Broń jądrowa

Liczba slajdów:
29
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
5.50 MB
Ilość pobrań:
692
Ilość wyświetleń:
7781
Broń jądrowa - Slajd 28
Broń jądrowa - Slajd 0
Broń jądrowa - Slajd 1
Broń jądrowa - Slajd 2
Broń jądrowa - Slajd 3
Broń jądrowa - Slajd 4
Broń jądrowa - Slajd 5
Broń jądrowa - Slajd 6
Broń jądrowa - Slajd 7
Broń jądrowa - Slajd 8
Broń jądrowa - Slajd 9
Broń jądrowa - Slajd 10
Broń jądrowa - Slajd 11
Broń jądrowa - Slajd 12
Broń jądrowa - Slajd 13
Broń jądrowa - Slajd 14
Broń jądrowa - Slajd 15
Broń jądrowa - Slajd 16
Broń jądrowa - Slajd 17
Broń jądrowa - Slajd 18
Broń jądrowa - Slajd 19
Broń jądrowa - Slajd 20
Broń jądrowa - Slajd 21
Broń jądrowa - Slajd 22
Broń jądrowa - Slajd 23
Broń jądrowa - Slajd 24
Broń jądrowa - Slajd 25
Broń jądrowa - Slajd 26
Broń jądrowa - Slajd 27
Broń jądrowa - Slajd 28
Broń jądrowa - Slajd 0

Treść prezentacji

1
BROŃ JĄDROWA
2
Broń jądrowa, dawniej zwana bronią atomową, broń A, jeden z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą podczas reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, m.in. uranu lub plutonu (tzw. broń jądrowa jednofazowa), bądź podczas łączenia się (syntezy) jąder izotopów wodoru - deuteru i trytu (broń termojądrowa, zwana również bronią jądrową dwufazową lub termonuklearną; dawniej zwana bronią wodorową).
3
Energię wybuchu jądrowego porównuje się najczęściej z energią wyzwalaną przez wybuch określonej masy trotylu (TNT) i wyraża za pomocą tzw. równoważnika trotylowego. Eksplozja bomby jądrowej może być dokonana w powietrzu, na powierzchni ziemi lub wody oraz pod ziemią i pod wodą. Wybuch bomby jądrowej powoduje powstanie czynników rażących: fali uderzeniowej, promieniowania cieplnego, promieniowania jonizującego, zwłaszcza przenikliwego (gamma i neutronowe) oraz promieniotwórczego skażenia terenu. Fala uderzeniowa powstaje na skutek podwyższonej temperatury oraz wysokiego ciśnienia i rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. Źródłem promieniowania cieplnego jest powstająca podczas wybuchu kula ognista; promieniowanie to wznieca pożary materiałów palnych i powoduje oparzenia ludzi i zwierząt. Niewidzialne i niewyczuwalne jest natomiast promieniowanie przenikliwe. Przy porażeniu człowieka dawką ponad 200 rentgenów może dojść u napromieniowanego do tzw. choroby popromiennej. Promieniotwórcze skażenie terenu dokonuje się poprzez opadanie na ziemię radioaktywnych produktów powstałych na skutek wybuchu.
4
WYBUCH
5
HISTORIA BRONI JĄDROWEJ: Lata 20. XX wieku w ZSRR działało pięć instytutów naukowych, które prowadziły badania nuklearne. 1938 niemieccy naukowcy dokonali rozbicia jądra atomu. Przed II wojną światową największe osiągnięcia w dziedzinie badań nad atomem miały Niemcy i były najbliżej skonstruowania bomby atomowej Od listopada 1942 do marca 1943 został wybudowany amerykański ośrodek naukowy w Los Alamos. Najwybitniejsi uczeni różnych narodowości pracowali w nim nad skonstruowaniem bomby. Wielu z nich uważało, że najpotężniejsza broń nie może być w posiadaniu tylko jednego państwa, co ułatwiło radzieckim szpiegom zdobycie informacji o amerykańskim programie atomowym, 14-24 sierpnia 1943 konferencja w Quebec, pod kryptonimem Quadrat i zawarcie tajnego porozumienia pomiędzy USA i Wielką Brytanią o współpracy przy budowie bomby atomowej Pierwszym celem miał być Berlin (stolica Niemiec), jednak bomba nie została zbudowana dostatecznie szybko
6
Eksplozja próbna: 1. 16 lipca 1945 pustynia Alamogordo w stanie Nowy Meksyk Użycie bojowe; wybuchy miały zmusić Japończyków do kapitulacji i oszczędzić amerykańskich żołnierzy, którzy zmuszeni byliby do szturmowania japońskich wysp macierzystych 1. 6 sierpnia 1945 Hiroszima (bomba Little Boy) 2. 9 sierpnia 1945 Nagasaki (bomba Fat Man) Wrzesień 1949 eksplozja pierwszej radzieckiej bomby atomowej (przeprowadzona na poligonie w Nowej Ziemi); ZSRR stał się drugim państwem świata dysponującym bronią nuklearną 5 sierpnia 1963 podpisanie układu o zakazie prób broni jądrowej w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Zakaz nie dotyczył prób podziemnych. Układ podpisało ponad sto państw 1 lipca 1968 układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 24 września 1996 traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową 12 lutego 2013 udana (podziemna) próba detonacji bomby atomowej na terenie Korei Północnej przez tamtejszych naukowców.
7
KRAJE OFICJALNIE POSIADAJĄCE BRONIE ATOMOWE
8
UŻYCIE BRONI ATOMOWEJ NA HIROSZMIE 6 sierpnia 1945 startująca superforteca lotnictwa USA zrzuciła na miasto 4-tonową uranową bombę atomową Little Boy. W chwili ataku w Hiroszimie mieszkało 275 tys. ludzi, oprócz tego stacjonował tam 40-tysięczny garnizon wojskowy. Bombę zrzucono na centrum miasta. Wybuchła z 248 dB hukiem o godzinie 8:16:02 na wysokości 580 m z siłą około 15 kiloton trotylu, zabijając natychmiast 78 100 mieszkańców i ciężko raniąc 37 424. Za zaginione uznano 13 983 osoby. Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej. Drugi miał miejsce trzy dni później na Nagasaki.
9
LITTLE BOY
10
Grzyb atomowy po wybuchu bomby atomowej nad Hiroszmią w dniu 6 sierpnia 1945 roku.
11
UŻYCIE BRONI ATOMOWEJ NA NAGASAKI W czasie II wojny światowej 9 sierpnia 1945 r. o godz. 11:02 amerykańska superforteca, zrzuciła na Nagasaki drugą bombę atomową (Fat Man), która zabiła 75 tys. ludzi oraz zniszczyła blisko połowę miasta. W przeciwieństwie do uranowej bomby Little Boy zrzuconej na Hiroshimę bomba Fat Man, była wykonana z plutonu. Jednym z celów bombardowania było porównanie skutków niszczących obu typów bomb.
12
Wybuch bomby atomowej w Nagasaki.
13
6 TYGODNI PO EKSPLOZJI
14
PRZED PO
15
RODZAJE BRONI NUKLEARNEJ 1. Bomba atomowa Bomba atomowa czerpie swoją energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową. Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniuprzekroczeniu w jak najkrótszym czasie masy krytycznej ładunku jądrowego. Przekroczenie masy krytycznej zazwyczaj uzyskuje się na jeden z dwóch sposobów: poprzez połączenie kilku porcji materiału rozszczepialnego (tzw. metoda działa) lub zapadnięcie materiału uformowanego w powłokę (tzw. metoda implozyjna).
16
2. Bomba wodorowa Zwana jest też bombą termojądrową. Zasada działania bomby wodorowej opiera się na wykorzystaniu reakcji termojądrowej, czyli łączenia się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe, czemu towarzyszy wydzielanie ogromnej ilości energii.
17
PODZIEMNY TEST BOMBY WODOROWEJ
18
3. Brudna bomba Brudna bomba to określenie na rodzaj broni radiologicznej, której działanie polega na rozrzuceniu materiału radioaktywnego na dużej przestrzeni przy pomocy konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Powoduje to skażenie promieniotwórcze terenu.
19
4. Bomba neutronowa Bomba neutronowa to specjalny rodzaj bomby termojądrowej, pozbawionej ekranu odbijającego neutrony, w której energia powstaje w wyniku reakcji syntezy deuteru z trytem. Siła jej wybuchu jest relatywnie niewielka. Małe jest również skażenie promieniotwórcze terenu. Czynnikiem rażącym jest promieniowanie przenikliwe neutronowe (szybkie neutrony stąd nazwa), przenikające przez materię (w tym pancerz) i zabójcze dla żywych organizmów.
20
5. Bomba kobaltowa Bomba kobaltowa zawiera w osłonie kobalt, który pod wpływem wytwarzanych przez ładunek neutronów przekształca się w izotop Co-60, silne i trwałe źródło promieniowania gamma. Głównym celem jest skażenie terenu, by uczynić go niezdatnym do zasiedlenia. Zamiast kobaltu dodatkiem może być złoto, które pozostanie radioaktywne przez okres kilku dni, oraz tantal i cynk (kilka miesięcy). Jedna bomba kobaltowa została zdetonowana przez Brytyjczyków, lecz test jednokilotonowej bomby zakończył się niepowodzeniem.
21
SKUTKI WYBUCHU
22
23
24
25
Efekt promieniotwórczy
26
PLANY UŻYCIA BRONI JĄDROWEJ Dzięki istnieniu tej broni powstało przekonanie o możliwości pokonania przeciwnika bez użycia ogromnych armii, do zadania dużych zniszczeń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy, pocisk artyleryjski lub rakieta przenosząca atomowe głowice bojowe. Siła rażenia jest daleko większa niż w przypadku konwencjonalnego materiału wybuchowego największe bomby są zdolne zniszczyć całe miasta. Bomby atomowe zostały zastosowane dwukrotnie w celach wojennych przez armię Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu użyto ich około 2000 razy, jedynie w ramach testów, przeprowadzanych przez dziesięć państw. Z chwilą wprowadzenia broni jądrowej na uzbrojenie podjęto prace nad planami jej użycia. Już w marcu 1946 r. Amerykanie zastosowali szantaż nuklearny wobec ZSRR grożąc Rosjanom użyciem broni jądrowej w przypadku nie wycofania się z terytorium Iranu. Rosjanie wycofali się w ciągu 24 godzin. W tym samym roku opracowano w USA pierwsze wersje planów operacyjnych wojny jądrowej przeciwko ZSRR. Na początku lat 60. XX wieku Amerykanie przygotowali zintegrowany plan operacyjny uwzględniający zmasowane wykorzystanie rakietowych pocisków nuklearnych odpalanych z wyrzutni naziemnych i okrętów podwodnych oraz bomb jądrowych przenoszonych przez lotnictwo strategiczne. Kolejne wersje planów SIOP uwzględniały zmiany w strategii wojennej USA i NATO oraz w rozwoju środków przenoszenia ładunków jądrowych. Podobne plany operacyjne posiadały również siły zbrojne ZSRR, Chin i Francji.
27
NAJPOTĘŻNIEJSZA BOMBA ATOMOWA Najpotężniejszą bombą atomową była Car Bomba. Eksplozji dokonał Związek Radziecki 30 października 1961 r. na wyspie Nowa Ziemia położonej na Morzu Arktycznym, na północnych krańcach obecnej Rosji. Była to dwustopniowa bomba termojądrowa, czyli oparta na fazie syntezy lekkich jąder atomowych, zainicjowanej detonacją jądrową. Miała moc 58 megaton czyli w przybliżeniu 4000 bomb zrzuconych na Hiroszimę. Mimo że zmniejszono jej moc ze względów bezpieczeństwa (Car Bomba zaprojektowana została jako broń trójfazowa i mogła ona osiągnąć nawet 150 megaton, ale wówczas obszar objęty zniszczeniami, mimo dużego odosobnienia, objąłby kilka większych miast północnej Rosji, a opad radioaktywny zagroziłby całej Europie, toteż zrezygnowano z trzeciej fazy rozszczepiania), część skalistych wysepek, w których otoczeniu dokonano detonacji, wyparowała, a sam wybuch był odczuwalny nawet na Alasce. Bomba ta nazywana była także złowieszczo Zabójcą Miast. Bomba mogłaby całkowicie zniszczyć miasto wielkości Londynu, lecz skutki jej oddziaływania byłyby znacznie potężniejsze.
28
Wykorzystane źródła : 1. Wikipedia 2. Onet.pl 3. Google Grafika
29
KONIE C

Mogą Cię zainteresować

Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 1

Zagrożenia w czasie pokoju

Zagrożenia w czasie pokoju
Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia - Slajd 1

Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia

Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia
Wstrząs Pourazowy - Slajd 1

Wstrząs Pourazowy

Wstrząs Pourazowy
Pożary, ochrona oraz sprzęt przeciwpożarowy - Slajd 1

Pożary, ochrona oraz sprzęt przeciwpożarowy

Pożary, ochrona oraz sprzęt przeciwpożarowy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?