocisty, pałeczki G(-), pneumokoki;
9
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości u noworodków i niemowląt Najczęściej kość udowa zwłaszcza koniec bliższy; Zapalenie rozpoczyna się z reguły w przynasadzie; Łatwe przejście do nasady chrzęstnej uszkodzenie chrząstki wzrostowej zaburzenia wzrostu, skrócenie kończyny, odchylenia osi kończyny, zwichnięcia patologiczne, złamania patologiczne; Wtórne zapalenie stawu; Osłabiona odpowiedź immunologiczna;
10
Rozpoznanie Temperatura ciała i leukocytoza; Niewielkie obrzmienie zajętej okolicy; Oszczędzanie zajętej okolicy; Scyntygrafia technetowa;
11
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości u dzieci Często na tle urazów (krwiaki); Chłopcy; Najczęściej przynasady: bliższy koniec k. udowej, dalsza boczna część piszczeli, bliższa część k. ramiennej, bliższy koniec k. promieniowej; Obecna chrząstka nasadowa zapalenie może objąć cały trzon
12
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości u dzieci Rozwój zakażenia w zatokach przynasadowych; Zakrzepica naczyń szpikowych; Płyn wysiękowy, a następnie ropny; Przy braku leczenia perforacja warstwy korowej ropień podokostnowy; Jeśli przynasada jest wewnątrztorebkowo to dochodzi do ropnego zapalenia stawu; Odczyn okostnowy
13
Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości u dorosłych Występuje stosunkowo rzadko; Proces zapalny często przechodzi na staw; Obrzęki, zakrzepowe zapalenie naczyń, martwica niedotlenionych tkanek, Nacieki leukocytarne, enzymy protteolityczne, toksyny bakteryjne, obumarłe taknki ropa Ogniska ropne w tkankach miękkich
14
Rozpoznanie Klinika złe samopoczucie (lepsze po uwolnieniu ropy), obrzmienie zajętej okolicy, oszczędzanie kończyny, ból (pulsujący, świdrujący, piekący, rozpierający) niezależny od ułożenia kończyny, lokalna bolesność, zaczerwienienie, wzmożone ucieplenie okolicy, w ok. 60-70 przypadków podwyższona temperatura ciała. Badania laboratoryjne leukocytoza podwyższone OB, CRP, Posiew z krwi dodatni w ok. 40-50.
15
Badania laboratoryjne CRP OB Specyficzny, po operacji obniża się od 3. doby Zmniejsza się od 8. doby WBC 20tys zagrożenie 30tys infekcja elastaza
16
Rozpoznanie USG odwarstwienia okostnej, płyn w stawie; RTG obrzęk tkanek miękkich, widoczne zmiany w kościach po 7-10 dniach (!) Zatarcie struktury beleczkowej; Ubytki warstwy korowej i odwarstwienia okostnej; Zmniejszenie grubości warstwy korowej; Martwaki zagęszczenia cienia, w trumienkach pasy zwiększonej przejrzystości;
17
Rozpoznanie
18
Rozpoznanie Scyntygrafia czułość 80-95 MRI; Biopsja i posiew (ew. z antybiogramem) bardzo wartościowe badanie: - Gronkowiec złocisty 60-90;
19
Różnicowanie Zapalenie stawu; Nowotwór; Ropień lub ropowica; Gościec; Guz Ewinga; Kiła; Zapalenie żył; Hemofila; Gruźlica;
20
Leczenie Identyfikacja czynnika etiologicznego; Antybiotykoterapia; Leczenie chirurgiczne; Unieruchomić zajętą kończynę!
21
Antybiotykoterapia Rozpoczynamy antybiotykoterapią empiryczną (półsyntetyczne, betalaktamazooporne penicyliny np. Oksacylina); 2tygodnie dożylnie 4tyg. p.o.; Monitorować wskaźniki zapalne;
22
Antybiotykoterapia Najkorzystniej bakteriobójczy Przenikają do kości gąbczastej (5070) i korowej (10-15 stężenia w osoczu) B-laktamowe, aminoglikozydy, klindamycyna, cefuroksym, rifampicyna, kloksacylina, metronidazol, chinolony
23
Leczenie chirurgiczne Oczyszczenie i usunięcie ropnia z tkanek miękkich lub podokostnowego ilub usunięcie martwaka; Wskazaniem do interwencji chirurgcznej jest treść ropna w biopsji; Usunięcie większych martwaków; Po zabiegu drenaż przepływowy lub drenaż ssący;
24
Leczenie chirurgiczne
25
Leczenie Zastosowanie wyłącznie antybiotykoterapii lub wyłącznie leczenia chirurgicznego zazwyczaj nie przynosi pożądanych efektów. W każdym przypadku krwiopochodnego zapalenia kości trzeba wziąć pod uwagę obydwa sposoby!!!
26
Podostre ropne krwiopochodne zapalenie kości Gronkowce, rzadziej paciorkowce; Często ujemne posiewy; Mniej ostre objawy ogólne i miejscowe, stany podgorączkowe; Dominującym objawem jest ból; Dość częste uszkodzenia chrząstki nasadowej; NIE jest zejściem zapalenia ostrego
27
Podział zapaleń ostrych i podostrych wg. RTG TYP I postać zlokalizowana rozrzedzenie struktury kości ze sklerotyczna otoczką; TYP II - zmiana w przynasadzie z ubytkiem warstwy korowej; TYP III zmiana w trzonie z reaktywnym pogrubieniem warstwy korowej; TYP IV zmiana z cebulowatymi nawarstwieniami okostnej (wymaga różnicowania z procesem neo);
28
Różnice między postaciami ostra i podostrą Ostra podostra Ból Silny Umiarkowany Gorączka Zazwyczaj niekiedy Utrata funkcji Znacząca Minimalna Uprzednio podawane antybiotyki Rzadko Relatywnie często (30-40) Leukocytoza Zazwyczaj Rzadko Podwyższone CRP Większość Większość Posiew krwi 50 dodatni Zazwyczaj ujemny Posiew z kości 85 dodatni 60 dodatni Początkowe RTG Często prawidłowe Najczęściej nieprawidłowe Lokalizacja Zwykle przynasada Niecharakterystycz ne
29
Przewlekłe ropne zapalenia kości Nieskuteczne leczenie zapalenia ostrego; Uraz (szczególnie złamanie otwarte); Jatrogenne (pooperacyjne); Stany remisji i zaostrzeń
30
Przewlekłe ropne zapalenia kości 3 tygodnie od momentu rozpoczęcia leczenia ostrego zapalenia kości; Szczepy antybiotykooporne; Okresy zaostrzeń i remisji; W okresie zaostrzeń wzrost temperatury, miejscowe zaczerwienienie, bolesność, wskaźniki stanu zapalnego;
31
Klinika cd. Martwaki; Przetoki; Zbliznowaciałe tkanki miękkie; Częste zakażenia wtórne; Możliwość rozwinięcia skrobiawicy i PNN; Posiewy często negatywne;
32
Rozpoznanie Klinika; RTG; Fistulografia;
33
Leczenie Nabiałczenie; Szerokie operacyjne usunięcie zainfekowanych tkanek i przetok (ale trzeba tez pamiętać, że kość ma ograniczone zdolności regeneracji) przeszczepy kostne; Antybiotykoterapia (najlepiej celowana) i.v. oraz miejscowo;
34
Objawy wtórne Zaniki mięśni Pogrubienie kości Przykurcze Stawy rzekome Skrócenie kończyny Zniekształcenie kośćca
35
Staw biodrowy Skrócenie kończyny z zaburzeniami osi Leczenie Osteotomia k.udowej miednicy Trochanteroplastyka Wydłużanie kończyny
36
Staw kolanowy Skrócenie kończyny z zaburzeniami osi Duże deformacje kończyny Leczenie Osteotomia nadkłykciowa k.udowej Osteotomia nadwięzadłowa k.piszczelowej Korekcja deformacji z użyciem aparatu Ilizarowa Wydłużanie kończyny
37
Ropne zapalenie stawów Zazwyczaj ostre; Drogą krwionośną, limfatyczną, przez ciągłość lub jatrogennie; Najczęstsze lokalizacje: staw biodrowy, kolanowy, ramienny, łokciowy;
38
Mechanizmy destrukcji stawu Uszkodzenie chrząstki stawowej: Wysięk wzrost ciśnienia wewnątrzstawowego; Chondro- i osteolityczne właściwości ropy; IL-1 aktywator kwasów i proteaz; Włóknienie stawów; Pogorszenie ukrwienia stawów;
39
Klinika Nagły początek; Zły stan ogólny, wysoka temperatura, nudności, wymioty, odwodnienie ( u młodszych dzieci); Odruchowe ustawienie i unieruchomienie kończyny; Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność;
40
Badania laboratoryjne CRP, OB., leukocytoza; Posiew krwi z antybiogramem;
41
Badania obrazowe USG; RTG; MRI (w fazie ostrej rzadko); Scyntygrafia (rzadko);
42
Różnicowanie Ropne krwiopochodne zapalenie kości; Przemijające zapalenie stawu biodrowego; Martwica głowy k. udowej w przebiegu dysplazji stawu biodrowego; Hemofilia; Uraz; RZS postać dziecięca; Borelioza; Gruźlica; Ch. Perthesa; Ostra białaczka limfatyczna;
43
Leczenie Szybkie rozpoznanie; Materiał na posiew; Antybiotykoterapia empiryczna (zazwyczaj betalaktamazooporne penicyliny półsyntetyczne); Antybiotykoterapia celowana; Punkcja stawu lub artrotomia;
44
Następstwa Najwięcej niezadowalających skutków leczenia w stawie biodrowym: uszkodzenie chrząstki wzrostowej; Deformacja głowy k. udowej; Staw rzekomy szyjki k.udowej; Pełne zwichnięcie w stawie;
45
Ropne zapalenia stawów zewnątrzpochodne Rany powierzchowne i głębokie; Otwarte złamania śródstawowe; Penetracja ciał obcych, w tym zabiegi lekarskie; Rozpoznanie i leczenie zasady podobne do powyższych; Pourazowe zapalenie kości stanowi 70 wszystkich zapaleń

Mogą Cię zainteresować

Schematy dla zmysłów - Slajd 1

Schematy dla zmysłów

Schematy dla zmysłów
Układ nerwowy - Slajd 1

Układ nerwowy

Układ nerwowy
Podwójne nazewnictwo - Slajd 1

Podwójne nazewnictwo

Podwójne nazewnictwo
Ptaki polskie - Slajd 1

Ptaki polskie

Ptaki polskie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?