Biologia

Choroby zwyrodnieniowe

6 lat temu

Zobacz slidy

Choroby zwyrodnieniowe - Slide 1
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 2
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 3
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 4
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 5
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 6
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 7
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 8
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 9
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 10
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 11
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 12
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 13
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 14
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 15
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 16
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 17
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 18
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 19
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 20
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 21
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 22
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 23
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 24
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 25
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 26
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 27
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 28
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 29
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 30
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 31
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 32
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 33
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 34
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 35
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 36
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 37
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 38
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 39
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 40
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 41
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 42
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 43
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 44
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 45
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 46
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 47
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 48
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 49
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 50
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 51
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 52
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 53
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 54
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 55
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 56
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 57
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 58
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 59
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 60
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 61
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 62
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 63
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 64
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 65
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 66
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 67
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 68
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 69
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 70
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 71
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 72
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 73
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 74
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 75
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 76
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 77
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 78
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 79
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 80
Choroby zwyrodnieniowe - Slide 81

Treść prezentacji

Slide 1

ZMIANY ZWYRODNIENIOWO ZNIEKSZTAŁCAJĄCE STAWÓW

Slide 2

DEFINICJA ZESPÓŁ CHOROBOWY POLEGAJĄCY NA PRZEDWCZESNYM ZUŻYCIU I ZWYRODNIENIU TKANEK TWORZĄCYCH STAW

Slide 3

DEFINICJA ZMIANY MAJĄ CHARAKTER ZWYKLE POWOLNY LECZ POSTĘPUJĄCY PROWADZĄC DO - BÓLÓW -OGRANICZENIA ZAKRESU RUCHOMOŚCI - PRZYKURCZÓW I USZTYWNIEŃ

Slide 4

DEFINICJA CHOROBY ZWYRODNIENIOWE ZALICZA SIĘ DO SCHORZEŃ CYWILIZACYJNYCH

Slide 5

WYSTĘPOWANIE Najczęstsze ze wszystkich schorzeń stawów Badania post mortem wykazują obecność zmian zwyrrodnieniowych u wszystkich osób powyżej 65 roku życia Badania radiologiczne wykazują obecność zmian zwyrodnieniowych u 1 osób poniżej 30 r.ż. 50 powyżej 60 r.ż.

Slide 6

Choroba zwyrodnieniowa stawów chorobą społeczną 5 osób między 15 a 44 rokiem życia 35 osób między 45 a 64 rokiem życia 60 - 90 osób powyżej 65 roku życia

Slide 7

WYSTĘPOWANIE Częściej dotyczy niektórych stawów: Palców Biodrowych Kolanowych Kręgosłupa

Slide 8

Lokalizacja zajęcia stawów w chorobie zwyrodnieniowej

Slide 9

PODZIAŁ Zmiany zwyrodnieniowo zniekształcające pierwotne (osteoarthrosis primaria) Zmiany zwyrodnieniowo zniekształcające wtórne (osteoarthrosis primaria)

Slide 10

Zmiany zwyrodnieniowo zniekształcające pierwotne (osteoarthrosis primaria) Występują w prawidłowo zbudowanych stawach na nieznanym tle Czynniki sprzyjające - otyłość - przeciążenia zawodowe sportowe - zaburzenia w krążeniu żylnym - zaburzenia hormonalne i odżywcze

Slide 11

Zmiany zwyrodnieniowo zniekształcające wtórne (osteoarthrosis primaria) Spowodowane są zmianami w stawie lub jego sąsiedztwie, będącymi następstwem nieraz bardzo odległych procesów chorobowych

Slide 12

Przyczyny - urazy - swoiste lub nieswoiste zapalenia stawów - choroby nasad kości długich - wrodzone niedorozwoje stawów - zmiany stawowe wywołane pośrednio chorobami centralnego układu nerwowego - zmiany nowotworowe w stawie lub jego okolicy - zaburzenia przemiany materii

Slide 13

Urazy Złamania przez- i śródstawowe Inkongruencja wskutek bezpośredniego uszkodzenia powierzchni stawowej Złamania zrośnięte w wadliwym ustawieniu Zaburzenie statyki i funkcji stawu

Slide 14

Swoiste i nieswoiste zapalenia stawów Choroby reumatoidalne Ropne zapalenia stawów Gruźlica Inne Destrukcyjne działanie enzymów kolagenolitycznych na chrząstkę stawową

Slide 15

Schorzenia nasad kości długich Jałowe martwice kości Chondromalacja chrząstki Zaburzenia wzrostowo rozwojowe (np. coxa vara) Wrodzone niedorozwoje stawu Dysplazja stawu biodrowego

Slide 16

Choroby centralnego układu nerwowego Mózgowe porażenie dziecięce Porażenia połowicze Kiła Syringomyelia wskutek: ograniczenia ruchów braku kontroli nad kończyną nieprawidłowych stosunków biomechanicznych stawów

Slide 17

ETIOLOGIA

Slide 18

Równomierny rozkład obciążeń w prawidłowym stawie

Slide 19

Miejscowa koncentracja obciążeń na skutek deformacji stawu

Slide 21

Zaburzenie struktury chrząstki stawowej czyni ją niewydolną mechanicznie mimo prawidłowego rozkładu obciążeń w stawie

Slide 23

Uszkodzenie warstwy podchrzęstnej kości zaburza jej wydolność mechaniczną

Slide 25

Zwyrodnienie wielostawowe

Slide 26

ZMIANY HISTOLOGICZNE

Slide 27

Zmiany zwyrodnieniowe są typowe dla większości starszych osób W tym przypadku na dolno-przyśrodkowej powierzchni głowy kości udowej

Slide 28

Powierzchowne zmiany zwyrodnieniowe typowe dla większości starszych osób Przekrój poprzeczny pokazuje jednak zachowaną prawidłowej grubości chrząstkę

Slide 29

Zniszczenie chrząstki stawowej w postępującej postaci choroby zwyrodnieniowej Zmiany typowo lokalizują się w miejscu największych obciążeń

Slide 30

Zniszczenie chrząstki stawowej Zniszczenie warstwy podchrzęstnej kości (torbiele) Postępująca postać choroby zwyrodnieniowej

Slide 31

Zniszczenie chrząstki stawowej Zniszczenie warstwy podchrzęstnej kości (torbiele)

Slide 32

OBJAWY RADIOLOGICZNE

Slide 33

WCZESNE Zagęszczenie utkania podchrzęstnej warstwy kości

Slide 34

WCZESNE Zwężenie szpary stawowej, zwykle asymetryczne

Slide 35

WCZESNE Stopniowe zniekształcanie (zwykle spłaszczenie) końców stawowych

Slide 36

PÓŹNE Bardzo znaczne zwężenie szpary stawowej aż do jej praktycznego zaniknięcia

Slide 37

PÓŹNE Zniszczenia struktur kostnych

Slide 38

PÓŹNE Powstawanie osteofitów

Slide 39

PÓŹNE Powstawanie tworów torbielowatych (geody)

Slide 40

Torbiele Osteofity Zwężenie szpary stawowej Sklerotyzacja podchrzęstna

Slide 41

Torbiele Osteofity Zwężenie szpary stawowej Sklerotyzacja podchrzęstna

Slide 42

LECZENIE OPERACYJNE

Slide 43

OSTEOTOMIE

Slide 44

ENDOPROTEZOPLASTYKI

Slide 45

ARTRODEZY

Slide 46

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWU BIODROWEGO (GONARTHROSIS)

Slide 47

LECZENIE Koksartroza coxa valga antetorta

Slide 48

LECZENIE Koksartroza coxa valga antetorta

Slide 49

LECZENIE OSTEOTOMIA MIĘDZYKRĘTARZOWA

Slide 50

LECZENIE OSTEOTOMIA MIĘDZYKRĘTARZOWA

Slide 51

LECZENIE OSTEOTOMIA MIĘDZYKRĘTARZOWA

Slide 52

LECZENIE IDIOPATYCZNA OBUSTRONNA KOKSARTROZA PROTRUZYJNA

Slide 53

LECZENIE IDIOPATYCZNA OBUSTRONNA KOKSARTROZA PROTRUZYJNA

Slide 54

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Slide 55

LECZENIE IDIOPATYCZNA OBUSTRONNA KOKSARTROZA PROTRUZYJNA

Slide 56

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Slide 57

LECZENIE KOKSARTROZA IDIOPATYCZNA OBUSTRONNA

Slide 58

LECZENIE KOKSARTROZA IDIOPATYCZNA OBUSTRONNA

Slide 59

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Slide 60

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Slide 61

LECZENIE KOKSARTROZA OBUSTRONNA DYSPLASTYCZNA

Slide 62

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Slide 63

LECZENIE Obluzowanie panewki (15 lat po zabiegu operacyjnym)

Slide 64

Alloplastyka całkowita - technika operacyjna

Slide 65

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWU KOLANOWEGO (GONARTHROSIS)

Slide 66

PODZIAŁ Gonartroza idiopatyczna Gonartroza wtórna

Slide 67

Gonartroza wtórna ETIOLOGIA PRZYCZYNY WEWNĄTRZSTAWOWE - POURAZOWE - POZAPALNE - DRAŻNIENIE PRZEZ WOLNE CIAŁA STAWOWE - NA TLE NIESTABILNOŚCI STAWU - INNE SCHORZENIA STAWU

Slide 68

Gonartroza wtórna ETIOLOGIA PRZYCZYNY ZEWNĄTRZSTAWOWE - ZABURZENIE OSI KOLANA W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ - ZABURZENIE OSI KOLANA W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ - NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE RZEPKI -ODLEGŁE PRZYCZYNY STATYCZNE I DYNAMICZNE W OBRĘBIE STOPY, BIODRA, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA

Slide 69

Gonartroza wtórna ETIOLOGIA PRZYCZYNY OGÓLNE - OTYŁOŚĆ - ZABURZENIA W KRĄŻENIU ŻYLNYM - ZABURZENIA HORMONALNE - ZABURZENIA METABOLICZNE I ODŻYWCZE -PRZECIĄŻENIA ZAWODOWE SPORTOWE

Slide 70

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH W STAWIE KOLANOWYM - duża powierzchnia wydzielnicza sprzyjająca wysiękom - skomplikowana budowa wewnątrzstawowa - mechanizm ruchu w stawie kolanowym łatwo jest zaburzany przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne - brak stabilizacji kostnej - przenoszenie dużych obciążeń przez staw kolanowy

Slide 71

OBJAWY SUBIEKTYWNE - ból przy ruchach czynnych i biernych oraz w czasie chodzenia - bóle spoczynkowe, również nocne - bolesność palpacyjna stawu - objawy schorzenia będącego przyczyną zmian zwyrodnieniowych w przypadku gonartrozy wtórnej

Slide 72

OBJAWY OBIEKTYWNE - przykurcz zgięciowy - ograniczenie ruchomości - poszerzenie obrysów kolana - wzmożoe ucieplenie - wysięk stawowy - chrobotanie podczas ruchów

Slide 73

OBJAWY RADIOLOGICZNE - badanie rtg decyduje o postawieniu rozpoznania oraz umożliwia zaplanowanie leczenia

Slide 74

OBJAWY RADIOLOGICZNE

Slide 75

LECZENIE ZACHOWAWCZE FARMAKOLOGICZNE USPRAWNIAJĄCE

Slide 76

LECZENIE OPERACYJNE OSTEOTOMIE KOREKCYJNE -w obrębie kości udowej - w obrębie kości piszczelowej ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO ARTRODEZY STAWU KOLANOWEGO

Slide 77

OSTEOTOMIE KOREKCYJNE - pozwalają na przywrócenie prawidłowych obciążeń w stawie (tzw. efekt mechaniczny osteotomii) - poprawienie metabolizmu chrząstki stawowej poprzez poprawę ukrwienia (tzw. efekt biologiczny osteotomii)

Slide 78

LECZENIE OSTEOTOMIA MINUS

Slide 79

LECZENIE OSTEOTOMIA MINUS

Slide 80

LECZENIE OSTEOTOMIA MINUS

Slide 81

LECZENIE ENDOPROTEZOPLASTYKA

Dane:
  • Liczba slajdów: 81
  • Rozmiar: 18.23 MB
  • Ilość pobrań: 1407
  • Ilość wyświetleń: 14311
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie