Język Niemiecki

Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF

6 lat temu

Zobacz slidy

Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 1
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 2
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 3
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 4
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 5
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 6
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 7
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 8
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 9
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 10
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 11
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 12
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 13
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 14
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 15
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 16
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 17
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 18
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 19
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 20
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 21
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 22
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 23
Powstanie dwóch państw niemieckich - NRD i NRF - Slide 24

Treść prezentacji

Slide 1

NRD i NRF POWSTANIE DWÓCH PAŃSTW NIEMIECKICH.

Slide 2

Niemcy po II wojnie światowej Jakie były postanowienia Wielkiej Trójki na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie względem powojennych Niemiec?

Slide 3

Jałta i Poczdam 1. 2. 3. 4. 5. 6. Niemcy miały zostać podzielone na 4 strefy okupacyjne francuską, angielską, radziecką i amerykańską (każdy z okupantów miał ze swojej strefy wyciągnąć należne mu odszkodowanie); Likwidacja faszyzmu i nazizmu niemieckiego Demilitaryzacja Niemiec; Kary dla zbrodniarzy wojennych (Miedzynarodowy Trybunał Wojenny) Ustalono zasady działania państw alianckich w Niemczech, ustalono że powstanie Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, która miała przeprowadzić plan czterech D: demilitaryzacji, demokratyzacji, dekartelizacji i denazyfikacji Niemiec; Podział Berlina na 4 strefy okupacyjne;

Slide 4

Niemcy po II wojnie światowej W kilka miesięcy po zakończeniu wojny państwa alianckie zabrały się do realizacji postanowień z Jałty i Poczdamu. W latach 1945 1947 trwały w Norymberdze procesy zbrodniarzy wojennych (skazano wtedy m.in. Göringa i Himmlera) Anulowano traktaty z Austrią, a Czechosłowacja odzyskała Sudety utracone w 1938 roku;

Slide 5

Proces zbrodniarzy wojennych w Norymberdze.

Slide 6

Ustalono również, że traktat pokojowy zostanie podpisany kiedy w Niemczech powstanie jednolity rząd. Niemcy zostały podzielone na planowane strefy okupacyjne oraz zostały zobowiązane do spłaty odszkodowań wojennych; np. ZSRR domagał się spłaty 10 mld - od 1946 gen. Klein odmówił spłacania trybutu ZSRR z radzieckiej strefy okupacyjnej;

Slide 8

Po roku 1946 zmienia się też nieco stosunek państw alianckich do Niemiec: W 1947 USA zaproponowały, by połączyć strefy okupacyjne: brytyjską i amerykańską i utworzyć tzw. BIZONIĘ, w 1948 dołączyła do tego układu Francja i powstała tzw. TRIZONIA. Jeszcze w 1948 roku w Londynie przedstawiciele państw Trizonii zaproponowali utworzenie wspólnej konstytucji dla trzech połączonych stref oraz ujednolicenie waluty. Takie rozwiązania zaproponowano również ZSRR, ale ten nie zgodził się.

Slide 10

Blokada Berlina ZSRR zaprotestował przeciwko układom USA, W. Brytanii i Francji i w odpowiedzi ogłosił BLOKADĘ BERLINA. Spowodowało to zerwanie kontaktów Berlina z Trizonią. Konsekwencją było utworzenie tzw. MOSTU POWIETRZNEGO NAD BERLINEM, który zniesiony został dopiero w 1949 roku. W 1949 roku zostały ogłoszone wybory parlamentarne, a ich wynikiem jest powstanie z 3 stref - NRF Niemieckiej Republiki Federalnej.

Slide 11

NRF Pierwszym kanclerzem NRF został Konrad Adenauer. NRF powstała jako państwo federacyjno związkowe oparte na trójpodziale władzy. Państwo to od powstania korzystało z pomocy organizowanej w ramach Planu Marshalla, a w 1954 roku uzyskało zgodę na utworzenie 0,5 mln armii.

Slide 12

NRF 1955 NRF została przyjęta do NATO 1957 po utworzeniu EWG NRF jako jeden z jej członków, bardzo szybko odbudowała się ze zniszczeń wojennych, a w 1959 roku 40 przemysłu EWG stanowił przemysł NRF; 1973 NRF została przyjęta do ONZ;

Slide 13

NRF partie polityczne Najpopularniejszymi partiami walczącymi o władzę w NRF były: CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands Unia Chrześcijańsko Demokratyczna; CSU - Christlich-Soziale Union Unia Chrześcijańsko Społeczna; SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands Socjaldemokratyczna Partia Niemiec; FPD - Freie Demokratische Partei Wolna Partia Demokratyczna;

Slide 14

Ww. Partie rywalizowały ze sobą, ale póki władza należała do CDU i CSU nie było mowy o budowie stosunków politycznych na linii Berlin Warszawa. Warunkiem porozumienia było uznanie nienaruszalności zachodniej granicy Polski na Nysie Łużyckiej i Odrze. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1969 roku, kiedy na czele państwa jako kanclerz stanął członek SPD Willy Brandt. W 1970 roku został podpisany układ NRF Polska zatwierdzający nienaruszalność zachodniej granicy polskiej.

Slide 15

- Kanclerz RFN w latach 1969-74 Willy Brandt

Slide 16

NRD strefa ZSRR Wschodnia część powojennych Niemiec należała do ZSRR. Już w latach 1945-46 przeprowadzono na tych terenach demilitaryzację, reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i wprowadzono nowe szkolnictwo. W 1946 powstała (z połączenia KPN i SPD) Socjaldemokratyczna Zjednoczona Partia Niemiec (SED) - Sozialistische Einheitspartei Deutschlands na czele z Walterem Ulbrichtem

Slide 17

Walter Ulbricht I sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności (SED) w latach 1950-1971

Slide 19

NRD 1949 przeprowadzono parlamentarne wybory do Kongresu Ludowego, który wkrótce uchwalił nową konstytucję; 1949 utworzono Niemiecka Republikę demokratyczną (NRD) na czele z Otto Grotewohlem; 1951 1955 wprowadzono w życie 5 letni plan gospodarki, w którym główny nacisk położono na przemysł ciężki i zbrojeniowy;

Slide 20

NRD Mniejszą uwagę przykładano d rolnictwa i przemysłu lekkiego. Wiąże się z tym pogorszenie warunków życia społeczeństwa NRD, co zaowocowało wkrótce wieloma ucieczkami ludności do NRF oraz wprowadzeniem tzw. kartek żywnościowych; Momentem kulminacyjnym, był Strajk Powszechny w wielkich ośrodkach przemysłowych Niemiec w 1953 roku; został on krwawo stłumiony zginęło wtedy ponad 300 osób;

Slide 21

NRD Władze ZSRR zdawały sobie sprawę z trudnej sytuacji NRD, dlatego udzieliły mu pożyczki w wysokości 500 mln rubli ( ok. 500 mln zł) oraz zrezygnowały z pobierania odszkodowania wojennego. Od 1956 sytuacja w NRD znacznie poprawiła się, a nawet część wojsk radzieckich opuściła NRD. 1950 został podpisany w Zgorzelcu układ o nienaruszalności zachodniej granicy polskiej; W 1950 NRD weszła w skład RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej ), w 1955 NRD weszła do struktur Układu Warszawskiego, a w 1973 włączono ją do ONZ.

Slide 22

Józef Cyrankiewicz i Otto Grotewohl udają się do domu kultury w Zgorzelcu na podpisanie układu granicznego (6 lipca 1950).

Slide 23

Układ zgorzelecki znaczek poczty NRD (1951)

Slide 24

KONIEC PREZENTACJĘ SPONSOROWAŁY LITERKI R, F, N ORAZ LICZBY 19 I 50

Dane:
  • Liczba slajdów: 24
  • Rozmiar: 1.53 MB
  • Ilość pobrań: 253
  • Ilość wyświetleń: 7655
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie