Lipidy

Liczba slajdów:
59
Autor:
Iwonna Rahden-Staroń
Rozmiar:
3.33 MB
Ilość pobrań:
2
Ilość wyświetleń:
798
Kategoria:
Lipidy - Slajd 58
Lipidy - Slajd 0
Lipidy - Slajd 1
Lipidy - Slajd 2
Lipidy - Slajd 3
Lipidy - Slajd 4
Lipidy - Slajd 5
Lipidy - Slajd 6
Lipidy - Slajd 7
Lipidy - Slajd 8
Lipidy - Slajd 9
Lipidy - Slajd 10
Lipidy - Slajd 11
Lipidy - Slajd 12
Lipidy - Slajd 13
Lipidy - Slajd 14
Lipidy - Slajd 15
Lipidy - Slajd 16
Lipidy - Slajd 17
Lipidy - Slajd 18
Lipidy - Slajd 19
Lipidy - Slajd 20
Lipidy - Slajd 21
Lipidy - Slajd 22
Lipidy - Slajd 23
Lipidy - Slajd 24
Lipidy - Slajd 25
Lipidy - Slajd 26
Lipidy - Slajd 27
Lipidy - Slajd 28
Lipidy - Slajd 29
Lipidy - Slajd 30
Lipidy - Slajd 31
Lipidy - Slajd 32
Lipidy - Slajd 33
Lipidy - Slajd 34
Lipidy - Slajd 35
Lipidy - Slajd 36
Lipidy - Slajd 37
Lipidy - Slajd 38
Lipidy - Slajd 39
Lipidy - Slajd 40
Lipidy - Slajd 41
Lipidy - Slajd 42
Lipidy - Slajd 43
Lipidy - Slajd 44
Lipidy - Slajd 45
Lipidy - Slajd 46
Lipidy - Slajd 47
Lipidy - Slajd 48
Lipidy - Slajd 49
Lipidy - Slajd 50
Lipidy - Slajd 51
Lipidy - Slajd 52
Lipidy - Slajd 53
Lipidy - Slajd 54
Lipidy - Slajd 55
Lipidy - Slajd 56
Lipidy - Slajd 57
Lipidy - Slajd 58
Lipidy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
METABOLIZM LIPIDÓW Iwonna Rahden-Staroń Katedra i Zakład Biochemii
2
TRANSPORT LIPIDÓW W ORGANIZMIE I POMIĘDZY TKANKAMI a) WKT wolne kwasy tłuszczowe - związane z albuminami absorbowane w jelicie i przenoszone do wątroby, mięśni i adipocytów oraz endogenne KT pochodzące głównie z tkanki tłuszczowej transportowane do wątroby i mięśni, a także pozostałych wykorzystujących je tkanek b) Lipoproteiny chylomikrony, VLDL, LDL, IDL i HDL c) ciała ketonowe acetooctan i β-hydroksymaślan
3
Chylomikrony Transportują lipidy diety z enterocytów do tkanek organizmu Większość lipidów to triglicerydy Mało białka ApoA-I, ApoA-II, ApoB-48, ApoC Resynteza: TAG, EstryCh i Fosfolipidy Apolipoproteina B-48 Wit. rozp. tłuszczach do limfy do krwi
4
Tab. 1 Rodzaje kwasów tłuszczowych Ogólny wzór strukturalny kwasu tłuszczowego (CH 3(CH2)nCOOH) n liczba parzysta Kwasy tłuszczowe Wzór Liczba wiązań podwójnych Liczba atomów C Palmitynian CH3-(CH2)14COOH - 16 Stearynian CH3-(CH2)16COOH - Oleinian CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH CH3-(CH2)4(CHCHCH2)2(CH2)6COOH 1 CH3-CH2(CHCHCH2)3(CH2)6COOH 3 Linolan Linolenian 2 C16:0 18 C18:0 18 C18:1, 9 18 C18:2, 9,12 18 C18:3, 9,12,15
5
Kwasy Tłuszczowe jako źródło energii α- oksydacja retikulum endoplazmatyczne, mitochondria służy prawdopodobnie utlenianiu nietypowych KT (np. z gr. CH3) [utl. C 2 poprzez OH i usunięcia C 1 jako CO2, z utlenieniem OH do COOH skrócenie o 1C β - oksydacja mitochondria energia, udział karnityny, acetylo-CoA; peroksysomy skracanie KT n 20C, rozgałęzionych, hydroksylowanych, brak udziału karnityny i zysku energii ω oksydacja retikulum endoplazmatyczne metabolizm nietypowych KT (w tym hydroksykwasów poprzez utlenienie ostatniego węgla (CH3- ) do grupy COOH, powstawanie krótkich kwasów dikarboksylowych
6
Synteza kwasów tłuszczowych -lipogeneza acetylo-CoA 7 malonylo-CoA 14 (NADPH H ) Syntaza KT kwas palmitynowy (16 C) 7 CO2 14 NADP 8 CoA 6 H2O AcetyloCoA łączy się z malonyloCoA 7 kolejnych etapów katalizowanych przez wielofunkcyjny enzym syntazę kwasów tłuszczowych Proces aktywny w tkance tłuszczowej, w gruczołach mlekowych w czasie laktacji Granica - 16 C (palmitynian) Kluczowymi enzymami regulacyjnym są: karboksylaza acetyloCoA (powstaje malonyloCoA) syntaza kwasów tłuszczowych
7
Synteza de novo Kwasów Tłuszczowych źródło acetyloCoA w cytozolu CoA cytrynian szczawiooctan acetyloCoA ADP Pi ATP Liaza cytrynianowa acetylo-CoA acetylo-CoA NADH NADPH
8
Źródło NADPH Cykl pentozowy dehydrogenaza G6P (NADP) oraz
9
Synteza malonyloCoA CO2 (HCO3 ) - AcetyloCoA biotyna MalonyloCoA ADP Pi ATP Karboksylaza acetyloCoA
10
Synteza kwasów tłuszczowych ACP fosfopantoteina grupa prostetyczna ACP
11
Synteza kwasów tłuszczowych w drugim cyklu syntezy KT butyrylo-ACP kondensuje z malonylo-ACP tworząc βketoacylo-ACP, który w wyniku redukcji, dehydratacji i ponownej redukcji jest przekształcany do acylo-ACP. Acylo-ACP rozpoczyna trzeci cykl syntezy kwasów tłuszczowych.
12
REGULACJA allosteryczna CO2 AcetyloCoA biotyna MalonyloCoA ADP Pi ATP Karboksylaza acetylo-CoA Cytrynian -palmitoiloCoA
13
REGULACJA P P aktywna karboksylaza acetylo-CoA (forma nieufosforylowana) cytrynian nieaktywna karboksylaza acetylo-CoA (forma ufosforylowana) częściowo aktywna karboksylaza acetylo-CoA cytrynian
14
Synteza malonyloCoA regulacja hormonalna CO2 biotyna AcetyloCoA Insulina MalonyloCoA ADP Pi ATP Karboksylaza acetylo-CoA (aktywna) Pi ATP -- Fosfataza białkowa ADP Karboksylaza acetylo-CoA-P Glukagon (nieaktywna) adrenalina (w krótkim czasie P) (na dłużej przez indukcję syntezy tego enzymu)
15
Wydłużanie kwasów tłuszczowych i wprowadzanie wiązań podwójnych U Eukariontów wydłużanie KT dłuższych niż palmitynian (C16) i tworzenie wiązania podwójnego są katalizowane przez enzymy zlokalizowane na powierzchni gładkiego retikulum endoplazmatycznego. Donorem jednostek dwuwęglowych jest malonylo-CoA, a wydłużny KT jest związany z CoA, a nie z ACP. Wprowadzenie wiązania podwójnego wymaga aktywności 3 enzymów: reduktazy cytochromu b5 [NADH, O2], cytochromu b5 i desaturazy. Δ9, Δ6, Δ5, Δ4
16
Wiązania podwójne W organizmach ssaków nie występują enzymy zdolne do tworzenia wiązań podwójnych w położeniu dalszym niż przy węglu C9. Dlatego ssaki nie potrafią syntetyzować NNKT kwas linolowy C18: cis - Δ9, Δ12 (ω-6) do syntezy kwasu arachidonowego kwas linolenowy C18: cis - Δ9, Δ12, Δ15 (ω-3) przekształcany do kwasu dokozaheksaenowego (DHA) C 22:6 kwasu eikozapentaenowego (EPA) C 20:5
17
Funkcje Niezbędnych Kwasów Tłuszczowych Eikozanoidy Lipidowe mediatory zapalenia syntetyzowane z kwasu arachidonowego i EPA Zawierają Prostaglandyny Prostacykliny Tromboksany Leukotrieny
18
Tłuszcze obojętne stanowią materiał zapasowy
19
Funkcje Triglicerydów Dostarczają niezbędne KT do funkcjonowania organizmu Produkcja energii Izolacja Ochrona
20
Rezerwa Energetyczna Adipocyty Podskórna tkanka tłuszczowa Trzewna tkanka tłuszczowa Nadmiar energii Insulina stymuluje magazynowanie triacylogliceroli Lipogeneza (Synteza KT triacylogliceroli)
21
Aktywacja Kwasów Tłuszczowych Dodanie CoA
22
Synteza triacylogliceroli lipogeneza Kwas fosfatydowy
23
Lipogeneza w wątrobie i tkance tłuszczowej insulin ATP glycerol ADP glycerol kinaza kinase glicerolowa minor pathway H2C HO C H2C NAD OH H O P NADPHH glycerol-3P dehydrogenaza dehydrogenase 3P-glicerolu sn-glycerol -3P 3 acyl-CoA Triacylglycerol H2C OH C O H2C O glycolysis P dihydroxyacetonephosphate P-dihydroksyaceton major pathway
24
Metabolizm Lipidów Złożonych
25
Fosfolipidy: glicerofosfolipidy, sfingofosfolipidy kwas palmitynowy w pozycji sn1 i sn2 białka surfaktant (dipalmitoilolecytyna)
26
Synteza Lipidów Złożonych Glicerofosfolipidy [1] kwas fosfatydowy CTP CDP-diacyloglicerol PPi CDP-diacyloglicerol cholina (etanoloamina, seryna, inozytol) lecytyna (fosfatydyloetanoloamina, fosfatydyloseryna, 4,5-difosfoinozytyd) CMP [2] DAG CDP-cholina (CDP-etanoloamina, CDP-seryna, CDP-inozytol) lecytyna (fosfatydyloetanoloamina, fosfatydyloseryna, 4,5-difosfoinozytyd) CMP [3] wzajemne przekształcenia fosfolipidów pomiędzy sobą udział m.in. metylacji i SAM jako dawcy grup CH3 fosfatydyloetanoloamina 3 SAM fosfatydylocholina (lecytyna)
27
Synteza Lipidów Złożonych Sfingofosfolipidy palmityloCoA seryna sfingozyna sfingozyna acyloCoA ceramid Ceramid CDP-cholina sfingomielina Ceramid UDP-glukoza lub UDP-galaktoza cerebrozydy Cerebrozydy UDP-monosacharyd (CMP-NANA) gangliozydy Gangliozydy oparte na sfingozynie to co odróżnia grupy A, B i 0 krwi człowieka
28
wiązanie amidowe (wiązanie peptydowe) X X- cholina, etanoloamina, seryna, inozytol lub inny związek O mono- lub oligosacharyd
29
Sterole Estry Steroli Steroid cyklopentanoperhydrofenantren
30
Synteza Cholesterolu Całkowita dzienna synteza cholesterol ok. 700mg24 h Zaleca się spożycie 300 mgdzień W wątrobie powstaje 10-20 endogennego cholesterolu, 10 w jelitach. Wszystkie komórki jądrzaste są zdolne do syntezy cholesterolu. Enzymy syntezy znajdują się we frakcji mikrosomalnej i cytosolowej komórki
31
2 x acetylo-CoA Cytozolowa tiolaza acetoacetylo- syntaza CoA HMG-CoA acetylo-CoA Enzym rozszczepiający w mitochondriach acetooctan acetylo-CoA H2O NADPH reduktaza w cytosolu (mikrosomy) 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) cholestero l mewalonian
32
ATP ATP mewalonian C6 5-fosfomewalonian C6 ATP 5-pirofosfomewalonian pirofosforan izopentenylu C5 C6 cholesterol
33
izomeryzacja pirofosforan izopentenylu C5 dimetyloallilopirofosforan C5
34
C5 dimetyloallilopirofosforan pirofosforan izopentenylu C5 C10 pirofosforan geranylu pirofosforan izopentenylu C5 C15 pirofosforan farnezylu C15 C30 pirofosforan farnezylu skwalen cholesterol
35
21 27 26 19 1 14 8 3 24 5 18 4 skwalen (30 at. C) dolichol i ubichinon epoksyd skwalenu (30 at. C) C D B A lanosterol (30 at. C) 3CH3 24 21 18 1 3 A 4 19 5 C B 27 26 D 8 cholesterol (27 at. C)
36
Regulacja syntezy cholesterolu Kluczowy enzym - reduktaza HMG-CoA. [1] hamowanie allosteryczne przez metaboliczne pochodne mewalonianu i cholesterolu [2] hamowanie przez modyfikacje kowalencyjna fosforylacja zależna od glukagonu (kaskada z udziałem cAMP i kinazy białkowej A) P-enzym nieaktywny [3] aktywacja przez uzależnioną od insuliny defosforylację (aktywny) (fosfataza fosfobiałkowa); insulina stymuluje ekspresję genu reduktazy Statyny Obniżają poziom cholesterolu we krwi przez hamowanie syntezy cholesterolu (kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA).
37
Wykorzystanie cholesterolu w organizmie - główny składnik błony cytoplazmatycznej - nadmiar - miażdżyca - istotny problem usuwanie synteza kwasów żółciowych główna droga (0.5 gdobę) synteza hormonów steroidowych - kora nadnerczy, gonady synteza witaminy D3 wątroba, nerka Estry cholesterolu forma magazynowania cholesterolu w komórce, zasadnicza postać przenoszenia cholesterolu w lipoproteinach.
38
Cholesterol Cholesterol NIE jest związkiem dostarczającym energii Jest transportowany do wątroby i usuwany w żółci 55 jako cholesterol 45 jako kwasy żółciowe Kwas cholowy i chenodeoksycholowy Skonjugowane z glicyną lub tauryną Glikocholowy lub taurocholowy kwas
39
40
Kwasy żółciowe (C 24) OH PRIMARY BILE ACIDS COOH 12 NADPH Cyt P450 wątroba 7 3 OH HO CHOLIC ACID 7-hydroxylation 7 3 OH HO COOH 12 CHENODEOXYCHOLIC ACID 7-dehydroxylation 7-dehydroxylation OH SECONDARY BILE ACIDS 3 HO COOH 12 3 7 Bakterie jelitowe DEOXYCHOLIC ACID COOH 12 HO 7 Bakterie jelitowe LITHOCHOLIC ACID
41
Cholesterol prekursor witaminy D3 UV HO HO 7-Dehydrocholesterol Previtamin D3 Vit D3 receptor Vitamin D3 (cholecarciferol) CH2 HO calcium binding mRNAprotein mRNA transcription Transkrypcja białka wiążącego Ca2 Absorpcja Ca2inwthejelicie absorption of calcium intestine 1,25(OH)2cholekalciferol
42
Hormony steroidowe Cholesterol (C27) ACTH NADPH Cyt. P450, O2 pregnenolon (C21) progestageny (C21) (progesteron - prekursor) glikokortykosteroidy (C21) androgeny (C19) kortyzol mineralokortykosteroidy (C21) aldosteron estrogeny (C18) ACTH aktywacja cyklazy adenylanowej (cAMP ), zwiększenie akt. PKA w tkance rdzenia akt. enzymu odcinającego łańcuch boczny, który przekształca cholesterol do pregnenolonu. Zasadniczy efekt fizjologiczny ACTH to produkcja glikokortykosteroidów.
43
Eikozanoidy pochodne arachidonianu C 20 eikozanoidy prostanoidy leukotrieny tromboksany prostaglandyny prostacyklina
44
Degradacja fosfolipidów a. fosfolipazy A1 Sok trzustkowy, tkanki Uwalnia kw. arachidonowy. Obecna w jadzie węży i O pszczół R -C 2 A2 tkanki O CH2 - O - C R1 O -CH CH2 O - P - X Lizosomy wątroby -toksyna Clostridium i in. Bakterii. Uwalnia wtórne przekaźniki. C D głównie rośliny
45
Eikozanoidy pochodne arachidonianu C 20 Aspiryna (nieodwracalny inh.) Indometacyna Fenylbutazon (oba odwracalne inh.) 5-lipooksygenaza (LPO) kwas arachidonowy leukotrieny COX-1 PGG2 COX-2 cyklooksygenaza Peroksydaza, GSH prostaglandyna H2 Prostacyklina PGI2 inne tromboksan A2 prostaglandyny F2, E2
46
Hamowanie COX przez kwas acetyloasalicylowy aspiryna (kwas acetylosalicylowy) E-Ser-OH cyklooksygenaza (aktywna) E-Ser-O-C-CH3 O cyklooksygenaza (nieaktywna)
47
Katabolizm Lipidów mobilizacja zapasów tłuszczu i utlenianie KT Lipoliza Transport KT Pobieranie KT, aktywacja i utlenianie
48
Lipoliza Rozpad triacylogliceroli do glicerolu 3 kwasów tłuszczowych (wolnych) Lipaza hormono-wrażliwa w tkance tłuszczowej Lipaza lipoproteinowa w naczyniach krwionośnych Wolne kwasy tłuszczowe zwane też niezestryfikowanymi kwasami tłuszczowymi
49
Aktywacja lipazy hormonowrażliwej w tkance tłuszczowej Lipaza hormono-wrażliwa (nieaktywna) OH Pi fosfataza H2 O ATP kinaza białkowa cAMP ADP O-P Lipaza hormono-wrażliwa (aktywna)
50
Źródło Energii Lipoliza Rozpad triglicerydów do KT glicerolu Stymulowana przez: Niski poziom insuliny podczas hypoglikemii Ćwiczenia sportowe Stres fizjologiczny Lipaza hormono-wrażliwa Enzym, który katalizuje hydrolizę 1-go wiązania estrowego w TAG Mobilizuje KT z tkanki tłuszczowej
51
Wykorzystanie glicerolu do produkcji glukozy
52
Degradacja sfingomieliny b) Sfingomielinaza Enzym lizosomalny Uwalnia P-cholinę Zostaje ceramid ----- ceramidaza Odpowiedź na stres Sfingozyna hamuje kinazę białkowa C Choroba Niemana-Picka sfingomielina nie jest rozkładana.
53
Katabolizm Lipidów Glicerol ATP glicerol ADP NAD NADH H fosforan dihydroksyacetonu dehydrogenaza 3-P glycerolowa 3-P glicerol kinaza glycerolowa glukoneogeneza glikoliza
54
Wykorzystanie acetylo-CoA KT, glukoza, aminokwasy Cholesterol Acetylo-CoA Cykl Krebsa ATP Synteza kwasów Ciała Ketonowe tłuszczowych
55
Źródło Energii 1 g KT dostarcza 9 kcal Ketogeneza Występuje, gdy jest ograniczony dostęp glukozy do organizmu Powstałe ciała ketonowe Są wykorzystane przez mózg, serce, mięśnie szkieletowe, nerki Oszczędzają białka
56
Ketoza Występuje, gdy synteza ciał ketonowych przewyższa wykorzystanie Choroba - ketoacidoza Cukrzyca typu 1 (zależna od insuliny) Insulina Glukagon Lipoliza Wolne kwasy tłuszczowe w osoczu Wyrzut ciał ketonowych z wątroby Ketoacidoza ketonemiaketonuria
57
Ketony β-oksydacja prowadzi do produkcji znacznych ilości acetylo-CoA Jeśli brakuje szczawiooctanu, wtedy acetylo-CoA nie przechodzi przez cykl Krebsa i jest przekształcany do ciał ketonowych Niski poziom glikolizy prowadzi do zmniejszonej produkcji szczawiooctanu
58
Wykorzystanie ciał ketonowych przez tkanki obwodowe Acetoocatan i β-hydroksymaślan nie są dalej utleniane w wątrobie lecz wędrują do tkanek obwodowych, gdzie mogą być przekształcone z powrotem do acetylo-CoA i utlenione via cykl Krebsa. mózg, mięśnie, nerki NAD 3-hydroksymaślan bursztynylo-CoA bursztynian X dh. 3-hydroksymaślanu NADHH X acetooctan tioforaza acetoacetylo-CoA 2 acetylo-CoA
59
Ciała ketonowe alternatywne źródło energii dla komórek Acetooctan, β-hydroksymaślan, aceton Acetylo-CoA acetylo-CoA acetoacetylo-CoA Acetoacetylo-CoA CoA acetooctan Acetooctan może być przekształcony do acetonu i -hydroksymaślanu β

Mogą Cię zainteresować

Grzyby jadalne - Slajd 1

Grzyby jadalne

Grzyby jadalne
Polska czerwona ksiega gatunków zagrożonych - Slajd 1

Polska czerwona ksiega gatunków zagrożonych

Polska czerwona ksiega gatunków zagrożonych
Roztwory - Slajd 1

Roztwory

Roztwory
Fizyka w fotografii - Slajd 1

Fizyka w fotografii

Fizyka w fotografii

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?