Europa Napoleona Bonaparte

Liczba slajdów:
13
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
630.00 KB
Ilość pobrań:
12
Ilość wyświetleń:
1130
Kategoria:
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 12
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 0
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 1
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 2
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 3
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 4
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 5
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 6
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 7
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 8
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 9
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 10
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 11
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 12
Europa Napoleona Bonaparte - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Europa Napoleona Bonaparte Kariera Napoleona Bonaparte Okres napoleoński etapy Reformy wewnętrzne Napoleona Podboje Napoleona Upadek Napoleona
2
Kariera Napoleona Bonaparte Napoleon Bonaparte przyszedł na świat na Korsyce w 1769 r. w wieku 24 lat wstąpił do armii rewolucyjnej, która promowała młodych, zdolnych i ambitnych ludzi. Dzięki zwycięskiemu oblężeniu Tulonu, gdzie schronili się jakobini, zyskał stopień generała brygady. Jego zdolności dowódcze wykorzystano w tłumieniu powstania monarchistów w Paryżu w 1795 r. Później Dyrektoriat wysłał go na front włoski, gdzie Francja toczyła wojnę z Austrią. Zastał on tam o obdarte i głodne wojsko, które po dwóch tygodniach przekształcił w niepokonaną armię. W ciągu roku zajął północne Włochy, tworząc na własną rękę kilka nowych państewek, min. Republikę Lombardzką. Jego sukcesy wynikały z genialnego dowodzenia armią niespodziewanie przerzucał swe wojska, oskrzydlał przeciwnika, swoje silne oddziały rzucał na jego słabe punkty. Żołnierze go uwielbiali. W 1797 r podpisano pokój w Campo Formio, cesarz Franciszek oddał Francji Belgię, Lombardię, lewy brzeg Renu, a otrzymał w zamian tereny należące dawniej do Republiki Weneckiej. Pozostała jeszcze kwestia pokonania Anglii, co było niemożliwe na morzu. Dlatego też Dyrektoriat wysłał Napoleona do Egiptu, aby umocnić wpływy Francuzów na Bliskim Wschodzie i odciąć Anglię od jej najbogatszej kolonii Indii. Napoleon pokonał Anglików i zajął Kair. Tymczasem rządy Dyrektoriatu, coraz bardziej niepopularne wśród Francuzów, wprowadzały coraz większy chaos. Rządy te doprowadziły do pogorszenia się sytuacji ludności najbiedniejszej po uwolnieniu cen wzrosły koszty utrzymania a wzrosła pozycja i poziom życia tych, którzy zdążyli wzbogacić się na rewolucji. Dyrektoriat nie potrafił uporządkować gospodarki ani finansów państwa. Po powrocie do Paryża Napoleon, wykorzystując nastroje społeczne, na czele wiernego sobie wojska obalił Dyrektoriat i przejął władzę. Wydarzenia te przeszły do historii jako przewrót 18 brumairea 9 listopada 1799
3
Przysięga armii napoleońskiej
4
Okres napoleoński - etapy Etap Charakterystyka Daty Wydarzenia Konsulat 17991804 Dyktatura wojskowa Napoleona stojąca na straży interesów burżuazji. 1. 9.XI.1799 1. 2. 24.XII.1799 2. 3. 13.II.1800 4. 9.II.1801 5. 15.VII.1801 5. 6. 25.IV.1803 6. 7. 21.III.1804 7. 3. 4. Przewrót 18 brumairea, Napoleon konsulem. Projekt nowej konstytucji: realna władza w rękach Pierwszego Konsula, ograniczenie roli ciał obieralnych. Utworzenie Banku Francji, uporządkowanie finansów. Pokój po zwycięskiej wojnie z Austrią, granica na Renie. Podpisanie konkordatu, przywrócenie swobody kultu. Reorganizacja Rzeszy Niemieckiej po myśli Francji. Nowy kodeks cywilny, tzw.kodeks Napoleona.
5
Okres napoleoński - etapy Etap Charakterystyka Daty Wydarzenia Cesarstwo 1804-14 Francja walczy o hegemonię w Europie, po licznych sukcesach pokonana przez szóstą koalicję. 1. 2.XII.1804 1. 2. 21.X.1805 2. 3. 25.X.1806 3. 4. 5. 21.XII.1807 1812 6. 1812-14 6. 7. 4.IV.1814 7. 4. 5. Napoleon koronuje się na cesarza Francuzów. Klęska floty francuskiej pod Trafalgarem. Wkroczenie Napoleona do Berlina. Ogłoszenie tzw. blokady kontynentalnej Anglii. Szczyt potęgi Francji: tylko Anglia, Rosja i Szwecja poza systemem napoleońskim. Nieudana wyprawa na Rosję, klęska Wielkiej Armii. Abdykacja Napoleona po przegranej wojnie.
6
Okres napoleoński - etapy Etap Charakterystyka Daty Restauracja Burbonów 1814 -15 Ludwik XVIII usiłuje zachować równowagę między bonapartystami a monarchistami 1. 6.IV.1814 1. 2. 30.IV.1814 2. 3. 25.IX.1814 1. 1.III.1815 13.III.1815 18.VI.1815 22.VI.1815 Sto dni Napoleo -na 1815 Nieudana próba odzyskania władzy przez Napoleona. 2. 3. 4. Wydarzenia 3. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 20.XI.1815 Ludwik XVIII ogłoszony przez senat królem Francuzówrestauracja dynastii Burbonów. Pokój w Paryżu- uznanie przez Francję granic z 1792, rezygnacja z odszkodowań wojennych i zwrotu dzieł sztuki. Spotkanie monarchów Rosji, Austrii i Prus na kongresie wiedeńskim. Powrót Napoleona do Francji po ucieczce z Elby. Kongres wiedeński ogłasza Napoleona wrogiem i burzycielem porządku społecznego. Klęska Francuzów pod Waterloo. Druga abdykacja Napoleona, Ludwik XVIII wraca na tron. Drugi pokój paryski- Francja wraca do granic z 1790, zmuszona do zapłacenia700 mln franków kontrybucji.
7
Reformy wewnętrzne Napoleona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. konsulat wprowadzony zaraz po przejęciu władzy przez Napoleona; władze miał sprawować 3-osobowy Konsulat a Napoleon jako pierwszy konsul miał prawo inicjatywy ustawodawczej i sprawował władzę wykonawczą, mianował ministrów oraz Radę Stanu opracowywała projekty ustaw, sąd administracyjny oraz senatorów teoretycznie mieli wybierać konsulów, przedstawicieli władzy ustawodawczej, strzec zgodności ustaw z konstytucją; pozostali konsulowie mieli głos doradczy; Ciało Prawodawcze mogło przyjąć lub odrzucić ustawę nie mogło nad nią dyskutować patrz schemat-podręcznik, str. 252 Reformy wprowadzone w okresie konsulatu: podział administracyjny państwa na departamenty, powiaty i gminy, kierowane przez prefektów, podprefeków i merów, mianowanych bezpośrednio przez Napoleona Rozbudowano aparat policyjny Zniesiono wolność prasy, zlikwidowano większość tytułów Wprowadzono cenzurę podręczników szkolnych i książek 1800 r otwarto Bank Francji Rozbudowa manufaktur i fabryk produkcja głównie na potrzeby wojska Zagwarantowano chłopom własność ziemi zdobytej podczas rewolucji Zorganizowano roboty publiczne dla biedoty miejskiej, zakazano robotnikom i rzemieślnikom zrzeszania się i strajków, ograniczono ich udział w życiu politycznym Zawarto konkordat z Watykanem, papież Pius VII uznał konfiskatę i sprzedaż majątku kościelnego, nowy podział diecezji, prawo pierwszego konsula do wysuwania kandydatów na biskupów, nowi biskupi przysięgali wierność rządowi, wprowadzono wolność kultu, kler otrzymywał pensje od państwa Reformy prawa i sądownictwa: kodeks prawa cywilnego, handlowego i karnego
8
Kodeks Napoleona 1804 r art..212. Małżonkowie winni sobie nawzajem wierność, wsparcie i pomoc. art.213. Maź winien obronę dla żony, a żona posłuszeństwo dla męża. art.215. Żona stawać w sądzie nie może bez upoważnienia męża swojego. art.227. Rozwiązuje się małżeństwo: 1) przez śmierć jednego z małżonków, 2) przez rozwód prawnie wydany, 3) przez skazanie jednego z małżonków pociągające za sobą śmierć cywilną. art.371. Dziecię w każdym wieku powinno cześć i uszanowanie ojcu swemu i matce. art. 372. Zostaje pod ich władza aż do pełnoletności albo usamowolnienia. art.374. Dziecię nie może opuścić ojcowskiego domu bez pozwolenia ojca, oprócz przyjęcia wojskowej służby dobrowolnie, po skończonym osiemnastym roku wieku swego. art.376. Jeżeli dziecię szesnastu lat nie zaczęło, może go ojciec trzymać w zamknięciu na czas nie dłuższy niż miesiąc. zakładał wolność osobista, wolność wyznania, równość wszystkich obywateli wobec prawa Gwarancja własności prywatnej Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
9
Po uprzednim plebiscycie i specjalnej uchwale senatu w grudniu 1804 r Napoleon koronował się na cesarza Francuzów. Tytuł miał podkreślić formalne istnienie republiki. Napoleon wprowadził nowe zwyczaje dworskie, przywrócił tytuły szlacheckie, zezwolił na powrót na dwór starych rodzin arystokratycznych.
10
Podboje Napoleona Uzupełnij tabelę: Koalicja I II III IV V VI Lata Państwa tworzące koalicję Ważniejsze bitwy Postanowienia traktatów pokojowych
11
12
Upadek Napoleona Początkiem upadku Napoleona była już wyprawa na Rosję 1812. Napoleon przecenił swoje siły, nie docenił atutów przeciwnika ogromnych przestrzeni, skuteczności taktyki nie przewidział taktyki spalonej ziemi, rosyjskiego mrozu. W armii Napoleona na którą składali się, obok Francuzów, także Austriacy, Prusacy i Polacy od początku brakowało dyscypliny, szerzyły się dezercje, na zajętych terenach wybuchały walki partyzanckie. Sam Napoleon nie przypominał już dawnego wodza unikał śmiałych manewrów, nie słuchał oficerów radzących wycofać się przed zimą. Po bitwie pod Borodino najkrwawszym z dotychczasowych zwycięstw cesarza Francuzów- wbrew oczekiwaniom, car rosyjski nie wystąpił z prośba o pokój. Wielka Armia zajęła opuszczoną Moskwę i nie znalazła tam ani pożywienia, ani łupów, ani nawet schronienia miasto przypadkiem spłonęło. Odwrót szybko przerodził się w ucieczkę i to w popłochu. Obrazu klęski dopełniła kolejna wyprawa Napoleona zakończona bitwą pod Lipskiem bitwa narodów, 1813 i wkroczeniem wojsk koalicji antynapoleońskiej do Francji. Cesarz abdykował. Dostał we władanie wyspę Elbę, a rządy we Francji przejął brat zgładzonego przez rewolucję Ludwika XVI Ludwik XVIII. Podczas kongresu wiedeńskiego, który miał uporządkować Europę po wojnach napoleońskich, sam cesarz Francuzów, uciekłszy z Elby, w 100 znamiennych dni, próbował odzyskać władzę. W miarę jego pochodu w stronę Paryża, zmieniały się nagłówki paryskich gazet, odzwierciedlając fałszywą i zmienną przychylność ludu. Cesarza wkraczającego do stolicy Francji serdecznie i owacyjnie przywitały tłumy rozentuzjazmowanych Francuzów. Bitwa pod Waterloo w czerwcu 1815 r ostatecznie zakończyła karierę Korsykanina. Anglicy wywieźli go na wyspę św. Heleny, gdzie zmarł w 1821 r. Okres wojen napoleońskich odmienił Europę. Wraz z wojskami francuskimi do najdalszych zakątków Europy docierały hasła rewolucyjne oraz kodeks cywilny Napoleona. Postępował proces upadku feudalizmu. W wielu krajach nastąpiło rozbudzenie nacjonalizmów i dążeń zjednoczeniowych. Rozpoczęte wówczas zmiany przyczyniły się do utworzenia nowoczesnych państw XIX wieku.
13
Satyryczny rysunek ukazujący karierę i upadek Napoleona.

Mogą Cię zainteresować

Działania wojenne w latach 1940-43 - Slajd 1

Działania wojenne w latach 1940-43

Działania wojenne w latach 1940-43
Zbrodnia katyńska - Slajd 1

Zbrodnia katyńska

Zbrodnia katyńska
Podbój i eksploatacja Ameryki - Slajd 1

Podbój i eksploatacja Ameryki

Podbój i eksploatacja Ameryki
Grecja w V i IV w. - Slajd 1

Grecja w V i IV w.

Grecja w V i IV w.

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?