Biologia

Jak przeciwdziałać alkoholizmowi

5 lat temu

Zobacz slidy

Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 1
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 2
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 3
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 4
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 5
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 6
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 7
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 8
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 9
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 10
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 11
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 12
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 13
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 14
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 15
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 16
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slide 17

Treść prezentacji

Slide 1

Jak przeciwdziałać alkoholizmowi? Dźwię k:

Slide 2

Alkohol jest dla zdrowych i dorosłych osób. Większość ludzi przed ukończeniem 13-15 lat ma już za sobą pierwsze kontakty z alkoholem. Na całym świecie prawo zabrania sprzedaży napojów alkoholowych osobom przed ukończeniem 18 roku życia, a w niektórych krajach 21 roku życia. Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych, mogą uszkadzać procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz z rozwojem uczuciowym. Gdy człowiek ma kilkanaście lat, budują się fundamenty jego umysłu i osobowości. Metaforycznie można powiedzieć, że ETOH (alkohol etylowy) wypłukuje cement z tych fundamentów

Slide 3

W młodości powstaje podstawowa mapa orientacyjna dla dalszej drogi życia - oszołomienie alkoholem dostarcza fałszywych informacji i drogowskazów. Jest to czas, gdy człowiek odkrywa różne barwy uczuć - alkohol zamazuje różnorodność i bogactwo tęczy autentycznych przeżyć. Młody człowiek uczy się wiązać swoje przyjemne stany emocjonalne z alkoholem, a nie z konkretnymi wydarzeniami życiowymi i w ten sposób oddala się od rzeczywistości.

Slide 4

Niestety, w ostatnich latach coraz więcej dzieci i młodzieży pije napoje alkoholowe, a dorośli nie tylko im ten alkohol sprzedają, ale prawie przestali zwracać na to uwagę. Młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają. Zamiast odkrywać prawdę o sobie i o życiu w naturalnych i autentycznych doświadczeniach osobistych, uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem. Widok pijącej młodzieży mało kogo dziwi, mało kogo gorszy.

Slide 5

Organizm dziecka czy młodego człowieka różni się od organizmu człowieka dojrzałego. Młody organizm nadal rośnie i rozwija się zarówno w środku jak i na zewnątrz. Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudnić uczenie się, zaburzyć zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci i młodzi ludzie nie poznali granicy bezpieczeństwa, a alkohol, choćby tylko 1 piwo, działa przecież silniej u człowieka młodszego niż u dorosłego.

Slide 7

Jednym z zaleceń terapii odwykowej jest udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Slide 8

JAK RADZIĆ SOBIE Z ALKOHOLIZMEM ? Troska i pomoc jaką zostaje otoczona z rodzina problemem alkoholowych, to kosztowne działania i w rzeczywistości łagodzą jedynie skutki alkoholizmu, dlatego konieczne staje się sięganie do przyczyn i podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu, oddając sprawę przede wszystkim do Komisji r.p.a., która jest ustawowo uprawniona do interwencji prawno - administracyjnych  wobec osób nadużywających alkoholu

Slide 9

Alkoholicy to często ludzie, którzy nie maja domu.

Slide 10

Profilaktyka Najczęściej stosowane obecnie programy profilaktyczne promują u wychowanków bardzo istotne kompetencje z zakresu wiedzy o substancjach uzależniających oraz z zakresu postaw wobec tychże substancji. Nie ograniczają się już tylko do straszenia czy do stosowania zakazów. Precyzyjnie i bez moralizowania przekazują informację na temat działania alkoholu i innych substancji uzależniających oraz na temat psychospołecznych i biologicznych szkód, jakich one dokonują. Programy te uczą radzenia sobie z bolesnymi emocjami oraz negatywnymi naciskami ze strony środowiska. Są atrakcyjne w formie i ciekawe w treści.

Slide 11

Nowoczesna profilaktyka uzależnień musi być profilaktyką integralną, czyli uwzględniającą całościowa sytuację wychowanka. Integralna profilaktyka uzależnień zakłada solidarne współdziałanie różnych środowisk na rzecz kształtowania u dzieci i młodzieży postaw abstynenckich. Integralna profilaktyka uzależnień oznacza pomaganie dzieciom i młodzieży w zajęciu dojrzałej postawy we wszystkich podstawowych dziedzinach ludzkiego życia.

Slide 12

Pierwszym miejscem jej realizacji jest rodzina, która jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Drugim obok rodziny środowiskiem, które powinno włączyć się w realizację integralnej profilaktyki uzależnień parafia, która jest prawdziwą szkołą dojrzałego życia. Następne miejsce zajmuje szkoła, której zadaniem jest opracowanie programu wychowawczego, który pomaga uczniom zdobycie wiedzy oraz rozumienie otaczającej rzeczywistości i siebie, odróżnienie dobra od zła, uczenie wychowanków dojrzałej postawy wobec alkoholi czy narkotyków.

Slide 13

Dużą rolę w profilaktyce uzależnień pełnią środki społecznego przekazu, czyli telewizja, radio, prasa. Odpowiedzialna postawa tych środków jest bardzo potrzebna i może być wyjątkowo skuteczna. Mądra audycja telewizyjna nadana w porze największej oglądalności czy fachowy artykuł zamieszczony w jakimś poczytnym czasopiśmie młodzieżowym może przecież wywrzeć wartościowy wpływ na większą ilość wychowanków, niż setki spotkań profilaktyków uzależnień z uczniami poszczególnych szkół.

Slide 14

Uzależnienie od alkoholu czy narkotyków stanowi radykalne zagrożenie dla człowieka. Dobiera wolność. Oddala od miłości i prawdy. Prowadzi do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę. Trudno natomiast temu zapobiegać. Bardzo trudno. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia. Nie wystarczy solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie mądrej postawy wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga czegoś więcej. Znacznie więcej. Wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych przyjaciół.

Slide 15

Nowoczesny skuteczny profilaktyk uzależnień to, zatem przede wszystkim wychowawca. To każdy rodzic, nauczyciel, ksiądz, psycholog czy starszy przyjaciel, który w sposób realistyczny i całościowy patrzy na sytuacje nastolatków i który uczy ich dojrzałej postawy wobec życia, a nie tylko wobec substancji uzależniających. Nowoczesny i skuteczny profilaktyk to szczególnego rodzaju wychowawca wychowawca o mentalności zwycięzcy. To ktoś, kto fascynuje młodych perspektywą życia w wolności i radości. To ktoś, kto jest realistą i starannie obserwuje dominujące tendencje czy postawy wśród wychowanków. Ale to ktoś, kto z tych obserwacji wyciąga wnioski i znajduje sposoby, by pomagać młodzieży w zajęciu dojrzalszej dotąd postawy wobec życia. Zadaniem socjologa jest rejestrowanie i opisywanie ludzkich zachowań i postaw. Zadaniem odpowiedzialnego i kompetentnego profilaktyka wychowawcy jest zmienianie tych wszystkich zachowań i postaw, które są błędne i które prowadza do uzależnień. Tylko wtedy następne pokolenie będzie miało szansę, by nie stać się synonimem ludzi uzależnionych i nieszczęśliwych.

Slide 17

Pracę wykonał : Piotr Roszczypała Źródło : Internet

Dane:
  • Liczba slajdów: 17
  • Rozmiar: 0.81 MB
  • Ilość pobrań: 1876
  • Ilość wyświetleń: 15359
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie