Choroby cywilizacyjne

Liczba slajdów:
36
Autor:
Daria Sawaryn
Rozmiar:
1.84 MB
Ilość pobrań:
27
Ilość wyświetleń:
3013
Kategoria:
Choroby cywilizacyjne - Slajd 35
Choroby cywilizacyjne - Slajd 0
Choroby cywilizacyjne - Slajd 1
Choroby cywilizacyjne - Slajd 2
Choroby cywilizacyjne - Slajd 3
Choroby cywilizacyjne - Slajd 4
Choroby cywilizacyjne - Slajd 5
Choroby cywilizacyjne - Slajd 6
Choroby cywilizacyjne - Slajd 7
Choroby cywilizacyjne - Slajd 8
Choroby cywilizacyjne - Slajd 9
Choroby cywilizacyjne - Slajd 10
Choroby cywilizacyjne - Slajd 11
Choroby cywilizacyjne - Slajd 12
Choroby cywilizacyjne - Slajd 13
Choroby cywilizacyjne - Slajd 14
Choroby cywilizacyjne - Slajd 15
Choroby cywilizacyjne - Slajd 16
Choroby cywilizacyjne - Slajd 17
Choroby cywilizacyjne - Slajd 18
Choroby cywilizacyjne - Slajd 19
Choroby cywilizacyjne - Slajd 20
Choroby cywilizacyjne - Slajd 21
Choroby cywilizacyjne - Slajd 22
Choroby cywilizacyjne - Slajd 23
Choroby cywilizacyjne - Slajd 24
Choroby cywilizacyjne - Slajd 25
Choroby cywilizacyjne - Slajd 26
Choroby cywilizacyjne - Slajd 27
Choroby cywilizacyjne - Slajd 28
Choroby cywilizacyjne - Slajd 29
Choroby cywilizacyjne - Slajd 30
Choroby cywilizacyjne - Slajd 31
Choroby cywilizacyjne - Slajd 32
Choroby cywilizacyjne - Slajd 33
Choroby cywilizacyjne - Slajd 34
Choroby cywilizacyjne - Slajd 35
Choroby cywilizacyjne - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Choroby cywilizacyjne i ich konsekwencje społeczne dr Daria Sawaryn Wydział Medyczny Katedra Fizjoterapii Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Choroby cywilizacyjne: Sercowo-naczyniowe, Nowotworowe, Otyłość, Depresja, Uzależnienia, PNŻ.
3
Choroby układu sercowo-naczyniowego Zaliczane są do chorób cywilizacyjnych Stanowią obok chorób nowotworowych, najczęstszą grupę chorób powodujących zachorowalność i zgony w polskim społeczeństwie Zachorowalność najczęściej dotyczy mężczyzn pomiędzy 40-50 rokiem życia
4
Miażdżyca tętnic przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis).
5
Gigantyczne zmiany miażdżycowe aorty. Preparat sekcyjny.
6
POWSTAWANIE BLASZKI MIAŻDŻYCOWEJ Ogniska stłuszczenia błony wewnętrznej tętnic wieńcowych lipidozy
7
Kaszowatość tętnic (atheromatosis) ogniskowe zmiany kaszowate w błonie wewnętrznej i sąsiednich warstwach błony środkowej tętnic.
8
Pęknięcie blaszki miażdżycowej i wytworzenie mikrozakrzepu. Mikrozakrzep może ulegać powiększeniu, wcieleniu do ściany tętnicy i obrośnięciu przez śródbłonek lub fibrynolizie.
9
W przypadku gdy skrzeplina zamknie światło tętnicy wieńcowej dochodzi do zawału
10
Nadciśnienie tętnicze Jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych tj.: 14090 mmHg.
11
Do najwcześniejszych objawów nadciśnienia należą: ucisk w głowie, szum w uszach, bóle głowy, zawroty głowy połączone często z szumem w uszach lub mroczkami przed oczami, zmęczenia zarówno fizyczne jak i psychiczne, zaburzenia koncentracji uwagi, zmniejszenie sprawności fizycznej, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia snu trudności z zasypianiem lub przedwczesne budzenie się, dolegliwości sercowe - uczucie kołatania serca, ucisk lub brak tchu podczas wysiłku, duszność podczas wysiłku, towarzysząca silnym przeżyciom.
12
Przyczyny nadciśnienia: pozostałe 5 przypadków nadciśnienia ma określoną przyczynę wywołującą. Może to być nadczynność tarczycy, choroby nerek, hiperaldosteronizm, zwężenie tętnicy nerkowej i wiele innych. 95 przypadków nadciśnienia ma niewyjaśnioną przyczynę (nadciśnienie pierwotne nazywane inaczej idiopatycznym).
13
Leczenie niefarmakologiczne: obniżenie masy ciała ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego - dotychczasowe badania dowodzą że u chorych z nadciśnieniem i 10 nadwagą obniżenie masy ciała o 5 kg powoduje umiarkowany efekt hipotensyjny (obniżenie ciśnienia) oraz korzystnie wpływa na czynniki ryzyka (m.in. insulinooporność, cukrzyca, hiperlipidemia i przerost lewej komory serca), ograniczenie spożycia alkoholu do minimum, zaprzestanie palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci (papierosy, fajka, cygara), regularne ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym natężeniu, najlepiej szybki spacer lub pływanie - minimum 3-4 razy w tygodniu przez 30-40 min., korzystne jest zmniejszenie spożycia soli kuchennej do mniej niż 100 mmoldzień co odpowiada 6 gram NaCl, zmiana diety, a zwłaszcza wprowadzenie ryb, warzyw i owoców (mogą być suszone).
14
Profilaktyka wtórna Kontrola ciśnienia tętniczego - 2-3 razy w tygodniu. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto założyć sobie zeszyt, w którym będziesz notował wartości swojego ciśnienia  - ułatwi to lekarzowi dobór odpowiedniej dawki leków, Co jakiś czas warto wybrać się do okulisty aby wykonać badanie dna oka - nadciśnienie tętnicze powoduje zmiany w siatkówce (tzw. retinopatia nadciśnieniowa), Okresowo należy oznaczyć we krwi stężenie potasu, sodu, kreatyniny (kontrola funkcji nerek), Badanie ogólne (obecność mikroalbuminurii) i posiew moczu, U wszystkich chorych zaleca się wykonanie badania EKG Kontrola poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji:LDL,HDL,oraz trójglicerydów.
15
Choroba wieńcowa Choroba wieńcowa serca zwana również chorobą niedokrwienną serca, przewlekłą niewydolnością sercową oraz niegdyś dławicą sercową lub dusznicą bolesną to choroba polegająca na niedostatecznym ukrwieniu serca, a co za tym idzie niewystarczającym zaopatrzeniu serca w tlen.
16
Objawy choroby wieńcowej Typowym jej przejawem są bóle w klatce piersiowej, zlokalizowane z reguły za mostkiem, określane przez chorych jako dławienie, gniecenie, rozpieranie albo pieczenie czy palenie, nigdy - kłucie, przeszywanie. Bóle z reguły promieniują do gardła, szyi, lewego lub prawego barku z uczuciem drętwienia rąk. Towarzyszą im niepokój, czasem duszność i kołatanie serca, niekiedy nudności, zawroty głowy. Dla stabilnej choroby niedokrwiennej typowe jest to, iż ból najczęściej występuje w czasie wysiłku fizycznego i szybko ustępuje po jego zaprzestaniu lub po zażyciu podjęzykowo nitrogliceryny.
17
Ból w tej postaci choroby często pojawia się rano, po wstaniu z łóżka, podczas wymagających energii codziennych czynności porannych. W stabilnej chorobie wieńcowej czynnikami wyzwalającymi bóle bywaja także duży stres, chłód (zimny wiatr), czasem - mniej lub bardziej obfity posiłek. Bardzo charakterystyczne jest w takich razach szybkie ustępowanie bólu po podjęzykowym zażyciu nitrogliceryny. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa - na zielono zaznaczono blaszkę miażdżycową zawężającą światło naczynia
18
Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) ostra, groźna choroba serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej m ięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedo krwiennej serca i tzw. kardiomiopatii niedokrwiennej).
19
Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi: na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej (często utożsamianej z chorobą niedokrwienną serca). Ognisko miażdżycy w ścianie tętnicy wieńcowej nazywane jest blaszką miażdżycową. Powoduje ona zwężenie światła tego naczynia i ograniczenie przepływu krwi - często w tych przypadkach pacjent odczuwa objawy dławicy piersiowej przy wysiłku czy zdenerwowaniu.
20
Czynniki ryzyka Zawał mięśnia sercowego występuje na ogół po 40. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Do czynników ryzyka należą: starzenie się (wiek krytyczny: u mężczyzn 32-50 lat, u kobiet 45-70) płeć męska !-dlaczego? palenie tytoniu nadciśnienie tętnicze inne przyczyny przerostu lewej komory serca (kardiomiopatia, przerost po stosowaniu leków sterydowych) wysoki poziom cholesterolu zaburzona proporcja pomiędzy cholesterolem LDL i HDL wysoki poziom trójglicerydów niedobory witamin grupy B, zwłaszcza kwasu foliowego wysoki poziom kwasu moczowego brak aktywności fizycznej marskość wątroby (i wynikające z niej zaburzenia metaboliczne) cukrzyca predyspozycje rodzinne i genetyczne (zawał w rodzinie w wywiadzie) otyłość (zwłaszcza brzuszna)
21
Objawy Podmiotowe (subiektywne) bardzo silny ból w klatce piersiowej, nieustępujący po odpoczynku i po nitratach (nitrogliceryna), piekący, dławiący, rozpierający, promieniujący do żuchwy, lewej kończyny górnej (lub obu) panika, lęk przed śmiercią duszność  
22
Przedmiotowe (obiektywne) bladość lepki pot spadek ciśnienia tętniczego tachykardia - wzrost częstości akcji serca, lub inne zaburzenia tętna pobudzenie ruchowe
23
Rehabilitacja Rehabilitację rozpoczyna się po ustąpieniu bólu zawałowego, zmniejszeniu aktywności enzymów i obniżeniu temperatury.
24
Udar mózgu (ang. stroke) jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Udar mózgu - fragment objęty ogniskiem krwotocznym
25
Typy udarów: Niedokrwienne (ok.80) Spowodowane zmianami zakrzepowymi w dużych naczyniach szyjnych i mózgowych (ok.30) Spowodowane zmianami w małych tętnicach mózgowych (ok.20) Spowodowane zatorem (ok.30) Krwotoczne (ok.20) Krwotoki śródmózgowe (ok.15) Krwotoki podpajęczynówkowe (ok.5)
26
Objawy udaru mózgu Najczęstszymi objawami udaru mózgu jest nagłe wystąpienie: niedowładu lub porażenia mięśni twarzy, ręki ilub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała znieczulenia twarzy, ręki ilub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała zaburzeń chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy silnego bólu głowy bez znanej przyczyny
27
zaburzeń mowy, z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w wypowiadaniu się zaburzeń widzenia w jednym lub obu oczach
28
Ułożenie pacjenta
29
30
31
32
Rehabilitacja chorych po udarze mózgowym Rehabilitacja wczesna Rehabilitacja późna
33
Pielęgnacja rehabilitacyjna 1. Zapobieganie odleżynom (obracanie) 2. Zapobieganie przykurczom (ułożenie) 3. Uregulowanie czynności pęcherza (cewnikowanie) 4. Zapobieganie zapaleniu płuc (udrażnianie dróg oddechowych) 5. Utrzymanie kontaktu z chorym 6. Zaopatrzenie ortopedyczne Mobilizacja czynnościowa
34
Fizjoterapia 1. Zapobieganie zapaleniu płuc (ćwiczenia oddechowe, zmiana położenia) 2. Zapobieganie przykurczą (ćwiczenia bierne i bierno-czynne, stymulacja proprioceptywna) 3. Zapobieganie zanikowi mięśni i obniżaniu siły (masaż, ćwiczenia oporowe) 4. Elektrostymulacja 5. Zapobieganie zrzeszotnieniu kości (pionizacja)
35
Psychoterapia i socjoterapia 1. Akceptacja choroby 2. Logopedia (nauka mowy. czytania, pisania) 3. Utrzymanie kontaktu z chorym i rodzina 4. Przystosowanie do środowiska 5. Zapobieganie stanom nerwicowym
36
Czynniki hamujące proces rehabilitacji: Czynniki hamujące proces rehabilitacji:  Wiek powyżej 55 roku życia  Zaburzenia mowy  Przedłużające się obniżenie napięcia mięśniowego  Nadmierna spastyczność z przykurczami  Zaburzenia czucia po stronie porażonej  Stany depresji i apatii  Zmiany patologiczne w EEG  Zaburzenia krążenia (świeży zawal m. sercowego, choroba wieńcowa)  Złośliwe nadciśnienie tętnicze  Choroby przemiany materii (cukrzyca, otyłość)  Utrzymujące się zaburzenia równowagi i niezborność  Bóle stawów, zrzeszotnienie kości, podwichnięcie stawu barkowego Zniekształcenia stopy porażonej (stopa końskoszpotawa)

Mogą Cię zainteresować

Świat ssaków - Slajd 1

Świat ssaków

Świat ssaków
Rośliny okrytozalążkowe jednoliścienne - Slajd 1

Rośliny okrytozalążkowe jednoliścienne

Rośliny okrytozalążkowe jednoliścienne
Białka - Slajd 1

Białka

Białka
Grzyby trujące i niejadalne - Slajd 1

Grzyby trujące i niejadalne

Grzyby trujące i niejadalne

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?