Religia

Historia Kościoła - Starożytność

6 lat temu

Zobacz slidy

Historia Kościoła - Starożytność - Slide 1
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 2
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 3
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 4
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 5
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 6
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 7
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 8
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 9
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 10
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 11
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 12
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 13
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 14
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 15
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 16
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 17
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 18
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 19
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 20
Historia Kościoła - Starożytność - Slide 21

Treść prezentacji

Slide 1

Starożytne chrześcijaństw o

Slide 2

Skąd czerpiemy widomości o tym okresie? Zasadniczo źródła można podzielić na dwie kategorie: 1.Biblijne zwłaszcza Dz, Listy św. Pawła 2.Pozabiblijne a)Pisma chrześcijańskie b)Pisma niechrześcijańskie

Slide 3

Ramy czasowe

Slide 4

Okres starożytności chrześcijańskiej obejmuje czas od powstania wspólnoty Kościoła do VII wieku po Chrystusie Jest to jedna z opcji

Slide 5

Za początek Kościoła przyjmuje się Pięćdziesiątnicę czyli Zesłanie Ducha Świętego

Slide 6

Największy wpływ na rozwój Kościoła w I wieku mieli: Św. Paweł (8 67 r. p. Chr.) Św. Piotr (bd. - 65 r. p. Chr.)

Slide 7

Chrześcijaństwo prawie przez 300 lat od swojego powstania było prześladowane. Chrześcijanie byli więzieni i zabijani. Największe prześladowania 1.Neron (64 68 r.) 2.Domicjan (81 96 r.) 3.Trajan (98 117 r.) 4.Septymiusz Sewer (193 211 r.) 5.Decjusz (249 251 r.) 6.Walerian (253 260 r.) 7.Dioklecjan (284 305 r.)

Slide 8

Przełom nastąpił w roku 313 p.Chr. Cesarz Konstantyn zwany później Wielkim wydał tzw. Edykt Mediolański (Edykt Tolerancyjny)

Slide 9

Pojawiają się w tym czasie pierwsze ruchy heretyckie Herezja - uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej Przed herezją jako odstępstwem od Ewangelii Jezusa Chrystusa ostrzegają już księgi Nowego Testamentu (np. Tyt 3,1; 1 Kor 11,19; 1 Tm 1,3; 6,3). 1. Montaniści ( ok. 150 r.) krytyka małżeństwa i dążenie do męczeństwa 2. Manicheiści (ok. 240 r.) Zoroastra Budda Jezus 3. Marcjonizm (ok. 160 r.) Bóg ST Bóg NT 4. Arianizm

Slide 10

Dlaczego pojawiają się herezje?

Slide 11

W celu obrony przed herezjami zwoływane są Sobory

Slide 12

Najważniejsze: 1. Sobór w Nicei 325 r (przeciw Ariuszowi) 2. Sobór w Konstantynopolu 381 r. (Duch Święty jest równy Ojcu i Synowi) 3. Sobór w Efezie 431 r. (Bogurodzica) 4. Sobór w Chalcedonie 451 r. (Unia hipostatyczna) 5. Sobór w Konstantynopolu 553 r.

Slide 13

Pojawiają się także pisarze chrześcijańscy broniący prawd wiary Św. Ireneusz z Lyonu Św. Hipolit Rzymski Tertulian Św. Cyprian Orygenes Św. Hieronim Św. Augustyn z Hippony

Slide 14

Jest to czas intensywnego rozwoju chrześcijaństwa: Zasięg chrześcijaństwa do 325 roku Zasięg chrześcijaństwa do 600 roku

Slide 15

Liturgia jest sprawowana w domach Dura Europos domus ecclesiae (pozostałości)

Slide 16

A tak wyglądało baptysterium Czyli miejsce gdzie udzielano chrztu

Slide 18

Kolejnym miejscem gdzie zbierali sie chrześcijanie były katakumby Tak współcześnie wygląda wejście do katakumb św. Sebastiana

Slide 19

A tak wnętrze:

Slide 20

W Rzymie znajdują sie jeszcze katakumby świętego Kaliksta

Slide 21

Podsumowanie: Okres od I do VII wieku w historii Kościoła to czas burzliwy. Czas zmagania się z wrogiem zewnętrznym (żydzi, poganie) i wewnętrznym (herezje). Czas, w którym Kościół dojrzewa i rozwija się duchowo i terytorialnie. Krystalizuje się teologia i praktyka życia chrześcijańskiego.

Dane:
  • Liczba slajdów: 21
  • Rozmiar: 4.20 MB
  • Ilość pobrań: 3605
  • Ilość wyświetleń: 20803
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie