Zasoby biologiczne Atlantyku

Liczba slajdów:
25
Autor:
Ewelina Litra
Rozmiar:
1.80 MB
Ilość pobrań:
14
Ilość wyświetleń:
1356
Kategoria:
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 24
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 0
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 1
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 2
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 3
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 4
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 5
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 6
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 7
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 8
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 9
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 10
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 11
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 12
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 13
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 14
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 15
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 16
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 17
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 18
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 19
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 20
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 21
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 22
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 23
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 24
Zasoby biologiczne Atlantyku - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Zasoby biologiczne Atlantyku Ewelina Litra
2
ZASOBY BIOLOGICZNE Różnorodność biologiczna zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; Różnorodność biologiczna jest cechą określającą zróżnicowanie między taksonami i w ich obrębie. Zasoby biologiczne - z reguły użytkowane przez ludzi komponenty różnorodności biologicznej. Wiele gatunków żyjących w naturalnych
3
ZASOBY BIOLOGICZNE Mięso ryb i innych zwierząt pochodzenia morskiego lub słodkowodnego, takich jak skorupiaki czy mięczaki jest cennym i wartościowym pokarmem; dostarcza ono wysokowartościowego białka (które nie ustępuje białku zawartemu w mleku jajach i mięsie zwierząt rzeźnych).
4
Rybołówstwo morskie Jedna z gałęzi gospodarki narodowej obejmująca połów z mórz, oceanów ryb oraz innych zwierząt morskich, takich jak: homary, langusty, krewetki, ostrygi, do celów konsumpcyjnych i przetwórczych. Zasady korzystania z zasobów morza reguluje Międzynarodowe Prawo Morza. Najwięcej odławia się ryb: śledziowatych (20,8), dorszowatych (10,7), makreli (3,4), natomiast połów skorupiaków i mięczaków stanowi 13,7.
5
ZASOBY BIOLOGICZNE Morza i oceany są źródłem żywności. W światowej produkcji żywności szybko rośnie udział organizmów morskich pochodzących z hodowli w strefie brzegowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia l Rolnictwa (FAO) dzieli oceany na sektory. Kilka z nich dostarcza większości światowych połowów ryb. W Atlantyku jest to północno-wschodnia część (ok. 1015 światowych połowów).
6
OCEAN ATLANTYCKI Drugi co do wielkości ocean na Ziemi. Powierzchnia 106,443 mln km2 (30 powierzchni oceanu światowego). Objętość 346,8 mln km3 (26 wszechoceanu). Średnia głębokość 3258 m. Położony jest we wszystkich strefach klimatycznych. Średnia temp. wód powierzchniowych w ciągu roku zmienia się od -1C do 28C. Góry lodowe docierają do 31 szerokości geograficznej północnej i 20 szerokości geograficznej południowej. Zasolenie wód wynosi średnio 34,9 (w pobliżu zwrotników - 38; w wyższych szerokościach geograficznych i u ujścia większych rzek - 32).
7
Rzeźba Atlantyku zasięg zlodzenia szelfy i stoki do 300m stoki do 1000m głębokość od 1000m zasięg koralowców
8
W Atlantyku istnieje system prądów morskich, m.in.: Północno równikowy (2), Południowo równikowy, Równikowy Prąd Wsteczny, Gwinejski (8), Zatokowy (Golfsztrom) (9), Północno atlantycki (11), Norweski, Zachodnio spitsbergeński, Irmingera, Karaibski, Antylski, Florydzki, Brazylijski (7), Labradorski (10), Grenlandzki (12), Kanaryjski (13), Bengalski (14).
9
Fauna i flora Flora jest mało urozmaicona: Brunatnice (strefa przybrzeżna Północnego Atlantyku), Tasiemnice (przy ujściach rzek), Zielenice (strefa gorąca). Na plankton roślinny składają się: okrzemki, bruzdnice, kokolitofory sinice. Faunę tworzą: ssaki morskie (uchatki i wieloryby), ptaki oceaniczne, latające ryby, rurkopławy, krążkopławy, niezliczone gatunki ryb. Ocean Atlantycki, a w szczególności jego północna część stanowi ogromne łowisko rybne (prawie 12 połowów światowych), łowi się tu głównie dorsze, makrele, śledzie, tuńczyki i sardyny.
10
Podział atlantyku wg FAO
11
12
Połowy światowe w tonach w 1965r wg obszarów FAO
13
Bonitacja obszarów rybackich na podst. Obliczen biomasy planktonu i wydajności połowółw Biomasa planktonu z 1ha o głęb. 250m [mgm3] Wydajn ość połowó w [kgha] 100 5 200 10 300 15 400 20 500 25 600 30 700 35 800 40 900 45 1000 50 1500 250 Zakres wydajno ści [kgha] Bonitac ja Przykład 0-10 VII Szelfy I Stoki Wschodniej Grenlandii 11-20 VI Bałtyk 21-30 V Szelfy I Stoki Labradoru I Wysp Owczych 31-40 IV Szelfy I Stoki Wschodnich Wybrzeży Usa 41-50 III Szelfy I Stoki Islandii 51-100 II Morze Północne I Morze Norweskie 100 I Szelfy I Stoki Peru
14
Bonitacja obszarów szelfowych Atlantyku Największa występuje w zatoce Maine w USA oraz na morzu północnym. Najmniejsze zaś wzdłuż wschodniego brzegu Grenlandii , północnowschodniego ameryki południowej, oraz
15
Biorąc pod uwagę ogólne właściwości fizykochemiczne wód morskich, zdeterminowane zwłaszcza warunkami termicznymi, oddaleniem od lądów i globalnym układem prądów morskich, można wskazać najbardziej żyzne obszary oceanów, charakteryzujące się wysoką wydajnością łowisk. Są to w szczególności: obszary północnego Atlantyku (gdzie ciepły Prąd Zatokowy zderza się z prądami zimnymi Labradorskim i Grenlandzkim), a zwłaszcza akweny mórz Północnego, Norweskiego, Barentsa, Baffina, oraz cieśnin w rejonie Grenlandii i Islandii, wody szelfowe Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży USA i Kanady, wody mórz śródlądowych:
16
17
Północnozachod ni Atlantyk Jest to rejon intensywnego rybołówstwa morskiego. Według danych z 2003 roku połowy ryb wyniosły ( kgmieszk.) następująco: Kanada 25-50 USA 25-50.
18
stado dorszy bytujących u kanadyjskich wybrzeży Oceanu Atlantyckiego eksploatowane jeszcze przed odkryciem Ameryki przez Kolumba nie wytrzymało nowoczesnych technologii i intensywności eksploatacji w XX wieku. W celu ich odbudowy, rząd Kanady musiał w 1992 r. podjąć drastyczną decyzję i wstrzymać całkowicie połowy dorsza. Pracę straciło ponad 200 tysięcy osób i zakaz połowu dorsza obowiązuje do dziś, bo zasoby pomimo
19
Północnowscho dni Atlantyk Jest to również rejon intensywnego rybołóstwa. Przykładowo, nadrzędnym celem norweskiej gospodarki żywymi zasobami morza jest zapewnienie ich wykorzystania niezagrażającego równowadze ekologicznej, to znaczy zapewnienie, że połowy dostosowane są do zdolności populacji do jej odnowy.
20
21
RPA Bardzo ważne dla tego kraju jest rybołówstwo morszczukowe, którego flotylla trawlerowa należąca do przedsiębiorstwa Irvin and Johnson posiada 17 jednostek. Dysponowali oni w roku 2007 kwotą połowową morszczuka w wysokości 35 tys. ton. Przetwórnie lądowe tego przedsiębiorstwa są w stanie w sezonie połowowym przerabiać do 120 ton surowca na dobę. Dzienna wydajność połowowa trawlerów w połowach morszczuka waha się od 8 do 10 ton. W ostatnim czasie wydajność połowowa wzrosła, co jest wynikiem wprowadzenia nowego, bardziej nowoczesnego sprzętu połowowego, wykorzystania w większym stopniu nowoczesnej aparatury hydrolokacyjnej i dzięki skorzystaniu z pomocy i doświadczeń szyprów hiszpańskich i duńskich. Dużą rolę w rybołówstwie południowoafrykańskim odgrywają połowy sardynek, których coroczne odłowy sięgają wysokości 200 tys. ton oraz połowy sardeli (anchovy), której połowy w roku 2006 wyniosły 134 tys. ton. Połowy ostroboka są ostatnio niewielkie, wynoszą ok. 35 tys. ton rocznie
22
Zasoby ryb około granicznych w centrum uwagi FAO Stwierdzono, że w ciągu ostatnich 15 lat wiele stad tych ryb zostało już poważnie przełowionych lub przetrzebionych, co dobitnie zostało potwierdzone w opublikowanym przez FAO ostatnim Raporcie o Stanie Rybołówstwa Światowego i Akwakultury (SOFIA). Chociaż, jak stwierdza ten raport zasoby te reprezentują tylko niewielką część ogólnych światowych zasobów, to jednak są one kluczowymi wskaźnikami stanu istotnej części oceanicznego ekosystemu. Więcej niż połowa tych około granicznych gatunków ryb jest według wspomnianego raportu albo przełowiona albo poważnie przetrzebiona. Do takich gatunków zaliczają się między innymi zasoby atlantyckiego morszczuka, atlantyckiego dorsza, halibuta, gardłosza, niektórych gatunków rekina i błękitno płetwego tuńczyka. Największe zaniepokojenie naukowców budzą stada ryb w rejonie południowo-wschodniego Atlantyku, w rejonie północnowschodniego Atlantyku i niektóre rejony otwartego oceanu na Atlantyku.
23
Bałtyk Struktura połowów morskich według ważniejszych gatunków ryb (w ): Połowy ryb morskich na Bałtyku stanowiły w 2003 r. 89 ogólnej ilości połowów wobec 32 w 1995 r. Maksymalna wysokość połowów bałtyckich uzależniona jest od poziomu rocznych limitów ustalanych przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Morza Bałtyckiego na połowy 4 gatunków ryb: szproty, śledzie, dorsze i łososie.
24
25
Koniec

Mogą Cię zainteresować

Choroby i trucizny - Slajd 1

Choroby i trucizny

Choroby i trucizny
Odżywianie i suplementacja w sporcie wspinaczkowym - Slajd 1

Odżywianie i suplementacja w sporcie wspinaczkowym

Odżywianie i suplementacja w sporcie wspinaczkowym
Sposoby wykonywania ruchów roślin i zwierząt - Slajd 1

Sposoby wykonywania ruchów roślin i zwierząt

Sposoby wykonywania ruchów roślin i zwierząt
Poznajmy mięczaki - Świat ślimaków - Slajd 1

Poznajmy mięczaki - Świat ślimaków

Poznajmy mięczaki - Świat ślimaków

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?