Geografia

Zróżnicowanie ludności świata

5 lat temu

Zobacz slidy

Zróżnicowanie ludności świata - Slide 1
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 2
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 3
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 4
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 5
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 6
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 7
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 8
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 9
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 10
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 11
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 12
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 13
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 14
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 15
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 16
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 17
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 18
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 19
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 20
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 21
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 22
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 23
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 24
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 25
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 26
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 27
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 28
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 29
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 30
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 31
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 32
Zróżnicowanie ludności świata - Slide 33

Treść prezentacji

Slide 1

Zróżnicowanie ludności świata

Slide 2

Od momentu pojawienia się człowieka na kuli ziemskiej, liczba ludnosci świata wciąż wzreasta. Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi. Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym. Czynniki kształtujące liczbę ludności : - przyrost naturalny - migracje - kataklizmy Metody ustalania liczby ludności : - spis powszechny odbywający się co 5-10 lat - rejestr ludności - rachunek prawdopodobieństwa Rozmieszczenie ludzi na kuli ziemskiej : - obszary bezludne anekumena (np. tereny okołobiegunowe, pustynie, szczyty gór) - obszary o ograniczonej obecności człowieka paraekumena (np. stepy, tajga, tundra) - obszary zasiedlone, silnie wykorzystywane gospodarczo ekumena

Slide 3

Średnia gestosc zaludniena Średnia gęstość zaludnienia Ziemi wynosi 43 osobykm2. Azja 111 oskm2 Europa 32 oskm2 Afryka 23 oskm2 Ameryka Północna i Środkowa 19 oskm2 Ameryka Południowa 18 oskm2 Oceania 3 oskm2

Slide 5

Przyczyny wpływające na różną gęstość zaludnienia : - przyrodnicze : - żyzne gleby - łatwy dostęp do wody - łagodny klimat - poza przyrodnicze - polityczne - ekonomiczne np. rozrastanie się dużych okręgów przemysłowych, związane z występowaniem bogactw naturalnych - historyczne do dziś największą gęstość zaludnienia mają obszary, z których wywodzą się cywilizacje starożytne

Slide 6

Ludzie mieszkjący na Ziemi różnią się miedzy sobą Kolorem skóry Językiem , którym się posługują Tradycją wyznawaną religią

Slide 9

Kolory skóry Wyodrębnienie się ras jest związane z osiedleniem się człowieka i przystosowaniem do warunków środowiska. Dominujące znaczenie w kształtowaniu się ras przypisywane jest klimatowi, głównie nasłonecznieniu i wilgotności powietrza. Przystosowanie do warunków środowiska odbywało się w najwcześniejszych etapach rozwoju człowieka Najczęściej wyróżnia się trzy odmiany ludzkie: biała , czarną i żółtą. Zróżnicowanie to widoczne jest w barwie oczu , kolorze skóry oraz kształcie nosa i warg.

Slide 10

Rasa biała biała jasna skóra, oczy i włosy jasno zabarwione ( niekiedy ciemne), silne owłosienie ciała, cienkie usta. występowanie: Europa, Ameryka Północna (S.Z, Kanada), Ameryka Południowa, Afryka na północ od Sahary, Australia (ludność napływowa), od płw. Azji Mniejszej poprzez wyż. Irańską po płw. Indyjski, płw. Arabski, okolice Uralu.

Slide 11

Rasa czarna szeroki nos, szerokie usta, czarne kręcone włosy, wysoki wzrost, lekkie wysunięcie dolnej żuchwy do przodu, uwydatnione łuki brwiowe. Występowanie: Afryka, Ameryka Północna i Południowa, potomkowie niewolników - Aborygeni w Australii, Papuasi, wyspy Oceanii

Slide 12

Rasa zółta skóra żółta do czerwonej włącznie, ciemne oczy i włosy, skąpe owłosienie ciała, powieka górna pokryta fałdą mongolską. Skośne oczy,, niski wzrost, proste czarne włosy. Występowanie: Azja: południowo-wschodnia, środkowa, południowa ( Koreańczycy, Kazachowie, Turkmenistańczycy, Wietnamczycy, Indianie, Eskimosi)

Slide 13

Rasy mieszane MIESZANIE RAS Mulaci biała czarna Metysi biała żółta Zambozi żółta (Indianie) czarna (A. Południowa

Slide 14

Różnice językowe Ustalenie liczby języków na świecie nie jest możliwe. Języki ulegają nieustannym przekształceniom, ich zasięg zmienia się, a większość z nich wymarła. Spośród wielkiej liczby języków 19 rozpowszechniło się najbardziej i posługuje się nimi łącznie 23 mieszkańców świata. Na świecie używa się wiele różnych języków. . Najiekszy jest procent ludności mówiącej po chińsku. Do najbardziej rozpowszechnionych języków nalezą tez:hindi, angielski, arabski,rosyjski, hiszpański. W czasach współczesnym językiem międzynarodowym jest język angielski.

Slide 16

Wyznawane religie Termin religia pochodzi z łacińskiego ,,religare,, co oznacza ,,wybierać ponownie,,. Religia jest relacją człowieka do sacrum czyli tego co święte. Religie różnią się pod wieloma względami, ale posiadają również wiele cech wspólnych: wiara w jednego lub kilku bogów, modlitwa, występowanie miejsc świętych. Ludzie różnią się tez od siebie wyznawaną religią. Najwieksze religie swiata to chrzescijanstwo, islam, hinduizm, buddyzm.

Slide 17

Crzescijanstwo jest religią wywodzoną od Jezusa z Nazaretu (Palestyna; dziś Izrael) jako jej twórcy. Nazwa pochodzi od honorowego imienia Chrystus (gr. pomazaniec[boży], mesjasz). Wyrosłe z judaizmu chrześcijaństwo zalicza się do religii Azji Południowo-Zachodniej i wśród współczesnych religii jest największą wspólnotą religijną pod względem liczby wyznawców i rozprzestrzenienia geograficznego. Chrześcijanie stanowią około 33 ludności świata. Jest ono rozpowszechnione w 254 krajach z czego pośród 145 narodów jako religia większości, a w 18 jako religia państwowa; w postaci anglikanizmu w Wielkiej Brytanii, ortodoksyjnego chrześcijaństwa w Grecji, wyznania ewangelicko --luterańskiego w 6 państwach m.in. w Szwecji i Danii, oraz najliczniejszego rzymskiego katolicyzmu w 9 państwach m.in. w Argentynie i Peru.

Slide 18

Katolicyzm Katolicyzm - różni się od innych wyznań chrześcijańskich dogmatami, rozbudowaną organizacją kościoła, liturgią i ustawodawstwem. Katolicyzm wywarł ogromny wpływ na życie polityczne, społeczne i kulturalne nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach. Chrześcijaństwo, katolicyzm Europa, Azja Centralna, Meksyk, USA, A. Południowa

Slide 20

Prawosławie Prawosławie - odłam ten powstał w 1054 r. nie uznaje papieża nie ma zwierzchnika poza patryjarchą kościół - cerkiew nie mają celibatu nie mają ołtarza stoją tyłem do ludzi Prawosławie Rosja, Ukraina, Białoruś, Grecja, Bługaria, Rumunia

Slide 21

Protestantyzm Protestantyzm - powstał w wyniku rozłamu w Kościele w 1517 r. (Luter) odrzucali papieża zniesienie celibatu zniesienie zakonu wprowadzenie języka narodowego do liturgii obowiązywały 2 sakramenty: chrzest i komunia Protestantyzm Niemcy, Szwecja, W.B, Norwegia, Kanada, USA, Austria, Szwajcaria

Slide 22

Hinduizm obejmuje różnorakie formy wiary i przejawy życia mieszkańców Indii, zespolonych ustrojem społeczno-kastowym, uznawanym przez nich za święty. Stanowi trzecią pod względem wielkości religię światową tj. 13,5 ludności świata. Około 88 hindusów żyje w Republice Indii, gdzie stanowią większość ludności. Na skutek emigracji z Indii hinduizm występuje w 88 krajach, w tym jako religia większości w Nepalu, gdzie jest religią państwową , oraz w księstwie Sikkim. Hinduizm - ukształtował się głównie w Indiach. Religia ta uznaje wiele przedmiotów czci, które przyczyniają się do zbawienia człowieka. Według niej wieczność świata polega na kolejno po sobie następujących cyklach. Człowiek ma kilka wcieleń. Hinduizm Indie

Slide 23

Judaizm Judaizm - jest religią monoteistyczną, wyznawaną przez Żydów. Zasady tej religii spisane są w Torze uznawanej za świętość, gdyż jak głosi judaizm została ona wręczona Mojżeszowi przez Boga. Podstawą tej religii jest wiara w jednego Boga. Głównymi nakazami religijnymi Żydów są m.in.: obrzezanie, przestrzeganie szabatu i 7-go dnia tygodnia, postów. Judaizm Izrael, USA

Slide 24

Buddyzm jest religią założoną przez Sidhartę Gautamę (ok. 563-483 po Chrystusie) z Kapilawastu u podnóża Himalajów (dziś Nepal); nazwa buddyzm pochodzi od jego honorowego tytułu Budda (sanskrycki oświecony). Należy pod względem pochodzenia do indyjskich religii i jest religią światową. Buddyści stanowią 5,7 ludności świata, z czego ponad 99 żyje w Azji. Buddyzm - religia stworzona przez Buddę na terenie Indii. Nakazuje przestrzeganie prawa moralnego, dzięki czemu możliwe jest wyzwolenie dusz z kołowrotu wcieleń i osiągnięcie nirvany. Buddyzm Indie, Japonia, Indochiny, Archipelag Malajski, Tybet, Korea, Birma

Slide 25

Konfucjanizm Konfucjonizm - religia ta powstała w Chinach. Religia ta określa miejsce ludzi w hierarchi społecznej i zasady tzw. społeczeństwa pracującego. Jest to religia bez boga, skupia się na regulacji współżycia ludzi, wychowaniu i kulturze. Konfucjonizm Chiny

Slide 26

Islam wyznawany i stworzony przez Mahometa na początku VII w. W Mekce (arab. Islam znaczy poddanie się poświęcenie się [bogu]). Islam, należący do religii Azji Południowo Zachodniej , jest religią światową. Wyznawcy islamu zwani muzułmanami stanowią drugą co do wielkości wspólnotę religijną świata, stanowią ponad 17 ludności świata. Islam jest rozpowszechniony w 172 krajach, przy czym jako religia większościowa w 38, a jako państwowa w 24, m.in. w Pakistanie, Bangladeszu, Iranie, Egipcie, Maroku, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Turcji.

Slide 27

Zróżnicowanie językowe Ludność świata jest bardzo zróżnicowana pod względem językowym. Liczbę języków szacuje się na 2-3 tys. Spośród nich jedynie 14 jest tak rozpowszechnionych, że mówi nimi łącznie ponad 60 ludności świata, są to : - chiński - ok. 1,1 mld osób posługujących się tym językiem - hindi i urdu - ok. 500 mln - angielski - ok. 400 mln - hiszpański - ok. 300 mln - rosyjski - ok. 190 mln - arabski - ok. 180 mln - indonezyjski - ok. 180 mln - portugalski - ok. 150 mln - bengalski - ok. 120 mln - japoński - ok. 120 mln - niemiecki - ok. 100 mln - francuski - ok. 100 mln Największe znaczenie w życiu międzynarodowym odgrywa język angielski. Jest on językiem powszechnie używanym w światowym piśmiennictwie naukowym, handlu międzynarodowym, żegludze, na międzynarodowych zjazdach, kongresach itp. Języka polskiego używa łącznie nie mniej niż 41 mln osób. Poza granicami kraju używają go liczne grupy ludności pochodzenia polskiego w USA, Kanadzie, Brazylii, Australii, Niemczech, Francji, byłym ZSRR oraz drobne grupy w wielu krajach.

Slide 28

Rozmieszczenie ludnosci na kuli ziemskiej Nie jest ono równomierne. W pewnych miejscach zamieszkuje bardzo duża liczba osób, a inne są prawie bezludne. Czynnikami korzystnymi do zaludnienia są: Tereny nizinne położone w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym, gdzie rozwija się rolnictwo Wielkie obszary przemysłowe japonia,europa Zachodnia i Środkowa, wschodnie wybrzeza Ameryki Północnej. Rozwój transportu

Slide 29

Czynniki niekorzystne dla ludności Okolice okołobiegunowe- zimno , mała ilość światła i niedostatek pożywienia zniechęcają do osiedlania się na tych terenach. Okolice równika- wysoka temperatura i wilgotnośc powietrza, mało urodzajne gleby, obecnosc drapiezników i pasożytów zagraża ludnosci Klimat wysokogórski-powyże 4-5 tysięcy m n.p.m

Slide 30

Przemieszczanie się ludności Ludzie od zawsze zmieniali miejsca swojego zamieszkania Przyczyny to: Kiedys wyczerpywanie się pożywienia oraz chęć kolonizacji nowych terenów Dzis chęć poprawy warunków, rozwój techniki, transportu, trystyki

Slide 31

Tolerancja Przemieszczanie się ludności powoduje bliższe obcowanie z ludźmu różnych odmian, tradycji , wyzań rligijnych. Pozwala to na wzajemne bliższe się poznanie, uczy tolerancji i szacunku.

Slide 32

Wyjaśnij w 2 zdaniach przyczyny nierównomiernego zaludnienia ludzi na świecie.

Dane:
  • Liczba slajdów: 33
  • Rozmiar: 5.13 MB
  • Ilość pobrań: 322
  • Ilość wyświetleń: 8846
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie