Prezentacji z historii

Opracowania tematów, definicje, opisy epok, wydarzenia w Polsce, Europie i na świecie, dzieje człowieka i narodów z zakresu szkoły podstawowej, średniej i liceum.

Wiek Wojen

Monarchia parlamentarna w Anglii Parlament angielski składał się z: - Izby Lordów (wielcy właściciele ziemscy i biskupi) - Izby Gmin (średnia szlachta i bogate mieszczaństwo) Głową państwa był król, a zakres jego władzy był szeroki.

 • 45
 • 9222
 • 219
Historia pomiaru czasu

Klepsydra Klepsydra- jest to rodzaj zegara starożytnego piaskowego, skonstruowany z dwóch szklanych baniek ułożonych pionowo. Zasada działania klepsydry jest prosta, wyznacznikiem czasu jest piasek przesypujący się powoli z jednej bańki do drugiej przez wąską szczelinę po środku.

 • 7
 • 4243
 • 79
Integracja europejska

Integracja jest to proces tworzenia się pewnej całości z jakichś części, zespolenia kilku elementów w jedną całość. Może ona obejmować różne dziedziny życia społecznego np. gospodarkę, politykę. Każdy proces integracji musi się opierać na określonych podstawach formalnoprawnych oraz instytucjonalnych.

 • 27
 • 3933
 • 59
Zimna Wojna

Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach: wojskowej ideologicznej psychologicznej gospodarczej Jednak zasadniczą cechą zimnej wojny był wyścig zbrojeń, w tym rozwój technologii kosmicznych.

 • 11
 • 7634
 • 378
Mali wojownicy, dzieci żołnierze

Definicja dziecka żołnierza Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych Proces szkolenia małych żołnierzy Uwarunkowania zjawiska Obowiązki dzieci żołnierzy Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne

 • 90
 • 4210
 • 53
Powstanie listopadowe

Sytuacja przed powstaniem Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo gwarantowały pewną niezależność.

 • 26
 • 9031
 • 128
Pierwsze lata II Rzeczpospolitej

Pierwsze lata II Rzeczpospolitej Geneza odzyskania niepodległości 1. Upadek państw zaborczych Kryzys i wojna domowa w Rosji Klęska w wojnie światowej Niemiec i Austro-Węgier 2. Uznanie potrzeby powstania niepodległego państwa polskiego przez zwycięskie państwa ententy 3. Powstanie polskich ośrodków politycznych i wojskowych w kraju i na emigracji

 • 33
 • 4277
 • 54
Powstanie listopadowe Wiosna Ludów

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski - dzień odzyskania niepodległości. Przez 123 lata kraj nie istniał na mapie, żył jednak naród i jego kultura. Wierzono, że tak długo jak one trwają, nie trzeba tracić nadziei.

 • 27
 • 4966
 • 73
Świat po II wojnie światowej

Wiek XX (a szczególnie jego druga połowa) zapisał się w historii jako okres niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. Zostały wprowadzone, nieznane dotychczas, zmiany w życiu ludzkości.

 • 21
 • 5644
 • 155
PRL

RL Rzeczy, które sprawiały, że życie w PRL-u miało tak niepowtarzalny charakter

 • 36
 • 5580
 • 102
Bizancjum – nowy Rzym

Justynian Wielki Po upadku Cesarstwa na Zachodzie okres słabości przeżywało też Cesarstwo Wschodnie dręczone najazdami barbarzyńców. Dopiero cesarz Justynian Wielki podjął próbę odbudowy dawnego Imperium. Udało mu się jednak na krótko odzyskać ziemie Italii i Afryki Północnej.

 • 18
 • 5668
 • 108
Bogowie greccy, teatr i igrzyska greckie

Bogowie i boginie Grecji Grecy wierzyli w wielu bogów i bóstw. Bogowie sprawowali władzę nad ludźmi i decydowali o ich istnieniu, życiu lub śmierci. Bogowie pili boski nektar (czerwone wino) i jedli ambrozję.

 • 15
 • 4493
 • 56
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie