Religie świata

Liczba slajdów:
106
Autor:
Patrycja Frysch
Rozmiar:
14.32 MB
Ilość pobrań:
12222
Ilość wyświetleń:
45614
Kategoria:
Religie świata - Slajd 105
Religie świata - Slajd 0
Religie świata - Slajd 1
Religie świata - Slajd 2
Religie świata - Slajd 3
Religie świata - Slajd 4
Religie świata - Slajd 5
Religie świata - Slajd 6
Religie świata - Slajd 7
Religie świata - Slajd 8
Religie świata - Slajd 9
Religie świata - Slajd 10
Religie świata - Slajd 11
Religie świata - Slajd 12
Religie świata - Slajd 13
Religie świata - Slajd 14
Religie świata - Slajd 15
Religie świata - Slajd 16
Religie świata - Slajd 17
Religie świata - Slajd 18
Religie świata - Slajd 19
Religie świata - Slajd 20
Religie świata - Slajd 21
Religie świata - Slajd 22
Religie świata - Slajd 23
Religie świata - Slajd 24
Religie świata - Slajd 25
Religie świata - Slajd 26
Religie świata - Slajd 27
Religie świata - Slajd 28
Religie świata - Slajd 29
Religie świata - Slajd 30
Religie świata - Slajd 31
Religie świata - Slajd 32
Religie świata - Slajd 33
Religie świata - Slajd 34
Religie świata - Slajd 35
Religie świata - Slajd 36
Religie świata - Slajd 37
Religie świata - Slajd 38
Religie świata - Slajd 39
Religie świata - Slajd 40
Religie świata - Slajd 41
Religie świata - Slajd 42
Religie świata - Slajd 43
Religie świata - Slajd 44
Religie świata - Slajd 45
Religie świata - Slajd 46
Religie świata - Slajd 47
Religie świata - Slajd 48
Religie świata - Slajd 49
Religie świata - Slajd 50
Religie świata - Slajd 51
Religie świata - Slajd 52
Religie świata - Slajd 53
Religie świata - Slajd 54
Religie świata - Slajd 55
Religie świata - Slajd 56
Religie świata - Slajd 57
Religie świata - Slajd 58
Religie świata - Slajd 59
Religie świata - Slajd 60
Religie świata - Slajd 61
Religie świata - Slajd 62
Religie świata - Slajd 63
Religie świata - Slajd 64
Religie świata - Slajd 65
Religie świata - Slajd 66
Religie świata - Slajd 67
Religie świata - Slajd 68
Religie świata - Slajd 69
Religie świata - Slajd 70
Religie świata - Slajd 71
Religie świata - Slajd 72
Religie świata - Slajd 73
Religie świata - Slajd 74
Religie świata - Slajd 75
Religie świata - Slajd 76
Religie świata - Slajd 77
Religie świata - Slajd 78
Religie świata - Slajd 79
Religie świata - Slajd 80
Religie świata - Slajd 81
Religie świata - Slajd 82
Religie świata - Slajd 83
Religie świata - Slajd 84
Religie świata - Slajd 85
Religie świata - Slajd 86
Religie świata - Slajd 87
Religie świata - Slajd 88
Religie świata - Slajd 89
Religie świata - Slajd 90
Religie świata - Slajd 91
Religie świata - Slajd 92
Religie świata - Slajd 93
Religie świata - Slajd 94
Religie świata - Slajd 95
Religie świata - Slajd 96
Religie świata - Slajd 97
Religie świata - Slajd 98
Religie świata - Slajd 99
Religie świata - Slajd 100
Religie świata - Slajd 101
Religie świata - Slajd 102
Religie świata - Slajd 103
Religie świata - Slajd 104
Religie świata - Slajd 105
Religie świata - Slajd 0

Treść prezentacji

1
RELIGIE ŚWIATA
2
CZYM JEST RELIGIA
3
Religia pochodzi od łacińskiego słowa  religio.  Jest to wiara w istoty nadprzyrodzone(Boga lub bóstwa) i nieśmiertelność duszy oraz związane z nimi zachowania tj. kult religijny i obrzędy
4
PODZIAŁ RELIGII -JUDAIZM -BUDDYZM -HINDUIZM -ISLAM -CHRZEŚCIJAŃSTWO
5
JUDAIZM
6
7
JUDAIZM JEST RELIGIĄ NARODU ŻYDOWSKIEGO .OBECNIE WYZNAJE JĄ OK. 15 MLN. LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.
8
9
10
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEJ WIARY NABYWA SIĘ PRZEZ NARODZENIE Z MATKI ŻYDÓWKI.
11
12
JEST TO RELIGIA MONOTEISTYCZNA POLEGAJĄCA NA DWÓCH PODSTAWOWYCH ZAŁOŻENIACH:
13
1. WIERZE W JEDNEGO BOGA , STWÓRCY I PANA WSZECHŚWIATA , KTÓRY OCZEKUJE OD LUDZI MORALNEGO POSTĘPOWANIA.
14
15
PRZEKONANIA O POSŁANNICTWIE ŻYDÓW , Z KTÓRYMI BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE JAKO Z NARODEM WYBRANYM.
16
17
HISTORIA NARODU ŻYDOWSKIEGO JEST OPISANA W TANACHU , HEBRAJSKIM STARYM TESTAMENCIE , KTÓREGO GŁÓWNĄ CZĘŚCIĄ JEST PIĘCIOKSIĄG TORA .
18
19
UKAZUJE ONA MIN. ABRAHAMA JAKO TWÓRCĘ NARODU I PIERWSZEGO , KTÓRY GŁOSIŁ WIARĘ W JEDNEGO BOGA.
20
21
DRUGĄ POWAŻNĄ POSTACIĄ KSIĄG JEST MOJŻESZ , KTÓRY PROWADZIŁ POTOMKÓW ABRAHAMA Z NIEWOLI EGIPSKIEJ DO ZIEMI OBIECANEJ , GDZIE MIELI ŻYĆ W WOLNOŚCI , ZGODNIE Z PRAWEM BOŻYM .
22
23
ZA POCZĄTEK HISTORII I TOŻSAMOŚCI JUDAIZMU UWAŻA SIĘ OBJAWIENIE NA GÓRZE SYNAJ .
24
25
GŁÓWNE ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE TO ROSZ HA SZANA ŚWIĘTO NOWEGO ROKU ZWANE TEŻ ŚWIĘTEM TRĄBEK .
26
27
10 DNI PÓŹNIEJ ŚWIĘTO JOM KIP PUR -DZIEŃ ODPUSZCZENIA .
28
CHANUKA ŚWIĘTO ŚWIATEŁ TRWAJĄCE 8 DNI .
29
MIEJSCEM KULTU WYZNAWCÓW JUDAIZMU JEST SYNAGOGA .
30
31
ŚWIĘTYM MIASTEM JUDAIZMU JEST JEROZOLIMA ZE ŚCIANĄ PŁACZU ,KTÓRA JAKO JEDYNA OCALAŁA W ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ WZNIESIONEJ PRZEZ KRÓLA SALOMONA .
32
33
GRUPA HEREDIM NEGATYWNIE BYŁA NASTAWIONA DO POSTĘPU I OGRANICZAŁA KONTAKTY ZE ŚWIATEM.DOMAGAŁA SIĘ ZAKAZU PODRÓŻOWANIA W SZABAT. NOSZĄ UBIORY XIX WIECZNE ( CZARNE KAPELUSZE LUB JARMUŁKI ) NIE SKRACAJĄC BRODY . JARMUŁKA
34
WYRÓŻNIA SIĘ DWIE ODMIANY RÓŻNIĄCE SIĘ LITURGICZNIE , DLATEGO TEŻ NA CZELE WSPÓLNOTY STOI DWÓCH RABINÓW IZRAELA.
35
36
CZARNI ŻYDZI ZWANI FALASZAMI WYZNAJĄ JUDAIZM ,ALE NIE ZNAJĄC JĘZYKA HEBRAJSKIEGO POSŁUGUJA SIĘ JEZYKIEM GYYZ .
37
38
BUDDYZM
39
40
41
POWSTAŁ W V WIEKU P.N.E. W PÓŁNOCNYCH INDIACH. WIĄŻE SIĘ Z OSOBĄ SIDDHARDHA GAUTAMA , KTÓRY DZIĘKI SWEJ MĄDROŚCI JEST DZIŚ ZNANY JAKO BUDDA-PRZEBUDZONY.
42
43
NAUKI PO JEGO ŚMIERCI ZOSTAŁY SPISANE W ZBIORZE PISM TIPITAKA . SĄ TAM ZAWARTE 4 PODSTAWOWE ZASADY BUDDYZMU:
44
45
RELIGIA NIETYPOWA NIE WYMAGA WIARY W BOGA.
46
SZCZEGÓLNYM ICH ŚWIĘTEM JEST WESAK OBCHODZONY W KAŻDĄ ROCZNICĘ NARODZIN , OŚWIECENIA I ŚMIERCI BUDDY. MIEJSCA TYCH WYDARZEŃ SĄ MIEJSCAMI PIELGRZYMEK.
47
48
POSĄGI BUDDY SĄ ŚWIĘTE.
49
CHARAKTERYSTYCZN E DLA BUDDYZMU SĄ RELIGIJNE BUDOWLE- STUPY ZAWIERAJĄCE RELIKWIE SAMEGO BUDDY LUB INNYCH OSÓB OTOCZONYCH KULTEM.
50
51
BUDDYZM CHAN W CHINACH
52
BUDDYZM ZEN W JAPONII
53
AMIDYZM W AZJI WSCHODNIEJ
54
BUDDYZM TYBETAŃSKI
55
HINDUIZM
56
BRAHMA
57
SYMBOLE HINDUIZMU
58
JEST NAJSTARSZĄ RELIGIĄ ŚWIATA.POWSTAŁ OK. 2 TYŚ. LAT P.N.E. OBEJMUJE WIELE RELIGII I KULTÓW GŁÓWNIE NA PÓŁWYSPIE INDYJSKIM , A WYZNAJE GO OK. 800 MLN. LUDZI.
59
60
WYZNAWCY HINDUIZMU NIE MAJĄ WYZNACZONEGO WYZNANIA WIARY.
61
62
ŚWIĘTE KSIĘGI HINDUIZMU SĄ NAPISANE W SANSKRYCIE WEDY , OPISUJĄ MIN. ŻYWOTY BOGÓW.
63
Z TRADYCJĄ HINDUIZMU WIĄŻE SIĘ KULT ŚWIĘTYCH KRÓW ORAZ PIELGRZYMKI NAD RZEKĘ GANGES.
64
65
66
WAŻNE ŚWIĘTO DIWALI ODBYWA SIĘ W HINDUSKI NOWY ROK. OZNACZA ŚWIĘTO ŚWIATEŁ.
67
68
ISLAM
69
70
71
RELIGIA MONOTEISTYCZNA POWSTAŁA NA PÓŁWYSPIE ARABSKIM W VII WIEKU. PROROK MAHOMET TWÓRCA ISLAMU GŁOSIŁ, ŻE JEST WYSŁANNIKIEM BOGA.
72
73
PROROKIEM BYŁ TEŻ JEZUS CHRYSTUS , JEDNAK NIE BYŁ ON TAK WAŻNY DLA NARODU ARABSKIEGO .
74
75
GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM WIARY JEST DLA MUZUŁMANÓW KORAN , A MEKKA NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM KULTU .
76
77
78
PRZYWÓDCY KRAJÓW ARABSKICH SĄ JEDNYMI Z NAJLEPIEJ WYKSZTAŁCONYCH PRZYWÓDCÓW. ARABOWIE KORZYSTAJĄ Z FILOZOFII STAROŻYTNYCH FILOZOFÓW JAK ARYSTOTELES CZY PLATON .
79
80
GŁÓWNE UGRUPOWANIA W ISLAMIE
81
SUNICI STANOWIĄ WIĘKSZOŚĆ WYZNAWCÓW
82
83
84
Szyizm  obok sunnizmu i charydżyzmu  stanowi jeden z trzech głównych nurtów współczesnego islamu, drugi po sunnizmie co do liczby wyznawców.
85
86
Charydżyzm  - najmniejszy z trzech nurtów islamu obok  sunnizmu i szyizmu. Był pierwszą grupą rozłamową w tej religii, co miało miejsce wskutek sporu o sukcesję do tronu kalifa.
87
PIĘĆ FILARÓW ISLAMU
88
SALAT -modlitwa jest jednym z filarów islamu. Oznacza to, że obowiązkiem minimalnym muzułmanina jest odmawianie modlitw pięć razy dziennie, w określonej formie i o określonych godzinach.
89
SZAHADA PODSTAWOWE WYZNANIE WIARY .
90
Post  w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego ( ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
91
Jałmużna  określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
92
Pielgrzymka do Mekki  muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.
93
94
CHRZEŚCIJAŃSTWO
95
Chrześcijaństwo powstało w I połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu , jako wynik działalności  Jezusa z Nazaretu. 
96
Chrześcijaństwo narodziło się i rozwija po dzień dzisiejszy wokół osoby Jezusa z Nazaretu, zwanego najczęściej Jezusem Chrystusem. 
97
98
W pierwszym stuleciu istnienia chrześcijaństwa spisano jej święte księgi, które otrzymały nazwę Nowy Testamentu, stanowiące razem z księgami Starego Testamentu (święte księgi Żydów) Biblię lub Pismo Święte. 
99
Chrześcijaństwo podzielono na liczne nurty i grupy wyznaniowe, które zaczęły różnić się strukturami organizacyjnymi, zwyczajami, ale także doktryną. W jednym tylko doktryna była niezmienna wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
100
Katolicyzm jest jednym z nurtów religii chrześcijańskiej (chrześcijaństwo), która narodziła się około 2000 lat temu wokół osoby Jezusa Chrystusa.
101
Prawosławie doktryna wschodnich kościołów chrześcijańskich .Nie uznaje pochodzenia  Ducha Świętego od Syna , odrzuca też ideę odpustu, czyśćca,  nie uznaje prymatu papieża .
102
Protestantyzm to jeden z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa wywodzący się z ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim w XVI w. Ich inicjatorami byli m.in. Marcin Luter i Jan Kalwin. Protestantyzm obejmuje blisko 2 tysięcy ugrupowań, Kościołów chrześcijańskich, związków wyznaniowych i wspólnot, którzy Uznają one Biblię za jedyne źródło objawienia i podstawę wiary.
103
NAJWAŻNIEJSZE OBRZĘDY CHRZEŚCIJAN.
104
Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa .
105
Boże Narodzenie  w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe .  Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.
106
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MYŚLĘ ŻE SIĘ PODOBAŁO . PATRYCJA FRYSCH V A .

Mogą Cię zainteresować

Jan Paweł II – rozważania różańcowe - Slajd 1

Jan Paweł II – rozważania różańcowe

Jan Paweł II – rozważania różańcowe
Święta Bożego Narodzenia na całym świecie - Slajd 1

Święta Bożego Narodzenia na całym świecie

Święta Bożego Narodzenia na całym świecie
Krzyże i monogramy - Slajd 1

Krzyże i monogramy

Krzyże i monogramy
Galeria sław Starego i Nowego Testamentu - Slajd 1

Galeria sław Starego i Nowego Testamentu

Galeria sław Starego i Nowego Testamentu

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?