Wielkości fizyczne

Liczba slajdów:
13
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
695.50 KB
Ilość pobrań:
24
Ilość wyświetleń:
4178
Kategoria:
Wielkości fizyczne - Slajd 12
Wielkości fizyczne - Slajd 0
Wielkości fizyczne - Slajd 1
Wielkości fizyczne - Slajd 2
Wielkości fizyczne - Slajd 3
Wielkości fizyczne - Slajd 4
Wielkości fizyczne - Slajd 5
Wielkości fizyczne - Slajd 6
Wielkości fizyczne - Slajd 7
Wielkości fizyczne - Slajd 8
Wielkości fizyczne - Slajd 9
Wielkości fizyczne - Slajd 10
Wielkości fizyczne - Slajd 11
Wielkości fizyczne - Slajd 12
Wielkości fizyczne - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Wielkości fizyczne Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
2
Uczeń: -Przelicza jednostki prędkości 8.3 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczonych wielkości fizycznych 8.4 przelicza wielokrotności i podwielokrotności; przelicza jednostki czasu 8.7 rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą 8.10 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej 8.11 zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony ( z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) 8.12 planuje doświadczenie lub pomiar; wybiera właściwe narzędzie pomiaru; mierzy czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu
3
POMIAR, NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA Pomiar fizyczny to porównywanie mierzonej wielkości ze wzorcem tej wielkości przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Każdy przyrząd ma skalę pomiarową. Wykonując pomiar mierzymy kilkakrotnie tę wielkość, następnie obliczamy średnią wartość pomiaru. Wynik pomiaru nigdy nie jest idealnie dokładny. Niepewność pomiaru zależy od użytego przyrządu pomiarowego, jest ona równa najmniejszej działce na skali tego przyrządu i zapisujemy za pomocą znaku Karta pracy zad. 1,2
4
WIELKOŚCI FIZYCZNE 12 WIELKOŚĆ SYMBOL WIELKO ŚCI MASA m SIŁA F TEMPERATUR A Wzór m V JEDNOSTKA SYMBOL JEDNOSTK I Wymiar jednostk i kilogram kg niuton N t stopień Celsjusza 0 DŁUGOŚĆ s metr m - CZAS t sekunda - OBJĘTOŚĆ V s3 m GĘSTOŚĆ ρ PRĘDKOŚĆ v PRACA W MOC P PRZYSPIESZE NIE a Długość fali λ F m a m V v s t W F s W P t a vk v p t v T metr sześcienny kg na metr sześcienny C kg m3 m s metr na sekundę dżul J wat W metr na sekundę kwadratową metr mkg 2 s m s2 m - J N m W - J s
5
WIELKOŚCI FIZYCZNE 22 WIELKOŚĆ SYMBOL WIELKO ŚCI Wzór OPÓR R NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNE GO I U R I CIŚNIENIE p CZĘSTOTLIW OŚĆ I f CIEPŁO Q MOC PRĄDU ELEKTRYCZNE GO P PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNE GO W JEDNOSTKA SYMBOL JEDNOST KI om Ω Amper A q t F p S f 1 T Q c m t P U I paskal herc Wymiar jednost ki V A A C s Pa N m2 Pa Hz dżul J wat W dżul J W U I t Hz 1 S W V A J V A s Karta pracy zad.3,4
6
WIELOKROTNOŚCI I PODWIELOKROTNOŚCI Przedros tek Znaczenie T tera 1 000 000 000 000 1012 G giga 1 000 000 000 109 M mega 1 000 000 106 k kilo 1 000 103 h hekto 100 102 da deko 10 101 d decy 0,1 10-1 c centy 0,01 10-2 m mili 0,001 10-3 μ mikro 0,000 001 10-6 n nano 0,000 000 001 10-9 p piko 0,000 000 000 001 10-12 Karta pracy zad.5,6
7
JEDNOSTKI DŁUGOŚCI I CZASU Jednostki długości W układzie SI jednostką długości jest metr m Inne jednostki długości: Kilometr km : 1km 1000 m Decymetr dm: 1dm 0,1m Centymetr cm: 1cm 0,01 m Milimetr mm: 1mm 0,1 cm 0,01dm 0,001m Jednostki czasu W układzie SI jednostką czasu jest sekunda s Inne jednostki czasu: Minuta min : 1min 60 s Godzina h : 1h 60 min 3600 s Karta pracy zad 7
8
JEDNOSTKI POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy m2 1 m2 1m 1m Innymi jednostkami powierzchni są np.; 1dm2 1dm 1dm 0,1m 0,1m 0,01 m 2 1cm2 1cm 1cm 0,01m 0,01m 0,0001 m 2 1ar 10m 10m 100 m2 1ha 100 arów 100m 100m 10 000 m 2 Podstawową jednostką objętości jest metr sześcienny m 3 1 m3 1m 1m 1m Inne jednostki: 1dm3 1dm 1dm 1dm 0,1m 0,1m 0,1m 0, 001m 3 1l (litr) 1 dm3 1000 cm3 1ml (mililitr) 0,001 dm3 1 cm3 Karta pracy zad 8
9
JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI m W Układzie SI jednostką prędkości jest metr na sekundę s Inne jednostki: km cm , , itp h min km 1000m 10 m 1 1 1 h 3600 s 36 s m 0,001km km km 1 1 1 0,0013600 13,6 1 s h h h 3600 Karta pracy zad 9
10
PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA 12 Proporcjonalność prosta taka zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloraz tych wielkości jest stały (xy const). Inaczej mówiąc wielkości x i y łączy zależność powodująca, że ze wzrostem jednej wartości, druga wartość rośnie tyle samo razy Przykłady: a w ruchu jednostajnym (stała wartość prędkości) droga rośnie proporcjonalnie do czasu im dłużej tym większa droga b w ruchu jednostajnie przyspieszonym (stała wartość przyspieszenia) prędkość rośnie proporcjonalnie do czasu im dłużej tym większa prędkość c przy rozciąganiu sprężyny wartość rozciągnięcia x jest proporcjonalna do wartości działającej siły im większa siła tym większe rozciągnięcie
11
PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA 22 Proporcjonalność prostą można przedstawić za pomocą: A.Proporcji x y 5x B. Tabeli 5y x 1 2 3 4 y 2 4 6 8 C. Wykresu y x Karta pracy zad.10,11
12
DOŚWIADCZENIA FIZYCZNE 12 DO WYZNACZENIA NALEŻY UŻYĆ Gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o regularnym kształcie Siłomierza i linijki Średniej wartości prędkości na wyznaczonej trasie Przymiaru metrowego i stopera Siły wyporu działającej na ciało zanurzone w wodzie Siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości większej od gęstości wody Masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej Dźwignię, przedmiot o znanej masie, linijkę i
13
DOŚWIADCZENIA FIZYCZNE 22 DO WYZNACZENIA NALEŻY UŻYĆ Ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego Naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego Oporu elektrycznego żarówki Baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza Mocy żarówki Baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza Okresu i częstotliwości drgań wahadła Kulki na nitce i stopera

Mogą Cię zainteresować

Zjawisko optyczne zwane teczą - Slajd 1

Zjawisko optyczne zwane teczą

Zjawisko optyczne zwane teczą
Elektrownie - Slajd 1

Elektrownie

Elektrownie
Zjawiska fizyczne - Slajd 1

Zjawiska fizyczne

Zjawiska fizyczne
Odziaływania magnetyczne - Slajd 1

Odziaływania magnetyczne

Odziaływania magnetyczne

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?