Historia

Ewolucja człowieka

6 lat temu

Zobacz slidy

Ewolucja człowieka - Slide 1
Ewolucja człowieka - Slide 2
Ewolucja człowieka - Slide 3
Ewolucja człowieka - Slide 4
Ewolucja człowieka - Slide 5
Ewolucja człowieka - Slide 6
Ewolucja człowieka - Slide 7
Ewolucja człowieka - Slide 8
Ewolucja człowieka - Slide 9
Ewolucja człowieka - Slide 10

Treść prezentacji

Slide 1

Ew olu cja człow ieka

Slide 2

W ażne pojęcia!!! Kultura- wytworzone przez człowieka wzory zachowań, przechowywane w pamięci członków danego społeczeństwa, które przekazuje się następnym pokoleniom. Człowiekowaterodzina małp człekokształtnych, do której należą człowiek i jego bezpośredni przodkowie. Gatunek- ogół osobników mających podobne cechy, które mogą przekazywać młodszemu potomstwu. Ewolucja- proces powstawania nowych gatunków w wyniku doboru naturalnego.

Slide 3

Epokiprehistoryczne

Slide 4

Ew olucja człekokształtnych

Slide 5

Kim jest człow iek? Historyk bada człowieka od wielu lat. Dla historyków człowiek jest wyjątkowy, gdyż charakteryzuje się rozumem, mową artykułowaną, myśleniem symbolicznym i kulturą. Dlatego naszemu gatunkowi dano nazwę człowiek

Slide 6

Australopitek Ewolucyjne drogi przodków szympansa i człowieka rozeszły się i około 5 milionów lat temu pojawiły się najstarsze człowiekowate. Nazywamy je australopitekami, po łacinie Australopithecus. Były niskie, mierzyły zaledwie 120 cm wzrostu. Posługiwały się prymitywnymi kamiennymi narzędziami, choć ich nie wytwarzały. Żywiły się roślinami, jaszczurkami i

Slide 7

H om o habilis Po kolejnych milionach lat ewolucji pojawił się (ok.2,5 miliona lat temu) Człowiek zręczny, po łacinie Homo habilis. Umiał on już wytwarzać narzędzia. Znalazł znakomite źródło pożywienia padlinę dużych zwierząt. Jego dobry mózg

Slide 8

H om o erectus Około 2 milionów lat temu z Homo habilis wykształcił się człowiek wyprostowany, po łacinie Homo erectus. Umiał on już sam sobie wytwarzać ogień. Zaczynał również sztukę rozniecania

Slide 9

N eandertalczyk W Europie pierwsi byli neandarlaczycy, gatunek człowieka dostosowany do zimna. Tak jak jego poprzednik umiał rozniecać ogień. Swoją inteligencją był dość zbliżony do nas. Okrywał się

Slide 10

Film o m ałpach człekokształtnych

Dane:
  • Liczba slajdów: 10
  • Rozmiar: 0.30 MB
  • Ilość pobrań: 3509
  • Ilość wyświetleń: 20990
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie