Historia

Początek II wojny światowej

6 lat temu

Zobacz slidy

Początek II wojny światowej - Slide 1
Początek II wojny światowej - Slide 2
Początek II wojny światowej - Slide 3
Początek II wojny światowej - Slide 4
Początek II wojny światowej - Slide 5
Początek II wojny światowej - Slide 6
Początek II wojny światowej - Slide 7
Początek II wojny światowej - Slide 8
Początek II wojny światowej - Slide 9
Początek II wojny światowej - Slide 10
Początek II wojny światowej - Slide 11
Początek II wojny światowej - Slide 12
Początek II wojny światowej - Slide 13
Początek II wojny światowej - Slide 14
Początek II wojny światowej - Slide 15
Początek II wojny światowej - Slide 16
Początek II wojny światowej - Slide 17
Początek II wojny światowej - Slide 18
Początek II wojny światowej - Slide 19
Początek II wojny światowej - Slide 20
Początek II wojny światowej - Slide 21
Początek II wojny światowej - Slide 22
Początek II wojny światowej - Slide 23
Początek II wojny światowej - Slide 24
Początek II wojny światowej - Slide 25
Początek II wojny światowej - Slide 26
Początek II wojny światowej - Slide 27
Początek II wojny światowej - Slide 28
Początek II wojny światowej - Slide 29
Początek II wojny światowej - Slide 30
Początek II wojny światowej - Slide 31
Początek II wojny światowej - Slide 32
Początek II wojny światowej - Slide 33
Początek II wojny światowej - Slide 34
Początek II wojny światowej - Slide 35
Początek II wojny światowej - Slide 36
Początek II wojny światowej - Slide 37
Początek II wojny światowej - Slide 38
Początek II wojny światowej - Slide 39

Treść prezentacji

Slide 1

Początek II wojny światowej

Slide 2

Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia , które miały miejsce w czasie II wojny światowej: 1. IX .1939 Niemcy zajmują Norwegię i Danię IV.1940 Atak Niemiec na Holandię, Belgię i Luksemburg V.1940 Atak Niemiec na Polskę V-VI.1940 Niemcy rozpoczynają bombardowanie W.Brytanii VII.1940 Niemcy podbijają Francję 22.VI.1941 Atak Japonii na amerykańską bazę Pearl Harbor 7.XII.1941 Atak Niemiec na ZSRR VII.1942 II.1943 Bitwa pod Stalingradem

Slide 3

Dokończ zdania: Sojusz wojskowy ,do którego w czasie II wojny światowej należały Niemcy , Włochy i Japonia miał nazwę państwa osi (Berlin , Rzym , Tokio) Przeciwny mu sojusz wojskowy , do którego należały :Polska, W.Brytania, ZSRR, USA i częściowo Francja nosił nazwę alianci

Slide 4

Dokończ zdania: Niemiecka maszyna szyfrująca, której kod złamali polscy i brytyjscy matematycy to enigma Niemiecki plan zagłady całego narodu żydowskiego realizowany w czasie II wojny światowej to holocaust

Slide 5

Polska w latach II wojny światowej

Slide 6

Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia dotyczące ataku Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku: 1. IX .1939 Polski rząd przekracza granicę z Rumunią 3.IX.1939 Kapitulacja Warszawy 1-7.IX.1939 Atak Niemiec na Polskę 17.IX.1939 Kapitulacja Polaków w bitwie pod Kockiem 1718.IX.1939 Kapitulacja Polaków na Helu 27.IX.1939 Obrona Westerplatte 2.X.1939 Francja i W.Brytania wypowiadają wojnę Niemcom 5.X.1939 Atak ZSRR na Polskę

Slide 7

Dokończ zdania: Niemiecki pancernik, który 1.IX.1939 roku rozpoczął bombardowanie Westerplatte Schleswig Holstein Największa bitwa, którą stoczyły wojska polskie z niemieckimi we wrześniu 1939 odbyła się nad rzeką Bzurą

Slide 8

Dokończ zdania: Państwo, w którym działał początkowo w czasie II wojny światowej polski rząd emigracyjny to Francja Pierwszym premierem polskiego rządu na emigracji został Władysław Sikorski

Slide 9

Dokończ zdania: Po klęsce Francji emigracyjny rząd polski przeniósł się do Wielkiej Brytanii Prezydentem Polski na emigracji został na początku II wojny światowej Władysław Raczkiewicz

Slide 10

Dokończ zdania: Najważniejszym zadaniem polskiego rządu na emigracji było zorganizowanie polskiej armii Najważniejsza polska wojskowa organizacja podziemna II wojny światowej to Armia Krajowa

Slide 11

Dokończ zdania: Związek Harcerstwa Polskiego działający w czasie II wojny światowej przyjął nazwę Szare Szeregi W ramach prześladowania polskiej inteligencji hitlerowcy na początku wojny aresztowali i wtrącili do obozu koncentracyjnego profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Slide 12

Dokończ zdania: Polacy pod okupacją niemiecką pisali na murach hasła antyhitlerowskie i ośmieszali jego zarządzenia. Działanie takie to mały sabotaż Miejscowość , w której na rozkaz Stalina od wiosny do jesieni 1940 roku rozstrzelano bez sądu ponad 25 tysięcy polskich oficerów Katyń

Slide 13

Dokończ zdania: Do czasu odkrycia zbrodni katyńskiej polski rząd emigracyjny współpracował z ZSRR i utworzył na jego terenie armię, którą dowodził generał Władysław Anders Największy, stworzony przez Niemców, obóz koncentracyjny znajdował się w Oświęcimiu

Slide 14

Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-1945) morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej (np. pacyfikacje wsi) masowa eksterminacja w obozach masowe egzekucje tzw. łapanki uliczne niewolnicza praca wysiedlenia ludności celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej wynarodowienie i germanizacja prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowościowym

Slide 15

Masowe egzekucje Elementem polityki terroru okupanta niemieckiego były masowe egzekucje, przeprowadzane w większości bez procesu sądowego, ze złamaniem prawa międzynarodowego. Egzekucje były metodą zastraszania społeczeństwa i osłabienia woli oporu. Oprócz celów eksterminacyjnych, służyły wymuszaniu uległości społeczeństwa wobec polityki okupanta. Odbywały się publicznie w miastach, poza nimi w miejscach odosobnionych, w sposób jawny lub potajemny, decyzją niemieckich władz administracyjnych i policyjnych. Egzekucji dokonywano za czyny antyniemieckie, w tym za ukrywanie Żydów od 1942 roku. Często stosowano, wbrew prawu międzynarodowemu, zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Kara śmierci stosowana była także za pomoc jeńcom wojennym, partyzantom i zbiegom z obozów niemieckich

Slide 17

Pacyfikacje wsi Polegały na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu zabudowań, połączone były często z innymi formami przemocy. W większości wypadków pacyfikacje były odwetem za działalność ruchu oporu (zwłaszcza za zamachy na Niemców dokonane w pobliżu wsi), pomoc udzielaną przez mieszkańców wsi podziemiu niepodległościowemu, ukrywanie Żydów i zbiegłych jeńców wojennych, nie wywiązywanie się mieszkańców z dostaw obowiązkowych kontyngentów, unikanie wywózek na roboty do Rzeszy itp. Akcje pacyfikacyjne, wymierzone w ludność wsi polskich, były prowadzone przez oddziały SS, Wehrmacht, oraz inne niemieckie formacje policyjne. Niektóre wsie niszczono przy użyciu artylerii i lotnictwa

Slide 19

Łapanki uliczne Według założeń nazistowskiej polityki rasowej ludność słowiańska podbitych terytoriów określana była jako niższe rasy słowiańskie podludzie. Ludzie ci jako niepełnowartościowi ludzie mieli wykonywać proste prace w służbie rasy panów, do których należeli Germanie. Aby osiągnąć ten cel Niemcy postanowili wyeliminować warstwę przywódczą narodu polskiego eliminując ją fizycznie w masowych egzekucjach ,a pozostałą ludność sprowadzić do roli służby dla Niemców uważających się za rasę wyższą. Zgodnie z tą wizją organizowanie łapanek w Polsce miało dla nazistów cztery powiązane ze sobą cele: Eliminacja osób uznanych jako wrogowie Rzeszy- wyłapywanie w celu likwidacji przedstawicieli warstw kierowniczych, polskiej inteligencji oraz ukrywających się poza gettami Żydów . Pozyskiwanie darmowej siły roboczej - wyłapywanie kandydatów do pracy przymusowej w głębi Niemiec oraz w obozach koncentracyjnych. Walka z ruchem oporu - wyłapywanie członków ruchu oporu poszukiwanych listami gończymi oraz podejrzanymi o taką działalność. Wysiedlanie ludności polskiej i żydowskiej z terenów wcielonych do Rzeszy w celu zwolnienia miejsca dla Niemieckich osadników.

Slide 21

Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim Bojkot zarządzeń okupanta, instytucji rozrywkowych i prasy wydawanej przez Niemców, nazywanej szmatławcami lub gadzinówkami. Większość ugrupowań konspiracyjnych wydawała własne gazetki. Mały sabotaż, czyli różne formy propagandy ulicznej, m.in. rozwieszanie flag polskich podczas większych świąt, rozlepianie karykatur Hitlera i innych przywódców Rzeszy, podłączanie się do megafonów ulicznych. Malowano również na murach znak Polski Walczącej (kotwice), symbole powolnej pracy (żółwie). W małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież z Szarych Szeregów. Tajne nauczanie - utworzono TAJNĄ ORGANIZACJĘ NAUCZYCIELSKĄ, która organizowała szkoły średnie na tajnych kompletach, na ogół w prywatnych mieszkaniach. Funkcjonował także Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Teatralnej, oraz Wszechnica Polska.

Slide 22

Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim cz.2 Sabotaż, polegający na niszczeniu i psuciu narzędzi, maszyn, urządzeń oraz niszczeniu surowców i produkcji niepełnowartościowy ch wyrobów. Swoistą formą sabotażu była mało wydajna praca. Symbolem tej akcji stał się żółw lub hasło pPp pracuj Polaku powoli. - Ukrywanie rzeczywistych rozmiarów produkcji przez chłopów i ziemian, dostarczanie Niemcom produktów niepełnowartościowych. Nielegalny ubój i dostarczanie żywności na czarnym rynku.

Slide 23

Walka zbrojna narodu polskiego z okupantem niemieckim prowadzona przez organizacje podziemne np.AK DYWERSJA. Napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe, palenie niemieckich magazynów itp. AKCJE LIKWIDACYJNE przeciwko funkcjonariuszom aparatu okupanta, konfidentom gestapo, czołom band terrorystycznych itp. AKCJE ODBIJANIA TRANSPORTÓW WIĘZIENNYCH np. odbicie pod warszawskim Arsenałem Jana Bytnara ( Rudego jednego bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec) AKCJE ROZBROJENIOWE żołnierzy i policji niemieckiej w celu zdobycia broni. AKCJE NISZCZENIA DOKUMENTÓW w urzędach np. niszczenie wykazów ludnościowych, wykazów podatkowych, spisów kontyngentowych, kartotek urzędów pracy, zawierających nazwiska osób przewidzianych do wywozu do Rzeszy itp. PARTYZANTKA.

Slide 24

Władysław Sikorski

Slide 25

Władysław Raczkiewicz

Slide 26

SchleswigHolstein

Slide 27

Szare Szeregi

Slide 28

Aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Slide 29

Znak Polski walczącej

Slide 30

Zaakceptowa ny wniosek w sprawie rozstrzelania polskich oficerów

Slide 31

Generał Władysław Anders

Slide 32

Brama obozu w Oświęcimiu

Slide 33

Drogi do zwycięstwa

Slide 34

Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1943 - 1945: 1943 Alianci wypierają Niemców z Afryki Północnej Wojska alianckie lądują na plażach Normandii Wojska rosyjskie zdobywają Berlin. Kapitulacja Niemiec. 1944 Wojska radzieckie pokonują niemieckie w bitwie pancernej pod Kurskiem Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii Amerykanie dokonują inwazji na Sycylię 1945 Wojska radzieckie wypierają Niemców ze swojego państwa , z Polski , Rumunii, Bułgarii, z Węgier Walki na terenie Włoch- Polacy zdobywają wzgórze Monte Cassino

Dane:
  • Liczba slajdów: 39
  • Rozmiar: 5.48 MB
  • Ilość pobrań: 6711
  • Ilość wyświetleń: 34211
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie