Biblioteka cyfrowa

Liczba slajdów:
33
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
6.90 MB
Ilość pobrań:
74
Ilość wyświetleń:
4181
Kategoria:
Biblioteka cyfrowa - Slajd 32
Biblioteka cyfrowa - Slajd 0
Biblioteka cyfrowa - Slajd 1
Biblioteka cyfrowa - Slajd 2
Biblioteka cyfrowa - Slajd 3
Biblioteka cyfrowa - Slajd 4
Biblioteka cyfrowa - Slajd 5
Biblioteka cyfrowa - Slajd 6
Biblioteka cyfrowa - Slajd 7
Biblioteka cyfrowa - Slajd 8
Biblioteka cyfrowa - Slajd 9
Biblioteka cyfrowa - Slajd 10
Biblioteka cyfrowa - Slajd 11
Biblioteka cyfrowa - Slajd 12
Biblioteka cyfrowa - Slajd 13
Biblioteka cyfrowa - Slajd 14
Biblioteka cyfrowa - Slajd 15
Biblioteka cyfrowa - Slajd 16
Biblioteka cyfrowa - Slajd 17
Biblioteka cyfrowa - Slajd 18
Biblioteka cyfrowa - Slajd 19
Biblioteka cyfrowa - Slajd 20
Biblioteka cyfrowa - Slajd 21
Biblioteka cyfrowa - Slajd 22
Biblioteka cyfrowa - Slajd 23
Biblioteka cyfrowa - Slajd 24
Biblioteka cyfrowa - Slajd 25
Biblioteka cyfrowa - Slajd 26
Biblioteka cyfrowa - Slajd 27
Biblioteka cyfrowa - Slajd 28
Biblioteka cyfrowa - Slajd 29
Biblioteka cyfrowa - Slajd 30
Biblioteka cyfrowa - Slajd 31
Biblioteka cyfrowa - Slajd 32
Biblioteka cyfrowa - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Literatura (lektury) w polskich bibliotekach cyfrowych Opracowanie: Alicja Bortel
2
3
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Stanisław Lem
4
Uczniowie nie przestaną szukać podpowiedzi w internecie. Od nas jednak zależy, czy będą przepisywali zadania domowe żywcem i będą wierzyć, że wszystko, co widzą w internecie, jest wiarygodne, czy jednak nauczymy ich krytycznego podejścia. Paweł Jochym, fizyk, ojciec polskiej Wikipedii
5
Pracuję w muzeum kredy. Uczniowie są jak przyrośnięci do sieci, żyją w awatarze, a polska szkoła udaje, że internet nie istnieje. Grzegorz Lorek, leszczyński nauczyciel
6
Co to jest biblioteka cyfrowa Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Biblioteki cyfrowe zalety Biblioteki cyfrowe trudności Przykłady
7
Co to jest biblioteka cyfrowa technologia umożliwiająca udostępnianie w Internecie obiektów w formie elektronicznej, takich jak: książki, mapy, dokumenty, zdjęcia, pocztówki, grafika, obiekty audio-wideo, obiekty muzealne, archiwalia itp.
8
Biblioteka cyfrowa a witryna z tekstami utworów Biblioteka cyfrowa odzwierciedla stan zbiorów konkretnej biblioteki i prezentuje zdigitalizowaną wersję oryginalnego dokumentu wymaga specjalistycznego oprogramowania. Witryna internetowa zamieszcza kopie tekstów utworów bez nawiązań do konkretnego egzemplarza nie wymaga specjalistycznego oprogramowania.
9
Formaty publikacji PDF RTF HTML TIFF JPG DjVu online
10
Co to jest biblioteka cyfrowa Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Biblioteki cyfrowe zalety Biblioteki cyfrowe trudności Przykłady
11
Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie W Polsce obowiązuje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego1994 roku ( Dziennik Ustaw 2000, nr 80, poz.904 ) Prawo autorskie majątkowe ma zastosowanie przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. W przypadku gdy autor dzieła jest nieznany prawo obowiązuje 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu. Biblioteki cyfrowe gromadzą utwory, do których prawa autorskie już wygasły utwory przeszły do domeny publicznej. Dostęp do biblioteki jest bezpłatny.
12
Adam Mickiewicz 1855 Stefan Żeromski 1925 Bolesław Leśmian 1937 Stanisław Ignacy Witkiewicz 1939 Tadeusz Borowski 1951 Julian Tuwim 1953 Zofia Nałkowska 1954 Czesław Miłosz 2004
13
Co to jest biblioteka cyfrowa Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Biblioteki cyfrowe zalety Biblioteki cyfrowe trudności Przykłady
14
Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem, technologii informacyjno-komunikacyjnych.
15
Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa cd. Uczeń powinien umieć samodzielnie docierać do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych, a także stosować zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukiwać w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji. Uczeń powinien świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzystać z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu
16
Co to jest biblioteka cyfrowa Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Biblioteki cyfrowe zalety Biblioteki cyfrowe trudności Przykłady
17
Biblioteki cyfrowe zalety dla użytkownika Nieograniczony czas dostępu do zbiorów (czynna 24h) Dostęp bezpłatny Możliwość korzystania w każdym miejscu posiadającym połączenie internetowe Szybkie wyszukiwanie danych za pomocą wyszukiwarki Możliwość korzystania ze zbiorów specjalnych Możliwość wydruku, edycja tekstu
18
Biblioteki cyfrowe trudności dla użytkownika Konieczność posiadania oprogramowania Umiejętność korzystania z Internetu i komputera Ograniczenia wynikające z prawa autorskiego Czytanie z ekranu komputera Opracowanie graficzne
19
20
Ile bibliotek Federacja Bibliotek Cyfrowych 79 bibliotek
21
Co to jest biblioteka cyfrowa Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie Biblioteki cyfrowe a podstawa programowa Biblioteki cyfrowe zalety Biblioteki cyfrowe trudności Przykłady
22
Przykłady Federacja Bibliotek Cyfrowych Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Polska Biblioteka Internetowa Wolne lektury Wirtualna Biblioteka literatury polskiej Staropolska
23
Federacja Bibliotek Cyfrowych http:fbc.pionier.net.plowoc FBC - serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów zwiększenie widoczności i popularyzacja zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów w internecie
24
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona www.polona.pldlibra Istniejąca od 2002 roku. Pierwszeństwo przy publikacji w tej bibliotece mają zbiory zazwyczaj nieudostępnione czytelnikom, szczególnie chronione Obiekty prezentowane są w formie JPEG (skany)
25
Polska Biblioteka Internetowa www.pbi.edu.pl Istnieje od 2002 roku. Gromadzi klasykę literatury polskiej i obcej, podręczniki akademickie, dokumenty archiwalne, dzieła malarskie, grafikę, fotografikę, publikacje dla niewidomych. Pracę nad jej rozbudową od 2008 roku prowadzi BN.
26
Wolne lektury www.wolnelektury.pl Działa od 2007 roku Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska Udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej Digitalizacją i korektą tekstów zajmuje się Biblioteka Narodowa
27
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http:literat.ug.edu.plbooks.htm Projekt powstał w latach 20012003 przy wsparciu finansowym UNESCO Pieczę nad projektem sprawuje Uniwersytet Gdański Biblioteka zawiera bibliografie autorów i materiał ilustracyjny
28
Staropolska www.staropolska.pl Istnieje od 2000 roku. Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony jest dawnej literaturze polskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa od średniowiecza do baroku. W serwisie znajduje się Słownik staropolski
29
Bogurodzica Jan Kochanowski fraszki, pieśni i treny (wybór) Jan Andrzej Morsztyn wybór wierszy Daniel Naborowski wybór wierszy Wacław Potocki wybór wierszy Ignacy Krasicki bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny Adam Mickiewicz Romantyczność Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz Adam Mickiewicz - Dziady cz. III Juliusz Słowacki - Kordian: (fragmenty) Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia (fragmenty) Adam Mickiewicz wybór wierszy Juliusz Słowacki wybór wierszy Cyprian Kamil Norwid wybór wierszy Bolesław Prus - Lalka Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem (fragmenty) Eliza Orzeszkowa - Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański Bolesław Prus - Kamizelka Henryk Sienkiewicz - Potop Kazimierz Przerwa-Tetmajer wybór wierszy
30
Jan Kasprowicz wybór wierszy Leopold Staff wybór wierszy z różnych epok Stanisław Wyspiański - Wesele Władysław Stanisław Reymont - Chłopi (t. I) Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni Stefan Żeromski - Przedwiośnie Witold Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty) Zofia Nałkowska - Granica Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią Gustaw Herling-Grudziński Inny świat Bolesław Leśmian wybór wierszy Julian Tuwim wybór wierszy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wybór wierszy Czesław Miłosz wybór wierszy Krzysztof Kamil Baczyński wybór wierszy Tadeusz Różewicz wybór wierszy Zbigniew Herbert wybór wierszy Miron Białoszewski wybór wierszy Wisława Szymborska wybór wierszy Stanisław Barańczak wybór wierszy Jan Twardowski wybór wierszy Sławomir Mrożek - Tango Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
31
Sofokles - Król Edyp Horacy wybór pieśni William Szekspir - Makbet Molier - Świętoszek Jan Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara Joseph Conrad - Jądro ciemności Albert Camus - Dżuma
32
13 pozycji książkowych oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości Obowiązkowo: Bogurodzica Jan Kochanowski: pieśni, treny, psalmy Adam Mickiewicz: Dziady cz. III Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz Bolesław Prus: Lalka Stanisław Wyspiański: Wesele Bruno Schulz: Opowiadania Witold Gombrowicz: Ferdydurke
33
Bibliografia Czetwertyńska Aleksandra, Hajdukiewicz Marianna: Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2012 nr 5 s. 8 - 10 Holajda Dorota: E-biblioteki w kształceniu polonistycznym. Polonistyka 2010 nr 10 s. 20-25. Kowalska Małgorzata: Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych. Biblioteka Centrum Informacji 2010 nr 1 s. 15-16. Przybyła Wiesława: Zaproszenie do biblioteki cyfrowej. Język Polski w Liceum 20072008 nr 1 s. 89-95. Wójtowicz Renata: Biblioteki cyfrowe prezentacja przykładowa. Biblioteka szkolne centrum informacji 2009 nr 3 s. 11-12

Mogą Cię zainteresować

BIOS - Slajd 1

BIOS

BIOS
Historia informatyki - Slajd 1

Historia informatyki

Historia informatyki
Budowa sieci komputerowych - Slajd 1

Budowa sieci komputerowych

Budowa sieci komputerowych
Dyski twarde - Slajd 1

Dyski twarde

Dyski twarde

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?