Geografia

Krajobrazy Polski

6 lat temu

Zobacz slidy

Krajobrazy Polski - Slide 1
Krajobrazy Polski - Slide 2
Krajobrazy Polski - Slide 3
Krajobrazy Polski - Slide 4
Krajobrazy Polski - Slide 5
Krajobrazy Polski - Slide 6
Krajobrazy Polski - Slide 7
Krajobrazy Polski - Slide 8
Krajobrazy Polski - Slide 9
Krajobrazy Polski - Slide 10
Krajobrazy Polski - Slide 11
Krajobrazy Polski - Slide 12
Krajobrazy Polski - Slide 13
Krajobrazy Polski - Slide 14
Krajobrazy Polski - Slide 15
Krajobrazy Polski - Slide 16
Krajobrazy Polski - Slide 17
Krajobrazy Polski - Slide 18
Krajobrazy Polski - Slide 19
Krajobrazy Polski - Slide 20
Krajobrazy Polski - Slide 21
Krajobrazy Polski - Slide 22
Krajobrazy Polski - Slide 23
Krajobrazy Polski - Slide 24
Krajobrazy Polski - Slide 25
Krajobrazy Polski - Slide 26
Krajobrazy Polski - Slide 27
Krajobrazy Polski - Slide 28
Krajobrazy Polski - Slide 29
Krajobrazy Polski - Slide 30
Krajobrazy Polski - Slide 31
Krajobrazy Polski - Slide 32
Krajobrazy Polski - Slide 33
Krajobrazy Polski - Slide 34
Krajobrazy Polski - Slide 35
Krajobrazy Polski - Slide 36
Krajobrazy Polski - Slide 37
Krajobrazy Polski - Slide 38
Krajobrazy Polski - Slide 39
Krajobrazy Polski - Slide 40
Krajobrazy Polski - Slide 41
Krajobrazy Polski - Slide 42
Krajobrazy Polski - Slide 43
Krajobrazy Polski - Slide 44
Krajobrazy Polski - Slide 45
Krajobrazy Polski - Slide 46
Krajobrazy Polski - Slide 47
Krajobrazy Polski - Slide 48
Krajobrazy Polski - Slide 49
Krajobrazy Polski - Slide 50
Krajobrazy Polski - Slide 51
Krajobrazy Polski - Slide 52
Krajobrazy Polski - Slide 53
Krajobrazy Polski - Slide 54
Krajobrazy Polski - Slide 55
Krajobrazy Polski - Slide 56
Krajobrazy Polski - Slide 57
Krajobrazy Polski - Slide 58
Krajobrazy Polski - Slide 59
Krajobrazy Polski - Slide 60
Krajobrazy Polski - Slide 61
Krajobrazy Polski - Slide 62
Krajobrazy Polski - Slide 63
Krajobrazy Polski - Slide 64
Krajobrazy Polski - Slide 65
Krajobrazy Polski - Slide 66
Krajobrazy Polski - Slide 67
Krajobrazy Polski - Slide 68
Krajobrazy Polski - Slide 69
Krajobrazy Polski - Slide 70
Krajobrazy Polski - Slide 71
Krajobrazy Polski - Slide 72
Krajobrazy Polski - Slide 73
Krajobrazy Polski - Slide 74
Krajobrazy Polski - Slide 75
Krajobrazy Polski - Slide 76
Krajobrazy Polski - Slide 77
Krajobrazy Polski - Slide 78
Krajobrazy Polski - Slide 79
Krajobrazy Polski - Slide 80
Krajobrazy Polski - Slide 81
Krajobrazy Polski - Slide 82
Krajobrazy Polski - Slide 83

Treść prezentacji

Slide 1

Krajobrazy Polski

Slide 2

W różnych krainach Polski Polska jest krajem o zróżnicowanym krajobrazie

Slide 3

W różnych krainach Polski Można tu wyróżnić obszary o krajobrazie górskim, wyżynnym i nizinnym. W północnej i północno-zachodniej części naszego kraju występują obszary pojezierzy. Nad Morzem Bałtyckim występują krajobrazy nadmorskie.

Slide 4

Góry Krajobrazy górskie są bardzo zróżnicowane i dlatego wyróżniamy krajobraz gór wysokich, średnich i niskich.

Slide 5

Rysy Najwyższym szczytem Tatr w Polsce są Rysy.

Slide 6

Morskie Oko U podnóża Rysów znajduje się największe w Tatrach jezioro Morskie Oko.

Slide 7

Roślinność Tatr Wśród skalnych turni, na każdym skrawku gleby pomiędzy kamieniami zielenią się i kwitną różne rośliny górskie. Większość z nich podlega ścisłej ochronie. Do tatrzańskich osobliwości należą:

Slide 8

Limba Drzewo rosnące wysoko w górach. Jego igły zebrane są w pęczki po 5 sztuk.

Slide 9

Krokus Kwiat kwitnący wczesną wiosną i ubarwiający górskie łąki.

Slide 10

Kosodrzewina Niska sosna górska, która tworzy gęste zarośla umacniające glebę i chroniące przed lawinami.

Slide 11

Dziewięścił Kolczaste liście tworzą różyczkę, z której wyrasta suchy, biały kwiat.

Slide 12

Szarotka Charakterystyczna roślina wysokogórska. Jej kwiaty i liście pokryte są białymi, filcowatymi włoskami.

Slide 13

Zwierzęta żyjące w Tatrach Zwierzęta, które można spotkać w Tatrach to:

Slide 14

Dzik

Slide 15

Sarna

Slide 16

Jeleń

Slide 17

Niedźwiedź

Slide 18

Orzeł przedni Królem tatrzańskich ptaków jest orzeł przedni.

Slide 19

Tatrzański Park Narodowy Na terenie Tatr znajduje się Tatrzański Park Narodowy. Powrót Ostróżka tatrzańska

Slide 20

Góry średnie Przykładem krajobrazu gór średnich są Sudety.

Slide 21

Karkonosze Najwyższą grupą górską w Sudetach są Karkonosze.

Slide 22

Karkonosze Nad rozległym płaskim grzbietem karkonoskim wznosi się Śnieżka najwyższy szczyt Karkonoszy.

Slide 23

Sudety O urozmaiconym krajobrazie Sudetów decydują kotliny śródgórskie, górskie jeziora, a także liczne potoki spływające bystro ze stoków.

Slide 24

Karkonoski Park Narodowy Aby chronić roślinność i zwierzęta występujące na tym obszarze utworzono Karkonoski Park Narodowy. W granicach tego parku znajdują się także dwa rezerwaty: Góra Chojnik i Wodospad Szklarka. Powrót

Slide 25

Góry niskie Przykładem krajobrazu gór niskich są Góry Świętokrzyskie.

Slide 26

Łysica Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica. W przeszłości wierzono, że tam właśnie odbywają się zloty czarownic.

Slide 27

Jaskinia Raj Perłą rzeźby krasowej w górach Świętokrzyskich jest jaskinia Raj, powstała w wapieniach. W jej korytarzach obok bogatych form naciekowych, odnaleziono ślady pobytu człowieka neandertalskiego a także szczęki mamuta, niedźwiedzia jaskiniowego i nosorożca włochatego.

Slide 28

Jaskinia Raj

Slide 29

Świętokrzyski Park Narodowy Pasmo Gór Świętokrzyskich obejmuje Świętokrzyski Park Narodowy. Osobliwością parku są gołoborza zgrupowania głazów pozbawione roślinności. Powrót

Slide 30

Bieszczady

Slide 31

Najwyższy szczyt to Tarnica

Slide 32

Połoniny

Slide 33

Wyżyny Południowa i południowo wschodnia część Polski jest wyżynna, ale jej poszczególne krainy geograficzne znacznie różnią się między sobą.

Slide 34

Wyżyna Krakowsko Częstochowska Na wyżynie Krakowsko Częstochowskiej występują skały wapienne. W tych skałach powstały niezwykłe kolumny, baszty,a nawet formy w kształcie maczugi.

Slide 35

Wyżyna Krakowsko Częstochowska W podziemnych korytarzach jaskiń możemy zobaczyć wyjątkowo piękne formy w kształcie wapiennych sopli i kolumn.

Slide 36

Wyżyna Krakowsko Częstochowska W czasie wędrówki Szlakiem Orlich Gniazd, wiodącym z Krakowa do Częstochowy można podziwiać nie tylko malownicze krajobrazy, ale także ruiny zamków, będących często świadkami wielu burzliwych wydarzeń historycznych.

Slide 37

Ogrodzieniec

Slide 38

Pieskowa skała

Slide 39

Kraków Stolicą regionu jest Kraków, zbudowany na Wzgórzu Wawelskim. Obok zamku powstało miasto, które przez kilka wieków było stolicą państwa i siedzibą polskich królów.

Slide 40

Ojcowski Park Narodowy Krajobraz wyżyn ze skałkami wapiennymi, w tym południową część Jury Krakowsko Częstochowskiej z Doliną Prądnika stanowi Ojcowski Park Narodowy.

Slide 41

Ojcowski Park Narodowy Osobliwości tego parku to wspomniane już liczne jaskinie, formy terenu o różnych kształtach i lasy bukowe z domieszką jodły, wiązu i jawora, które zachowały się tylko w trudno dostępnych wąwozach.

Slide 42

Wyżyna Lubelska Wyżyna Lubelska jest najdalej wysuniętą na wschód Polski. Spotyka się tu wąwozy lessowe. Powstają one w skale zbliżonej wyglądem do gliny.

Slide 43

Wyżyna Lubelska Na lessach wytworzyły się bardzo żyzne gleby czarnoziemy. W związku z tym teren ten słynie z rolnictwa.

Slide 44

Wyżyna Śląska Najdalej na zachód wysuniętą wyżyną jest Wyżyna Śląska.

Slide 45

Wyżyna Śląska Spotyka się tu różne formy powstałe na skutek intensywnej działalności człowieka. Są to usypiska, sztuczne wzgórza hałdy w pobliżu kopalń i hut, doły wyrobiska powstałe po eksploatacji węgla.

Slide 46

Katowice Największym miastem Wyżyny Śląskiej są Katowice. Powrót

Slide 47

Niziny Przeważającą część Polski zajmują niziny. Są to obszary często płaskie, niekiedy lekko faliste lub pagórkowate. Przecinają je szerokie doliny rzek: Wisły, Odry, Warty, Bugu, Pilicy, Noteci i wielu innych. Na nizinach rozwinęła się produkcja rolna. Dużą ich część zajmują pola i łąki.

Slide 48

Niziny W wielu miejscach występują rozległe obszary leśne, np. puszcze: Kampinoska, Kozienicka, Białowieska i inne. W dolinach Narwi i Biebrzy występują obszary bagien. Na wielu bagnach ustanowiono rezerwaty przyrody.

Slide 49

Nizina Mazowiecka Jest to równina o słabych i piaszczystych glebach, na których rosną żyto i ziemniaki. Monotonię krajobrazu Mazowsza przerywa szeroka wstęga Wisły.

Slide 50

Puszcza Kampinoska Na terenie Puszczy Kampinoskiej utworzono Kampinoski Park Narodowy. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego osobliwością są wysokie wydmy porośnięte borem sosnowym.

Slide 51

Puszcza Kampinoska Symbolem Parku Kampinoskiego jest głowa łosia. Łosie są objęte ochroną gatunkową na tym terenie.

Slide 52

Nizina Mazowiecka Oprócz łosi dużo jest w lasach kampinoskich dzików, jeleni, saren, a także czarnych bocianów oraz siwych czapli. Ostatnio sprowadzono tam także bobry. Bóbr Bocian czarny

Slide 53

Warszawa Centralnym punktem Niziny Mazowieckiej jest Warszawa, stolica Polski.

Slide 54

Nizina Śląska Przez środek Niziny Śląskiej płynie Odra z licznymi dopływami. Dolina Odry przechodzi na odcinku środkowym w rozległe obniżenie porośnięte Borami Dolnośląskimi.

Slide 55

Nizina Śląska Teren poprzecinany licznymi wałami wydm porasta jednostajny bór sosnowy. Na obszarze borów występują często tereny podmokłe, a nawet typowe torfowiska.

Slide 56

Wrocław Stolicą całego regionu jest Wrocław. Należy on do największych miast w Polsce.

Slide 57

Nizina Wielkopolska Różnorodność rzeźby, bogata sieć wód, powodują, że jest to obszar atrakcyjny dla turystów.

Slide 58

Nizina Wielkopolska Na tym terenie żyją czaple, żurawie, kormorany, derkacze, perkozy. Czapla Kormorany Żuraw

Slide 59

Nizina Wielkopolska Jodła W drzewostanie tego regionu dominuje sosna, a oprócz niej świerk i jodła.

Slide 60

Wielkopolski Park Narodowy Przyroda na tym terenie jest chroniona dzięki utworzeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Slide 61

Nizina Wielkopolska Nizina Wielkopolska to jeden z największych okręgów rolniczych w Polsce.

Slide 62

Nizina Wielkopolska Uprawia się tu pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe oraz warzywa i owoce. Buraki cukrowe

Slide 63

Bełchatów Nizina jest zasobna w pokłady węgla brunatnego (Bełchatów), soli kamiennej, potasowej, wapieni i gipsu. Kopalnia węgla brunatnego

Slide 64

Gniezno Na Nizinie Wielkopolskiej znajduje się miasto związane z najdawniejszymi dziejami Polski Gniezno.

Slide 65

Poznań Powrót Stolicą regionu jest Poznań, leżący nad rzeką Wartą.

Slide 66

Pojezierza Bardzo urozmaicony krajobraz mają pojezierza. Najbardziej znane i odwiedzane przez turystów są: Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie.

Slide 67

Pojezierze Mazurskie Pojezierze Mazurskie z największymi w kraju jeziorami: Śniadrwy, Mamry i Hańcza (najgłębsze). Śniadrwy Hańcza

Slide 68

Pojezierze Pomorskie A także Pojezierze Pomorskie, położone między dolnym biegiem Wisły i Odry.

Slide 69

Pojezierza Na pojezierzach wiele jest terenów do wypoczynku oraz uprawiania sportów. Aby uchronić przyrodę przed najazdem turystów utworzono kilkadziesiąt rezerwatów i parków krajobrazowych.

Slide 70

Pojezierza Powstał także Wigierski Park Narodowy. Czarna Hańcza Powrót

Slide 71

Krajobrazy nadmorskie Część lądu. Która graniczy z morzem nazywa się wybrzeżem.

Slide 72

Plaża Brzeg morski czasem jest płaski i są tam szerokie plaże.

Slide 73

Klif Kiedy indziej brzeg jest stromy. Fale podmywają wtedy ląd i powodują osuwanie się skał. Taki typ brzegu nazywamy klifem.

Slide 74

Wybrzeże Linia między morzem a lądem, tzn. linia brzegowa ma czasem bardzo skomplikowany przebieg. Nadają jej kształt zatoki i półwyspy.

Slide 75

Wybrzeże Na polskim wybrzeżu znajdują się dwie mierzeje: Wiślana i Helska. Hel

Slide 76

Wydmy Często na wybrzeżach Bałtyku spotykamy wydmy. Są to piaszczyste wzniesienia usypane przez wiatr.

Slide 77

Wydmy Gdy nie porasta ich roślinność, przesuwają się zgodnie z kierunkiem wiatru. Takie ruchome wydmy można spotkać między innymi w Słowińskim Parku Narodowym.

Slide 78

Wydmy Mikołajek Rośnie tam kilka gatunków roślin chronionych, na przykład fiołek nadmorski i mikołajek.

Slide 79

Wybrzeże Przykładem chronionego gatunku zwierząt są bataliony.

Slide 80

Woliński Park Narodowy Ciekawą roślinność i zwierzęta można oglądać również w Wolińskim Parku Narodowym. Gnieździ się tutaj orzeł bielik symbol parku.

Slide 81

Ptaki Pospolitymi ptakami nad morzem są mewy i rybitwy.

Slide 82

Porty Nad polskim morzem wybudowano liczne porty i stocznie. Największe znajdują się w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku. Port w Gdyni

Slide 83

Latarnie morskie Charakterystyczną cechą krajobrazu nadmorskiego są też latarnie morskie. Rozewie

Dane:
  • Liczba slajdów: 83
  • Rozmiar: 13.19 MB
  • Ilość pobrań: 231
  • Ilość wyświetleń: 12511
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie