Historia

Średniowiecze

6 lat temu

Zobacz slidy

Średniowiecze - Slide 1
Średniowiecze - Slide 2
Średniowiecze - Slide 3
Średniowiecze - Slide 4
Średniowiecze - Slide 5
Średniowiecze - Slide 6
Średniowiecze - Slide 7
Średniowiecze - Slide 8
Średniowiecze - Slide 9
Średniowiecze - Slide 10
Średniowiecze - Slide 11
Średniowiecze - Slide 12
Średniowiecze - Slide 13
Średniowiecze - Slide 14
Średniowiecze - Slide 15
Średniowiecze - Slide 16
Średniowiecze - Slide 17
Średniowiecze - Slide 18
Średniowiecze - Slide 19
Średniowiecze - Slide 20
Średniowiecze - Slide 21
Średniowiecze - Slide 22
Średniowiecze - Slide 23
Średniowiecze - Slide 24
Średniowiecze - Slide 25
Średniowiecze - Slide 26
Średniowiecze - Slide 27
Średniowiecze - Slide 28
Średniowiecze - Slide 29
Średniowiecze - Slide 30

Treść prezentacji

Slide 1

ŚREDNIOWIECZE EPOKA SPOD ZNAKU KRZYŻA I MIECZA Opracowanie: Grażyna Kowerko

Slide 2

Krzyż i miecz jako symbole epoki Krzyż wskazuje na sferę sacrum Bóg - wiara religia hasła określające postawy ludzi epoki Życie doczesne jako etap przejściowy w dążeniu do wieczności Powszechny teocentryzm

Slide 3

Miecz... jako symbol zdarzeń historycznych epoki Epoka rozprzestrzeniania chrześcijaństwa Epoka krucjat czyli wypraw krzyżowych Walka z poganami przekonywanie do nowej religii mieczem

Slide 4

NAZWA EPOKI Nazwa średniowiecze pochodzi od łacińskich słów media aetas, medium aevum , oznaczającym wieki, czasy pośrednie między starożytnością a renesansem. Określenie to pojawiło się w wiekach XVI-XVII w dziełach historyków. W XVIII w. zaczęto określać nim również epokę literacką. Początkowo nazwa ta była nacechowana negatywnie. Twórcy odrodzenia traktowali wieki średnie jako czasy barbarzyństwa i upadku kultury. Dopiero od XVIII w. nazwa straciła negatywny wydźwięk.

Slide 5

RAMY CZASOWE Epoki literackie nie oddzielają się ostro od siebie, ale nakładają. Schyłek średniowiecza zachodził równocześnie z początkiem renesansu (np. w XVI w. nadal były popularne utwory średniowieczne, drukowano je w dużych nakładach). Wszystkie ramy czasowe mają więc charakter umowny. Z początkiem i końcem średniowiecza wiąże się kilka ważnych dat.

Slide 6

Średniowiecze w Europie Czas trwania: IVV-XV wiek n.e. Początek: 476 r n.e. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, data najczęściej podawana jako początek średniowiecza Koniec: 1450 r. - wynalezienie druku przez Gutenberga z Moguncji 1453 r. - zdobycie przez Turków Konstantynopola i upadek cesarstwa bizantyjskiego 1492 r. - odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Ameryki, początek wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji innych kontynentów przez Europejczyków We Włoszech schyłek średniowiecza rozpoczął się już w XIV wieku.

Slide 7

Średniowiecze w Polsce Czas trwania: X XVXVI w. Początek: 966 r. - chrzest Mieszka I czyli chrzest Polski, początek państwowości polskiej Koniec: początek XVI w. (już pod koniec XV w. powstawały jednak w Polsce łacińskie utwory renesansowe)

Slide 8

Znaczenie chrztu Polski Przyłączenie Polski do wspólnoty chrześcijańskiej Europy Przybycie misjonarzy, którzy mieli zająć się organizacją Kościoła katolickiego w Polsce Rozwój architektury sakralnej Rozwój szkolnictwa Powstanie pierwszych tekstów i początki literatury

Slide 9

Podstawy filozofii średniowiecza Scholastyka łac. schola szkoła Augustynizm Tomizm Franciszkanizm

Slide 10

Augustynizm św. Augustyn (354-430) Pochodził z Afryki Północnej. Ukończył studia w Kartaginie.

Slide 11

Podstawowe założenia augustynizmu: W hierarchii bytów człowiek znajduje się między zwierzętami a aniołami. Człowiek jest istotą, która zastanawia się nad swoim losem. Zdolność do refleksji i umiejscowienie między bytami wyższymi i niższymi powoduje, że człowiek ma poczucie rozdarcia między cielesnością (typową dla zwierząt) a duchowością (charakterystyczną dla aniołów). Człowiek jest też rozdarty między dobrem a złem. Dzieje świata to historia walki dobra ze złem.

Slide 12

Tomizm św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) urodzony we Włoszech

Slide 13

Założenia tomizmu . Człowiek umieszczony jest w hierarchii bytów, ale jego sytuacja nie jest tragiczna, ponieważ zajmuje op właściwe sobie miejsce. Społeczeństwo zbudowane jest z hierarchicznie ułożonych stanów. Człowiek, kierujący się cnotą, powinien przestrzegać prawa i spełniać obowiązki właściwe dla warstwy, do której należy. Naruszanie hierarchii społecznej jest ciężkim grzechem. Tomizm przykładał dużą wagę do zagadnień etycznych. Najwyżej cenioną cnotą była roztropność. Człowiek musi realizować swoje powołanie walcząc z pokusami.

Slide 14

Franciszkanizm Twórcą był św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Wiódł życie wędrownego kaznodziei. Założył zakon żebraczy braci mniejszych, nazwanych później franciszkanami. Najważniejsze dzieło nurtu franciszkańskiego to Kwiatki św. Franciszka - anonimowy zbiór legend o św. Franciszku i jego towarzyszach.

Slide 15

Podstawowe założenia franciszkanizmu: Podstawą wiary jest miłość do świata i stworzenia. Dosłowne rozumienie ewangelicznych nakazów miłosierdzia, ubóstwa i braterstwa. Ascetyzm Wiara prosta i radosna.

Slide 16

Cechy sztuki średniowiecza Sztuka sakralna religijna Hasła epoki: Bóg wiara religia Teocentryzm Anonimowość Łacina jako język literatury Styl romański i gotycki

Slide 17

Styl romański Rotunda romańska na Górze Zamkowej w Cieszynie

Slide 18

Rotunda św. Prokopa w Strzelnie XII w.

Slide 19

Romańskie kolumny w kościele św. Trójcy w Strzelnie

Slide 20

Kościół NMP w Inowrocławiu

Slide 21

Kaplica św. Leonarda na Wawelu

Slide 22

Styl gotycki

Slide 23

Bazylika w St.Denis

Slide 24

katedra Notre Dame w Reimes

Slide 25

Środkowy portal Katedry Notre Dame

Slide 26

Sklepienia katedry Notre Dame

Slide 27

Katedra św.Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Slide 28

Mariacki Kościół w Krakowie

Slide 29

Archikatedra W Oliwie

Slide 30

Zajrzyj na: www.eduseek.interklasa.pl obejrzyj galerię sztuki romańskiej i gotyckiej

Dane:
  • Liczba slajdów: 30
  • Rozmiar: 1.81 MB
  • Ilość pobrań: 105
  • Ilość wyświetleń: 6440
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie