Geografia

Zróżnicowanie ludności na świecie

1 rok temu

Zobacz slidy

Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 1
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 2
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 3
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 4
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 5
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 6
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 7
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 8
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 9
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 10
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 11
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 12
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 13
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 14
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 15
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 16
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 17
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 18
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 19
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 20
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 21
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 22
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 23
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 24
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 25
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 26
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 27
Zróżnicowanie ludności na świecie - Slide 28

Treść prezentacji

Slide 1

Zróżnicowanie ludności na świecie

Slide 2

Zróżnicowanie językowe Język jest to sposób porozumiewania się (system znaków) członków jednego narodu, społeczeństwa lub środowiska. Naród jest to trwałe zbiorowisko ludzi wyróżniające się wspólną świadomością narodową, powstała na bazie wspólnego języka, terytorium, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ludność na Ziemi posługuje się obecnie od 2,5 do 7 tys. języków, które podzielono na 30 rodzin językowych. Najczęściej używane języki świata wg liczby osób używających go jako język ojczysty: chiński - 1200 mln arabski - 420 mln. hindi - 370 mln. angielski - 340 mln. hiszpański - 320 mln. bengalski - 210 mln.

Slide 4

Zróżnicowanie rasowe Rasa ludzka to grupa systematyczna w obrębie gatunku Homo Sapiens, wyodrębniana ze względu na szereg cech o charakterze dziedzicznym, takich jak np.: kształt oczu, barwa skóry, wygląd włosów, rysy twarzy, ułożenia sylwetki ciała, cech o charakterze fizjologicznym czy biochemicznych i innych. Dyskusja szkół antropologicznych co do kryteriów odróżniania ras ludzkich jest wciąż aktualna i jest przedmiotem wielu sporów. Podział na rasy ludzkie zaproponowany przez S.M.Garna (1971r.): europejska azjatycka australijska amerykańska afrykańska indyjska malezyjska polinezyjska Rasy europejska i indyjska stanowią odpowiednik białej odmiany człowieka, azjatycka, amerykańska i polinezyjska żółtej, a afrykańska, australijska i melanezyjska czarnej.

Slide 5

rasa europejska cechującą się najjaśniejszą skórą, znacznym odsetkiem blondynów i osobników jasnookich (zwłaszcza niebieskookich), silnym zarostem i owłosieniem ciała u mężczyzn; oczy są często migdałoksaztałtne; należą do niej ludy Europy, napływowa ludność Ameryk, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Rosjanie w Azji oraz Arabowie w Afryce i Azji;

Slide 6

rasa indyjska o stosunkowo ciemnej skórze, ale europeidalnych rysach twarzy (np. na ogół wąski nos), wysokim wzroście, granatowoczarnych, prostych lub falistych włosach; zamieszkującą Półwysep Indyjski.

Slide 7

rasa azjatycka o żółtej skórze, twarzy zwykle płaskiej, z częstym występowaniem fałdy mongolskiej (fałda skórna zakrywająca od góry wewnętrzny kat szpary ocznej i górną powiekę, jej obecność powoduje skośne oczy), włosy są na ogół czarne, grube i proste; występującą w Azji, na wybrzeżach Ameryki Północnej i na Madagaskarze.

Slide 8

rasa amerykańska o żółtej lub brunatnej skórze, czarnych i prostych włosach, rasa ta cechuje się wyraźną odrębnością pod względem grup krwi, m.in. niemal zupełnie brak u jej przedstawicieli grupy A; są to Indianie obu Ameryk.

Slide 9

rasa polinezyjska o jasnobrunatnej skórze, twarzach z często występującą fałdą mongoloidalną, włosach czarnych, prostych lub falistych; są to ludy Polinezji i Mikronezji;

Slide 10

rasa afrykańska o wyraźnie ciemnej, często czarnej skórze, włosach wełnistych, lub typu fil-fil, oczach bardzo ciemnych i płytko osadzonych, słabym zaroście i owłosieniu, szerokim, spłaszczonym nosie, grubych, często wywiniętych wargach, słabo wykształconej bródce; jest to czarna ludność żyjąca na południe od Sahary.

Slide 11

rasa australijska o skórze ciemnobrunatnej, falistych włosach, silnym zaroście, wydatnych łukach brwiowych, szerokim nosie o bardzo niskiej nasadzie, wielkich zębach trzonowych i przedtrzonowych; są to aborygeni w Australii

Slide 12

rasa melanezyjska o murzyńskim wyglądzie (ciemnej, często czarnej skórze, słabym owłosieniu, szerokim, spłaszczonym nosie itd.), cechującą się nadto niemal całkowitym brakiem osobników o grupie krwi RH minus; zajmującą Nową Gwineę i wyspy Melanezji.

Slide 13

różnicowanie religijne Religia to oparty na tradycji zespół wierzeń dotyczących świata (też człowieka i ludzkości), w których to przekonaniach odzwierciedla się stosunek człowieka do tego co święte (sacrum), uzewnętrzniający się w doktrynie religijnej, w kulcie religijnym, w organizacji religijnej. Klasyfikacja religii ze względu na ilość obiektów kultu: 1. Monoteistyczne. 2. Politeistyczne. Klasyfikacja religii ze względu na zasięg występowania: 1. Uniwersalistyczne (np. chrześcijaństwo, islam, buddyzm). 2. Narodowe (np. judaizm, hinduizm, szintoizm). 3. Plemienne (animistyczne religie mieszkańców Afryki, Azji, obu Ameryk oraz Australii i Oceanii).

Slide 15

Wielkie religie świata: 1. Chrześcijaństwo. Religia ta powstała w I w. n.e., wywodzi się z judaizmu. Jest to religia monoteistyczna, świętą księgą jest biblia. Dzieli się na: a) Katolicyzm: symbolem jest Krzyż; 1,13 mld wyznawców (17 ludności świata); miejsca święte: Rzym, Asyż, Fatima, Lourdes, Santiago di Compostela, Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Medjugorie, Częstochowa, Aparecida; najliczniejsze grupy wyznawców: kraje europejskie (np. Polska, Włochy, Francja, Irlandia, Litwa), Ameryka Łacińska, Australia, Filipiny, Afryka Środkowa.

Slide 16

b) Prawosławie: symbolem jest Krzyż Prawosławny; 255 mln wyznawców (4 ludności świata); miejsca święte: Góra Athos, Siergijew; najliczniejsze grupy wyznawców: kraje Europy Wschodniej i Południowej (np. Rosja, Grecja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Serbia). c) Protestantyzm: symbolem jest Krzyż; 469 mln wyznawców (7 ludności świata); miejsca święte: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Wittenberga; najliczniejsze grupy wyznawców: kraje Europy Zachodniej i Północnej (np. Anglia, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia), USA, Kanada, RPA, Australia, Nowa Zelandia, Namibia. Krzyż prawosławny

Slide 17

2. Judaizm: inaczej zwane jest wyznaniem mojżeszowym jest to najstarsza religia monoteistyczna (wiara w jednego Boga Jahwe), której początki sięgają początku II tysiąclecia p.n.e. świętą księgą jest Tora i Talmud symbolem jest Gwiazda Dawida 15 mln wyznawców (0,2 ludności świata) miejsca święte: Jerozolima, Góra Synaj, rzeka Jordan najliczniejsze grupy wyznawców: Izrael oraz duże skupiska w USA, na Ukrainie, we Francji, w Wielkiej Brytanii.

Slide 18

3. Islam: jest to religia monoteistyczna; została założona przez Mahometa w VII w. n.e., przyjął on wybrane prawdy judaizmu i chrześcijaństwa, a później je uzupełnił świętą księgą jest Koran; symbolem jest Półksiężyc i Gwiazda; 1,43 mld wyznawców (21 ludności świata); miejsca święte: Mekka, Medyna, Jerozolima; najliczniejsze grupy wyznawców: Bliski Wschód (np. Arabia Saudyjska, Iran, Syria, Turcja, Kuwejt, Oman), Afryka Północna (np. Maroko, Egipt, Algieria, Libia, Tunezja), Azja centralna (np. Afganistan, Kazachstan, Turkmenistan), Azja Południowo-Wschodnia (gł. Indonezja i Malezja) oraz Bośnia i Hercegowina i Albania.

Slide 19

4. Hinduizm: - jest to religia politeistyczna (wiara w wielu Bogów, najważniejszymi są: Brahma, Sziwa, Kali, Wisznu); jest to najstarsza religia z wielkich religii świata; święta księga Cztery księgi Wedy; symbolem jest sylaba OM; 914 mln wyznawców (13,5 ludności świata); miejsca święte: rzeka Ganges, Benares, Góra Kailas, Puri, Rameswaram, Allahabad, Sagar; najliczniejsze grupy wyznawców: Indie, Nepal, Bhutan, Sri Lanka.

Slide 20

5. Buddyzm. jest to system filozoficzno-etyczny; założycielem i twórcą podstawowych zasad był książę Siddhartha Gautama w V w. p.n.e., nazwany Buddą (przebudzonym); brak świętej księgi; symbolem jest Koło Dharmy; 384 mln wyznawców (6 ludności świata); miejsca święte: Rangun, Mandalaj, gaj Lumbini (miejsce urodzenia Buddy), Bodh-gaya (tam Budda osiągnął oświecenie), Sarnath (miejsce wygłoszenia prze Buddę pierwszego kazania), Kusinagara (miejsce śmierci Buddy); najliczniejsze grupy wyznawców: kraje Azji Południowo-Wschodniej (np. Chiny, Japonia, Tajlandia, Kambodża, Myanmar, Mongolia).

Slide 22

Wpływ religii na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne człowieka CHRZEŚCIJAŃSTWO: -Gospodarka: 1 Wszystkich mormonów obowiązuje zakaz picia alkoholu kawy herbaty używania tytoniu i innych szkodliwych substancji 2 Obecna Potęga ekonomiczna i polityczna takich krajów jak np. USA Kanada Niemcy Wielka Brytania jest oparta na mentalności protestanckiej - na poszanowaniu pracy własności prywatnej własnej inicjatywy 3 Adwentyści nie jedzą wieprzowiny nie używają alkoholu ani tytoniu -Życie społeczne: 1 Mormoni kładą duży nacisk na szczęście rodzinne (wielodzietność) 2 Anglikanizm odrzuca celibat 3 Konflikt na tle religijnym w wyniku którego Irlandia została podzielona na dwa odrębne społeczeństwa. -Kultura: 1 Kościół - w religii chrześcijańskiej określenie budynku przeznaczonego do celów sakralnych: odprawiania nabożeństw sprawowania sakramentów odmawiania modlitw itp Początki budownictwa kościelnego sięgają IV w., wcześniej istniały jedynie kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach 2 Chrześcijaństwo było także bezpośrednią inspiracją dla powstawania wybitnych dzieł literatury sztuk plastycznych i muzyki

Slide 23

ISLAM: -Gospodarka: 1 Brak hodowli trzody chlewnej z powodu zakazu spożywania wieprzowiny 2 Fanatyzm religijny i wiążące się z nim konflikty (często międzynarodowe) osłabiają Kraj i jego gospodarkę 3 Konflikty na tle religijnym są powodem wojen na Półwyspie Bałkańskim 4 Charakterystyczna Architektura sakralna ma spory wpływ na rozwój turystyki -Życie społeczne: 1 Życie w umiarze bez marnotractwa 2 Oddawanie części majątku biednym 3 Co roku w miesiącu Ramadan: wszyscy Muzułmanie poszczą od świtu do zachodu słońca powstrzymując się od jedzenia picia i stosunków seksualnych. Chorzy starcy lub podróżujący oraz kobiety w ciąży lub karmiące mogą przerwać Post i nadrobić opuszczone dni postu w innym miesiącu . 4 Wielożeństwo 5 Brak celibatu 6 Każdy wierny raz w życiu musi odbyć pielgrzymkę do Mekki -Kultura: 1Architektura islamu np. meczety z minaretami- świątynie muzułmańskie z charakterystycznymi wieżyczkami

Slide 24

HINDUIZM: Gospodarka: 1 Problem głodu Indie zajmują czołowe miejsce pod względem pogłowia bydła jednak Hinduizm surowo zabrania uboju tych zwierząt. 2 Uprawa roślin strączkowych które stanowią ważną rolę w wyżywieniu ludności 3 Wiara w reinkarnacje zabrania zabijania istot żywych w tym również gryzoni które niszczą płody rolne 4 Z największym szacunkiem hinduiści traktują krowy ubój jest zakazany 5 Duża ilość bydła przyczynia się do wytwarzania naturalnego nawozu 3 Architektura (głównie sakralna) pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki Życie społeczne: 1Podział na grupy społeczne . 2 Celem zawierania małżeństw jest podtrzymanie społeczeństwa ,wzajemna opieka i wydawanie na świat potomstwa Zgodnie ze świętymi pismami hinduizmu obowiązkiem żony jest oddanie i służbą mężowi a męża opieka i ochrona żony. Dzieci natomiast są zobowiązane służyć i szanować rodziców. 3 Święte pisma tejże Religii nakazują Wegetarianizm i twierdzą że każdy kto spożywa a nawet ma udział w przygotowywaniu mięsa popełnia Grzech zabicia zwierzęcia z którego to Mięso pochodzi Kultura: 1Muzyka Indii jest ściśle powiązana z religią

Slide 25

BUDDYZM: Gospodarka: 1 Buddyści (lamaiści) nie uprawiają ziemi 2 Buddyjskie nauki dotyczące prawego postępowania uczą zadowolenia z tego co się ma i odwodzą od nadmiernej konsumpcji większej Niż konieczna ,eksploatacji bogactw naturalnych Ziemi, gdyż szkodzi to zamieszkującym ją istotom. Zycie spoleczne: 1Liczne rodziny 6, czy 7 dzieci to norma 2 Równość wobec wolność wśród ludzi 3 Kobiety uważane są za istoty do pewnego stopnia nieczyste stojące na niższym szczeblu niż mężczyźni i cierpią dyskryminację Kultura: 1 Klasztory buddyjskie

Slide 26

JUDAIZM Gospodarka: 1 Dużą rolę odgrywa tu Kodeks etyczny głoszący min: - sumienne wypełnianie obowiązków zarówno przez sprzedających jak i kupujących - zaniedbanie pracy jest grzechem przeciwko Bogu i bliźniemu Życie spoleczne: 1 Obowiązkiem każdego Żyda jest ożenić się i mieć dzieci (możliwie większą ich liczbę) 2 W 8 dniu po narodzinach chłopiec powinien być obrzezany 3 Religia nakazuje oddawanie czci osobom które ukończyły 70 lat a także swoim rodzicom 4 Obowiązek czuwania przy osobie umierającej (dokuczanie takiej osobie denerwowanie jej uważane jest za Równe z morderstwem) 5 Obowiązek świętowania Soboty (szabat) wynikający z Dziesięciu Przykazań 6Judaizm ultraortodoksyjny .Wyznawcy tego odłamu mają negatywne stanowisko wobec postępu kulturalnego i ograniczają do Minimum kontakty ze światem zewnętrznym tworząc swoiste getto. Kultura: 1 Synagoga - Obiekt miejsce spotkań przeznaczony przede wszystkim odprawianiu żydowskich obrzędów religijnych np. Wielka Synagoga w Budapeszcie

Slide 27

różnicowanie kulturowe Kultura, która składa się z tradycji, historii, sztuki i nauki, religii, języka i wyznawanych wartości, stanowi materialny i duchowy dorobek społeczeństwa. Kultura uczy wzorców zachowań, wyposaża w wartości, daje poczucie wspólnoty oraz pozwala na wzajemne zrozumienie całej ludzkości. Krąg kulturowy to wspólny system wartości (np. tradycja i religia), historia i posługiwanie się tym samym lub podobnym językiem, co składa się na tworzenie wspólnot. Krąg kulturowy: Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości]. Wydziela się około 12. kręgów kulturowych: krąg angloamerykański krąg europejski krąg wschodniosłowiański krąg chiński krąg indyjski krąg islamski krąg australijski krąg japoński krąg latynoamerykański krąg pacyficzny krąg Afryki Subsaharyjskiej krąg Azji Południowo-Wschodniej

Dane:
  • Liczba slajdów: 28
  • Rozmiar: 5.22 MB
  • Ilość pobrań: 42
  • Ilość wyświetleń: 1021
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie