Pierwsza pomoc przedmedyczna

Liczba slajdów:
68
Autor:
Aneta Kwiecień
Rozmiar:
2.52 MB
Ilość pobrań:
599
Ilość wyświetleń:
5063
Kategoria:
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 67
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 0
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 2
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 3
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 4
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 5
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 6
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 7
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 8
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 9
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 10
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 11
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 12
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 13
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 14
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 15
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 16
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 17
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 18
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 19
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 20
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 21
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 22
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 23
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 24
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 25
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 26
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 27
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 28
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 29
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 30
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 31
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 32
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 33
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 34
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 35
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 36
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 37
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 38
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 39
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 40
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 41
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 42
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 43
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 44
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 45
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 46
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 47
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 48
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 49
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 50
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 51
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 52
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 53
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 54
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 55
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 56
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 57
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 58
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 59
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 60
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 61
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 62
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 63
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 64
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 65
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 66
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 67
Pierwsza pomoc przedmedyczna - Slajd 0

Treść prezentacji

1
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ
2
PLAN SZKOLENIA 1. Co to jest pierwsza pomoc? 2. Najważniejsze regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy. 3. Najczęstsze urazy dzieci w wieku szkolnym. 4. Podsumowanie i dyskusja.
3
Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku lub zajścia chorobowego. Sprawne i w miarę kompetentne działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma bardzo często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów leczenia przez fachowy personel medyczny często decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle udziela się na miejscu wypadku. Jeżeli świadkami wypadku jest więcej osób, jedna z nich powinna objąć kierownictwo nad akcją ratowniczą, do czasu przybycia pomocy fachowej.
4
Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny. Wobec powyższego faktu należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.
5
PODSTAWA PRAWNA USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny . Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
6
Zgodnie z art. 4 Ustawy o PRM kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań oraz powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów powołanych do niesienia pomocy. Omawiany przepis powinien być rozpatrywany łącznie z treścią Art. 162 Kodeksu karnego, który stanowi ()kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
7
Ustawodawca określił również obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z treścią 21 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, w myśl 40 tego Rozporządzenia pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku, powinien niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
8
NAJCZĘSTRZE URAZY DZIECI W WIEKU SZKOLNYM - zasłabnięcia i omdlenia - krwotoki - zranienia - urazy stawów(zwichnięcia i złamania) - urazy kręgosłupa - urazy głowy - ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, - oparzenia - porażenia prądem
9
Nie możemy również zapomnieć o uczniach przewlekle chorych, uczących się w naszej szkole. Powinniśmy być świadomi, ze pogorszenie stanu ich zdrowia może nastąpić w każdej chwili i będziemy pierwszymi osobami, które będą udzielać im pomocy. Obecnie w naszej szkole w klasach 1. jedna uczennica choruje na astmę, jeden uczeń ma wadę serca i jeden jest pod opieką poradni kardiologicznej. Ponadto powinniśmy zwracać uwagę na uczniów z wadami wzroku. Często uczniowie Ci bagatelizują swoją chorobę, bo nie chcą odróżniać się od rówieśników.
10
Może być również tak, że choroba ujawni się dopiero w okresie dojrzewania i pojawią się wtedy typowe jej objawy. Dlatego jeśli coś nas zaniepokoi w zachowaniu ucznia przekażmy te informacje wychowawcy lub sami skontaktujmy się z rodzicami tego ucznia.
11
UTRATA PRZYTOMNOŚCI ZABURZENIA ODDYCHANIA ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
12
Utrata przytomności Sprawdź, czy poszkodowany oddycha, czy ma wyczuwalne tętno. Wezwij natychmiast pomoc oraz pogotowie ratunkowe. Nie opuszczaj osoby poszkodowanej.
13
Badanie tętna i oddychania Odchyl głowę nieprzytomnego do tyłu, podtrzymaj żuchwę. Sprawdź, czy słyszysz, czujesz wydech osoby poszkodowanej. Zaobserwuj, czy są widoczne ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha. Nie korzystaj z pomocy piórka, lusterka lub szkła, bo mogą dać fałszywy wynik.
14
Sprawdź tętno na tętnicach szyjnych. Czterema złożonymi palcami, na przedniej powierzchni szyi. Symetrycznie, po lewej i po prawej stronie krtani. Jeżeli masz kłopoty z lokalizacją miejsca, porównaj u siebie.
15
Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny ale oddycha i ma wyczuwalne tętno układamy go w pozycji bocznej ustalonej, kontrolujemy oddech i tętno aż do przybycia fachowej pomocy medycznej.
16
POZYCJA BOCZNA USTALONA KROK PO KROKU 1. UŁÓŻ POSZKODOWANEGO PROSTO, ZDEJMIJ OKULARY, NAKRYCIE GŁOWY. BLIŻSZĄ RĘKĘ UŁÓŻ TAK, ABY ZARÓWNO STAW BARKOWY JAK I ŁOKCIOWY BYŁY ZGIĘTE POD KĄTEM PROSTYM.
17
2. DALSZĄ RĘKĘ PRZEŁÓŻ W POPRZEK KLATKI PIERSIOWEJ I PRZYTRZYMAJ STRONĄ GRZBIETOWĄ PRZY BLIŻSZYM TOBIE POLICZKU.
18
3. DRUGĄ SWOJĄ RĘKĄ ZŁAP ZA DALSZĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ TUŻ POWYŻEJ KOLANA I PODCIĄGNIJ JĄ KU GÓRZE, NIE ODRYWAJĄC STOPY OD PODŁOŻA, 4. PRZYTRZYMUJĄC DŁOŃ DOCIŚNIĘTĄ DO POLICZKA, POCIĄGNIJ ZA DALSZĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ TAK, BY RATOWANY OBRÓCIŁ SIĘ NA BOK W TWOIM KIERUNKU,
19
5. UŁÓŻ KOŃCZYNĘ, ZA KTÓRĄ PRZETACZAŁEŚ POSZKODOWANEGO W TEN SPOSÓB, ABY ZARÓWNO STAW KOLANOWY JAK I BIODROWY BYŁY ZGIĘTE POD KĄTEM PROSTYM. 6. ODEGNIJ GŁOWĘ RATOWANEGO KU TYŁOWI BY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DROGI ODDECHOWE SĄ DROŻNE, GDY JEST TO KONIECZNE, UŁÓŻ RĘKĘ RATOWANEGO POD POLICZKIEM TAK, BY UTRZYMAĆ GŁOWĘ W ODGIĘCIU. 7. REGULARNIE SPRAWDZAJ ODDECH.
20
ĆWICZENIE PRAKTYCZNEUKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ.
21
Jeżeli poszkodowany nie oddycha i ma niewyczuwalne tętno masz 4 minuty na uratowanie mózgu przed niedotlenieniem Niezwłocznie rozpocznij podstawowe czynności ratunkowe. Prowadź zastępcze oddychanie i masaż pośredni serca. Kontynuuj działania do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.
22
Pamiętaj ! W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostro często pierwsze minuty decydują o dalszych losach pacjenta! Szybka i właściwa pomoc może uratować życie.
23
Resuscytacja krążeniowoUŁÓŻ POSZKODOWANEGO NA TWARDYM PODŁOŻU oddechowa. . Załóż rękawiczki ochronne. . Udrożnij drogi oddechowe ratowanego. . Odegnij głowę do tyłu, tak by broda była skierowana ku górze. . Ustal miejsce uciskania klatki piersiowej. . Rozpocznij masaż serca wykonaj 30 ucisków. . Dwa razy wdmuchnij powietrze i znów 30 razy uciśnij mostek. . Po około minucie sprawdź, czy ratowany ma wyczuwalne tętno i czy oddycha, jeśli nie kontynuuj reanimację, jeśli tak kontroluj jego stan do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli reanimują dwie osoby, jedna wykonuje masaż serca, a druga sztuczne oddychanie. Należy wdmuchiwać powietrze w stosunku 30:2 , tzn. po 30 uciśnięciach klatki piersiowej następuje 2 sztuczne oddechy.
24
25
26
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO- ODDECHOWA
27
ASTMA OSKRZELOWA stan, w którym dominującym objawem jest ostra duszność powiązana ze świszczącym oddechem. Typowe objawy to: napady duszności spowodowane skurczem oskrzeli świszczący oddech kaszel
28
Napady astmy pojawiają się w wyniku kontaktu z alergenem (kurz, pyłki roślin, sierść zwierząt, pierze, niektóre pokarmy i in.) w trakcie wysiłku fizycznego podczas oddychania mroźnym powietrzem w trakcie infekcji (bakteryjnych wirusowych) układu oddechowego.
29
PIERWSZA POMOC Poszkodowanemu, który przechodzi atak astmy należy podać leki rozszerzające oskrzela, np. Salbutamol, Atrovent. Poszkodowanego należy umieścić w miejscu z dala od dymu tytoniowego, najlepiej na świeżym powietrzu.
30
Zasłabnięcia i omdlenia
31
Zasłabnięcie to krótkotrwała utrata przytomności na skutek niedostatecznego przepływu krwi do mózgu. Medycznym terminem, który określa się zasłabnięcie, jest omdlenie. Dotyczy ono najczęściej dzieci powyżej 10. roku życia, szczególnie dziewczynek w okresie dojrzewania. Jeśli dziecko ma mniej niż 10 lat albo zasłabnięcia powtarzają się, skonsultuj się z lekarzem. Kiedy poszkodowany osuwa się na ziemię, krew z powrotem napływa do mózgu, dlatego przytomność powraca. Omdlenie może wystąpić niespodziewanie. Czasami poprzedzone jest zawrotami i niewielkim bólem głowy. Osoba, która niebawem zasłabnie, wygląda blado, jest senna, ma zimną lub lepką skórę, czasami występują też nudności i spowolniona akcja serca.
32
Pierwsza pomoc ułożenie osoby w pozycji prostej, leżącej (na wznak), a następnie podniesienie jej nóg do góry, nogi muszą znajdować się powyżej tułowia( tzw. pozycja przeciwwstrząsowa) dostarczenie dopływu świeżego powietrza (otwarcie okna, wyniesienie na zewnątrz, zapewnienie przestrzeni), rozpięcie ubrania, które mogłoby spowodować zbędny ucisk, zwłaszcza dróg oddechowych, w momencie, gdy chory poczuje się lepiej i może wstać, nie powinien tego robić gwałtownie, ale spokojnie, najlepiej podtrzymując się drugiej osoby, a następnie spocząć jeszcze na moment w pomieszczeniu ze świeżym powietrzem lub na zewnątrz, aż poczuje się dobrze, jeśli osoba chora nie odczuwa poprawy swojego stanu, czuje się źle, lub skarży się na jakieś dolegliwości (bóle głowy, bóle serca, brak tchu itp.) bezzwłocznie należy zapewnić jej pomoc lekarską.
33
POZYCJA PRZECIWSTRZĄSOWA
34
KRWOTOKI krwotok to ,spowodowane przerwaniem ścian naczynia, wydostanie się krwi poza jego światło. W organiźmie człowieka znajduje się 5 litrów krwi. Jeżeli utarci on 1 litr stanowi to poważne zagrożenie życia.
35
OBJAWY KRWOTOKU bladość skóry ogólne osłabienie przyspieszone i ledwo wyczuwalne tętno znaczne obniżenie ciśnienia krwi mroczki przed oczami niepokój szum w uszach zimny pot w części przypadków utrata przytomności
36
Jeżeli podejrzewamy zaistnienie krwotoku wewnętrznego to pierwsza pomoc skupia się na wezwaniu pomocy lekarskiej. Krwawienie zewnętrzne jest najczęściej spowodowane zranieniem lub skaleczeniem się o przedmioty ostre, może być wynikiem ugryzienia przez psa itp.
37
Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków zewnętrznych: ucisk bezpośredni ułożenie osoby krwawiącej w pozycji leżącej, krwawiąca kończyna powinna zostać uniesiona do góry (nad poziom serca), ale nie należy przemieszczać jej jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia złamania, jeśli znajduje się w pobliżu jakaś tkanina należy osłonić nią miejsce, które zostało zranione, następnie należy spróbować zatamować wypływ krwi poprzez uciśniecie rany palcami, uciskanie to powinno trwać około 10 minut, a palce do rany muszą być mocno przyciśnięte, jeśli jest to rana na kończynie, które musi zostać uniesiona do góry, to osoba udzielająca pierwszej pomocy jedną rękę powinno podtrzymywać kończynę w górze, a druga tamować wypływ krwi,
38
39
40
Przez jakiś czas nie powinno się tą kończyną wykonywać żadnych ruchów, aby ponownie nie wywołać krwotoku, z tego samego powodu nie należy zmieniać opatrunku, w przypadku przesiąknięcia można dołożyć kilka warstw gazy. Ucisk pośredni stosuje się go jeżeli krwawienie nie ustało po tamowaniu uciskiem bezpośrednim, polega na uciskaniu tętnicy doprowadzającej krew do uszkodzonej części ciała (10 minut).
41
Krwawienie z nosa Pierwsza pomoc Posadź ratowanego tak, aby głowa była pochylona do przodu. W ten sposób krew nie będzie spływała do tchawicy. Uspokój ratowanego, każ mu oddychać ustami. Sprawdź, czy w nosie nie tkwi ciało obce. Każ ratowanemu wydmuchać nos. Uciśnij miękką część nosa palcami i trzymaj przez 15-20 minut. Do grzbietu nosa przyłóż zimny okład. Wezwij Pogotowie Ratunkowe, jeśli krwotok jest masywny
42
43
Nie wolno !!! układać ratowanego w pozycji leżącej, ponieważ krwawienie nasila się jeżeli głowa jest nisko ułożona !
44
ZRANIENIA Główną zasadą udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach jest pozostawienie rany w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy. Jedyne istotne zadanie do wykonania, jakie mamy, to przykryć ją jałowym materiałem opatrunkowym, który powinniśmy mieć w apteczce.
45
Zranioną kończynę dobrze jest unieść powyżej poziomu serca. Ranę trzeba ucisnąć opatrunkiem z gazy, tak aby zatamować krwotok. Ratownik nie powinien zapominać o rękawiczkach ochronnych.
46
Opatrunek z gazy należy silnie przywiązać bandażem lub chustą trójkątną. Jeżeli opatrunek przemaka, na pierwszą warstwę można przyłożyć wałek z bandaża lub gazy i silnie przywiązać następnym bandażem.
47
Jeżeli w ranie utkwił jakiś kawałek metalu, drewna, szkła (ciało obce), nie należy go z rany wyrywać. Na ostrz obkurczyły się mięśnie, może ono tkwi pomiędzy naczyniami krwionośnymi i nerwami. Wyrywanie grozi silnym krwotokiem i uszkodzeniem nerwów. Wokół ciała obcego układamy gazę jałową, rolki bandaża, tak aby stabilizować, a nie przemieszczać je w ranie. Dociskając brzegi rany tamujemy krwotok. Opatrunek z gazy mocujemy delikatnie bandażem lub chustą trójkątną. Stabilizujemy zranioną część ciała.
48
URAZY STAWÓW SKRĘCENIE Objawy : bolesność obrzęk okolicy stawu często krwawy wylew ograniczona ruchomość kończyny jest to zamknięte uszkodzenie stawu spowodowane zbytnim jego naciągnięciem, polegające na krótkotrwałym przemieszczeniu powierzchni stawowych kości. Do skręcenia najczęściej dochodzi na skutek gwałtownych, nieprawidłowych ruchów w stawach.
49
SKRĘCENIE Pierwsza pomoc Unieruchomić staw i sąsiadujące z nim kości. Nie wolno poruszać stawu lub usiłować go nastawić!!!
50
URAZY STAWÓW ZWICHNIĘCIE Objawy : bolesność obrzęk okolicy stawu często krwawy wylew niemożliwe wszelkie ruchy w stawie jest to uszkodzenie stawu, w którym powierzchnie stawowe trwale utraciły ze sobą styczność. Rozdzielone elementy kostne w stawie nie mogą powrócić samoistnie do prawidłowej sytuacji anatomicznej.
51
ZWICHNIĘCIE Pierwsza pomoc: Pozostaw staw w przymusowej pozycji jaką sobie ustalił sam poszkodowany Często zbędne są dalsze czynności w celu unieruchomienia Przy konieczności unieruchomienia ustala się pozycję zwichniętego stawu w pożądanym ułożeniu za pomocą prostych środków pomocniczych
52
ZŁAMANIE Objawy : ból, bolesność dotykowa zmiana zabarwienia skóry zmiana kształtu krwawienie widoczne w ranie odłamy kostne
53
Pierwsza pomoc Unieruchomić dwa sąsiadujące stawy Jeżeli pojawiło się krwawienie załóż opatrunek Dowiedz się od ratowanego, czy doznał innych urazów Wezwij Pogotowie Ratunkowe
54
UNIERUCHOMIENIE RĘKI ZA POMOCĄ CHUSTY TRÓJKĄTNEJ
55
Nie wolno !!! ruszać ratowanego bez wyraźnej potrzeby przemieszczać ratowanego bez unieruchomienia złamanej części ciała samodzielnie nastawiać złamanej kończyny zostawiać ratowanego samego
56
URAZY KRĘGOSŁUPA Objawy: ból głowy, szyi ból pleców zaburzenia oddychania niedowład porażenie siły mięśniowej bezwiedne oddawanie moczu i (lub) stolca zaburzenia czucia utrata przytomności Pierwsza pomoc Wezwij Pogotowie Ratunkowe Stale obserwuj ratowanego. Jeśli ratowanego trzeba umieścić w innym miejscu, poszukaj osób, które mogą w tym pomóc. Sprawdź, czy ratowany ma wyczuwalne tętno i czy oddycha. Jeśli nie rozpocznij reanimację
57
Nie wolno ruszać ratowanego, jeśli ze względu na jego bezpieczeństwo nie jest to absolutnie konieczne!
58
URAZY GŁOWY Przy uderzeniu w głowę istnieje niebezpieczeństwo urazu mózgowego i późniejszych poważnych komplikacji.
59
Osobę przytomną z raną głowy należy ułożyć w pozycji półsiedzącej podpartej. Ranę osłonić jałową gazą. Nie wolno uciskać rany, ponieważ grozi to uszkodzeniem mózgu.
60
Wystąpienie u dziecka poniżej wymienionych objawów jest wskazaniem do szybkiej wizyty w szpitalu. Po zauważeniu choćby jednego z objawów dzwoń na pogotowie i nie podawaj dziecku nic do picia i do jedzenia: dziecko, po doznanym urazie głowy, krzyczy dłużej niż 15 minut, co może wskazywać na pęknięcie kości czaszki lub krwotok wewnątrzczaszkowy, u dziecka wystąpił napad drgawek , dziecko jest splątane lub nieprzytomne, dziecko wielokrotnie wymiotuje (jednorazowe wymioty zaraz po urazie spowodowane są często przestrachem lub bólem), z ucha, nosa lub ust dziecka płynie krew lub przezroczysta ciecz, dziecko nie może utrzymać równowagi przy siedzeniu, chodzeniu dziecko nie może sobie przypomnieć okoliczności wypadku ani poprzedzających go zdarzeń, dziecko odczuwa silne bóle głowy, źrenice dziecka różnią się wielkością.
61
CIAŁA OBCE W GARDLE, OKU, PRZEŁYKU Ciała obce znajdujące się na powierzchni gałki ocznej, na przykład kurz lub sadzę usuwa się przez przemywanie wodą (z kranu). Pojedyncze ziarno pyłu lub owada można zetrzeć rogiem czystej chusteczki delikatnym ruchem w kierunku nosa. Jeżeli ciała obce, np. opiłki metalu, utkwiły w gałce ocznej, należy opatrzyć dwoje oczu również to niezranione. Natychmiast udać się do okulisty! W żadnym przypadku nie próbować samodzielnie wydobyć przedmiotu z oka. Unikać manipulowania przy oku, czyli nie wycierać, nie trzeć.
62
Ciała obce w tchawicy wywołują silny odruch kaszlu; przy unieruchomieniu przedmiotu w tchawicy powstaje przeciągły, świszczący odgłos. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo uduszenia i dlatego trzeba działać natychmiast! Przy pochylonej górnej części ciała należy mocno uderzać otwartą dłonią w miejsce pomiędzy łopatkami, aby spowodować atak kaszlu, dzięki któremu ciało obce wydostanie się na zewnątrz. Jeśli to nie pomaga, wezwać pogotowie!
63
Manewr Heimlicha udrażniający drogi oddechowe
64
OPARZENIA Pierwsza pomoc : Ochłodź oparzoną część ciała czystą zimną wodą Zdejmij odzież, starając się nie urazić oparzonej części ciała Po ochłodzeniu, kiedy skóra wyschnie, załóż opatrunek Osobie przytomnej podaj środki przeciwbólowe Jeśli oparzenie jest rozległe zawieź poszkodowanego do lekarza
65
Nie wolno !!! podawać niczego doustnie przy oparzeniach wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych smarować oparzonej skóry maściami, kremami, spirytusem lub tłuszczami spożywczymi przekłuwać pęcherzy zostawiać ratowanego samego , jeśli oparzenie jest rozległe
66
PORAŻENIE PRĄDEM Objawy : ból poparzenia skóry zaburzenia oddychania utrata przytomności
67
Pierwsza pomoc Odłącz natychmiast ratowanego od źródła prądu. wyłącz bezpieczniki, wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego odsuń kabel elektryczny od ratowanego przedmiotem, który nie przewodzi prądu ( np. suchym kijem od szczotki) Sprawdź, czy poszkodowany nie wymaga reanimacji Wezwij Pogotowie Ratunkowe Pamiętaj, aby ratując porażonego samemu nie zostać porażonym. Odetnij dopływ prądu najszybciej jak to możliwe.
68
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Mogą Cię zainteresować

Savoir vivre na co dzień - Slajd 1

Savoir vivre na co dzień

Savoir vivre na co dzień
Największe budowle świata - Slajd 1

Największe budowle świata

Największe budowle świata
Gaz ziemny - Slajd 1

Gaz ziemny

Gaz ziemny
Prawa Autorskie - Slajd 1

Prawa Autorskie

Prawa Autorskie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?