Geografia

Zagłębie Ruhry

4 lata temu

Zobacz slidy

Zagłębie Ruhry - Slide 1
Zagłębie Ruhry - Slide 2
Zagłębie Ruhry - Slide 3
Zagłębie Ruhry - Slide 4
Zagłębie Ruhry - Slide 5
Zagłębie Ruhry - Slide 6
Zagłębie Ruhry - Slide 7
Zagłębie Ruhry - Slide 8
Zagłębie Ruhry - Slide 9
Zagłębie Ruhry - Slide 10
Zagłębie Ruhry - Slide 11
Zagłębie Ruhry - Slide 12
Zagłębie Ruhry - Slide 13
Zagłębie Ruhry - Slide 14
Zagłębie Ruhry - Slide 15
Zagłębie Ruhry - Slide 16
Zagłębie Ruhry - Slide 17
Zagłębie Ruhry - Slide 18
Zagłębie Ruhry - Slide 19
Zagłębie Ruhry - Slide 20
Zagłębie Ruhry - Slide 21

Treść prezentacji

Slide 1

Zagłębie Ruhry Karolina

Slide 2

Zagłębie Ruhry (niem. Ruhrgebiet) to wielkie zagłębie przemysłowe w Niemczech w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Położone między rzekami Ruhra i Lippe. Obszar ten wraz z przylegającymi miastami: Düsseldorfem, Kolonią, Bonn i paroma innymi jest największą konurbacją (aglomeracją policentryczną) Niemiec o zaludnieniu łącznie szacowanym na ok. 10-12 milionów mieszkańców.

Slide 3

Gdy w Anglii następował już rozwój przemysłu, Niemcy były biednym krajem rolniczym. Decydującą rolę w szybkim uprzemysłowieniu tego kraju odegrało zagłębie węgla kamiennego nad rzeką Ruhrą. Tak więc historia tego zagłębia rozpoczyna się już w XVIII wieku w Essen i Dortmund, gdy to bardzo wzrosło zapotrzebowanie na węgiel kamienny.

Slide 4

Jednocześnie owo zagłębie kształtowało się i rozwijało w oparciu o takie surowce jak: cynk, węgiel brunatny, ołów i sól kamienną. W rejonie Zagłębia Ruhry rosły bardzo szybko szyby kopalń, kominy hut i fabryki przemysłowe. W końcu XIX wieku był tam około 150 kopalń węgla kamiennego oraz kilkadziesiąt hut żelaza. Górnictwo i hutnictwo dawało zatrudnienie rzeszom chłopów przybywających do zagłębia ze wszystkich regionów Niemiec, w tym także z ziem polskich, należących wówczas po części do Prus. Ten napływ ludności sprawił, że miasta i wsie Zagłębia Ruhry zaczęły bardzo szybko się rozrastać i tak na przykład w ciągu 10 lat liczba ludności wzrosła dwukrotnie a w przeciągu 50 lat dziesięciokrotnie.

Slide 5

Dawniej w zagłębiu wiły się szare dymy, wrzała praca w kopalniach i hutach. Dziś, oglądając pozostałości epoki węgla i stali, można odkrywać pasjonującą historię i teraźniejszość kultury przemysłowej. Odrestaurowane osiedla górnicze, jak Margaretenhöhe w Essen, a naprzeciwko nich wyglądająca jak zamek willa rodziny Krupp, która jest dziś śladem dawnego luksusu baronów przemysłowych sprzed lat. Domy mieszkalne przeplatają się, ku zaskoczeniu turysty, z ogromnymi oazami zieleni.

Slide 6

Zagłębie Ruhry jako region jest bardzo atrakcyjne. Od północy jego granicę stanowi rzeka Lippe, od zachodu Ren, od południa Ruhra, a od wschodu linia miast Schwerte-Unna-Kamen. Centralna część regionu zdaje się na pierwszy rzut oka nie obfitować w naturę. Jednak Zagłębie Ruhry już od dawna nie jest tylko czarnym zagłębiem, lecz starannie zaplanowanym krajobrazem z parkami, ogrodami, kanałami i jeziorami.

Slide 7

Jako teren przemysłowy, zaskakuje wszechobecną zielenią. Oprócz wielu stref zieleni otaczających kompleksy przemysłowe, jest tutaj mnóstwo lasów i jezior. Zimują tu nawet ptaki wędrowne. Na terenie malowniczego rezerwatu przyrody Wyspa Bislicher (Bislicher Insel) mieści się największa w Nadrenii Północnej-Westfalii kolonia kormoranów. Każdego roku goszczą tam też tysiące dzikich gęsi.

Slide 8

W Zagłębiu Ruhry znajduje się jedno z największych na świecie złóż węgla kamiennego, którego zasoby szacuje się na ok. 65 mld ton do głębokości 1200 m i ok. 214 mld ton do głębokości 2000 m, oraz złoża węgla brunatnego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu. Bardzo wysoko rozwinięty jest przemysł ciężki (hutnictwo żelaza i stali, metali nieżelaznych), zbrojeniowy, chemiczny (głównie petrochemiczny i koksochemiczny), elektrotechniczny, środków transportu, włókienniczy i

Slide 9

Jeszcze kilkanaście lat temu zdegradowany region wydawał się być skazany na upadek. Dziś rozwija się prężnie, dzięki wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. W styczniu 2010 roku Zagłębie Ruhry zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury. Po raz pierwszy w historii przyznawania tego tytułu zaszczyt ten przypadł nie pojedynczemu miastu, lecz potężnej aglomeracji - Zagłębiu Ruhry, w skład którego wchodzą 53 miasta, gdzie żyje ponad 5 milionów ludzi.

Slide 10

Główna uroczystość odbyła się w starej koksowni Zollverein na przedmieściach Essen. Jeszcze 40 lat temu Zollverein zamieniało wydobywany w sąsiedniej kopalni węgiel w koks. Niemieccy inżynierowie szczycili się, że to najnowocześniejsze obiekty w kraju. Dziś koksownia i kopalnia dalej są dla Niemców powodem do dumy - od 2001 roku obie figurują na prestiżowej liście dziedzictwa kultury UNESCO. Teraz w kopalni odbywają się koncerty, wystawy, sympozja.

Slide 11

Pokazuje to wielką zmianę, jaka dokonała się w ostatnim półwieczu w Zagłębiu Ruhry. Ten niegdyś typowo górniczy region przeszedł bowiem diametralną metamorfozę - dawne zakłady, kopalnie, huty przerobiono na muzea i galerie. Zagłębie Ruhry jest dziś centrum nowoczesnych technologii, internetu i uniwersytetów, a także stoi kulturą najwyższych lotów.

Slide 12

Zanim jednak krajobraz hałd, kominów i zdegradowanego środowiska stał się zieloną krainą stawiającą na kulturę i turystykę musiał przejść zimny prysznic restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. W Zagłębiu Ruhry górnictwem zajmowano się już na początku XIV wieku, a w połowie XVIII wieku było ono już niezwykle rozwinięte. Wówczas też powstały pierwsze huty żelaza. Obie gałęzie przemysłu rozwijały się niezwykle intensywnie przez cały XIX wiek oraz pierwszą połowę XX wieku. W latach 60. nastąpiło bowiem załamanie niemieckiego górnictwa, które pod wpływem tańszego węgla sprowadzanego z zagranicy, nie wytrzymało konkurencji.

Slide 13

Do poważnego kryzysu, który na zawsze miał odmienić sytuację Zagłębia Ruhry, doszło w połowie lat 70. Od tego czasu region przeszedł w stan restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, co wiązało się z zamykaniem kopalń i hut. Ostatnie wielkie zakłady w Essen i Dortmundzie skończyły pracować na przełomie 1986 i 1987 roku. Cały region zaczął borykać się z szeregiem problemów społecznych i gospodarczych o skali wcześniej nie znanej w Niemczech. Szalało bezrobocie, miasta były zaniedbane, zaczęły się też wyludniać, bo ich mieszkańcy zmuszeni

Slide 14

Pod koniec lat 80. nastąpiła jednak zmiana myślenia. Zdano sobie sprawę, że reanimacja przemysłu ciężkiego nie ma już sensu i należy szukać zupełnie nowych dróg rozwoju. Tak powstał projekt IBA Emscher Park, mający na celu utrzymanie dziedzictwa kulturowego w tym przemysłowym regionie. Miał on przestawić region żyjący przede wszystkim z przemysłu na turystykę, kulturę, naukę i usługi.

Slide 15

Z czasem rząd landu Północnej NadreniiWestfalii zainicjował w Zagłębiu Ruhry organizację projektu IBA. Przedsięwzięcie to dofinansowała Unia Europejska, budżet landu oraz poszczególne miasta, które wsparli również inwestorzy prywatni, organizacje zawodowe i społeczne oraz mieszkańcy. IBA stanowiła szereg działań, które złożyły się na proces odnowy regionu. Najważniejsza była przebudowa starych obiektów przemysłowych, rekultywacja krajobrazu i przygotowanie terenów dla nowych celów gospodarczych. Od początku stawiano też na ekologię, podkreślano, że na dłuższą metę opłacają się tylko te inwestycje, które są ekologicznie odpowiedzialne.

Slide 16

Ferropolis - miasto z żelaza

Slide 17

Inna twarz Zagłębia Ruhry - pole golfowe koło Froendenberga

Slide 18

Szkoła designu na terenie kopalni Zollverein

Slide 19

Podsumowując Zagłębie Ruhry to okręg przemysłowy o genezie surowcowej, jednak na skutek zmian jakie zaszły w światowej gospodarce (m.in. spadek zapotrzebowania na węgiel i stal) ośrodek ten poddał się głębokiej restrukturyzacji. Silne przekształcenia w strukturze przemysłowej tego obszaru sprawiły, że Zagłębie Ruhry, niegdyś będące synonimem przemysłu ciężkiego, stało się ośrodkiem, w którym rozwijają się i bardzo dobrze funkcjonują nowoczesne gałęzie przemysłu oraz różnorodne usługi.

Slide 20

Ważnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi tego obszaru jest gęsta sieć komunikacyjna: kolejowa, drogowa, śródlądowa (kanały: Datteln-Hamm, Dortmund-Ems, Ren-Herne, Wesel-Datteln), pozwalająca na połączenie z Morzem Północnym oraz z Holandią, Belgią i Francją. Zagłębie Ruhry dostarcza aż 24 PKB Niemiec. W przemyśle zaś jest zatrudnionych ponad 2 miliony osób, co stanowi ok. 22 ogółu zatrudnionych w przemyśle niemieckim. Ponad to tworzy ono największą przestrzeń gospodarki w Europie i obejmuje 13 całej powierzchni Nadrenii PółnocnejWestfalii.

Slide 21

Dziękuję za uwagę

Dane:
  • Liczba slajdów: 21
  • Rozmiar: 0.80 MB
  • Ilość pobrań: 2305
  • Ilość wyświetleń: 59217
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie