Biebrzański Park Narodowy

Liczba slajdów:
16
Autor:
Manuela Kołodziejczyk
Rozmiar:
9.42 MB
Ilość pobrań:
11
Ilość wyświetleń:
713
Kategoria:
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 15
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 0
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 1
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 2
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 3
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 4
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 5
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 6
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 7
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 8
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 9
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 10
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 11
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 12
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 13
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 14
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 15
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
3
Źródła: Knaflewska J. Najciekawsze miejsca w Polsce Rzętała M., Jaguś A. Najpiękniejsze akweny i wodospady Magazyn Turystyczny Podróże nr. 51999, Najdziksze bagna Europy str. 69
4
otlina Biebrzańska została utworzona w okresie zlodowacenia środkowopolskiego w wyniku wytapiania gigantycznych brył lodowca. Odpływające wody wyżłobiły obniżenie tereny ograniczone wysoczyznami morenowymi. W schyłkowej fazie zlodowacenia bałtyckiego Kotliną Biebrzańska odpływały wody z topniejącego lodowca, a kiedy klimat się ocieplił, rozwinęły się procesy zatorfowienia. INFORMACJE Powierzchnia: 59 223 ha Rok utworzenia: 1993 Liczba turystówrok: ok. 26 tysięcy Długość szlaków turystycznych: wodny Biebrzą 135 km 3 szlaki rowerowe 148 km 18 pieszych 504 km Dziś Kotlina Biebrzańska stanowi rynnę o długości ponad 100 km. Jest bardzo słabo zaludniona. Przez kotlinę przepływa rzeka Biebrza. Nadała ona imię całej kotlinie i jest w niej główną rzeką, która zbiera wodę z 40 mniejszych dopływów. Biebrza ma w kotlinie bardzo nieregularne koryto, utworzyła liczne starorzecza, a wiosną podczas przyboru wód, nieraz bardzo szeroko rozlewa się na okoliczne tereny. Ten największy i najlepiej zachowany w Europie kompleks torfowisk ma
5
Kierując się tymi względami, zanim skoncentrowały się plany utworzenia w Kotlinie Biebrzańskiej parku narodowego, wytyczono kilka rezerwatów. Następnie utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy. 4 lata później powstał Biebrzański Park Narodowy. INFORMACJE Powierzchnia: 59 223 ha Rok utworzenia: 1993 Liczba turystówrok: ok. 26 tysięcy Długość szlaków turystycznych: wodny Biebrzą 135 km 3 szlaki rowerowe 148 km 18 pieszych 504 km
6
Rozległość obszaru, jego pierwotność i odmienność sprawiają, że w dolinie Biebrzy zachowała się specyficzna fauna w dużym stopniu związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Dolina Biebrzy jest unikatową w skali Europy enklawą dla ptaków wodnobłotnych. Obserwowano tu dotychczas 271 gatunków ptaków, w tym 181 gatunków jako lęgowe. Spośród 56 gatunków uznanych w Polsce za ginące lub zagrożone wyginięciem 17 gnieździ się w parku, np.: dubelt, wodniczka, rybitwa czarna, rybitwa małoskrzydła, orlik grubodzioby. Dla niektórych z nich Bagna Biebrzańskie są jedną z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej. Dla wielu grup fauny dane są wciąż niekompletne i wymagają uzupełnienia. Na obszarze parku stwierdzono występowanie 48 gatunków ssaków w tym 10 gatunków nietoperzy i rzadką w Polsce popielicę, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i 37 gatunków ryb. Fauna
7
Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty Dotychczas w dolinie Biebrzy stwierdzono występowanie 872 gatunków roślin naczyniowych, z których 67 jest objętych prawną ochroną gatunkową w Polsce, zaś 9 umieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunki ginące bądź zagrożonych wyginięciem. Według dotychczasowych danych na siedliskach mokradłowych doliny Biebrzy występują zbiorowiska ponad 60 zespołów roślinnych, w tym niemal wszystkie zbiorowiska siedlisk wodnych, bagiennych i torfowych spotykane w Polsce. Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk turzycowomszystych i mechowiskowych, w których licznie spotyka się gatunki zanikające w innych częściach kraju.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mogą Cię zainteresować

Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych - Slajd 1

Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych
Procesy egzogeniczne - Slajd 1

Procesy egzogeniczne

Procesy egzogeniczne
Układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne wprowadzenie do algorytmów gis - Slajd 1

Układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne wprowadzenie do algorytmów gis

Układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne wprowadzenie do algorytmów gis
Działalność wiatru - Slajd 1

Działalność wiatru

Działalność wiatru

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?