Roztoczański Park Narodowy

Liczba slajdów:
12
Autor:
Marzena Jamrozik
Rozmiar:
2.68 MB
Ilość pobrań:
5630
Ilość wyświetleń:
30222
Kategoria:
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 11
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 0
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 1
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 2
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 3
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 4
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 5
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 6
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 7
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 8
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 9
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 10
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 11
Roztoczański Park Narodowy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Autor: Marzena Jamrozik
2
Roztoczański Park Narodowy leży w środkowowschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmują 8102 ha (95,5). Ochroną ścisłą objęto 806 ha (9,5). Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec, będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony sięgają 1936r., kiedy to utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku.
3
Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe (opoki, gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyńca. Główne typy rzeźby to zrównanie wierzchowinowe, ostańce, krawędzie, padoły i doliny. W części północnej parku wśród gleb przeważają rędziny i pararędziny brunatne. Na pozostałym terenie jest większe urozmaicenie, przy czym największą powierzchnię zajmują piaszczyste gleby bielicowe właściwe.
4
Historia powstania Narodowego Parku Roztoczańskiego Tradycje ochrony przyrody na Roztoczu sięgają końca XVI w. kiedy obszar ten włączono do Ordynacji założonej przez Kanclerza Jana Zamoyskiego. Wówczas utworzono tutaj zwierzyniec otoczony wysokim parkanem o długości ok. 30 km. W zwierzyńcu tym trzymano jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany. Z braku funduszy zwierzyniec zlikwidowano pod koniec XVIII bądź na początku XIX w., a zwierzęta wypuszczono do otaczających lasów, a także rozdano okolicznym mieszkańcom. W 1934 r. utworzono pierwszy na tym terenie rezerwat - Bukowa Góra. W roku 1938 wydano tu pierwsze w Polsce zarządzenie o ochronie ptaków drapieżnych. Po wojnie, w latach 1954-1974 utworzono na tym terenie 11 rezerwatów, które weszły w skład tworzonego Parku.
5
Flora Flora Parku jest bogata i różnorodna: Spośród ponad-700 gatunków roślin naczyniowych spotkać można - w zależności od siedliska i ukształtowania teren roślinność typowo nizinną jak też gatunki górskie (tojad dzióbaty, żywiec gruczołowaty), północne (zimoziół północny), południowo-wschodnie (pluskwica europejska, powojnik prosty) oraz atlantyckie (rosiczka pośrednia, widłak torfowy). Gatunkami panującymi w Parku są: sosna, jodła i buk. Z pozostałych około 30 rodzimych gatunków drzew najliczniej występują: dąb, olsza, lipa, brzoza, świerk, modrzew, grab, jawor, jesion i klon.
6
Tojad dzióbaty Obuwik pospolity Pomocnik baldaszkowaty Rosiczka pośrednia Zimoziół północny Kwiaty żarnowca
7
Fauna Bezkręgowce stanowią najliczniejszą grupę zwierząt zasiedlających obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dotychczas stwierdzono na tym terenie ok. 3400 gatunków bezkręgowców, choć jak się ocenia stanowi to zaledwie ok. 10 fauny krajowej. Rohatyniec nosorożec Biegacz fioletowy Tygrzyk paskowany
8
Obecnie na terenie Parku notuje się występowanie sześciu gatunków gadów, w tym niezwykle rzadko żółwia błotnego. Poza tym na dobrze nasłonecznionych enklawach i przydrożach możemy spotkać wygrzewającą się na słońcu jaszczurkę zwinkę, a w pobliżu zbiorników wodnych jaszczurkę żyworodną. Żółw błotny Zaskroniec Jaszczurka zwinka
9
Źródła historyczne i znaleziska archeologiczne podają o istnieniu niegdyś na tym terenie: tura (wymarł w XVII w.), żubra, tarpana (do pocz. XIX w.) i żbika . Pod wpływem rozwoju osadnictwa wycofały się stąd te i inne gatunki jak: niedźwiedź brunatny , ryś ,bóbr europejski i łoś Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne: jeleń, sarna, dzik, wilk , lis, borsuk, kuna, a nad wodami wydra. Okresowo spotyka się łosia i rysia. Liczne są owadożerne ssaki chronione (ryjówki), gryzonie rodziny pilchowatych (orzesznica ,popielica, koszatka), a także nietoperze.
10
Hodowla koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym
11
Hodowla koników polskich w RPN rozpoczęła się w 1982 r. Na potrzeby hodowli wygrodzono ok. 40ha powierzchni leśnej z niewielkimi połaciami polan i łąk śródleśnych i w dniu 16 lipca 1982r. wpuszczono do wydzielonej powierzchni 4 klacze oraz 1 ogiera. Aktualnie jej powierzchnia wynosi 180 ha. Przebywa w niej 7 klaczy stadnych, 1 ogier tabunowy i przychówek do 1,5 roku. Hodowla konika przyjęła nazwę Ostoj
12
W 1996r. w Roztoczańskim Parku Narodowym utworzona została hodowla stajenna na Floriance. Hodowla stajenna jest uzupełnieniem hodowli rezerwatowej. Powstanie hodowli stajennej umożliwiło zachowanie zasobów kulturowych i historycznych związanych z osadą leśną o nazwie Florianka. W 1999 roku na bazie obu hodowli utworzono Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego.

Mogą Cię zainteresować

Dolny Śląsk - Slajd 1

Dolny Śląsk

Dolny Śląsk
Orientowanie się w terenie bez mapy - Slajd 1

Orientowanie się w terenie bez mapy

Orientowanie się w terenie bez mapy
Skały osadowe a tektonika płyt - Slajd 1

Skały osadowe a tektonika płyt

Skały osadowe a tektonika płyt
Białowieski Park Narodowy - Slajd 1

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?