Techniki wymiany opinii

Liczba slajdów:
11
Autor:
Joanna Leszczyńska
Rozmiar:
104.34 KB
Ilość pobrań:
1347
Ilość wyświetleń:
9820
Techniki wymiany opinii - Slajd 10
Techniki wymiany opinii - Slajd 0
Techniki wymiany opinii - Slajd 1
Techniki wymiany opinii - Slajd 2
Techniki wymiany opinii - Slajd 3
Techniki wymiany opinii - Slajd 4
Techniki wymiany opinii - Slajd 5
Techniki wymiany opinii - Slajd 6
Techniki wymiany opinii - Slajd 7
Techniki wymiany opinii - Slajd 8
Techniki wymiany opinii - Slajd 9
Techniki wymiany opinii - Slajd 10
Techniki wymiany opinii - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Techniki wymiany opinii Joanna Leszczyńska Karolina Krawczyk Ewa Jastrzębska Paulina Maćkowiak Dagmara Kortas
2
Rodzaj technik wychowawczych, których najważniejszą cechą jest wymiana opinii wśród dzieci i młodzieży, ma to na celu głównie pogłębienie ich współżycia i współdziałania oraz bliższe ich poznanie.
3
Techniki wymiany opinii dzielimy na: technika burzy mózgów technika decyzji grupowej technika sondażu opinii technika swobodnej ekspresji słownej technika kontaktów międzyludzkich
4
Technika burzy mózgów Twórca A.F. Osborn umożliwia dziewczętom i chłopcom zgłaszanie własnych pomysłów, dotyczących konkretnej sprawy forma zgłaszania pomysłów jest swobodna i nieskrępowana brak uzasadnienia i komentowania zgłaszanych pomysłów ( zapobieganiu przedwczesnemu zniechęceniu i rezygnacji z oryginalnych i twórczych pomysłów)
5
Przebiega w trzech następujących etapach: Ustalenie i sformułowanie problemu, który będzie rozwiązywany, oraz zapoznanie osób biorących udział w burzy mózgów z obowiązującymi w niej zasadami. - problem określa się w formie jednego pytania ogólnego i dwóch do trzech pytań szczegółowych.   Zgłaszanie pomysłów w odpowiedzi na postawione pytanie ogólne i pytania szczegółowe, zgłasza się je zazwyczaj ustnie niekiedy też pisemnie. Zaleca się, aby każda zabierająca głos osoba, zgłaszała tylko jeden pomysł.   Pozwala na krytyczną ocenę, zgłaszanych pomysłów, odbywa się w drugim dniu, lub później od chwili jej zgłoszenia.    
6
Technika decyzji grupowej Pomaga ona w przyswajaniu klasie lub grupie wychowawczej określonych norm współżycia i współdziałania. Jej celem jest uruchomienie procesów uwewnętrznienia pożądanych społecznie i moralnie norm regulujących współdziałanie dzieci i młodzieży w klasie lub grupie wychowawczej.
7
Odmiany techniki decyzji grupowej: Technika decyzji grupowej z inicjatywy uczniów   -ustalenie problemu nurtującego klasę -dyskusja różnych aspektów nurtującego problemu -uświadomienie strat, jakie pociąga za sobą brak rozwiązania problemu - propozycje rozwiązania problemu -korzyści wynikające z rozwiązania problemu -podjęcie wspólnej decyzji w sprawie konkretnych zachowań uczniów   Technika decyzji grupowej z inicjatywy nauczyciela - poznanie przez nauczyciela sytuacji panującej w klasie - określenie przez niego niezbędnych zmian i ulepszeń w zastanej przez niego sytuacji - ogłoszenie uczniom konieczności zmian i ulepszeń tej sytuacji - wprowadzenie dyskusji -podjęcie wspólnej decyzji  
8
Technika sondażu opinii   Próba uświadomienia jednemu z uczniów klasy jak postrzegają go jego koledzy. Duże znaczenie mają tutaj sondaże pozytywnych o nim opinii. Stosowana wobec chłopców i dziewcząt powyżej 11-12 roku życia. Obejmuje 4 etapy:   1. Wyjaśnienie celu, jaki przyświeca technice sondażu opinii, i na zapoznaniu z jej przebiegiem. Uczestnictwo jest dobrowolne, a uczestnik nie ponosi żadnych sankcji. Zabrania się ośmieszania i poniżania.   2. Sondaż opinii na temat ujemnych stron zachowania kolegikoleżanki. W miarę bezstronne wypowiadanie opinii.   3. Sondaż opinii na temat pozytywnych stron zachowania kolegikoleżanki. Tutaj wypowiedzi powinny być bogatsze od zgłoszonych wcześniej opinii negatywnych.   4. Sformułowanie wniosków końcowych przez nauczyciela i kilku najbardziej aktywnych uczestników sondażu.  
9
Technika sondażu pozytywnych opinii o uczniu Zalecana jest szczególnie dzieciom i młodzieży społecznie nieprzystosowanym. Ukazuje się, iż każdy człowiek ma więcej cech pozytywnych niż negatywnych, zachęca się kolegę koleżankę do zmian niepożądanych zachowań. Zastanawia się jak pomóc opiniowanemu. Na koniec następuje podsumowanie zgłoszonych poprzednio wypowiedzi.
10
Technika swobodnej ekspresji słownej Twórca Celestyn Freinet (1976)   Umożliwianie dzieciom i młodzieży swobodnego wyrażania swych myśli i uczuć w formie utworu pisanego, a następnie na wspólnym omawianiu i doskonaleniu go. Umożliwia także coraz lepsze poznawanie uczniów oraz wzbogacanie sposobów wyrażania własnych myśli i uczuć, rozwojowi zdolności twórczych uczniów.   Etapy: Zachęcanie uczniów do samodzielnej twórczości w formie opowiadania czy wiersza i ukazanie go innym uczniom. Przygotowanie swobodnych tekstów na tematy całkowicie dowolne lub zgodne z podanymi wcześniej hasłem wywoławczym. Wybór najciekawszych tekstów i prezentowanie ich klasie. Poprawianie i uzupełnianie tekstów, które zostały wybrane. Praktyczne wykorzystanie poprawionych i udoskonalonych tekstów.
11
Technika kontaktów międzyludzkich   Składa się na nią pewien zestaw rożnych ćwiczeń mających na celu m.in. rozwijanie umiejętności uczniów w uważnym słuchaniu swych rozmówców, umożliwienie im nabycia doświadczeń w nawiązywaniu bliskich kontaktów z innymi ludźmi.    

Mogą Cię zainteresować

Konflikty i negocjacje - Slajd 1

Konflikty i negocjacje

Konflikty i negocjacje
Prezentacja danych statystycznych - Slajd 1

Prezentacja danych statystycznych

Prezentacja danych statystycznych
Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez producenta - Slajd 1

Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez producenta

Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez producenta
Cena - Slajd 1

Cena

Cena

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?