Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka

Liczba slajdów:
40
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.95 MB
Ilość pobrań:
44
Ilość wyświetleń:
955
Kategoria:
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 39
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 0
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 1
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 2
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 3
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 4
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 5
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 6
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 7
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 8
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 9
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 10
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 11
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 12
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 13
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 14
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 15
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 16
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 17
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 18
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 19
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 20
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 21
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 22
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 23
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 24
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 25
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 26
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 27
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 28
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 29
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 30
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 31
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 32
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 33
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 34
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 35
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 36
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 37
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 38
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 39
Wielkie katastrofy ekologiczne wywołane działalnością człowieka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
WIELKIE KATASTROFY EKOLOGICZNE WYWOŁANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA
2
Katastrofy nuklearne Wycieki ropy naftowej Przerwania zapór wodnych Pustynnienie
3
Katastrofy zapór wodnych Zapora Vajont Zapora Malpasset Zapora we Włocławku ??
4
Zapora Vajont Zapora wodna w Alpach w regionie FriuliWenecja Julijska w północnych Włoszech Wybudowana w latach 1956-61 na rzece Vajont W chwili ukończenia budowy była najwyższą zaporą wodną na świecie Do katastrofy doszło we Wrześniu 1963r.
5
Przyczyny katastrofy Silne opady deszczu Złe rozpoznanie budowy geologicznej terenu Zbagatelizowanie pierwszego osunięcia części zbocza, które miało miejsce w 1960r.
6
Skutki Zmiana w topografii terenu otaczającego zaporę Całkowite zniszczenie 2 wiosek Wypełnienie dna zbiornika gruzem i zmniejszenie jego możliwości retencyjnych Śmierć poniosło prawie 2 tysiące osób
7
Zapora Malpasset Zapora łukowa wybudowana na rzece Reyran w regionie Prowansja-AlpyLazurowe Wybrzeże Została wybudowana w latach 1952-54 Uległa zniszczeniu 2 grudnia 1959
8
Katastrofa przyczyny Podłoże zapory nie miało jednorodnej budowy geologicznej Zapełnianie zbiornika rozpoczęto, gdy skały pod przyczółkami były rozgrzane przez słońce, co doprowadziło do powiększenia się szczelin w piaskowcu Piaskowce te były podścielone łupkami, które stanowiły dobrą powierzchnie poślizgu Duże opady Nie zbadanie pierwszych oznak pękania tamy
9
Katastrofa przyczyny Całkowita destrukcja tamy Śmierć poniosły 423 osoby W wyniku jej zniszczenia system hydrologiczny uległ gwałtownej zmianie
10
Włocławek miejsce przyszłej katastrofy na skale światową ?? Tama ta powstała w latach 70 tych i początkowo miała działać jedynie 10 lat, aż do wybudowania tamy w Nieszawie Aktualny jej stan grozi jej zawaleniem się w każdej chwili
11
Dlaczego jest zagrożeniem? Samo zawalenie się tamy nie byłoby aż tak wielką tragedią Główne zagrożenie stanowi 40 mln metrów sześciennych osad, które się odłożyło przez 38 lat istnienia zapory Wśród tych osadów znajduje się tysiące ton metali ciężkich, które w razie uwolnienia spowodują zagładę życia na odcinku Wisły od Włocławka do Bałtyku wraz z dużą jego częścią
12
Jak jej zapobiec ?? Wyremontowanie Rozebranie i wybudowanie innej zapory w Ciechocinku lub Nieszawie Zbudowanie obok istniejącej tamy stałego progu podnoszącego poziom wody
13
14
katastrofy elektrowni atomowych Wybuchy bomb atomowych Wybuchy bomb neutronowych
15
Katastrofa w Czarnobylu 26.04.1986 1. Zawodność ludzi oraz błędy konstrukcji spowodowały gwałtowną eksplozję wodoru, która zniszczyła obudowę reaktora oraz spowodowała stopienie pręta paliwowego 2. Rozpoczęło to reakcję i uwolniło się promieniowanie radioaktywne
16
Skutki wybuchu 32 osoby zginęły w bezpośrednim wyniku wybuchu 7000 osób zginęło w wyniku choroby popromiennej 200 000 km 2 zostało skażonych radioaktywnością Napromieniowanie spowodowało liczne zaburzenia genetyczne w kolejnych pokoleniach
17
Radioaktywny mech w wesołym miasteczku, przy którym licznik Geigera wychodzi poza skalę
18
Ograniczenie skutków wybuchu Blok 4, który uległ zniszczeniu zniknął pod betonowym sarkofagiem wykonanym z 300 000 m3 betonu i 6 000 ton metalu. Ma to ograniczyć dalsze promieniowanie
19
Hiroszima i Nagasaki
20
Hiroszima i Nagasaki Czynniki rażenia broni jądrowej niszczące środowisko: fala uderzeniowa, promieniowanie przenikliwe, promieniowanie cieplne (świetlne) skażenie promieniotwórcze
21
Wpływ wybuchu na środowisko Do atmosfery dostaje się wiele radioaktywnego pyłu Skażenie wody (np. rzeka Tęcza w Rosji) Zmiana krajobrazu Duża dawka promieniowana na terenie wybuchu Zmiany genetyczne roślin i zwierząt choroba popromienna Godzilla Krater po wybuchu o sile 104 KT, przeprowadzonym przez Stany Zjednoczone w 1962
22
Źródła substancji ropopochodnych w morzu: -katastrofy tankowców -załadunek i wyładunek ropy -mycie tankowców i wymiana zużytej wody -spuszczanie ścieków z oczyszczalni -czyszczenie rur i drenów burzowych -bezpośrednio z atmosfery
23
Badania przeprowadzone przez National Research Council w 1985 roku mówią, iż wielkie wycieki z tankowców stanowią tylko ok. 12 z 3.5 mln ton ropy, wpływających co roku do morza. Program Środowiskowy ONZ (UNEP) stwierdza, że zanieczyszczenie ropą jest niewielkie. Pewne jej ilości pojawiają się naturalnie lub mogą być tolerowane przez środowisko morskie, zatem ropa nie zagraża życiu mórz i oceanów. Wyjątek stanowią duże katastrofy tankowców
24
Skutki - zlepianie piór ptaków i futer morskich ssaków - zniszczenie ikry, larw i narybku, powodujące zagładę całych pokoleń ryb - zatrucie ptaków i ssaków poprzez połykanie, w trakcie oczyszczania - pochłanianie ropy przez ryby w wyniku bezpośredniego kontaktu oraz przez skrzela - powodowanie mdłości i problemów zdrowotnych u mieszkańców terenów położonych w pobliżu miejsca wycieku - osadzanie się na plażach kulek smoły - bioakumulacja w łańcuchu pokarmowym
25
Środki zapobiegawcze -mechaniczne (zgarniacze powierzchniowe, łodzie zbierające ropę etc.) -chemiczne (dyspersja) -mikrobiologiczne (bakterie)
26
Największe katastrofy Torrey Canyon Amoco Cadiz Exxon Valdes ropa i syberyjski step
27
Torrey Canyon 26.03.1967 błąd nawigacji do Atlantyku wyciekło 80 000 ton ropy 100 km południowo zachodniego wybrzeża Anglii zostało skażone
28
Amoco Cadiz 16.03.1978 usterka układu sterowniczego wyciekło 223 000 ton 200 km wybrzeża Bretońskiego zostało skażone
29
Exxon Valdes 24.03.1989 42 000 ton ropy 1300 km wybrzeża Alaski zostało skażone zaniedbanie obowiązków przez kapitana
30
Ropa i syberyjski step Luty 1994 300 mln litrów ropy naftowej przez 3 dni skażeniu uległo 68 km2
31
Wypadki mające miejsce od 1980 roku na Bałtyku, powodujące wyciek większy niż 100 ton ropy Rok 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1982 1984 1984 1985 1986 1986 1987 1987 1987 1990 1995 1998 2001 Nazwa statku Furenas Eva Oden FurenäsKarnen Lloyd Bage Jose Marti Serif Globe Asimi Sivona Eira Ibn Roch Sotka Thuntank 5 Jan Antonio Gramsci Okba Bnou Naria Tolmiros Volgoneft Hual Trooper Nunki Baltic Carrier Ilość wylanej ropy [t] 200 250 200 130 1000 375 16000 800 200 300 350 150-200 320 580 120 250 1000 180 100 m3 2700 Miejsce The Sound, Szwecja Gothenburg, Szwecja The Sound, Szwecja Helsinki, Finlandia Dalarö, Szwecja Öland, Szwecja Kłajpeda, Litwa The Sound, Szwecja Vaasa, Finlandia Great Belt North zwecja Aland Sea, Szwecja Gävle, Szwecja Aalborg Bight, Dania Porvoo, Finlandia Malmö, Szwecja West Coast, Szwecja Karlskrona, Szwecja The Sound, Szwecja Kalundborg Fjord, Dania Kadetrenden, Dania
32
Pustynnienie
33
Pustynnienie Co to jest pustynnienie ? Etapy pustynnienia Skutki pustynnienia Jak temu zapobiegać ?
34
Pustynnienie to . Pustynnienie to proces rozszerzania się obszarów (środowisk) suchych pustyń lub półpustyń, wyrażający się w krajobrazie zanikaniem roślinności półpustynnej lub stepowej, a w związku z tym nasileniem procesów eolicznych, szybszą erozją gleb i zmianą świata zwierzęcego (Ziaja, Krzemień 2004) Pustynnienie jest to proces degradacji ziemi (gleb, szaty roślinnej i lokalnych zasobów wodnych) na terenach suchych i półsuchych, który prowadzi do powstania warunków pustynnych (Dobrzańska1997)
35
Etapy pustynnienia 1 etap: zmniejszenie liczby gatunków zasiedlających glebę zmniejszeniem produkcji biomasy ubytek substancji organicznej w glebie (próchnicy) zmniejszeniem retencji wodnej gleb zwiększeniem rozpylenia wierzchniej warstwy gleby i nasileniem erozji wietrznej i wodnej.
36
Etapy pustynnienia 2 etap: postępujące odsłonięcie powierzchni ziemi utrata wód glebowych postępująca erozja powiększający się obszarowo teren pozbawiony szaty roślinnej i gleby.
37
Jezioro Aralskie
38
Skutki pustynnienia zwiększenie powierzchni pustynnych i półpustynnych, co prowadzi do zmniejszenia powierzchni gruntów możliwych do wykorzystania rolniczego, a to skutkuje ograniczeniem możliwości produkcji rolnej; przyspieszona erozja gleb, co prowadzi do obniżenia żyzności gleb i zmniejszenia jej produktywności; występowanie burz pyłowych; wzrost zasolenia gleb (np. rejon Jeziora Aralskiego, suche stepy południowego Kazachstanu, Wyżyna Irańska); niszczenie ekosystemów - naturalnej pokrywy roślinnej i siedlisk wielu zwierząt. Oblicza się, że aktualnie aż 7 powierzchni lądów zajmują te pustynie, do powstania których przyczynił się człowiek (Kassas,1991).
39
40
Jak zapobiegać zakaz wycinania drzew zalesianie nawadnianie ograniczenie wypasu bydła sadzenie roślinności w dolinach rzek okresowych tworzenie pomiędzy polami pasów drzew i krzewów mniejsze zużycie wody

Mogą Cię zainteresować

Parki Narodowe w Polsce - Slajd 1

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce
Rola wód w ksztaltowaniu krajobrazu - Slajd 1

Rola wód w ksztaltowaniu krajobrazu

Rola wód w ksztaltowaniu krajobrazu
Procesy kształtujące Ziemię - Slajd 1

Procesy kształtujące Ziemię

Procesy kształtujące Ziemię
Budowa i skład atmosfery - Slajd 1

Budowa i skład atmosfery

Budowa i skład atmosfery

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?