Ochrona środowiska

Liczba slajdów:
15
Autor:
Julia Szkultecka
Rozmiar:
1.73 MB
Ilość pobrań:
40
Ilość wyświetleń:
1037
Kategoria:
Ochrona środowiska - Slajd 14
Ochrona środowiska - Slajd 0
Ochrona środowiska - Slajd 1
Ochrona środowiska - Slajd 2
Ochrona środowiska - Slajd 3
Ochrona środowiska - Slajd 4
Ochrona środowiska - Slajd 5
Ochrona środowiska - Slajd 6
Ochrona środowiska - Slajd 7
Ochrona środowiska - Slajd 8
Ochrona środowiska - Slajd 9
Ochrona środowiska - Slajd 10
Ochrona środowiska - Slajd 11
Ochrona środowiska - Slajd 12
Ochrona środowiska - Slajd 13
Ochrona środowiska - Slajd 14
Ochrona środowiska - Slajd 0

Treść prezentacji

1
OCHRONA ŚRODOWISKA ZANIECZYSZCZENIA EKOSYSTEMU Julia Szkultecka 1D
2
ZAGŁÓWNE ŹRÓDŁA NIECZYSZCZEŃ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna
3
Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność przemysłowa, transport, dzikie wysypiska śmieci, komunalne wysypiska śmieci, rozwój gospodarczy, źle zabezpieczone szamba, ale też , np.: kwaśne deszcze Skutkami degradacji gruntów to, np.: zniszczenie warstwy glebowej, osiadanie gruntu, obniżenie wartości gleb lub utrata terenów rolniczych Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń środowiska to, np.: zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, powtórne wykorzystywanie makulatury lub złomu, segregowanie śmieci
4
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ GLEB NA ZWIERZĘTA I ROŚLINY Wymieranie organizmów żyjących bezpośrednio w skażonej glebie Mutacje genetyczne roślin Brak wystarczającej ilości surowców do wytwarzania pożywienia Choroby ludzi i zwierząt spowodowane głodem Zaburzenia ekosystemu
5
Zanieczyszczenie wód Źródła zanieczyszczeń wód to, np.: przemysł, źle zabezpieczone wysypiska śmieci, gospodarka rolna, opady atmosferyczne(dostarczają do wód zanieczyszczenia zawarte w powietrzu), nieszczelne rurociągi Skutki zanieczyszczeń wód to, np.: ograniczenie możliwości rozwoju świata organicznego w zbiornikach wodnych, masowe pojawienie się glonów planktonicznych, powodujące spadek stężenia tlenu i gromadzenie się w wodzie siarkowodoru, pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka wywołane znajdującymi się w zanieczyszczonych wodach wirusami i bakteriami chorobotwórczymi Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń wód to, np.: budowa oczyszczalni ścieków, redukowanie ilości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci
6
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD NA ZWIERZĘTA I ROŚLINY Śmierć organizmów żywych żyjących w skażonej wodzie Zmiana składu chemicznego i fizycznego zanieczyszczonej wody Śmierć wolno żyjących zwierząt korzystających z zatrutej wody Kwitnienie glonów i niedotlenienie wody Utrata miejsc służących do rekreacji człowieka Spadek dochodów z handlu rybami żyjącymi w skażonej wodzie Głód zwierząt i ludzi
7
Przykład zanieczyszczenia wody
8
Zanieczyszczenie powietrza Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są, np.: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na: naturalne np.: w wyniku wybuchów wulkanów; wydobywania się gazów z ziemi; pożarów lasów; burz pyłowych; antropogeniczne np.: transport, przemysł, rolnictwo, gospodarka komunalna Źródła zanieczyszczeń powietrza to, np.: procesy spalania paliw, energetyka, transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, składowiska surowców i odpadów oraz ludzie palący papierosy Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza to, np.: odsiarczanie spalin i węgla lub całkowite zaprzestanie wykorzystywania węgla o dużej zawartości siarki, zmiana systemu ogrzewania miast, stosowanie katalizatorów spalin
9
Głównymi zanieczyszczeniami gazowymi trafiającymi do atmosfery są: dwutlenek siarki (SO2) smog, silne właściwości trujące dla zwierząt i roślin trójtlenek siarki (SO3) kwaśne deszcze (razem z SO2) tlenki azotu (NOX) w reakcji z parą wodną powstaje HNO3 (kwas azotowy), główny składnik kwaśnych deszczy tlenek węgla (CO) czad, zaczadzenia, śmierć ludzi i zwierząt fluor (F) dziura ozonowa, zatrucia, efekt cieplarniany, toksyny fluorowodór (HF) dziura ozonowa dwutlenek węgla (CO2) efekt cieplarniany, dziura ozonowa węglowodory zatrucia, efekt cieplarniany, dziura ozonowa freony dziura ozonowa siarkowodór (H2S) chlorowodór kwaśne deszcze
10
KWAŚNE DESZCZE Przyczyną powstawania kwaśnych deszczy są zanieczyszczenia atmosfery. Tlenki siarki, tlenki azotu i chlorowodór rozpuszczają się w kropelkach pary wodnej, która znajduje się w powietrzu. Jednak prawdziwą przyczyną są szkodliwe substancje emitowane przez elektrownie cieplne oraz zakłady przemysłowe. Duże ilości spalin oraz przypadkowe błędy w rolnictwie też zwiększają ryzyko powstawania kwaśnych deszczy. Kolejne procesy doprowadzają do niebezpiecznych reakcji: z dwutlenku siarki powstaje kwas siarkowy, z tlenków
11
EFEKT CIEPLARNIANY Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, Jest to spowodowane dużym rozwojem przemysłu, spalaniem paliw kopalnych, emisją metanu(rolnictwo, odpady) i freonów, wypalaniem lasów oraz motoryzacją. Skutkami efektu cieplarnianego są między innymi: -podwyższenie temperatury powietrza o 5 stopni Celsjusza (wystarczy aby Sposobem zapobiegania efektu cieplarnianego jest ograniczenie emisji spalin samochodowych i nie tylko.
12
DZIURA OZONOWA Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi. Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki oraz zwiększać prawdopodobieństwo choroby na nowotwór.
13
Przykłady zanieczyszczeń powietrza
14
Jak dbać o środowisko na co dzień? Segreguj odpadki Uważaj na freon (gaz głównie wykorzystywany do aerozolów i produkcji lodówek) Oszczędzaj energię Zbieraj makulaturę i oddawaj ją na cele charytatywne Postaraj się zmniejszyć ilość śmieci, która nie nadaje się do powtórnego użycia Wyrzucaj śmieci tylko do koszy Ograniczaj zużywanie wody
15
PAMIĘTAJ O ŚRODOWISKU! WARTO O NIE DBAĆ Dziękuję za uwagę

Mogą Cię zainteresować

Woda nieustannie krąży w przyrodzie - Slajd 1

Woda nieustannie krąży w przyrodzie

Woda nieustannie krąży w przyrodzie
Niewłaściwe odżywianie i jego skutki - Slajd 1

Niewłaściwe odżywianie i jego skutki

Niewłaściwe odżywianie i jego skutki
Klonowanie i terapia genów - Slajd 1

Klonowanie i terapia genów

Klonowanie i terapia genów
Tłuszcze i ich pochodne - Slajd 1

Tłuszcze i ich pochodne

Tłuszcze i ich pochodne

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?