Historia

Partie polityczne na ziemiach polskich

6 lat temu

Zobacz slidy

Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 1
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 2
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 3
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 4
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 5
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 6
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 7
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 8
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 9
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 10
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 11
Partie polityczne na ziemiach polskich - Slide 12

Treść prezentacji

Slide 1

PARTIE POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH na przełomie XIX i XX wieku

Slide 2

PROGRAM BRUKSELSKI W roku 1879 dzięki działalności Ludwika  Waryńskiego został ogłoszony pierwszy  program socjalistyczny. Aby uniknąć aresztowań podano, że program  został przyjęty w Brukseli, nie w Warszawie. Celem działaczy było wprowadzenie  komunizmu na całym świecie. Socjaliści odrzucali ideę walki o  niepodległość

Slide 3

WIELKI PROLETARIAT W roku 1882 z inicjatywy Waryńskiego w Warszawie  została założona pierwsza partia polityczna   Międzynarodowa SocjalnoRewolucyjna Partia  Proletariat Działacze zostali aresztowani przez władze carskie przy  pierwszej próbie zorganizowania strajku Dopiero po kilku latach po porażce ruch socjalistyczny  odrodzi się. Do tradycji Wielkiego Proletariatu odwołał się w 1888r.  (powstały w tym roku) Drugi Proletariat pod  przewodnictwem Ludwika Kulczyckiego.

Slide 4

ZJAZD SOCJALISTÓW W roku 1892 w Paryżu odbył się zjazd, w  którym uczestniczyły osoby, które nie  akceptowały programu brukselskiego.  Powstała wówczas Polska Partia  Socjalistyczna (PPS). Na jej czele stanęli  m.in. Józef Piłsudski oraz Stanisław  Wojciechowski. Autorem tego programu był Bolesław  Limanowski. Za główne cele uważano odzyskanie  niepodległości Polski oraz  przeprowadzenie reform społecznych w  odrodzonym państwie.

Slide 5

I ZNÓW PRZECIWNOSCI W roku 1893 powstała Socjaldemokracja  Królestwa Polskiego (SDKP) Program tej partii nawiązywał do tradycji  Wielkiego Proletariatu Partią kierowali Róża Luksemburg i Julian  Marchlewski W 1900r. po połączeniu z działaczami  ugrupowanie przekształciło się w  Socjaldemokracje Królestwa Polskiego i Litwy  (SDKPiL)

Slide 6

LIGA NARODOWA Rok 1887 Szwajcaria  Zygmunt Miłkowski  zakłada Ligę Polską (LP), tajną  organizację w celu  walki o odzyskanie niepodległej Polski w  granicach przedrozbiorowych W 1893r. Z inicjatywy m.in. Romana Dmowskiego  Liga Polska przekształca się w Ligę Narodową (LN) Liga Narodowa działająca w trzech zaborach  wspierana przez Zygmunta Balickiego  Związek  Młodzieży Polskiej Zet  Działania zostają przerwane, ponieważ poprzez  aresztowania przeprowadzone przez carską policję  zmuszają aktywistów do wyjazdu do Galicji

Slide 7

NARODOWA DEMOKRACJA W 1897 roku w Królestwie Polskim powstała pierwsza partia o podłożu  nacjonalistycznym  Stronnictwo NarodowoDemokratyczne. (SND) Podobne partie nacjonalistyczne powstały także w Galicji w 1904r. oraz  w zaborze pruskim w Ruch reprezentowany przez Ligę Narodową nazywano Narodową  Demokracją (ND) Program został stworzony przez Dmowskiego w  wydanej w 1903r. Pracy Myśl nowoczesnego Polaka Dmowski popierał egoizm narodowy, uważając za najważniejsze  prawa i interesy narodu Polskiego a innych narodów  za drugorzędne

Slide 8

PIERWSZA PARTIA CHLOPSKA W zaborze austriackim pod koniec XIX wieku powstał  ruch ludowy.  Wzięto za cel walkę o poprawę sytuacji      chłopów w Galicji Powodem tego były ciągłe walki chłopów z  właścicielami ziem o SERWITUTY czyli korzystanie z  lasów oraz pastwisk. Walki najczęściej kończyły się w  sądzie, który był bardziej przychylny dla właścicieli  ziem. Przedstawiciele różnych środowisk zaczęli zwracać  uwagę i działać na rzecz chłopów. Byli to m.in. Franciszek Stefczyk, ks. Stanisław  Stojakowski, oraz Maria i Bolesław Wysłouchowie. 28 lutego 1895 roku w Rzeszowie powstało  Stronnictwo Ludowe (SL)

Slide 9

PODZIAL PSL W roku 1903 SL przekształcono w Polskie Stronnictwo Ludowe  (PSL) z Janem Stapińskim na czele.  Po paru latach doszło do sporów partii o program. Przez spory partia podzieliła się na dwa stronnictwa PSL Lewicę oraz PSL Piasta skupiającą biedniejszych      kierowanego przez chłopów      Wincentego Witosa Ruch ludowy nie rozwinął się w żadnym z zaborów      poza Galicją.

Slide 10

REWOLUCJE 1905  22 stycznia 1905r. W Petersburgu odbyła się  pokojowa demonstracja  przed Pałacem  Zimowym. Uczestnicy zostali zaatakowani przez  wojsko. Wydarzenie to nazywamy  KRWAWĄ  NIEDZIELĄ Dochodziło do licznych zamachów, demonstracji  oraz wystąpień rewolucyjnych. Miały one miejsce  głównie w największych ośrodkach  przemysłowych  Podczas trwającego 3 dni powstania robotników w  Łodzi zginęło około 200 osób. Wystąpieniami przeciwko władzom kierowała PPS  Władze w reakcji na zamachy władze carskie  wprowadziły stan wojenny.

Slide 11

SKUTKI REWOLUCJI Rewolucja spowodowała wzrost aktywności polskich  partii politycznych Postulaty i dążenia robotników poparte zostały przez  SDKPiL. Tzw. Młodzi popierali wyłącznie postulaty  socjalne natomiast tzw. Starzy  kierowani przez  Piłsudskiego  za najważniejsze uważali odzyskanie  niepodległości. Rozbudowywali oni Organizację Bojową. W dalszym ciągu dokonywano zamachów na szczególnie  znienawidzonych funkcjonariuszy służb carskich W 1906r. doszło do podziału partii na  PPSFrakcję Rewolucyjną oraz PPSLewicę. 

Slide 12

DZIEKUJEMY ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI Martyna Ołtarzewska   Kaudia Koszowska kl 3F

Dane:
  • Liczba slajdów: 12
  • Rozmiar: 4.49 MB
  • Ilość pobrań: 723
  • Ilość wyświetleń: 10841
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie