Metoda kartogramów

Liczba slajdów:
17
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
753.00 KB
Ilość pobrań:
3
Ilość wyświetleń:
1859
Kategoria:
Metoda kartogramów - Slajd 16
Metoda kartogramów - Slajd 0
Metoda kartogramów - Slajd 1
Metoda kartogramów - Slajd 2
Metoda kartogramów - Slajd 3
Metoda kartogramów - Slajd 4
Metoda kartogramów - Slajd 5
Metoda kartogramów - Slajd 6
Metoda kartogramów - Slajd 7
Metoda kartogramów - Slajd 8
Metoda kartogramów - Slajd 9
Metoda kartogramów - Slajd 10
Metoda kartogramów - Slajd 11
Metoda kartogramów - Slajd 12
Metoda kartogramów - Slajd 13
Metoda kartogramów - Slajd 14
Metoda kartogramów - Slajd 15
Metoda kartogramów - Slajd 16
Metoda kartogramów - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Metoda kartogramów
2
Definicja Metoda służy do przedstawiania średniej intensywności zjawiska w granicach określonych pól odniesienia. Wartości obliczane są dla określonych jednostek odniesienia względny charakter danych (relacja dwóch zjawisk zmiennej i wartości stałej której wyrazem jest ułamek o stałym mianowniku).
3
Konstruowanie skal zmiany waloru Różnice w intensywności zjawiska przedstawiane są jako różnice intensywności barwyszarości (wyrażających hierarchię i porządek klas). Dwukrotnie wyższe wartości - dwukrotnie ciemniejsza barwa. poprawnie niepoprawnie poprawnie źle
4
Rodzaje kartogramów Wartości liczbowe mogą być wyrażane w sposób ciągły (kartogram ciągły) lub skokowy w przedziałach klasowych (kartogram właściwy).
5
Rodzaje kartogramów - cd Rodzaje kartogramów: proste, złożone, strukturalne, bryłowe.
6
Rodzaje kartogramów - cd Uwzględniając charakter rozmieszczenia zjawiska można dokonać pewnych zmian, np. zmienić granice jednostek odniesienia: Kartogram geometryczny jednostki odniesienia figury geometryczne Kartogram dazymetryczny jednostki odniesienia dostosowane do rzeczywistego rozmieszczenia zjawiska Zastosowanie tych rodzajów kartogramów daje znacznie lepszy obraz gęstości zjawiska.
7
Kartogram dazymetrycz ny i prosty Kartogram geometryczn y
8
Kartogram eumorficzny Kartogram może wywoływać fałszywe wrażenie zróżnicowania wartości, które nie zostały odniesione do powierzchni. W celu uniknięcie tego efektu stosuje się korektę obrazu poprzez ważenie wartości lub zmianę jednostek odniesienia. Inne rozwiązanie polega na zastosowaniu kartogramu eumorficznego, który polega na wykorzystaniu wielkości jednostek odniesienia jako nośnika informacji i określenia ich wielkości proporcjonalnie do wartości
9
Kartogram eumorficzny
10
Rodzaje ujęcia tematu Mapy gęstości przedstawiają stosunek wartości do powierzchni. Mapy wskaźników przedstawiają stosunek dwóch wartości (zmiennej i stałej) do siebie, np: Procentowe ujęcie zjawiska, np. procent bezrobotnych udział procentowy zmienna x 100 całość zbiorowości) Natężenie zjawiska, np. średni dochód na głowę ludności natężenie zmienna element odniesienia Odchylenie od średniej, np. od średniego przyrostu naturalnego odchylenie od średniej zmienna średnia Odchylenie od optymalnej, np. optymalnej normy kalorycznej spożycia odchylenie od optymalnej zmienna optymalna Udział w całości, np. udział poszczególnych województw w ogólnokrajowej wartości produkcji rolnej udział w całości zmienna całość zbiorowości
11
Zasada opracowania kartogramów Wartości bezwzględne zjawiska (a) odnoszone są do innych wartości (powierzchni) (b). Otrzymane gęstościwskaźniki grupuje się w klasy (c), którym przypisuje się stopnie szarości (inną reprezentację graficzną) (d).
12
Podział na przedziały klasowe warunki Maksymalna liczba klas 5. Można ją rozszerzyć do 7 poprzez dodanie barwy. Warunkiem prawidłowego podziału na klasy jest minimalizowanie różnic wartości w obrębie klas przy jednoczesnym maksymalizowaniu różnic między klasami. Skutkuje to tym, że granice klas widoczne na mapie będą zgodne z granicami w rzeczywistości. Należy stosować metodę, która najlepiej oddaje rozkład danych oraz dobierać przedziały tak, żeby uniknąć występowania tzw. pustych przedziałów
13
Konstrukcja przedziałów klasowych Zgodnie z [1] można wyróżnić kilka najczęściej stosowanych typów przedziałów klasowych Normatywne wynikają z przyjęcia wartości granicznych uzasadnionych charakterem funkcjonalnym danego zjawiska (np. podział ludności ze względu na wiek na przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną) Przedziały o jednakowej rozpiętości powstają w wyniku podziału zbiorowości na jednakowe odstępy liczbowe: BX W m ax W k m in następnie wartość BX zaokrągla się. Powstać mogą w ten sposób skale: - zamknięte dokładne (końce to wartości minmax) - zamknięte zaokrąglone (wartości minmax zaokrąglone do pełnych) - otwarte jednostronnie (wartości poniżej... lub powyżej...) - dwustronnie otwarte (analogicznie jak powyżej)
14
...cd Analityczne przedziały klasowe wyznaczane w wyniku analizy szeregu liczbowego. Pomocniczo wykorzystuje się wykresy obrazujące rozkład danych, histogramy itp. (szerzej w [1]). W pozycji [2] wyróżnia się podejście graficzne oraz matematyczne, w którym zawarte są następujące metody: Przedziały równej rozpiętości - j.w. Kwantyle liczba obserwacji dzielona przez liczbę klas. Zalecana, gdy jednostki odniesienia mają podobne pow. a redaktora interesuje relacja między wartościami tych jednostek. Ciąg arytmetyczny (tu 5 klas): Wmin C 2C 3C 4C 5C Wmax gdzie C wielkość przedziału klasowego: c M A X M IN 1 2 ... k k- liczba klas
15
...cd Ciąg geometryczny: lo g M A X lo g M IN k lo g C Wartość C wykorzystuje się we wzorze: log (najwyższej wartości) C log (drugiej najwyższej wartości) log (drugiej najwyższej wartości) C log (trzeciej najwyższej wartości) itd... Ciąg harmoniczny: 1 W m ax k 1 W m in C Wartość C wykorzystuje się we wzorze: odwrotność najwyższej wartości C (odwrotność najwyższej wartości C) C ((odwrotność najwyższej wartości C) C) C itd. Odwrotności uzyskanych wartości traktuje się jako granice klas. Metoda ta pozwala uwypuklić cechy rozkładu niskich wartości w szeregu arytmetycznym.
16
...cd Średnie zagnieżdżone wpierw oblicza się średnią wszystkich wartości (S). Następnie oblicza się średnią wszystkich wartości powyżej i poniżej S uzyskując S1 i S2 i kolejno wartości średnie dla wartości poniżej i powyżej S1 i S2. Otrzymane liczby traktuje się jako granice klas. Modyfikacja metody polega na zastosowaniu odchylenia standardowego i dodawaniu bądź odejmowaniu go od średniej arytmetycznej.
17
Literatura [1] Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno gospodarczej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa Wrocław, 1989 [2] Kraak M., Ormeling F. Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998

Mogą Cię zainteresować

Skala i plan - Slajd 1

Skala i plan

Skala i plan
Krajobrazy Polski - Slajd 1

Krajobrazy Polski

Krajobrazy Polski
Procesy modelujące powierzchnię Ziemi - Slajd 1

Procesy modelujące powierzchnię Ziemi

Procesy modelujące powierzchnię Ziemi
Podróż po Europie - Slajd 1

Podróż po Europie

Podróż po Europie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?