Przychody i koszty działalności

Liczba slajdów:
9
Autor:
Matuszewska Małgorzata
Rozmiar:
85.84 KB
Ilość pobrań:
1008
Ilość wyświetleń:
7408
Przychody i koszty działalności - Slajd 8
Przychody i koszty działalności - Slajd 0
Przychody i koszty działalności - Slajd 1
Przychody i koszty działalności - Slajd 2
Przychody i koszty działalności - Slajd 3
Przychody i koszty działalności - Slajd 4
Przychody i koszty działalności - Slajd 5
Przychody i koszty działalności - Slajd 6
Przychody i koszty działalności - Slajd 7
Przychody i koszty działalności - Slajd 8
Przychody i koszty działalności - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Przychody i koszty działalnoś ci
2
Przychody- wpływy pieniężne osiągane przez przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności.
3
Rodzaje przychodów 1. 2. 3. Przychody operacyjne- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług, Pozostałe przychody operacyjne- uzyskane np. ze sprzedaży składników majątku trwałego, darowizny, otrzymane odszkodowania, dotacje, Przychody z operacji finansowych- sprzedaż papierów wartościowych, udziały w innych przedsiębiorstwach, odsetki kredytowe, dyskonto przy zakupie weksli, różnice kursowe.
4
Koszty stanowią wartość zużytych do produkcji środków i przedmiotów pracy oraz wydatków ponoszonych na płace, świadczenia, opłaty itp.
5
Rodzaje kosztów 1. 2. 3. Koszty operacyjne, Pozostałe koszty operacyjne, Koszty operacji finansowych.
6
Jednostki gospodarcze mogą grupować koszty w czterech układach: Rodzajowym, tzn. według rodzaju ponoszonych kosztów, Funkcjonalnym, tzn. według miejsca powstania kosztów, Kalkulacyjnym, tzn. według możliwości przypisania kosztów konkretnemu wyrobowi, Analityczno-ekonomicznym grupującym koszty z różnych punktów widzenia w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.
7
Układ rodzajowy W ramach tego układu wyróżnia się takie pozycje kosztów, jak zużycie materiałów i energii, usługi obce, niektóre podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty. Układ funkcjonalny W przedsiębiorstwie produkcyjnym wyróżnić można koszty zakupu materiałów, koszty produkcji i sprzedaży. W przedsiębiorstwie handlowym natomiast koszty zakupu towarów, magazynowania, przerobu handlowego, reklamy, sprzedaży. Głównym celem jest stworzenie warunków do analizy kosztów. Układ kalkulacyjny Układ analitycznoekonomiczny W układzie tym Wyodrębnia: koszty stałe, koszty dzieli się na: które nie Bezpośrednie, zmieniają się czyli takie, pod wpływem które można zmian wielkości bezpośrednio produkcji przypisać (opłaty z tytułu danemu czynszu, płace wyrobowi na personelu, podstawie amortyzacja, dokumentów. leasing). Pośrednie koszty zmienne, (wspólne) czyli które zmieniają takie, które nie się w zależności mogą być od wielkości bezpośrednio produkcji (im przyporządkow większa ane produkcja tym konkretnemu potrzebna wyrobowi i są większa ilość łączone w materiałów i grupy. surowców).
8
Przychody i koszty operacyjne ściśle związane są z rodzajem działalności podmiotu gospodarczego. W hotelu do najważniejszych przychodów operacyjnych należą: Przychody ze sprzedaży noclegów, Przychody z gastronomii, Przychody z wynajmowania sal wielofunkcyjnych, przychody ze sprzedaży innych usług świadczonych przez obiekt hotelarski np. SPA.
9
Matuszewska Małgorzata, klasa II TH.

Mogą Cię zainteresować

Prezentacja danych statystycznych - Slajd 1

Prezentacja danych statystycznych

Prezentacja danych statystycznych
Wzrost gospodarczy: modele wzrostu - Slajd 1

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu
Marketing - Slajd 1

Marketing

Marketing
Modele biznesowe - Slajd 1

Modele biznesowe

Modele biznesowe

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?